Terminstider och ortsspecifika uppgifter

Senast ändrad: 13 december 2022

På den här sidan ser du terminstider för kurser och program på grund- och avancerad nivå. Här hittar du också ortsspecifik information med bland annat omtentamenstillfällen.

Terminstider

 Termin Period Start Slut
 Vår 2023 3a 2023-01-16 2023-02-15
  3b 2023-02-16 2023-03-21
  4a 2023-03-22 2023-04-27
  4b 2023-04-28 2023-06-04
       
 Sommar 2023   2023-06-05 2023-08-27
       
 Höst 2023 1a 2023-08-28 2023-09-27
  1b 2023-09-28 2023-10-30
  2a 2023-10-31 2023-11-30
  2b 2023-12-01 2024-01-14
       
 Vår 2024 3a 2024-01-15 2024-02-14
  3b 2024-02-15 2024-03-19
  4a 2024-03-20 2024-04-25
  4b 2024-04-26 2024-06-02
       
Sommar 2024    2024-06-03 2024-09-01
       
Höst 2024 1a 2024-09-02 2024-10-01
  1b 2024-10-02 2024-10-31
  2a 2024-11-01 2024-12-03
  2b 2024-12-03 2025-01-19


Läs mer om läsår och terminstider i Utbildningshandboken.

Utbildningsinformation

Studie- och karriärvägledningens utbildningsinformation ska i möjligaste mån föras in i kursscheman. För läsåret 2023/2024 är datumen för dessa:

 • Onsdag 27 september 2023, kl 13-14
 • Onsdag 20 mars 2024, kl 13-14

Ortsspecifika uppgifter

Alnarp

Läsåret 2022/2023

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

Terminsstart ht -22 och vt -23

 • 29 augusti 2022, kl. 8-12 (uppropsdag, ht-start) för kurser på engelska eller i årskurs 1 för program
 • 16 januari 2023, kl. 8-12 (vt-start) för kurser på engelska

I anslutning till helgdagar

 • 4 november 2022, kl. 13-17 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 december 2022 – 2 januari 2023 (julhelg samt mellandagar)
 • 6 april 2023 (skärtorsdag)

Kommande omprovsdag

LTV-fakulteten tillämpar de ortsgemensamma omtentamensdatum som lagts fram av Tentamensservice (under terminstid 6:e onsdagen i varje period).

 • 3 maj 2023 (omprov för kurser i period 2 och 3)

Onsdagseftermiddagar ska inte schemaläggas.

--------------------------------------------------------------------------

Läsåret 2023/2024

Terminsstart ht -23 och vt -24

 • 28 augusti 2023, kl. 8-12 (uppropsdag, ht-start) för kurser på engelska eller i årskurs 1 för program
 • 15 januari 2024, kl. 8-12 (vt-start) för kurser på engelska

I anslutning till helgdagar

 • 3 november 2023, kl. 13-17 (dag före Alla helgons dag)
 • 22 december 2023 – 2 januari 2024 (julhelg samt mellandagar)
 • 28 mars 2024 (skärtorsdag)

Omprovsdagar

LTV-fakulteten tillämpar de ortsgemensamma omtentamensdatum som lagts fram av Tentamensservice (under terminstid 6:e onsdagen i varje period).

 • 16 (vid behov 17) augusti 2023 (omprov för kurser i period 3 och 4 (läsår 22/23))
 • 4 oktober 2023 (omprov för kurser i period 4 (läsår 22/23))
 • 6 december 2023 (omprov för kurser i period 1)
 • 21 februari 2024 (omprov för kurser i period 1 och 2)
 • 8 maj 2024 (omprov för kurser i period 2 och 3)

Kursledare/examinator ska i möjligaste mån använda installations- och promotionsföreläsningar samt föreläsningar i samband med näringslivsdagar i sin schemaläggning.

För program som ges av LTV-fakulteten på campus Ultuna: Ortsspecifika uppgifter beslutade av NJ- och VH-fakulteten ska följas.

För program som PN-LT ansvarar för gäller att onsdagseftermiddagar inte ska schemaläggas

 • För ett kursmoment som inte är obligatoriskt och som bokas på en onsdagseftermiddag måste det i schemat anges att momentet inte är obligatoriskt. Detta gäller oavsett om det krävs lokal eller inte. En formulering som ”eget arbete” är också giltig.
 • För ett moment som är obligatoriskt och som måste schemaläggas på en onsdagseftermiddag, gäller att dispens måste sökas med motivering och ev. alternativa lösningar. Självklart prioriteras studieresor och liknande, särskilt om de varar över flera dagar.
 • Generellt undantag görs för kurser som räknas som distanskurser, kvällskurser, sommarkurser och uppdragsutbildning.

