Sveriges lantbruksuniversitet

Program Bebyggd miljö

Vi samlar kunskap om det urbana landskapet i samarbete med flera svenska myndigheter och högskolor samt universitet. Målet är att stödja arbetet med att nå det svenska miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö och europeiska miljömål med fokus på tätorten och  tätortsnära miljö.

Lena Ekelund Axelsson, prodekan/ Deputy Dean at the LTV Faculty, SLU. Foto/Photo: Julio Gonzalez

Kontakta mig gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Lena Ekelund Axelson, prodekan vid LTV-faktulteten, SLU
lena.ekelund@slu.se, 040-415079

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)

kungsangenfotoPerBerg750.jpg

Workshop: Funktionell täthet 20 september i Uppsala

Hur förtätar vi staden så att vi kan balansera de legitima kraven på effektiv markanvändning respektive ett gott stadsliv?

På workshopen kommer vi bland annat att presentera ett nytt verktyg för att utvärdera effekter av förtätning, som ska hjälpa byggandets aktörer att balansera olika värden mot varandra.

Välkommen till en träff inom Movium Partnerskap.

Publicerad: 14 augusti 2017 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se