Fakta Jordbruk

Senast ändrad: 13 februari 2020

Fakta Jordbruk är en avslutad serie, som riktade sig till yrkesverksamma inom jordbrukssektorn. Den ersatte de fyra äldre delserierna Fakta Mark/Växter, Fakta Husdjur, Fakta Ekonomi och Fakta Teknik. Under de sista åren utkom Fakta Jordbruk endast digitalt och utgivningen har helt upphört från 2014.

Du kan hämta pdf-filer och skriva ut hela artiklar genom att klicka på respektive titel för åren 2006-2014. Från och med årgång 2009 är serien helt digital och även högupplösta versioner kan laddas ned.

Även äldre utgåvor av Fakta Jordbruk går att ladda ned som pdf:er från våra arkiverade webbversioner som nås från sidan Gamla versioner av SLU-webben på medarbetarwebben.

Serien finns också på SLU-biblioteket.

2014

 1. Hur djupt ska vi bearbeta i plöjningsfri odling? (Johan Arvidsson & Fredrik Sörensson)
 2. Plöjningsfri odling och direktsådd i Sverige – skörderesultat 1983–2012 (Johan Arvidsson, Ararso Etana & Tomas Rydberg)

2011

 1. Nya salixsorter med modern växtförädlingsteknik (Sofia Berlin Kolm m.fl.)
 2. Att mäta effektivitet med mångfunktionalitet i fokus (Johanna Björklund & Börje Johansson) 
 3. Rådgivning om naturvård som affärsidé (Ljunggren Bergeå, Caselunghe, Nordström Källström & Ljung)
 4. Insekter och klimatförändringar – vad vi vet, tror oss veta och inte vet (Christer Björkman, Helena Bylund & Åsa Berggren)

2010

 1. Lönar det sig med mer vallfoder till korna? (Eva Spörndly, Mikaela Patel & Karl-Ivar Kumm)
 2. Svenskodlat proteinfoder till mjölkkor – ett val som påverkar miljön (Ingrid Strid & Jan Bertilsson)  

2009

 1. Samarbete med lantbrukare om biologisk mångfald på gårdar (Karin Svanäng & Johanna Björklund) (fil för utskrift)
 2. Infrastrukturens biotoper viktiga för jordbrukslandskapets biologiska mångfald (Lennartsson & Gylje) (fil för utskrift)
 3. Långsam stut på naturbete eller snabb ungtjur (Hessle, Dahlström & Wallin) (fil för utskrift)

2008

 1. Risk- och nyttovärdering av raps som genmodifierats för insektsresistens (Ekbom, Lehrman & Åhman))
 2. Hampfrökaka till nötkreatur (Anna Hessle & Gunnela Gustafson)
 3. Spindlar i odlingslandskapet - mångfald, återkolonisering och kondition (Sandra Öberg)
 4. Starta en vingård i Sverige (Mårtensson, Karlsson & Gustafsson) (fil för utskrift)

2006/2007

 1. Skapa en arbetsplats där personalen trivs! (Marie Törnquist & Karin Hakelius)
 2. Bete och vallfoder ger nyttigare kött (Enfält, Hessle, Pickova, Sampels, Karlsson & Lundström)
 3. Bröds smak och brödsmak - skiljer sig ekologiska bröd från andra? (Iwona Kihlberg)
 4. Förenklad bedömning av risken för läckage av löst fosfor från dränerad jord (Barbro Ulén)
 5. Problem om vi slutar att kastrera hangrisar (Lundström, Andersson, Rydhmer, Zamaratskaia, Chen & Andersson)
 6. Flöden av växtnäring och spårmetaller på en ekologisk och en konventionell mjölkgård (Bengtsson, Gustafson, Jonsson, Modin-Edman, Nilsson, Salomon, Sverdrup & Öborn)
 7. Kor och människor: Klasskillnader även bland kor på 1800-talets torp och herrgårdar (Carin Israelsson)
 8. Kväve- och fosfortrender i större jordbruksåar (Barbro Ulén & Jens Fölster)
 9. Bekämpningsmedel hittas i åar och grundvatten (Stina Adielsson & Jenny Kreuger) (in English)
 10. Vägar till lönsam dikobaserad nötköttsproduktion (Karl-Ivar Kumm)
 11. Historien som facit för naturvård i betesmarker (Anna Dahlström)
 12. Småskaliga strukturer påverkar växters blomning i naturbetesmarker (Aina Pihlgren)
 13. Foder till ekologiska värphöns (Elwinger, Tauson & Lagerkvist)
 14. Biodrivmedel för ekologiska gårdar − konsekvenser vid självförsörjning (Ahlgren, Baky, Bernesson, Hansson, Nordberg & Norén)
 15. Nötkreaturens betesval på heterogena naturbetesmarker (Maja Pelve & Eva Spörndly)

