Chefskontakter vid SLU

Senast ändrad: 18 januari 2024

Här hittar du några av SLU:s chefer. Kontakterna kan till exempel vara användbara för press och myndigheter.

Bild av Christina Lunner KolstrupChristina Lunner Kolstrup

Dekan vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
christina.kolstrup@slu.se
040-41 54 94

Bild på Torleif Härd.

 

 


Torleif Härd

Dekan vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
dekanus.nj@slu.se
018-67 10 50

 

 

 

Rauni Niskanen

Dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
dekanus.vh@slu.se
018-67 16 07, 073-076 13 56

Göran Ericsson, dekan på S-fakultetenGöran Ericsson

Dekan vid fakulteten för skogsvetenskap
dekanen.sfak@slu.se
090-786 85 08, 070-676 50 12

Universitetsdirtektör Martin Melkersson, foto.Martin Melkersson

Universitetsdirektör
Martin.Melkersson@slu.se 
018-67 13 70

 

Marianne Grauers, t.f. universitetsdjursjukhusdirektör
marianne.grauers@slu.se
070-632 18 20

Marie Andreasson, platschef i Skara
marie.andreasson@slu.se
0511-672 57, 073-787 19 23

Sara Arons, kommunikationschef
sara.arons@slu.se
018-67 15 24, 072-567 09 98

Sven Carlsson, ekonomichef
sven.carlsson@slu.se
018-67 12 11, 073-342 10 11

Anna-Karin Olofsdotter, personaldirektör
Anna-Karin.olofsdotter@slu.se
018-67 10 82, 072-513 14 32

Emelie Hjelm, interim säkerhetschef
emelie.hjelm@slu.se
018-67 35 46, 0702-83 78 50