Hoppa till huvudinnehåll

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, följ oss på Twitter, prenumerera på vårt nyhetsbrev, läs populärvetenskapligt skrivna inslag i kunskapsbanken eller i tidningen Miljötrender.

Varannan kommunal lekplats borttagen

Antalet kommunalt förvaltade lekplatser har halverats under 2000-talet, visar en ny SLU-studie. Den visar också på en stor variation i lekplatsernas kvalitet.

Barn går på träspång mellan träd. Foto.

100 år. Se filmen om Riksskogstaxeringen

År 1923 bildades Riksskogstaxeringen. Filmen "En skog av siffror" beskriver hur arbetet, forskningen och vårt behov av skogen utvecklats under etthundra år.

Hilda Mikaelsson, fältchef Riksskogstaxeringen sitter i skogsbacke med fältutrustning framför sig. Foto.

Hitta öppna miljöanalysdata

Nu kan du enklare hitta öppna miljöanalysdata som producerats av SLU:s miljöanalys. Sök data om bland annat fiskar, träd, närsalter, markegenskaper och växthusgaser.

Två personer elfiskar i bäck.

Läs nyheter om miljöanalys

Läs om miljöanalys i kunskapsbanken

Nya digitala torvkartor

Nu finns nya digitala torvkartor som ger en mer fullständig bild av de svenska torvmarkerna. De kan exempelvis underlätta vid våtmarksrestaurering.

Utsnitt torvkarta. Illustration.

Se inspelade öppna föreläsningar

Lär dig bland annat om e-infrastruktur för att följa vilda djur, om DNA-metoder i fiskförvaltningen och om hur bestånden av kustfisken mår.

Vad gör SLU för klimatet?

Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Se några exempel här.

SLU jobbar med klimatet 52 veckor om året. Illustration: Michael Kvick, SLU

Vatten är livsviktigt

SLU bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser.

Fakta om skogen

Hur mycket växer skogen och hur mycket avverkas? Hur följer vi skogens tillstånd och varför blir tolkningarna olika? Ta del av material i ämnet.

Skogsinventering. Foto.

Besök Baltic Sea Science Center

På Baltic Sea Science Center kan du lära dig mer om hela Östersjön och hur havet påverkas av de 90 miljoner människor som lever runt havet. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Illustration med dykare

Få koll på Sveriges vattenmiljö

På sajten Sveriges vattenmiljö kan du lära dig om hur landets sjöar, vattendrag och hav mår. SLU bidrar med innehåll, underlag och kompetens. Nu med förbättrad karta och uppdaterade tillståndsrapporter.

Värt att veta. Illustration: Michael Kvick, SLU

Vill du veta mer? Se öppna föreläsningar.

I föredragsserien Värt att veta presenterar forskare och miljöanalytiker vid, eller anknutna till, SLU samhällsrelevant forskning och miljöanalys i ett populärvetenskapligt format.

Publicerad: 25 april 2023 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…