Chefer inom verksamhetsstödet

Senast ändrad: 19 juni 2024

Här hittar du SLU:s avdelningschefer inom verksamhetsstödet. 

Ekonomi

Sven Carlsson, ekonomichef
sven.carlsson@slu.se
018-67 12 11, 073-342 10 11

Mer information om ekonomiavdelningen hittar du här.

Egendomsavdelningen

Mer information om egendomsavdelningen hittar du här.

Infrastruktur

Helen Åsbrink, avdelningschef 
helen.asbrink@slu.se
018-67 20 20, 076-145 71 98

Peter von Sydow, säkerhetschef
peter.von.sydow@slu.se
018-67 22 98, 076-131 06 96

Mer information om avdelningen för infrastruktur hittar du här.

IT-avdelningen

Samuel Grauman, tf avdelningschef
samuel.grauman@slu.se,
0
18-67 32 12, 073 049 93 93

Mer information om IT-avdelningen hittar du här.

Kommunikationsavdelningen

Maria Bergkvist, t.f. kommunikationschef
maria.bergkvist@slu.se
018-67 15 99, 0730-73 35 46

Erika Troeng, presschef
press@slu.se
018-67 26 08, 073 807 88 90

Mer information om kommunikationsavdelningen hittar du här.

Ledningskansliet

Miika Wallin, chef för ledningskansliet
miika.wallin@slu.se
018-67 22 88, 070-653 08 12

Mer information om ledningskansliet hittar du här.

Lärande och digitalisering

Roger Pettersson, avdelningschef
roger.pettersson@slu.se
018-67 30 22

Mer information om avdelningen för lärande och digitalisering hittar du här.

Personalavdelningen

Anna-Karin Olofsdotter, personaldirektör
Anna-Karin.olofsdotter@slu.se
018-67 10 82, 072-513 14 32

Mer information om personalavdelningen hittar du här.

Planeringsavdelningen

Helene Holstein, planeringschef
helene.holstein@slu.se
018-67 22 08, 073 083 11 06

Mer information om planeringsavdelningen hittar du här.

Utbildningsavdelningen

Charlotte Walhed, tf avdelningschef
charlotte.walhed@slu.se
018- 67 20 17

Mer information om utbildningsavdelningen hittar du här.