Blankett för att söka dispens finns på webbsidan För lärare i Alnarp.

Information om viktiga SLUSS-datum
SLUSS anordnar följande konferenser som riktar sig till kårfunktionärer som är aktiva inom studiebevakning och arbetsmiljöfrågor:

 • Fokusrådet 2023: fredagen den 27 oktober och måndagen den 30 oktober.
 • Utbildningsdagarna 2024: torsdagen den 8 februari och fredagen den 9 februari.

Flyinge

Läsåret 2022/2023

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 29 augusti 2022 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 4 november 2022 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2022
 • 19 maj 2023 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

__________

Läsåret 2023/2024

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 28 augusti 2023 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 3 november 2023 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2023
 • 10 maj 2024 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

 

Information om viktiga SLUSS-datum

SLUSS anordnar följande konferenser som riktar sig till kårfunktionärer som är aktiva inom studiebevakning och arbetsmiljöfrågor:

 • Fokusrådet 2023: fredagen den 27 oktober och måndagen den 30 oktober.
 • Utbildningsdagarna 2024: torsdagen den 8 februari och fredagen den 9 februari.

Skinnskatteberg

Terminstider läsåret 2021/2022

SMP 21/24:
HT 2021-08-30 - 2022-01-16
VT 2022-01-17 - 2022-06-12

SMP 20/23:
HT 2021-08-23 - 2022-01-16
VT 2022-01-17 - 2022-06-05

SMP 19/22:
HT 2021-08-30 - 2022-01-16
VT 2022-01-17 - 2022-06-05

Skogligt basår, genomförs i Uppsala och Värnamo:
HT 2021-08-16 - 2021-12-19
VT 2022-01-10 - 2022-06-12

 

Strömsholm

Läsåret 2022/2023

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 29 augusti 2022 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 4 november 2022 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2022
 • 19 maj 2023 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

__________

Läsåret 2023/2024

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 28 augusti 2023 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 3 november 2023 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2023
 • 10 maj 2024 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

 

Information om viktiga SLUSS-datum

SLUSS anordnar följande konferenser som riktar sig till kårfunktionärer som är aktiva inom studiebevakning och arbetsmiljöfrågor:

 • Fokusrådet 2023: fredagen den 27 oktober och måndagen den 30 oktober.
 • Utbildningsdagarna 2024: torsdagen den 8 februari och fredagen den 9 februari.

Umeå

Läsåret 2022/2023

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska vara schemafria för att möjliggöra för studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas efter samråd med programstudierektor.

Kursledare uppmanas också att i möjligaste mån använda installations-, promotions- och docentföreläsningar i schemaläggningen.

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar på Campus Umeå:

- Höstterminens första dag (”uppropsdagen”), kl. 8.00–12.00 (gäller årskurs 1 alla program samt kurser som ges på engelska)

I anslutning till helgdagar

- 4 november (dag före Alla helgons dag)
- 23 december 2022 - 1 januari 2023 (julhelg samt mellandagarna)
- 6 april (skärstorsdag)
- 30 april (valborgsmässoafton)
- 19 maj (dag efter Kristi himmelsfärds dag)

Datum för omprov/omtentamen för kurser inom skoglig fakultet:

Omtentamenstillfällen HT-22 och VT-23

- 5 oktober 2022 (omprov för kurser i period 4)
- 7 december 2022 (omprov för kurser i period 1)
- 4 januari 2023 (generellt omtentamenstillfälle för kurser utan aktivt kurstillfälle)
- 22 februari 2023 (omprov för kurser i period 1 och 2)
- 3 maj 2023 (omprov för kurser i period 2 och 3)
- 10 juni 2023 (generellt omtentamenstillfälle för kurser utan aktivt kurstillfälle)

Omtentamenstillfällen ST-23

10 juni 2023 (omprov för kurser i period 3 och 4a)
- 26 augusti 2023 (omprov för kurser i period 4b)

Reserverade dagar för redovisning av självständiga arbeten (examensarbeten) inom skoglig fakultet.

