Sveriges lantbruksuniversitet

Skog - fiber och energi

Intresserad av produktion av timmer, massaved och bioenergi, skogsskötsel, växtskydd, skogsgenetik och förädling, trävetenskap, skogshistoria ...?

Finn din väg in till SLU:s verksamhet: utbildning, forskning och miljöanalys. Här finns artiklar att läsa och experter att fråga, samt relaterade utbildningar, institutioner, andra enheter och större projekt.

Rimvys photo-300-svv-fri.jpg

Kontakta en expert eller sök en samverkanspartner

Rimvydas Vasaitis är fältmykolog och expert på skogens hälsa och skogsskydd, mykologi, ekologi och skogsbruk.

Aktuellt: skogsbrand