Att studera på SLU med en funktionsnedsättning

Senast ändrad: 02 juli 2024

Planerar du att börja studera på SLU? Har du en funktionsnedsättning som kan komma att påverka dig i dina studier? Då kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd. SLU strävar efter att erbjuda alla studenter möjlighet att studera på lika villkor i en bra studiemiljö.

Du kan få stöd vid varaktiga funktionsnedsättningar som påverkar studierna
Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar. Hit räknas dyslexi, rörelsehinder, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, synnedsättningar, hörselnedsättningar och kroniska sjukdomar som påverkar studierna.

Ansök om riktat pedagogiskt stöd via SLU:s studentwebb
För att få pedagogiskt stöd behöver du ansöka om det. Du fyller i ett webbformulär som finns länkat via SLU:s studentwebb. När du gör ansökan ska du bifoga ett intyg från läkare, psykolog, dyslexiutredare eller annan specialist. Det pedagogiska stödet är individuellt anpassat och utformas i samråd med dig som student.

Kontakta SLU:s samordnare i god tid
För att du ska få rätt stöd redan i början av dina studier är det viktigt att du i god tid kontaktar SLU:s samordnare för pedagogiskt stöd. Ta gärna kontakt redan när du skickat in din ansökan till ett av våra program eller om du sökt en fristående kurs! Tillsammans kan vi diskutera vilket stöd som kan komma att bli aktuellt för dig.

Du är givetvis välkommen att ställa frågor om hur det är att studera med funktionsnedsättning vid SLU, även om du inte har bestämt dig för att söka till någon av våra utbildningar.

Mer information
Vill du veta mer om hur det är att studera med funktionsnedsättningar på SLU kan du gå in på SLU:s studentwebb.

Kontaktinformation på webben

Studera med funktionsnedsättning
Välkommen att höra av dig och fråga hur funktionsnedsättningar kan påverka dina studier och hur du ansöker om riktat pedagogiskt stöd. Detta gör du via länken nedan: 

https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/kontakt/


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.