Behörighet

Senast ändrad: 13 maj 2024
Två studenter går med sina cyklar på campus Ultuna, foto.

För att bli antagen till universitet eller högskola måste du uppfylla vissa behörighetskrav. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. På den här sidan finns information om vilka regler som gäller vid SLU.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning. Det finns grundläggande behörighetskrav både för utbildningar på grundnivå och för utbildningar på avancerad nivå. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Särskild behörighet

Utöver den grundläggande behörigheten ställs ofta krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten varierar mellan olika utbildningar och består av krav på specifika förkunskaper som är nödvändiga för att du ska kunna följa en viss utbildning. Förkunskapskraven kan t ex vara gymnasiekurser eller akademiska kurser och vilka dessa är kan du läsa om i respektive kursplan. 

Behörig genom reell kompetens

Om du saknar formell behörighet, till exempel om du saknar slutbetyg från gymnasiet, kan ansökan om bedömning av reell kompetens vara ett sätt för dig att bli behörig. Vid bedömning av reell kompetens värderar SLU dina kunskaper och erfarenheter för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker. Det kan vara kunskaper och erfarenheter från till exempel arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och/eller annan kursverksamhet. Läs mer om reell kompetens här.

För utbildningar som ges på engelska ges generellt undantag från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Din ansökan om reell kompetens och undantag måste skickas in senast sista ordinarie anmälningsdag.

Villkorligt behörig

Villkorligt behörig till kurs

Om du inte uppfyller behörigheten när du gör din anmälan men har förutsättningar att bli behörig till kursstart, kan du bli antagen med villkor eller reservplacerad med villkor. Du måste visa kursansvarig på institutionen att villkoret är uppfyllt vid kursstart för att du ska kunna påbörja och bli registrerad på kursen.

Observera att Antagningen vid SLU har inte möjlighet att manuellt ta bort ett villkor till en kurs efter behörighetsgranskningen är gjord, utan att beslutet om du uppfyller villkoret fattas av ansvarig institution. Det innebär alltså att villkoret finns kvar även om du efter granskningen tar de poäng eller meriter som uppfyller villkoret och institutionen måste kontrollera att du uppfyller villkoret innan du kan registreras på kursen.

Du kan inte bli villkorligt antagen till en kurs om du gör en sen anmälan efter att kursen startat eftersom behörigheten måste vara uppfylld vid kursstart.

Villkorligt behörig till program på avancerad nivå

Om du när du gör din anmälan inte uppfyller behörigheten men har förutsättningar att bli behörig till kursstart kan du bli antagen med villkor eller reservplacerad med villkor. Villkoret ska vara uppfyllt senast två veckor efter programstart och du måste själv ta kontakt med antagningen för att visa att du uppfyller villkoret.

Behörig genom basår eller bastermin

Bastermin 

Om du saknar behörighet till läsa vår bastermin som ger dig platsgaranti till tre av SLU:s kandidatprogram. Läs mer om vilka inriktningar du kan välja.

Skogligt basår

SLU anordnar skogligt basår i samarbete med Naturbruksgymnasiet Jällagymnasiet utanför Uppsala samt med Stora Segerstads naturbrukscentrum i Reftele, Jönköpings län. Den som blir antagen till och genomgår basåret med godkända resultat har platsgaranti till skogsmästarprogrammet vid SLU påföljande hösttermin.

Fakta:

SLU:s antagningsordning

I SLU:s antagningsordning finns alla regler för utbildning som högskolan tillämpar
i fråga om dels ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. Om du undrar över någon regelfråga finns troligtvis svaret i antagningsordningen.

Antagningsordning för tillträde till utbildning på
grundnivå och avancerad nivå, från 1 juni 2024. 


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta oss via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

För frågor om studieavgifter, kontakta tuitionfees@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15