Årgång 2005 överhoppad

 

2004 (hela artiklarna)

 1. Antioxidanter i havre: Halten avenantramider kan påverkas både före och efter skörd (Lena Dimberg)
 2. Helsvenskt kraftfoder till mjölkkor – skånska försökserfarenheter (Birgit Frank)
 3. Skörd stör biologisk kontroll av skadeinsekter (Christer Björkman & Karin Eklund)
 4. Gärdsgårdar – i människans tjänst under 800 år (Örjan Kardell)
 5. Köttkvalitet hos köttraskvigor – effekt av uppfödningsmodell och hängningsmetod (Maria Lundesjö, Anna Hessle, Lotta Enfält, Ingemar Hansson & Kerstin Lundström)
 6. Kvävet i gröngödsel kan utnyttjas bättre (Sigrun Dahlin, Thomas Kätterer & Sophie Gunnarsson)
 7. Industrihampa - odling, skörd, beredning och marknad (Bengt Svennerstedt & Gunnar Svensson)
 8. Svårt mäta naturens tjänster (Charlotte Lagerberg Fogelberg, Johanna Björklund & Carl-Anders Helander)
 9. Extra aminosyror men ingen soja i miljövänligt grisfoder (Ingrid Strid Eriksson)
 10. Preparatval viktigt om halm ska skydda dikesbrunnar vid bladmögelbekämpning (Lennart Torstensson, Elisabeth Börjesson & Eskil Nilsson)
 11. Svårt förutsäga utlakning i växtföljder - enstaka händelser betyder mest (B. Ulén, H. Aronsson, G. Torstensson & L. Mattsson)
 12. Svensk vinodling, ny nisch (Anna Mårtensson) (fil för utskrift) 
 13. Ko-kalvseparation: Mindre stress när mjölkkor skiljs tidigt (Lena Lidfors, Ilona Stehulova & Marek Spinka)
 14. Djurvälfärd och det uthålliga jordbruket (Vonne Lund & Bo Algers)
 15. Klorbrist orsakar fläckar i höstvete (Ulrika Williamsson, Albin Gunnarsson, Annika Djurle & Holger Kirchmann)

2003 (hela artiklarna)

 1. Samhällets organiska avfall – en resurs i kretsloppet (Håkan Jönsson m.fl.)
 2. – Nr 1–2, 8-sidigt dubbelnummer
 3. Tekniska lösningar för minskad alvpackning (Thomas Keller, Johan Arvidsson, Andreas Trautner, Elisabeth Bölenius)
 4. Livsmedlens säkerhet – vem ska kontrollera vad? (Petri Ollila)
 5. Kooperativet och medlemmarna – mot förnyade relationer (Lovisa Nilsson)
 6. Mjölkkornas kalvningsmiljö – gör rätt från början (Michael Ventorp)
 7. Aktörssamverkan i livsmedelskedjan: Det handlar om att ge och ta (Lotten Westberg)
 8. Dragkraftsbehov och sönderdelning vid jordbearbetning – arbetsdjup viktigare än redskapstyp (Johan Arvidsson, Karin Gustafsson, Thomas Keller) (in English)
 9. Lönsam slutgödning av mjölkrasstutar (Örjan Hansson, Anna Hessle)
 10. Ekonomi i uppfödning av köttraskvigor på naturbetesmarker (Örjan Hansson, Anna Hessle)
 11. Sen plöjning ingen garanti för minskad utlakning – jordart och klimat måste vägas in (Åsa Myrbeck, Johan Arvidsson, Thomas Keller)
 12. Vetemyggor räknas i feromonfällor – effektiv prognos på väg (Malin Celander, Ylva Hillbur)
 13. Att välja grisslakteri – en fråga om både ekonomi och psykologi (Emil Åkesson, Jerker Nilsson)
 14. LIFE Ammoniak avslutat – förbättrad gödselhantering viktigast (Jan-Olof Sannö m.fl.)
 15. Inget uthålligt lantbruk utan bönder som trivs (Helena Nordström Källström)

2002 (hela artiklarna)

