Hoppa till huvudinnehåll

Program Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden.

Eddie von Wachenfeldt (till vänster) och Per Toräng (till höger). Foto.

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Ta gärna kontakt!

Eddie von Wachenfeldt (till vänster i bild), koordinator
eddie.vonwachenfeldt@slu.se, tel. 018-672241
Institutionen för akvatiska resurser och SLU Artdatabanken

Per Toräng (till höger i bild), biträdande koordinator
per.torang@slu.se, tel. 018-671544
SLU Artdatabanken.

 

Kunskapsbank: Biologisk mångfald

Vill du rapportera fynd eller letar du fakta om arter?

Till Artportalen kan du rapportera alla fynd av arter. I Artfakta hittar du fakta om främst ovanliga och rödlistade arter och för vissa artgrupper digitala nycklar. Här kan du också rapportera direkt i mobilen till Artportalen. Läs om olika sätt att rapportera.

Flora- och faunavårdskonferensen 2023

Den 26-27 april är det dags för årets Flora- och faunavårdskonferens. Årets tema handlar om EU-direktiven och hur de påverkar svensk naturvård. Välkommen att läsa mer och anmäla dig.

Ny Nationalnyckel om snyltsnäckor – skivsnäckor

I den andra volymen om snäckor presenteras lungsnäckorna. Här ingår bland annat välkända arter som vinbergssnäcka, trädgårdssnäcka och mördarsnigel. Uppemot 20 av bokens 193 arter kan hittas i trädgårdsmiljöer.

Omslag till en bok om snäckor. Bild.

Vad är rödlistning?

Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Här hittar du information om vad rödlistning innebär - vill du söka efter arters bedömning ska du gå till webbtjänsten Artfakta.se.

Fläckig insekt på grönt blad. Foto
Publicerad: 25 april 2023 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…