Publicerat vid SLU

Senast ändrad: 10 maj 2021

Med hjälp av SLU-bibliotekets söktjänst och databaser kan du söka efter artiklar, avhandlingar, skrifter och rapporter, både vetenskapliga och populärvetenskapliga. På sidan listas också många populärvetenskapliga skrifter från SLU.

Sök i bibliotekets söktjänst och databaser

Primo är SLU-bibbliotekets söktjänst och publikationsdatabasen (SLUpub) är en databas för vetenskapliga publiceringar och populärvetenskapliga publikationer från SLU.

Nyhetsbrev

Här hittar du några nyhetsbrev med forskningsnyheter som riktar sig till yrkesverksamma och andra specialintresserade.

Populärvetenskapliga skrifter

Här listas några av SLU:s populärvetenskapliga skrifter och serier (ofta tryckta) vid SLU. De riktar sig i till olika yrkes- och intressegrupper i samhället.

Jordbruk, husdjur

Stad, landskap, park, trädgård

Skog, miljö, vatten, natur, vilt, fisk

Arkiverade Fakta och Notiser inom trädgård, jordbruk och veterinärmedicin

Utgåvorna går att ladda ned som pdf:er från våra arkiverade webbversioner som nås från sidan Gamla versioner av SLU-webben.

 • Faktaserier, arkiv  (Way Back Machine)
  • Fakta Trädgård
  • Fakta Husdjur
  • Fakta Mark/Växt
  • Fakta Teknik
  • Fakta Ekonomi
  • Fakta Veterinärmedicin 
  • Fakta Jordbruk 
  • Fakta Skog
 • Notiser från SLU, arkiv (Way Back Machine)

Du kan också hitta alla Fakta-serierna och Notiser från SLU på SLU-biblioteket.