 1. Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet – gårdens läge betyder mer än odlingssystemet (Anki Weibull, Örjan Östman)
 2. Undvik fosforläckage när lerjordar gödslas (Barbro Ulén)
 3. Värphöns i inredda burar eller traditionell golvhållning? (Ragnar Tauson, Karl-Erik Holm)
 4. Vilka gräs blir ogräs? – groningsegenskaper och klimat sätter gränser för annueller (Lars Andersson, Per Milberg)
 5. Bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och samhälle (Barbro Ulén, Jenny Kreuger, Peter Sundin)
 6. Svävande lerpartiklar för fosfor till havet (Barbro Ulén)
 7. Sura sulfatjordar läcker metaller – orsaker och möjliga åtgärder (Gustav Sohlenius, Ingrid Öborn)
 8. Kvalitetskött från renkalvar – klassificering underlättar prissättning (Eva Wiklund, Ingemar Hansson, Gunnar Malmfors)
 9. Mindre ammoniak från mjölkgård – flytgödsel bättre än fastgödsel (Jan-Olof Sannö m.fl.)
 10. Grisens fosforutnyttjande kan förbättras (Karin Lyberg, Allan Simonsson, Jan Erik Lindberg)
 11. Du blir vad du äter – fettsyror i foder, kött och människa (Anders Högberg, Jana Pickova)
 12. Finns billig medicin för Östersjön? – kostnader som minskar övergödningen (Katarina Elofsson)
 13. Reglerad dränering – mindre kvävebelastning och högre skörd (Ingrid Wesström)
 14. Hög produktion kan ge förändrat beteende hos höns (Per Jensen)
 15. Skärpt konkurrens kräver ändrad kooperation (Jerker Nilsson)
 16. Kadmium drabbar jordbruket på sikt – rökning och inköpt foder betyder mest för folk och fä idag (Agneta Oscarsson, Anna Lindén, Ing-Marie Olsson, Ebba Bárány)
 17. Fosfor till mjölkkor (Adrienne Ekelund, Rolf Spörndly)
 18. Mjölkproduktion med enbart grovfoder på Tingvalls försöksgård (Birgitta Johansson, Sten Sundås)
 19. Mer fria fettsyror i mjölken vid korta och oregelbundna mjölkningsintervall (Kerstin Svennersten-Sjaunja, Hans Wiktorsson)
 20. Hur uthålligt är ekologiskt lantbruk – ett österrikiskt exempel (Rebecka Milestad)

2001 (hela artiklarna)

 1. Svampsjukdomar i baljväxtrika växtföljder (Jens Levenfors, Janne Lager, Berndt Gerhardson)
 2. Gallmyggors feromoner i fokus – effektiv prognos möjlig (Ylva Hillbur, Marie Bengtsson)
 3. Automatisk mjölkning – avstånd till bete kan påverka beteende och produktion (Ewa Wredle, Eva Spörndly)
 4. Miljönyckeltal inom jordbruket – ett sätt att beskriva företagets miljöpåverkan (Erik Bendz)
 5. Miljönyckeltal: Biologisk mångfald på gårdsnivå (Olle Kvarnbäck, Urban Emanuelsson)
 6. Miljönyckeltal: Kemiska bekämpningsmedel (Christer Nilsson)
 7. Miljönyckeltal: Kväve, fosfor, kadmium, energi och markpackning (12 s)
 8. Grundvattenskydd och jordbruk ­ motstridig lagstiftning bäddar för konflikter (Maria Albing, Thomas Hahn)
 9. Mjölk till kalvar på ekologiska gårdar ­ enkätstudie och försök med amkor (Linda Anderberg m.fl.)
 10. Klöver och gräs i vallen ­ hur kan vi styra den botaniska sammansättningen? (Nilla Nilsdotter-Linde)
 11. Baljväxter fixerar kväve sämre vid lågt pH (Linda af Geijerstam)
 12. Ekonomisk nytta av naturliga fiender till bladlöss (Örjan Östman, Barbara Ekbom, Janne Bengtsson)
 13. Lerjordar läcker mycket fosfor – utlakning från enskilda fält kartläggs (Faruk Djodjic)
 14. Välskötta vallar ger produktiva ekokor (Annika Arnesson)
 15. Ensilage till hästar (Cecilia Müller, Per Lingvall)
 16. Halm skyddar dikesbrunnar vid bladmögelbekämpning (Lennart Torstensson, Elisabet Börjesson)
 17. Vittring kan täcka kaliumbrist på vissa jordar (Ingrid Öborn, Johan Holmqvist, Ernst Witter)
 18. Kalium från alven – djupgående rötter kan hitta dolda reserver (Ernst Witter, Gerd Johansson)
 19. Tidig insådd ger bra fånggrödor (Göran Bergkvist, Lars Ohlander)
 20. Långsam nedbrytning av bekämpningsmedel i flytgödsel (Lennart Torstensson m.fl.)

