Hoppa till huvudinnehåll

Program Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden.

Eddie von Wachenfeldt (till vänster) och Per Toräng (till höger). Foto.

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Ta gärna kontakt!

Eddie von Wachenfeldt (till vänster i bild), koordinator
eddie.vonwachenfeldt@slu.se, tel. 018-672241
Institutionen för akvatiska resurser och SLU Artdatabanken

Per Toräng (till höger i bild), biträdande koordinator
per.torang@slu.se, tel. 018-671544
SLU Artdatabanken.

 

Faunaväkta groddjur

Vi behöver veta mer om hur det går för många av de vanligare groddjuren i Sverige. Du kan bidra genom att faunaväkta ett grodvatten och rapportera in observationer av groddjur.

Dagens natur

Ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård. Följ på sociala medier för att se när nya artiklar släpps.

Vad är rödlistning?

Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters hotstatus i Sverige. Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori. Här hittar du information om vad rödlistning innebär - vill du söka efter arters bedömning ska du gå till artfakta.se.

Vill du rapportera fynd eller letar du fakta om arter?

Till Artportalen kan du rapportera alla fynd av arter. I Artfakta hittar du fakta om främst ovanliga och rödlistade arter och för vissa artgrupper digitala nycklar. Läs om olika sätt att rapportera.

Publicerad: 25 april 2024 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…