Publicerat vid SLU

Senast ändrad: 01 juli 2024

Med hjälp av SLU-bibliotekets söktjänst kan du söka efter artiklar, avhandlingar, skrifter och rapporter, både vetenskapliga och populärvetenskapliga.

Sök i bibliotekets söktjänst

SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) är en databas för vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer från SLU. SLUpub förvaltas av SLU-biblioteket.

Nyhetsbrev

Här hittar du några nyhetsbrev med forskningsnyheter som riktar sig till yrkesverksamma och andra specialintresserade.

Kunskapsbank och kontakt med forskare

I Kunskapsbanken kan du läsa populärvetenskapliga artiklar om SLU:s forskning och miljöanalys, och på sidan Forskare att fråga kan du hitta kontaktuppgifter till forskare och miljöanalytiker inom en rad olika ämnen.