SLU-expertis inom områden relaterade till invasionen av Ukraina

Senast ändrad: 19 januari 2023

Här har vi samlat experter som till exempel arbetar med frågor som rör livsmedelsförsörjning, handel och jordbruk. Listan är sorterad efter ämnesområde med en kort beskrivning av respektive persons expertis.

För mer långsiktiga frågor kring svensk livsmedelsförsörjning hänvisar vi till länkar längre ned.

HANDEL

Internationell handel
Shon Ferguson, universitetslektor vid institutionen för ekonomi, shon.ferguson@slu.se

JORDBRUK

Krigets effekter på priser, handel och global produktion av jordbruksprodukter
Torbjörn Jansson, docent i nationalekonomi, AgriFood Economics Centre, 018-67 17 88, torbjorn.jansson@slu.se 

Jordbrukets omvandling i Ukraina efter kommunismen
Brian Kuns, biträdande universitetslektor vid institutionen för stad och land, 018-671441, brian.kuns@slu.se

Nationalekonomiska perspektiv på jordbrukssektorn
Helena Hansson, professor vid institutionen för ekonomi, 018-67 17 14, helena.hansson@slu.se

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING

Livsmedelssäkerhet och zoonoser
Sofia Boqvist, universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, 072-240 3494, sofia.boqvist@slu.se

Sveriges beroende av import av konstgödsel och drivmedel samt livsmedelsproduktionens klimateffekter
Per-Anders Hansson, professor vid institutionen för energi och teknik,
070-554 58 98, per-anders.hansson@slu.se

SMITTSKYDD

Smittsamma djursjukdomar, zoonoser och antibiotikaresistens
Susanna Sternberg Lewerin, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, 018-67 31 92, susanna.sternberg-lewerin@slu.se

HÄLSA/REHABILITERING

Naturunderstödd rehabilitering och arbetsträning för flyktingar och andra med pts/traumaproblematik
Anna María Pálsdóttir, docent i miljöpsykologi vid institutionen för människa och samhälle, 040-415536, 073-0853219, anna.maria.palsdottir@slu.se


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

Mediekontakter
Tel. 018-67 15 00 (kontorstid)
e-post: press@slu.se