Hoppa till huvudinnehåll

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, prenumerera på Miljötrender nyhetsbrev och ta del av populärvetenskapligt skrivna inslag i kunskapsbanken.

Invasion av främmande kräftdjur i Mälaren och Vättern

Under 2023 upptäcktes tre invasiva främmande arter av kräftdjur i Sverige. Åren dessförinnan hade tre andra arter av främmande kräftdjur påträffats. En ny rapport beskriver dessa.

SLU på första plats i internationell utmaning

Nu är det klart att SLU tog första platsen i Biodiversity Challenge 2024. Stort tack till alla som varit med och bidragit!

Ny satsning ska upptäcka ovanliga arter i vanlig skog

Det saknas i dag kunskap om var i skogen som särskilt skyddsvärda arter finns och hur de påverkas av skogsbruk. Nu utvecklas metoder för att samla in objektiva data om naturvårdsarter.

Läs nyheter om miljöanalys

Läs om miljöanalys i kunskapsbanken

Dagens natur

Ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård. Följ på sociala medier för att se när nya artiklar släpps.

Hitta havskunskap via Havet.nu

På Havet.nu samlas nyheter, forskning och fakta om havet. Sidan drivs gemensamt av flera universitet inklusive SLU.

Värmeböljan i maj gjorde att sommaren kom extra tidigt i år

Årets Försommarkoll visar att visar att försommaren har hunnit extra långt norrut i år, jämfört med tidigare.

Årets trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Ökningen av virkesförrådet har avtagit, renlaven minskar men blåbärsrisets utbredning fortsätter att vara stabilt. Läs mer om senaste skogstatistiken.

Lär känna naturen – hemifrån!

Vill du lära dig mer om den svenska naturen? Eller bara testa din kunskaper? Den digitala utbildningen Naturkunnig läser du hemifrån helt kostnadsfritt.

Hitta öppna miljöanalysdata

Hitta öppna miljöanalysdata som producerats av SLU:s miljöanalys. Sök data om bland annat fiskar, träd, närsalter, markegenskaper och växthusgaser.

Två personer elfiskar i bäck.

Vatten är livsviktigt

SLU bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser.

Vad gör SLU för klimatet?

Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Se några exempel här.

SLU jobbar med klimatet 52 veckor om året. Illustration: Michael Kvick, SLU

Besök Baltic Sea Science Center

På Baltic Sea Science Center kan du lära dig mer om hela Östersjön och hur havet påverkas av de 90 miljoner människor som lever runt havet. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Illustration med dykare

SLU:s seniora miljöanalysspecialister föreläser

Missade du Mattias Lundblads föreläsning om klimatrapportering för skog och mark den 6 december? Se den i efterhand.

Symbolbild - seniora miljöanalysspecialister föreläser. Illustration.
Värt att veta. Illustration: Michael Kvick, SLU

Vill du veta mer? Se öppna föreläsningar.

I föredragsserien Värt att veta presenterar forskare och miljöanalytiker vid, eller anknutna till, SLU samhällsrelevant forskning och miljöanalys i ett populärvetenskapligt format. Hitta fler event i SLU:s kalendarium.

Publicerad: 01 juli 2024 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…