Terminstider och ortsspecifika uppgifter

Senast ändrad: 11 februari 2021

På den här sidan ser du terminstider för kurser och program på grund- och avancerad nivå. Här hittar du också ortsspecifik information med bland annat omtentamenstillfällen.

Terminstider

 Termin Period Start Slut
 Höst 2021 1a 2021-08-30 2021-09-29
  1b 2021-09-30 2021-11-01
  2a 2021-11-02 2021-12-02
  2b 2021-12-03 2022-01-16
       
 Vår 2022 3a 2022-01-17 2022-02-17
  3b 2022-02-18 2022-03-23
  4a 2022-03-24 2022-05-01
  4b 2022-05-02 2022-06-05
       
 Sommar 2022   2022-06-06 2022-08-28
       
 Höst 2022 1a 2022-08-29 2022-09-28
  1b 2022-09-29 2022-10-31
  2a 2022-11-01 2022-12-01
  2b 2022-12-02 2023-01-15
       
 Vår 2023 3a 2023-01-16 2023-02-15
  3b 2023-02-16 2023-03-21
  4a 2023-03-22 2023-04-27
  4b 2023-04-28 2023-06-04
       
 Sommar 2023   2023-06-05 2023-08-27


Läs mer om läsår och terminstider i Utbildningshandboken.

Ortsspecifika uppgifter

Alnarp

Läsåret 2021/2022

Schemalagd undervisning  ska inte förläggas till följande dagar på Campus Alnarp:

Terminsstart ht -21 och vt -22

 • 30 augusti 2021, kl. 8-12 (uppropsdag, ht-start) för kurser på engelska eller i årskurs 1
 • 17 januari 2022, kl. 8-12 (vt-start) för kurser på engelska

I anslutning till helgdagar

 • 5 november 2021, kl. 13-17 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 december 2021 – 2 januari 2022 (julhelg samt mellandagarna)
 • 14 april 2022 (skärtorsdag)

Omprovsdagar

LTV-fakulteten tillämpar de ortsgemensamma omtentamensdatum som lagts fram av Tentamensservice (under terminstid 6:e onsdagen i varje period).

 • 17-18 augusti 2021 (omprov för kurser i period 3 och 4 (läsår 20/21))
 • 6 oktober 2021 (omprov för kurser i period 4 (läsår 20/21))
 • 8 december 2021 (omprov för kurser i period 1)
 • 23 februari 2022 (omprov för kurser i period 1 och 2)
 • 4 maj 2022 (omprov för kurser i period 2 och 3)

Kursledare/examinator ska i möjligaste mån använda installations- och promotionsföreläsningar samt föreläsningar i samband med näringslivsdagar i sin schemaläggning.

Onsdagseftermiddagar ska inte schemaläggas.

 • För ett kursmoment som inte är obligatoriskt och som bokas på en onsdagseftermiddag måste det i schemat anges att momentet inte är obligatoriskt. Detta gäller oavsett om det krävs lokal eller inte. En formulering som "eget arbete" är naturligtvis också giltig.
 • För ett moment som är obligatoriskt och som måste schemaläggas på en onsdagseftermiddag, gäller att dispens måste sökas med motivering och ev. alternativa lösningar. Självklart prioriteras studieresor och liknande, särskilt om de varar över flera dagar.
 • Generellt undantag görs för kurser som räknas som distanskurser, kvällskurser, sommarkurser och uppdragsutbildning.
  Blankett för att söka dispens finns på webbsidan För lärare i Alnarp. Se under fliken Blanketter & dokument.

Flyinge

Läsåret 2021/2022

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 30 augusti 2021 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 5 november 2021 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2021
 • 27 maj 2022 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Skinnskatteberg

Terminstider läsåret 2021/2022

SMP 21/24:
HT 2021-08-30 - 2022-01-16
VT 2022-01-17 - 2022-06-12

SMP 20/23:
HT 2021-08-23 - 2022-01-16
VT 2022-01-17 - 2022-06-05

SMP 19/22:
HT 2021-08-30 - 2022-01-16
VT 2022-01-17 - 2022-06-05

Skogligt basår, genomförs i Uppsala och Värnamo:
HT 2021-08-16 - 2021-12-19
VT 2022-01-10 - 2022-06-12

 

Strömsholm

Läsåret 2021/2022

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 30 augusti 2021 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 5 november 2021 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2021
 • 27 maj 2022 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Umeå

Läsåret 2021/2022

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska vara schemafria för att möjliggöra för studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas efter samråd med programstudierektor.

Kursledare uppmanas också att i möjligaste mån använda installations-, promotions- och docentföreläsningar i schemaläggningen.

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar på Campus Umeå:

- Höstterminens första dag (”uppropsdagen”), kl. 8.00–12.00 (gäller årskurs 1 alla program samt kurser som ges på engelska)

I anslutning till helgdagar

- 5 november (dag före Alla helgons dag)
- 23 december 2021 - 2 januari 2022 (julhelg samt mellandagarna)
- 14 april (skärstorsdag)
- 30 april (valborgsmässoafton)
- 27 maj (dag efter Kristi himmelsfärds dag)

Datum för omprov/omtentamen för kurser inom skoglig fakultet:

Omtentamenstillfällen HT-21 och vt-22

- 6 oktober 2021 (omprov för kurser i period 4)
- 8 december 2021 (omprov för kurser i period 1)
- 5 januari 2022 (generellt omtentamenstillfälle för kurser utan aktivt kurstillfälle)
- 23 februari 2022 (omprov för kurser i period 1 och 2)
- 4 maj 2022 (omprov för kurser i period 2 och 3)

Omtentamenstillfällen ST-22

- 11 juni 2022 (omprov för kurser i period 3 och 4a, samt generell omtentamen)
- 27 augusti 2022 (omprov för kurser i period 4b)

Reserverade dagar för redovisning av självständiga arbeten (examensarbeten) inom skoglig fakultet.

- Tis 26 oktober 2021
- Tor 28 oktober 2021
- Fre 29 oktober 2021
- Mån 1 november 2021

- Mån 10 januari 2022
- Tis 11 januari 2022
- Tor 13 januari 2022
- Fre 14 januari 2022

- Tor 17 mars 2022
- Fre 18 mars 2022
- Mån 21 mars 2022
- Tis 22 mars 2022

- Mån 30 maj 2022
- Tis 31 maj 2022
- Tor 2 juni 2022
- Fre 3 juni 2022

- Mån 22 augusti 2022
- Tis 23 augusti 2022
- Tor 25 augusti 2022
- Fre 26 augusti 2022

Uppsala

Läsåret 2021/2022

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 30 augusti 2021 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 5 november 2021 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2021
 • 27 maj 2022 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Datum för utbildningsinformation 2021/2022:

 • Onsdag 29 september 2021
 • Onsdag 30 mars 2022

Wången

Läsåret 2021/2022

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 30 augusti 2021 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 5 november 2021 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2021
 • 27 maj 2022 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

Information från Tentamensservice

Årshjul för omtentatillfällen 2021/2022 (pdf)

I årshjulet presenteras förslag på ortsgemensamma omtentamensdatum för SLU. Gemensamma datum förenklar samordningen av omtentamen och ökar möjligheten för SLU:s studenter att omtentera vid annat SLU-campus än det där kursen ges.

Årshjulets datum finns främst för att underlätta hanteringen av omtentamenstillfällen som på grund av kursplanen behöver ske på lördagar. För att det ska vara praktiskt möjligt för Tentamensservice att på ett bra sätt möta behovet är det av stor vikt att utbildningar som behöver detta hjälps åt att styra till gemensamma datum i den mån då så är möjligt.

De rekommenderade onsdagarna har till syfte att underlätta samordningen för att omtentera på annat campus än det där kursen ges.

Datumen är rekommenderade och inte obligatoriska att följa. Förfrågningar om andra lördagar än de i årshjulet kommer hanteras restriktivt.

I det fall man inte har behov av att omtentera på lördagar, skickar man in sina önskemål för omtentamen de dagar som passar studieplanen bäst. Förslagsvis i veckorna om möjligt för att främja studentens möjlighet till återhämtning.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15