Sveriges lantbruksuniversitet

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, följ oss på Twitter, prenumerera på vårt nyhetsbrev, läs populärvetenskapligt skrivna inslag i kunskapsbanken eller i tidningen Miljötrender.

Vattenkunskap i fokus

Vatten är livsviktigt. SLU bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Här hittar du några exempel.

Värt att veta. Illustration: Michael Kvick, SLU

Vill du veta mer? Se öppna föreläsningar. INSTÄLLT

I lunchföredragsserien Värt att veta presenterar forskare och miljöanalytiker vid, eller anknutna till, SLU samhällsrelevant forskning i ett populärvetenskapligt format. Uppdatering 16 mars 2020: Återstående föreläsningar under Värt att veta vid SLU Umeå är inställda.

Publicerad: 01 juli 2020 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…