- Tis 25 oktober 2022
- Tor 27 oktober 2022
- Fre 28 oktober 2022
- Mån 31 oktober 2022

- Mån 9 januari 2023
- Tis 10 januari 2023
- Tor 12 januari 2023
- Fre 13 januari 2023

- Tor 16 mars 2023
- Fre 17 mars 2023
- Mån 20 mars 2023
- Tis 21 mars 2023

- Mån 29 maj 2023
- Tis 30 maj 2023
- Tor 1 juni 2023
- Fre 2 juni 2023

- Mån 21 augusti 2023
- Tis 22 augusti 2023
- Tor 24 augusti 2023
- Fre 25 augusti 2023

Läsåret 2023/2024

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 28 augusti 2023 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 3 november 2023 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2023
 • 30 april 2024 (Valborgsmässoafton)
 • 10 maj 2024 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

 

Information om viktiga SLUSS-datum

SLUSS anordnar följande konferenser som riktar sig till kårfunktionärer som är aktiva inom studiebevakning och arbetsmiljöfrågor:

 • Fokusrådet 2023: fredagen den 27 oktober och måndagen den 30 oktober.
 • Utbildningsdagarna 2024: torsdagen den 8 februari och fredagen den 9 februari

Uppsala

Läsåret 2022/2023

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 29 augusti 2022 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 4 november 2022 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2022
 • 19 maj 2023 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day* ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

 

* Thesis day 2023 inträffar den 26 maj.

__________

Läsåret 2023/2024

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 28 augusti 2023 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 3 november 2023 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2023
 • 30 april 2024 (Valborgsmässoafton)
 • 10 maj 2024 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

 

Information om viktiga SLUSS-datum

SLUSS anordnar följande konferenser som riktar sig till kårfunktionärer som är aktiva inom studiebevakning och arbetsmiljöfrågor:

 • Fokusrådet 2023: fredagen den 27 oktober och måndagen den 30 oktober.
 • Utbildningsdagarna 2024: torsdagen den 8 februari och fredagen den 9 februari.

Wången

Läsåret 2022/2023

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 29 augusti 2022 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 4 november 2022 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2022
 • 19 maj 2023 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

__________

Läsåret 2023/2024

Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:

 • 28 augusti 2023 (gäller årskurs 1 alla program. För övriga årskurser gäller fritt från obligatorier)
 • 3 november 2023 (dag före Alla helgons dag)
 • 23 – 31 december 2023
 • 10 maj 2024 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)

Installations-, hedersdoktors- och docentföreläsningar, näringslivsdagar, utbildningsinformationsdagar och Thesis day ska i möjligaste mån föras in i kursscheman.

Onsdagar kl. 13.00 -17:00 ska i normalfallet vara schemafria för att möjliggöra bland annat nämndmöten, studentinformation, lärarmöten och studentfackligt arbete. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. Se även Utbildningshandboken kap 2.4.

 

Information om viktiga SLUSS-datum

SLUSS anordnar följande konferenser som riktar sig till kårfunktionärer som är aktiva inom studiebevakning och arbetsmiljöfrågor:

 • Fokusrådet 2023: fredagen den 27 oktober och måndagen den 30 oktober.
 • Utbildningsdagarna 2024: torsdagen den 8 februari och fredagen den 9 februari.

Årshjul för ortsgemensamma omtentamensdatum

Årshjul för omtentatillfällen 2022/2023 (pdf)
Årshjul för omtentatillfällen 2023/2024 (pdf)

I årshjulet presenteras förslag på ortsgemensamma omtentamensdatum för SLU. Gemensamma datum förenklar samordningen av omtentamen och ökar möjligheten för SLU:s studenter att omtentera vid annat SLU-campus än det där kursen ges.

Årshjulets datum finns främst för att underlätta hanteringen av omtentamenstillfällen som på grund av kursplanen behöver ske på lördagar. För att det ska vara praktiskt möjligt för Tentamensservice att på ett bra sätt möta behovet är det av stor vikt att utbildningar som behöver detta hjälps åt att styra till gemensamma datum i den mån då så är möjligt.

De rekommenderade onsdagarna har till syfte att underlätta samordningen för att omtentera på annat campus än det där kursen ges.

Datumen är rekommenderade och inte obligatoriska att följa. Förfrågningar om andra lördagar än de i årshjulet kommer hanteras restriktivt.

I det fall man inte har behov av att omtentera på lördagar, skickar man in sina önskemål för omtentamen de dagar som passar studieplanen bäst. Förslagsvis i veckorna om möjligt för att främja studentens möjlighet till återhämtning.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15

Antagningen

Fråga oss om behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta oss via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

För frågor om studieavgifter, kontakta tuitionfees@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15