SLU:s styrelse

Senast ändrad: 25 juni 2024

SLU:s styrelse består av företrädare för industri, näringsliv och offentliga organisationer samt representanter för lärare, forskare och studerande. Styrelsen tillträdde den 1 maj 2023. Innevarande mandatperioden är 17 månader och sträcker sig till 30 september 2024.

Ordförande och rektor

Joakim Stymne, foto. Joakim Stymne

 Ordförande
 Generaldirektör Statistiska centralbyrån

 

Rektor Maria Knutson Wedel, foto.

 Maria Knutson Wedel

 Rektor vid SLU
 rektor@slu.se

 

Övriga ledamöter utsedda av regeringen

Per Cramér, fotoPer Cramér

Professor
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

 

Bengt Persson

Bengt Persson

Lantbrukare

 

 

Hans Antonsson, foto. Hans Antonsson

F.d. verkställande direktör 

 

 

Karin Forsberg Nilsson, foto. Karin Forsberg Nilsson

Professor, Uppsala universitet

 

 

Annika Nordgren Christensson, foto.Annika Nordgren Christensen

Konsult

 

 

Eva Pettersson, foto.

Eva Pettersson

F.d. verkställande direktör

 

 

Ritva Toivonen är ledamot i SLU:s styrelse, foto.

Ritva Toivonen

Professor Helsingfors universitet

 

 

Ledamöter valda av lärarna och forskarna

Lotta Berg, foto

Lotta Berg

Professor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
lotta.berg@slu.se

 

Göran Spong

Universitetslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
goran.spong@slu.se

 

Ishi Buffam, ledamot i SLU:s styrelse, foto.

Ishi Buffam

Universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, SLU
ishi.buffam@slu.se


Ledamöter utsedda av studenterna

Jens Mårtensson, orförande i Sluss, foto.Jens Mårtensson

Ordförande Sluss
jens.martensson@slu.se

 

Elliot Eriksson, ny ordförande i Sluss, foto.

 

Elliot Eriksson

1:e rådgivare Sluss
elliot.eriksson@slu.se

Adrien Kroese, ledamot i SLU:s styrelse., foto.Adrien Kroese

Doktorand
adrien.kroese@slu.se

 

Personalföreträdare 

med närvaro- och yttranderätt

Maja Reizenstein, foto.Maja Reizenstein

Saco
Forskningsassistent
SACO.maja@slu.se

 

Bild på Roger AnderssonRoger Andersson

ST
Professor
roger.andersson@slu.se

 

Sekreterare

Patrik Spånning VesterlundPatrik Spånning Westerlund

Arkivarie
patrik.spanning.westerlund@slu.se

 

Övriga med närvarorätt

Pär Forslund
Prorektor
par.forslund@slu.se

Martin Melkersson
Universitetsdirektör
martin.melkersson@slu.se

Inga Astorsdotter
Chef för internrevisionen
inga.astorsdotter@slu.se

Maria Bergkvist
T.f. kommunikationschef
maria.bergkvist@slu.se

Formalia och sammanträdesdatum

Kontaktuppgifter till styrelsen

E-post: styrelsen.sekr@slu.se

Postadress: SLU:s styrelse, Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala