Stora forskningsområden vid SLU

Senast ändrad: 22 mars 2024

Här ser du SLU:s publicering inom de största forskningsområdena i en sammanställning med data från InCites, Web of Science (Thomson Reuters).

  • Diagram 1 visar hur stor andel av SLU:s totala publicering som sker inom respektive forskningsområde.
  • Diagram 2 visar hur stor andel av Sveriges totala publicering som sker vid SLU, inom respektive forskningsområde.

Forskningsområdena i diagrammen är baserade på Web of Science 250+ Subject Areas.


Diagram 1.  Forskningsområdets andel av SLU:s totala publicering 2023, topp 20.

Diagram 1


Diagram 2. SLU:s andel av Sveriges publicering inom respektive forskningsområde 2023.

Diagram 2