Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarutbildning vid SLU

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det av naturliga skäl stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 700 aktiva forskarstudenter.

beskuren2.jpg

Att vara doktorand

Doktorandlivet är på många sätt annorlunda än studentlivet - doktorander arbetar med forskningsfrågor tillsammans med institutionens forskare.

SLU_151003_7471_jsg.jpg

Antagning

Hur går antagningsprocessen till? Vad krävs av en blivande doktorand?

SLU_090814_0004_jsg.jpg

Nytt program för industridoktorander!

SLU upprättar på regeringens uppdrag ett program för industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID). Programmet kommer att erbjuda plats för upp till tio industridoktorander och satsningen görs inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin.

SLU bjuder nu in livsmedelsområdets företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter att komma med förslag till ämnen och frågor för industridoktorandprojekt och även att föreslå anställda eller nyrekryteringar som skulle kunna passa som doktorander inom projektet.

Läs mer om satsningen nedan.

Publicerad: 14 november 2017 - Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se