Hoppa till huvudinnehåll

Program Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden.

Eddie von Wachenfeldt (till vänster) och Per Toräng (till höger). Foto.

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Ta gärna kontakt!

Eddie von Wachenfeldt, koordinator (till vänster). E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se, tel 018-672241, institutionen för akvatiska resurser och SLU Artdatabanken

Per Toräng, biträdande koordinator (till höger). E-post: per.torang@slu.se, tel. 018-671544, SLU Artdatabanken.

 

Kunskapsbank: Biologisk mångfald

Vill du rapportera fynd eller letar du fakta om arter?

Till Artportalen kan du rapportera alla fynd av arter. I Artfakta hittar du fakta om främst ovanliga och rödlistade arter och för vissa artgrupper digitala nycklar. Här kan du också rapportera direkt i mobilen till Artportalen. Läs om olika sätt att rapportera.

Flora- och faunavårdskonferensen 2022

Det är inte för sent att anmäla sig för digitalt deltagande på Flora- och faunavårdskonferensen 27-28 april. Konferensen behandlar medborgarforskares och myndigheters rapportering och användning av observationsdata för arter och naturmiljöer. Välkommen att delta i diskussionen om artdata och svensk naturvård.

SLU Artdatabankens naturvårdspris

Tack för alla bidrag till naturvårdspriset. Inom kort kommer vi att presentera de två nominerade och då kan du rösta på den du tycker ska motta SLU Artdatabankens naturvårdspris 2022. I samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj tillkännager vi vem det är.

Vad är rödlistning?

Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Här hittar du information om vad rödlistning innebär - vill du söka efter arters bedömning ska du gå till webbtjänsten Artfakta.se.

Fläckig insekt på grönt blad. Foto
Publicerad: 16 juni 2022 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…