Hoppa till huvudinnehåll

Program Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden.

Eddie von Wachenfeldt (till vänster) och Per Toräng (till höger). Foto.

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Ta gärna kontakt!

Eddie von Wachenfeldt, koordinator (till vänster). E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se, tel 018-672241, institutionen för akvatiska resurser och SLU Artdatabanken

Per Toräng, biträdande koordinator (till höger). E-post: per.torang@slu.se, tel. 018-671544, SLU Artdatabanken.

 

Vill du rapportera fynd eller letar du fakta om arter?

Till Artportalen kan du rapportera alla fynd av arter. I Artfakta hittar du fakta om främst ovanliga och rödlistade arter och för vissa artgrupper digitala nycklar. Här kan du också rapportera direkt i mobilen till Artportalen. Läs om olika sätt att rapportera.

Publicerad: 16 juni 2022 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…