2000 (hela artiklarna)

 1. Silver i avloppsslam – ingen akut fara för markens mikroorganismer
 2. Systemanalys av jordbruk – de storskaliga experimenten kan göras i datorn
 3. Näringsvärde i gräs på naturbeten
 4. Gröngödsel och stallgödsel – miljöhot eller tillgång i uthålligt lantbruk?
 5. Biologiskt avfall i kretslopp
 6. Ekonomin i svensk grisköttsproduktion: Vad betyder teknik, djurhälsa och ledningssystem?
 7. Värmebehandling av utsäde - en ny effektiv, billig och miljövänlig metod
 8. Renar på naturbete. Viltsmakande kött med fleromättat fett
 9. Oljehaltiga fånggrödor – vårgyllen, sommargyllen och fältkrassing
 10. Övervintring utomhus – ett gott alternativ för SRB-kvigor
 11. Höstgrödor, fånggrödor och utlakning – en jämförelse av två växtföljder i Skåne
 12. Extrem köttighet hos slaktsvin – slaktkroppsegenskaper och utbyte
 13. Livsmedelsexport och valutarisk
 14. Hönsbeteende kartläggs genetiskt – förbättrad djurhälsa önskvärt avelsmål
 15. Elektroporation – dödande pulser i framtida ogräskontroll
 16. Ekologiska livsmedel – konsumenternas attityder, vanor och värderingar
 17. Beteendeanpassad svinhållning – för minskad stress och sjuklighet
 18. Mobil slakt eller mobila djur?
 19. Övervintring av SRB-kvigor utomhus – tillväxt, foderförbrukning och ekonomi
 20. Minskar ekologisk odling utlakningen av kväve?

1999 (hela artiklarna)

 1. Välj rätt hönor vid golvinhysning – vita hönor bäst i försök
 2. Plöj senare och minska risken för kväveutlakning!
 3. Herbicidresistens hos ogräs – mekanismer och åtgärder
 4. Hållbar köttproduktion
 5. Ben- och klövhälsa i avelsarbetet
 6. Könsvis uppfödning av slaktsvin
 7. Utfodring under mjölkning – kan påverka kons fysiologi, mjölkavkastning och beteende
 8. Att undvika alvpackning – förfinade riktlinjer på väg
 9. Livet i vattnet tar skada av bekämpningsmedelsrester
 10. Fosforhushållning - mykorrhiza, fixering och utlakning i mark
 11. Småskaliga kretslopp i miljö- och energiperspektiv
 12. Certifiering av lantbruk - ett styrkebesked från företaget
 13. Uthålligt bruk av naturen
 14. Mindre fosforförluster på vårplöjda mjälajordar
 15. Familjejordbruket – en företagsform som står sig
 16. Bålvridning vid traktorkörning – en skaderisk som kan motverkas
 17. Grisköttets kvalitet i ett uthålligt jordbruk
 18. Kadmium – från jord och foder till djur och människa
 19. Stallgödselanvändningen – miljö- och uthållighetsaspekter
 20. Stor kväveutlakning i 1800-talets jordbruk

1998 (hela artiklarna)

 1. Flytgödsel till rajgräs/vitklövervall
 2. Att begränsa vindavdrift vid kemisk bekämpning - en fråga om teknik och skyddsavstånd
 3. Korn- och havresorter för norra Sverige
 4. Vallfoder till mjölkkor - kortvariga mängdvariationer stör ej produktionen
 5. Attityder till kooperativt företagande
 6. Varroakvalstret bör bekämpas ekologiskt
 7. Fritt foderval för ekologiska hönor
 8. Anpassa höstbearbetningen efter ogräsfloran - håll tillbaka både ett- och fleråriga arter!
 9. Hönshållning med rastgårdar och tuppar
 10. Ekologisk mjölkproduktion - vilka ställer om och vilka låter bli?
 11. Strategier vid gyltuppfödning - utfodring och tidpunkt för betäckning
 12. Helsädesensilering - ett vapen mot ogräsen?
 13. Mykorrhiza - dold kraft i växtproduktionen
 14. Stutar på hagmarksbete - djurens tillväxt vid olika beteshöjd
 15. Ekologisk odling av sockerbetor - ogräsreglering och plantetablering största problemen
 16. Spridning av brandgaser i lantbruksbyggnader
 17. Kväveöverföring i samodling - kan förbättras genom urval av växtsorter och mykorrhiza
 18. Köttkvalitet - producent- och konsumentaspekter
 19. Våtmarker för kväverening – en samhällsekonomiskt lönsam investering
 20. Skyldig till växtnäringsläckage?