Hoppa till huvudinnehåll

Program Bebyggd miljö

Vi samlar kunskap om det urbana landskapet i samarbete med flera svenska myndigheter och högskolor samt universitet. Målet är att stödja arbetet med att nå det svenska miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö och europeiska miljömål med fokus på tätorten och tätortsnära miljö.

Harald Klein

Kontakta mig gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Harald Klein, koordinator
harald.klein@slu.se, 0706-25 80 17

Tankesmedjan Movium, SLU

Enheten för samverkan och utveckling, LTV-fakulteten, SLU

Varannan kommunal lekplats borttagen

Antalet kommunalt förvaltade lekplatser har halverats under 2000-talet, visar en ny SLU-studie. Den visar också på en stor variation i lekplatsernas kvalitet.

Barn går på träspång mellan träd. Foto.

Nya projekt inom Bebyggd miljö

Kvaliteter i utemiljöer som främjar hälsa för äldre samt hälsopromoverande grönstruktur i bebyggd miljö står i fokus i två av de nya projekten.

Hand som håller i mobiltelefon.

Handledning om grönplanering

Ta del av Grönplanering – en handledning. Den stödjer kommuner i hur man bättre tar till vara gröna och blå värden i den fysiska planeringen.

 Bron från Kristianstads centrum ut i våtmarksområdet Kristianstad vattenrike.

Kunskapsbank: Stad och landskap

Publicerad: 25 april 2023 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…