Hoppa till huvudinnehåll

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du några exempel på hur SLU bidrar.

52 klimatveckor om året

Klimatsamarbetet inom FN sätter ljuset på livsviktig forskning och den kompetens samhället behöver för att förstå problemen och hitta lösningar. På SLU är alla veckor klimatveckor. Vi bidrar året runt med kunskap för att utveckla och använda våra levande naturresurser på ett hållbart sätt.

Sverige nyckelaktör i europeiskt vinprojekt

Odlingstekniker som tagits fram i Sverige är av internationellt intresse i arbetet med att rusta vindodlare för ett varmare och torrare klimat.

Minska boytan och använd trä i flerfamiljshus för att vara klimatsmart

Att ersätta betong med trä när framtidens flerfamiljshus byggs gynnar klimatet och ökar inte skogsavverkningen nämnvärt, så länge våra bostadsytor inte ökar.

Bygge av flerfamiljshus med trästomme. Foto.

Klimatpublikationer från SLU

SLU-forskares vetenskapliga publikationer kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. Här kan du bland annat hitta SLU-publikationer med anknytning till mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Så påverkas ekosystemen

Hur påverkas natur och naturresurser av klimatförändringarna? Är naturens kalender i otakt? På vilket sätt ändras växtsäsongen i olika delar av landet?

Öppen kurs med fokus på hur mat och klimat hänger ihop

På vilket sätt kan vi minska vårt klimatavtryck när det gäller konsumtion och produktion av livsmedel? Gå en öppen, kostnadsfri kurs utan krav på förkunskap.

Illustration av en kvinna framför en kundvagn med ett jordklot i.

Förlust av biologisk mångfald riskerar minska kolinlagringen i gräsmarker

En tredjedel av det landbundna kolförrådet lagras i gräsmarker. I takt med förlusten av biologisk mångfald, riskerar kolinbindningen i dessa marker att minska, särskilt i varma, torra områden.

Provtagning på gräsmark. Foto.

Lärosäten i gemensam satsning för ett bättre klimat

Universitet och högskolor i Sverige har gått samman i en gemensam satsning för ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet.

Mat och klimat hör ihop

Framtidens mat och framtidens klimat hör ihop. I en serie filmer från SLU Future Food berättar SLU-forskare mer om forskning och kunskap kring mat och klimat

Högre metanutsläpp än väntat från nordliga bäckar och floder

En studie ger nya insikter i globala nivåer, mönster och drivkrafter för metanutsläpp från vattendrag.

Lyft för SLU i internationell hållbarhetsranking av lärosäten

SLU lyfter sig i The Times Higher Education Impact Rankings 2023. För mål 13, bekämpa klimatförändringarna, hamnar SLU på plats 29.

Nya kolkartor för skog och mark

Med rikstäckande kolkartor kan kommuner och markägare få koll på kol i skog och mark på egen hand.

Hållbar energi för alla (mål 7); Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

Program Klimat inom SLU:s miljöanalys tar fram beslutsunderlag kring klimatförändringar och användningen av naturresurser. Men klimatperspektivet ingår också i andra miljöanalysprogram. På SLU har vi också stark kompetens inom området biogas.

Ingen hunger (mål 2); Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

SLU bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion nationellt och internationellt. Vi utbildar och tar bland annat fram kunskap om matens klimatpåverkan och om livsmedelsproduktionen i ett förändrat klimat.

Gynnar klimatkompenserande trädplantering lokalbefolkningen?

SLU-forskare har utvecklat en webbaserad guide som gör det lättare att bedöma de sociala konsekvenserna av trädplanteringsprojekt.

Planeringar i by i Tanzania. Foto.

Stora däggdjur möjlig nyckel till att klara 1,5 graders-målet

Genom att skydda och stärka populationer av ett antal vilda djurarter är det möjligt att bidra till att hålla den stigande globala temperaturen under den kritiska tröskeln på 1,5 grader.

Elefant på savann. Foto.

Mindre abborrmammor när havet blir varmare

Abborrhonor som lever i varmare vatten är mindre när de blir lekmogna jämfört med abborrar i normala vattentemperaturer.

Abborrar. Foto.

Filmer om skogen och klimatet

Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Räcker skogen till? Vad är skogens roll i klimatarbetet? Se SLU Future forests filmer i ämnet.

Publicerad: 01 mars 2024 - Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se
Loading…