Sveriges lantbruksuniversitet

Program Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden.

Eddie von Wachenfeldt, SLU. Foto.

Kontakta mig gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Ta gärna kontakt!

Eddie von Wachenfeldt, koordinator. E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se, tel 018-672241, institutionen för akvatiska resurser och SLU Artdatabanken

 

Vill du rapportera fynd eller letar du fakta om arter?

I Artportalen kan du rapportera alla arter. I Artfakta hittar du fakta om främst ovanliga och rödlistade arter och för vissa artgrupper digitala nycklar. Här kan du också rapportera direkt i mobilen till Artportalen.

Kungsfiskare, illustration.

Resultat Rödlista 2020 - sammanfattning

Antalet rödlistade arter i Sverige har ökat vilket visar på en fortsatt negativ trend för Sveriges biologiska mångfald. Orsaken är framför allt avverkning och igenväxning. Det visar resultatet från Rödlistade arter i Sverige 2020 . Men det finns även flera exempel på arter som det visat sig gå bättre för under senare tid.

Resultatet visar att antalet rödlistade arter har ökat sedan Rödlista 2015, från 4 273 till 4 746.

Collage med flera arter. illustration

Artengagera dig, rapportera dina obsar!

I Artportalen kan du enkelt söka och rapportera in dina artobservationer. Artportalen är ett webbaserat system för fynd av Sveriges växter, djur och svampar. Här lagras över 50 miljoner artobservationer och antalet fynd byggs på hela tiden.

Vill du bidra med mer omfattande observationer? Bli flora- eller faunaväktare!

Publicerad: 24 mars 2021 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…