Hoppa till huvudinnehåll

Studentkårer

Studentkårerna är studenternas egna organisationer. De drivs av studenter, för studenter och deras uppgift är att bevaka studenternas intressen. Studenterna vid SLU har alltid haft goda möjligheter att utöva inflytande och påverka beslut som fattas på universitetet.

Studenter med flaggor och doktor marscherar. Foto

SLU:s samlade studentkårer (SLUSS)

SLUSS (SLU:s samlade studentkårer) är samarbetsorganet för SLU:s sju studentkårer. SLUSS uppgift är framför allt att samla studenternas åsikter och framföra dem på den universitetsövergripande nivån. SLUSS jobbar även för att främja samarbetet mellan kårerna.

Alnarps Studentkår (ASK)

En av våra två sydligaste studentkårer med medlemmar från landskapsarkitektsprogrammet, landskapsingenjörsprogrammet, hortonomprogrammet och trädgårdsingenjörsprogrammen.

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Hippologernas egen studentkår. Den kår som täcker störst area av landet, med utbildningens inriktningar utspridda på Flyinge, Strömsholm och Wången.

Foto: Mårten Svensson

Lantmästarkåren (LMK)

En studentkår för alla de som läser till lantmästare i Alnarp. En mycket engagerad studentkår som även förvaltar vissa bostäder för lantmästarna. Några av dessa bostäder ligger mycket nära havet.

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Jägmästarnas studentkår i Umeå som bland annat anordnar jakter samt sköter om markerna i Umeå och i Uppsala. En friluftsintresserad kår med ett nytt kårhus och bastu.

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Skogsmästarnas egen kår i Skinnskatteberg. Aktiv och social kår som även arrangerar jakter på höstarna.

Ultuna studentkår (ULS)

SLU:s största studentkår i Uppsala där medlemmarna kommer från i stort sett alla program som finns på Ultuna. Stor driftig kår med ett nyrenoverat kårhus och många utskott.

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Veterinär- och djursjukskötarstudenternas egna studentkår i Uppsala. Har även de ett nyrenoverat kårhus med en badtunna på baksidan. Arrangerar årligen en loppmarknad/auktion för medlemmarna.

Publicerad: 03 maj 2022 - Sidansvarig: study@slu.se
Loading…