SLU Skinnskatteberg

Senast ändrad: 04 april 2024
Skinnskatteberg, herrgården. Foto.

Landets enda skogsmästarskola finns i Skinnskatteberg, där det sedan 1945 har utbildats ungefär 2 000 skogsmästare. Förutom universitetsutbildning bedriver SLU även forskning och internationell uppdragsverksamhet där.

Skinnskatteberg är beläget i det biologiska gränslandet mellan det norra barrskogsområdet och det södra blandskogsområdet. Det ger en utmärkt utgångspunkt för att belysa skogsproduktion och miljövård under olika geografiska betingelser.

Skogsmästarskolan är en institution inom SLU:s fakultet för skogsvetenskap, och forskar inom två huvudområden: skoglig naturresursförvaltning och landsbygdsutveckling samt bioenergi.

Hitta på Campus Skinnskatteberg

Campuskarta

Klicka på kartbilden för att se en större karta!

Skinnskatteberg campus. Karta.

Flygbild över campusområdet i Skinnskatteberg. Klicka för en bild i större format.

Siffrorna på kartan över Skinnskattebergs herrgård:

 1. Herrgården - lektionssalar, bibliotek
 2. Västra flygeln - kansli
 3. Östra flygeln
 4. Övre strömflygeln
 5. Stallet - studentbostäder
 6. Övre/nedre lab
 7. Magasinet - studentbostäder
 8. Tre kolare -kårhus
 9. Tre kolare - studentboende, privatägt
 10. Kommunhuset - lektionssal S
 11. Gula paviljongen - gästhotell
 12. Nedre strömflygeln

Utbildningar vid SLU Skinnskatteberg


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

Staffan Stenhag, Universitetslektor 
Fakulteten för skogsvetenskap/ Skogsmästarskolan
Staffan.Stenhag@slu.se 0222-34960