Sveriges lantbruksuniversitet

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, följ oss på Twitter, prenumerera på vårt nyhetsbrev, läs populärvetenskapligt skrivna inslag i kunskapsbanken eller i tidningen Miljötrender.

MT2018_skugga.jpg

Läs senaste Miljötrender med tema jordbrukslandskap

SLU:s miljöanalys i jordbrukslandskapet har växt i omfattning de sista åren.

I senaste numret av Miljötrender får du några exempel på hur jordbrukslandskapets utveckling följs och hur lösningar för ökad hållbarhet kan se ut. Läs bland annat om: pilotprojekt som kartlägger åkrars myller, betesmarker och om riskbedömning av växtskyddsmedel.

Läs också om hur det multifunktionella jordbrukslandskapet kan hjälpa till att tillgodose jordbrukets vattenbehov och minska risken för översvämningar.

Så mår svensk fisk.png

Så mår svensk fisk

I rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 redogörs läget för våra kommersiellt viktigaste fiskar i havet och de stora sjöarna, bl.a. hur treden för siklöja och hummer är negativ men positiv för strömming och sik. Nytt för i år är även en utförligare beskrivning av fritidsfiskets påverkan. 

Fler exempel på analyser: