Hoppa till huvudinnehåll

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du några exempel på hur SLU bidrar.

52 klimatveckor om året

Klimatsamarbetet inom FN sätter ljuset på livsviktig forskning och den kompetens samhället behöver för att förstå problemen och hitta lösningar. På SLU är alla veckor klimatveckor. Vi bidrar året runt med kunskap för att utveckla och använda våra levande naturresurser på ett hållbart sätt.

Värmeböljan i maj gjorde att sommaren kom extra tidigt i år

Årets Försommarkoll visar att visar att försommaren har hunnit extra långt norrut i år, jämfört med tidigare.

Vintern krymper – vad innebär det?

Svenska vintrar har förändrats radikalt – vid forskningsstationen i Vindeln är vintern nu två månader kortare. Vad gör det med skogen och oss människor? Hör forskarnas svar i podden ”Skogen & Människan”.

Poddredaktionen

Sverige nyckelaktör i europeiskt vinprojekt

Odlingstekniker som tagits fram i Sverige är av internationellt intresse i arbetet med att rusta vindodlare för ett varmare och torrare klimat.

Klimatpublikationer från SLU

SLU-forskares vetenskapliga publikationer kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. Här kan du bland annat hitta SLU-publikationer med anknytning till mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Minska boytan och använd trä i flerfamiljshus för att vara klimatsmart

Att ersätta betong med trä när framtidens flerfamiljshus byggs gynnar klimatet och ökar inte skogsavverkningen nämnvärt, så länge våra bostadsytor inte ökar.

Bygge av flerfamiljshus med trästomme. Foto.

Lärosäten i gemensam satsning för ett bättre klimat

Universitet och högskolor i Sverige har gått samman i en gemensam satsning för ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet.

Mat och klimat hör ihop

Hur påverkar livsmedelssystemet klimatet och hur kan vi äta mer klimatsmart? Hitta till mer kunskap via SLU Future Food.

Öppen kurs med fokus på hur mat och klimat hänger ihop

På vilket sätt kan vi minska vårt klimatavtryck när det gäller konsumtion och produktion av livsmedel? Gå en öppen, kostnadsfri kurs utan krav på förkunskap.

Illustration av en kvinna framför en kundvagn med ett jordklot i.

Förlust av biologisk mångfald riskerar minska kolinlagringen i gräsmarker

En tredjedel av det landbundna kolförrådet lagras i gräsmarker. I takt med förlusten av biologisk mångfald, riskerar kolinbindningen i dessa marker att minska, särskilt i varma, torra områden.

Provtagning på gräsmark. Foto.

Högre metanutsläpp än väntat från nordliga bäckar och floder

En studie ger nya insikter i globala nivåer, mönster och drivkrafter för metanutsläpp från vattendrag.

Hållbar energi för alla (mål 7); Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

Program Klimat inom SLU:s miljöanalys tar fram beslutsunderlag kring klimatförändringar och användningen av naturresurser. Men klimatperspektivet ingår också i andra miljöanalysprogram. På SLU har vi också stark kompetens inom området biogas.

Ingen hunger (mål 2); Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

SLU bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion nationellt och internationellt. Vi utbildar och tar bland annat fram kunskap om matens klimatpåverkan och om livsmedelsproduktionen i ett förändrat klimat.

Lyft för SLU i internationell hållbarhetsranking av lärosäten

SLU lyfter sig i The Times Higher Education Impact Rankings 2023. För mål 13, bekämpa klimatförändringarna, hamnar SLU på plats 29.

Nya kolkartor för skog och mark

Med rikstäckande kolkartor kan kommuner och markägare få koll på kol i skog och mark på egen hand.

Gynnar klimatkompenserande trädplantering lokalbefolkningen?

SLU-forskare har utvecklat en webbaserad guide som gör det lättare att bedöma de sociala konsekvenserna av trädplanteringsprojekt.

Planeringar i by i Tanzania. Foto.

Så påverkas ekosystemen

Hur påverkas natur och naturresurser av klimatförändringarna? Är naturens kalender i otakt? På vilket sätt ändras växtsäsongen i olika delar av landet?

Publicerad: 29 maj 2024 - Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se
Loading…