Sveriges lantbruksuniversitet

Program Fjäll/Arktis

Vi samlar SLU:s kompetens kring den Fjäll/Arktiska miljön och arbetar för att stötta Sveriges arbete nationellt och internationellt kopplat till miljömålet Storslagen fjällmiljö. 

Willem Goedkoop (vänster) och Mora Aronsson (höger). Foton.

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Willem Goedkoop (till vänster), koordinator
willem.goedkoop@slu.se, tel. 018-673112, Institutionen för vatten och miljö

Mora Aronsson (till höger), biträdande koordinator
mora.aronsson@slu.se, tel. 018-672229, 072-2491138, SLU Artdatabanken

Värt att veta om fjällnära skogar

Debatten kring den fjällnära skogen omgärdas av många frågor: Ska den avverkas? Ska vi satsa på ännu mer naturvård? Johan Svensson berör frågorna och presenterar nya rön under sitt lunchföredrag om fjällnära skogar 31 mars. Välkommen att lyssna!

Omslag till en rapport.

Hur mår Arktis sjöar och vattendrag?

I en analys beskrivs tillståndet för den biologiska mångfalden i Arktis sjöar och vattendrag.  Här ges även rekommendationer om framtida miljöövervakning, och tips om de fem viktigaste medskicken. Hör även Willem Goedkoop i ett radioinslag om vad som händer i fjällmiljöns vatten när temperaturerna stiger.

Publicerad: 07 april 2021 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…