Om miljöanalys

Senast ändrad: 20 december 2023

SLU:s miljöanalys tar reda på hur vår miljö egentligen mår och utvecklas. Våra experter söker svar på hur världens naturresurser kan användas på ett hållbart sätt. Genom att dela med oss av vår kunskap och data skapar vi förutsättningar för en levande värld.

Hur mår egentligen vår miljö? SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har som enda universitet i Sverige ett särskilt samhällsuppdrag. Utöver utbildning och forskning bedriver vi fortlöpande miljöanalys.

Kunskap för hållbart liv

Målet med miljöanalysen är att svara på frågor om hur vår miljö egentligen mår och utvecklas, både i dag och i morgon. Våra miljöanalytiker och forskare samlar systematiskt in, analyserar och bearbetar miljödata. Med stöd av aktuell forskning producerar vi efterfrågade beslutsunderlag som på ett begripligt sätt belyser hur världens naturresurser kan användas effektivt och hållbart. Tillsammans med myndigheter och andra driver vi arbetet med miljö- och hållbarhetsmål framåt.

Vi undersöker och analyserar alla typer av naturliga, brukade och bebyggda miljöer. En del av våra dataserier sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden. Genom att öppet dela med oss av vår data, kunskap och expertkompetens skapar vi förutsättningar för välgrundade beslut. Då kan vi även i framtiden leva och njuta av en rik miljö.

Flera saker gör SLU:s miljöanalys unik

  • Vi är Sveriges största aktör inom miljöövervakning och täcker in alla typer av miljöer.
  • Vi utvecklar miljöanalysen i en forskningsnära miljö.
  • Vi driver fortlöpande miljöanalys i nära samarbete med myndigheter och andra samhällsaktörer.
  • Vi har en stark samlad kompetens som består av många av landets främsta miljöanalysexperter.
  • Vi bidrar med expertis i Sveriges internationella miljösamarbeten.

Tolv miljöanalysprogram ger ingångar till kunskap och data

SLU möter samhällets behov av kunskap och data genom tolv miljöanalysprogram. Programmen anknyter till miljömålende globala hållbarhetsmålen och Sveriges övriga internationella miljösamarbeten. Varje program samordnas av två koordinatorer, med något undantag. Koordinatorerna är ingångar till den kunskap vi producerar om hur miljön mår. 

SLU:s miljödatakatalog samlar öppet tillgängliga data

I miljödatakatalogen samlas beskrivningar av öppet tillgängliga data från SLU:s miljöanalys. Katalogen ska göra det lättare att hitta och ladda ned data från våra många övervakningsprogram och miljöanalysprojekt. Fler databeskrivningar läggs till kontinuerligt.