SLU:s styrelse

Senast ändrad: 30 maj 2017

SLU:s styrelse består av företrädare för industri, näringsliv och offentliga organisationer samt representanter för lärare, forskare och studerande. Styrelsen tillträdde den 1 maj 2017.

Ordförande och rektor

Bild på Rolf Eriksson BrennerfeltOrdförande
Rolf Brennerfelt

Generaldirektör
SMHI

 

Peter Högberg är SLU:s rektor. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Rektor
Peter Högberg

 

Övriga ledamöter utsedda av regeringen

Bild på Johan Carlsten. Foto: JO Yxell
Johan Carlsten

F.d. vicerektor
Chalmers

 

Yngvild Wasteson, professor, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), yngvild.wasteson@nmbu.no, från 2017-05-01

Susanna Löfgren, länsråd, Länsstyrelsen i Jämtlands län, susannalofgren@hotmail.com, från 2017-05-01

Kristin Danielsen, internationell direktör, Forskningsrådet i Norge, kd@forskningsradet.no, från 2017-05-01

Bild på Maria Khorsand


Maria Khorsand


Verkställande direktör
SOS Alarm

 


Maria Norrfalk
Förutvarande landshövding i Dalarnas län


 

Bengt PerssonBengt Persson
Lantbrukare
Sigill Kvalitetssystem AB
KSLA
Stiftelsen Lantbruksforskning 

Ledamöter valda av lärarna och forskarna

Göran Spong, universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, goran.spong@slu.se

Ingrid Sarlöv-Herlin, professor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, ingrid.sarlov-herlin@slu.se

Jan Bengtsson, professor vid institutionen för ekologi, SLU, jan.bengtsson@slu.se  

Ledamöter utsedda av studenterna

Isabella Hallberg Sramek, SLUSS
Isabella Hallberg Sramek
SLUSS-ordförande

 

 

Bild på Jacob Forsberg
Jacob Forsberg
1:e rådgivare, SLUSS

  

 


Maria Karlsson
Doktorand

 


Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt

Bild på Lars Lundqvist
Lars Lundqvist
Forskare

Saco

Bild på Roger Andersson
Roger Andersson
Professor

ST

Sekreterare, ej ledamot

Bild på Sune Lindh
Sune Lindh

Akademisekreterare

 

Övriga med närvarorätt

Karin Holmgren
Prorektor

Martin Melkersson
Universitetsdirektör

Inga Astorsdotter
Chef för internrevisionen

Sara Arons
Kommunikationschef

Formalia, sammanträdesdatum m.m.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Mejl: styrelsen.sekr@slu.se

Postadress: SLU:s styrelse, Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-070-524 99 48

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se