Hoppa till huvudinnehåll

Program Fjäll/Arktis

Vi samlar SLU:s kompetens kring den Fjäll/Arktiska miljön och arbetar för att stötta Sveriges arbete nationellt och internationellt kopplat till miljömålet Storslagen fjällmiljö.

Willem Goedkoop (vänster) och Mora Aronsson (höger). Foton.

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Willem Goedkoop (till vänster i bild), koordinator
willem.goedkoop@slu.se, tel. 018-673112
Institutionen för vatten och miljö

Mora Aronsson (till höger i bild), biträdande koordinator
mora.aronsson@slu.se, tel. 018-672229, 072-2491138
SLU Artdatabanken

Hur mår arktiska sjöar och vattendrag?

Läs om statusen för biodiversitet i arktiska sjöar och vattendrag i en specialutgåva av Freshwater Biology. Flera SLU:are bidrar i numret.

Sök och hämta fjälldata

Miljöövervakningsprogrammet NILS inventerar varje sommar fjällen. Nu kan du hämta data från inventeringen.

Fjällandskap med vatten i förgrunden. Foto.

Hur mår Arktis landmiljöer?

Klimatförändringarna är den enskilt största påverkansfaktorn på de Arktiska ekosystemen, men kunskapsläget om drivkrafterna behöver förbättras. Läs om tillståndet för den biologiska mångfalden i Arktis landmiljöer i en aktuell analys som bland andra Mora Aronsson från SLU bidragit till.

Värt att veta om fjällnära skogar

Den fjällnära skogen omgärdas av många frågor: Ska den avverkas? Ska vi satsa på ännu mer naturvård? Se Johan Svenssons lunchföredrag i efterhand.

Omslag till en rapport.

Hur mår Arktis sjöar och vattendrag?

I en analys beskrivs tillståndet för den biologiska mångfalden i Arktis sjöar och vattendrag.  Här ges även rekommendationer om framtida miljöövervakning, och tips om de fem viktigaste medskicken. Hör även Willem Goedkoop i ett radioinslag om vad som händer i fjällmiljöns vatten när temperaturerna stiger.

Publicerad: 03 maj 2022 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…