Studier - så funkar det

Senast ändrad: 11 maj 2022
Student förevisar något inför åhörare. foto

Alla utbildningar vid universitetet består av kurser. Kurserna är utbildningens byggstenar. Kurser kan läsas fristående eller vara kombinerade till utbildningsprogram. När du är klar med en utbildning kan du ta ut examen som bevis på att du klarat av utbildningen. Det finns två sorters examen. Yrkesexamen, som är den vanligaste typen av examen på SLU, och generell examen.

Program

Att läsa ett program har flera fördelar för dig som student. Du får till exempel en tydligare gruppkänsla, och du kan läsa vissa kurser som bara programstudenter får läsa, till exempel praktikkurser.

Genom ett yrkesprogram lär du dig det som behövs för ett visst yrke, till exempel veterinär. När du läst klart programmet kan du ta ut en yrkesexamen.

På ett generellt program fördjupar du dig inom ett ämnesområde. Kurserna har kombinerats så att du får en väl sammansatt utbildning och kan ta ut en generell examen när du är klar.

Varje program vid SLU har ett eget ramschema som du hittar på programmets webbsida. Ramschemat visar vilka kurser som ingår i programmet och i vilken följd det är tänkt att du ska läsa dem.

För program som leder till en yrkesexamen består ramschemat av alla kurser som du måste läsa för att kunna ta ut en yrkesexamen. För generella program är ramschemat en rekommenderad studiegång.

Fristående kurser

Vill du välja bland våra kurser och kombinera ämnen som du själv är intresserad av att läsa? Har du redan en examen eller ett jobb och vill fortbilda dig? Då kan du läsa fristående kurser.

Det går att läsa kurser vid SLU och kombinera dem till en examen tillsammans med kurser från andra universitet. Du kan också profilera dig genom att komplettera din utbildning med fristående kurser.

Kurser kan vara olika långa, från några veckor till en hel termin. Det finns kurser på tre nivåer – grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Kurserna har också olika studietakt. En del läser du på heltid, andra på halvtid och några på kvartstid. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng (hp).

Tre utbildningsnivåer

Utbildningssystemet är uppdelat i tre nivåer. Varje nivå bygger på nivån under. Du måste alltså ha läst på grundnivå innan du kan läsa på avancerad nivå.

Bild över utbildningsnivåer på universitet

Grundnivå (kandidatnivå)

Som ny vid universitetet börjar du läsa på grundnivå. Du startar med en kurs eller ett program som inte kräver att du har läst vid universitet eller högskola tidigare. 

Det finns olika sätt att bli behörig för universitetsstudier. I allmänhet gäller att du ska ha grundläggande behörighet från gymnasiet, och ofta också särskild behörighet. Det finns även andra sätt att bli behörig. Du kan läsa mer om behörighet på antagning.se. 

Avancerad nivå (masternivå)

Efter studier på grundnivå kan du fortsätta läsa på avancerad nivå. Flera av SLU:s yrkesprogram avslutas också med studier på avancerad nivå.

För att vara behörig att läsa kurser på avancerad nivå måste du ha avklarade kurser på minst 120 högskolepoäng på grundnivå. I vissa fall krävs även en kandidatexamen, alltså en examen på grundnivå.

Forskarnivå

Studenter som läser en forskarutbildning kallas doktorander och är anställda på universitetet. För att bli doktorand krävs att du har en examen på avancerad nivå. 

Yrkesexamen och generell examen

Det finns två typer av examen på SLU – yrkesexamen och generell examen.

En yrkesexamen visar att du gått en yrkesutbildning och har de kunskaper som krävs för ett visst yrke. I vissa fall krävs även legitimation för att du ska få arbeta inom yrket.

Kandidatexamen och masterexamen är exempel på generella examina. För att du ska kunna ta ut en generell examen måste du bland annat ha fördjupat dig inom ett visst ämne, ett huvudområde. Du kan antingen läsa ett generellt program, eller själv välja kurser som kan ge en generell examen. Du måste alltid göra ett självständigt arbete, till exempel ett kandidatarbete eller ett masterarbete, för att kunna ta ut en examen.

Vänd dig till någon av universitetets studie- och karriärvägledare om du vill diskutera ditt studieval.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15