Internationella nätverk och plattformar

Senast ändrad: 05 juni 2024

Internationell samverkan är en av universitetets ledstjärnor, och SLU har samarbeten på många håll och inom många olika fält. Några av de viktigaste internationella utbildningsnätverken och plattformarna för samarbete inom forskning och miljöanalys ser du här.

Internationella utbildningsnätverk

SLU deltar i tre prioriterade internationella utbildningsnätverk (sida på medarbetarwebben):

  • Euroleague for Life Sciences (ELLS)
  • Association for European Life Science Universities (ICA)
  • The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network (NOVA/BOVA).

Några internationella plattformar för forskning och miljöanalys


Kontaktinformation

Ylva Hillbur är vicerektor med ansvar för internationella relationer.