Kampanjer inom medborgarforskning och naturväkteri vid SLU

Senast ändrad: 01 juli 2024
Sillgrissla och unge på klipphylla

Här hittar du kampanjer och tidsbegränsade eller riktade insatser inom medborgarforskning och naturväkteri.

Hjälp forskarna med observationer av sillgrissla

Varje sommar körs en live-sändning från Stora Karlsö där den som vill kan hjälpa forskarna med observationer av sillgrisslor.

Hjälp till med kollen på ål

Hjälp forskningen genom att vara med och skapa engagemang och intresse för den akut hotade ålen. Det här kan du göra genom att hjälpa oss hålla koll på ålens utbredning och rapportera din observation av ål till oss. Om du skapat ett så kallat halmnystan som placerats ut i ett vattendrag, vill vi även gärna ha rapporter om det.

Öka kunskapen om våtmarkers olika nyttor

Allmänheten kan bidra till ökad kunskap om våtmarkers olika nyttor genom att samla in data i tre dammar i Uppsala. Det handlar om att ta ett fotografi, läsa av vattennivå, ange hur fin dammen är och att mäta siktdjupet. Vid respektive damm finns det skyltar som beskriver hur man gör.

Koll på sjögull

Den invasiva vattenväxten sjögull har precis som många andra invasiva arter lätt för att sprida sig, växer snabbt och är tålig. Därför kom det som en överraskning när sjögullen plötsligt drabbades av en okänd sjukdom och till och med försvann från vissa platser under sommaren 2023. Nu arbetar forskarna för att kartlägga denna oväntade vändning. Kan du hjälpa till att lösa gåtan?

Önskas: spillningsprover från älg

Blåbärs- och lingonris har i tidigare forskning visat sig vara en viktig del av älgens föda, men studierna är gjorda på ett fåtal platser. Nu vill SLU-forskare undersöka hur det ser ut i resten av landet och efterlyser frivilligas hjälp att skicka in spillningsprover.

Faunaväkta groddjur

I dag har vi relativt bra koll på hur det går för de mest hotade groddjuren medan kunskapen för de vanligare arterna är betydligt sämre. Därför är allmänhetens observationer oerhört värdefulla. 

Vill du veta mer om hur man praktiskt går till väga för att rapportera observationer av groddjur och faunaväkta ett grodvatten?

Fiska för forskning – med appen Spöreg

Du kan hjälpa forskare att öka kunskapen om arter som är viktiga för sportfisket, men som vi har svårt att samla in bra data om med våra vanliga övervakningsmetoder. Bli ”spöreggare”! Det är bra för fisken, ekosystemet och sportfisket. 

Bidra till bättre kunskap om buskmus

Du kan hjälpa oss att förbättra kännedomen om buskmusens utbredning i Sverige. Nya lokaler hittas ofta genom kattägare som meddelar oss eller rapporterar på Artportalen när deras katter kommer hem med sitt byte. Vi är också intresserade av själva individerna då dessa skickas för DNA-analys.

Sett mus i hus?

Sett en gnagare i ditt hus? Berätta för oss! Genom att rapportera i appen Mus i hus kan du bidra till ökad kunskap om smittorisk för sjukdomar som sprids mellan gnagare och människor.

Skogsskada

I Skogsskada finns information om svampar, insekter, vilt, väderleksförhållanden och annat som kan skada träd i skogar, parker och trädgårdar. Du kan själv diagnostisera och rapportera skador. Dina och andras inrapporterade skador kan sökas och visas på karta.

Med din hjälp kan arbetet med att öka kunskapen om skador på träd och skog bidra till att utveckla metoder och strategier med syfte att minska risken för skador.

Rapportera arter: kampanjer knutna till Artportalen

Alla som tar sig ut i naturen kan hjälpa till i kampen mot främmande invasiva arter. Har du till exempel sett den främmande svartmunnade smörbulten eller amerikansk hummer? Rapportera gärna in dina fynd. Du kan bidra till kunskap om eftersökta arter via Artfakta.

SLU Artdatabanken har även sammanställt ett upprop med tips om arter att leta efter.

Många kampanjer som är knutna till Artportalen.se handlar om faunaväkteri eller floraväkteri, en ideell övervakning av hotade djur och växter . Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana och rapportera arter!

Genom kampanjerna uppmärksammas varje säsong vissa enskilda arter eller artgrupper. Det behövs mer kunskap om var dessa arter finns. Bland annat har vi behov av hjälp med att spana efter igelkottar, groddjur, bastardsvärmare, trollsländor och buskmus. Bombmurklor är också av intresse. liksom om du ser harpaltar.

En av faunakampanjerna - Spana spindlar -har fem rödlistade hoppspindelarter i fokus. Om du är dykare kan du bidra till det marina faunaväkteriet

Rapportera naturtecken: kampanjer knutna till Naturens kalender

Naturens kalender samlar vi löpande in observationer av vårtecken, hösttecken och allt däremellan. Hjälp gärna till med observationer från dina hemtrakter!

Vi samlar in data om naturens kalender på tre olika sätt. Dels bedriver vi långsiktig miljöövervakning i form av ”kalendrar”, dels genomför vi korta ”kollar” (som Vårkollen) där vi tar en ögonblicksbild av naturens kalender i landet. Slutligen organiserar vi varje år större "försök" tillsammans med skolelever.

Den långsiktiga miljöövervakningen genomförs av frivilliga och professionella så kallade fenologiväktare. Du är varmt välkommen att bli fenologiväktare!

Vårkollen under Valborg

Varje år genomför Svenska fenologinätverket, i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen, Vårkollen under Valborg 30 april-1 maj. Genom att dokumentera när vårtecknen kommer år från år kan forskning och miljöövervakning se hur växtlivet i olika delar av landet påverkas av ett förändrat klimat.  

Försommarkollen 5-6 juni

Varje år kan du rapportera om några av våra vanligaste blommor har börjat blomma eller ej på Världsmiljödagen och Nationaldagen, hemma hos dig. Kampanjen Försommarkollen visar hur årets väder påverkar blomningstidpunkten och hur den skiljer sig från när detta inträffade förr i tiden, på grund av klimatförändringars inverkan. Försommarkollen genomförs av Svenska fenologinätverket i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen.

Naturens kalender i skolan - Höstförsöket

I Höstförsöket får skolelever delta i riktig forskning. Genom att vara i detta massexperiment skapar ni enastående forskningsdata som väcker nyfikenhet bland forskningskollegor och har lett till vetenskapliga publikationer. 

Under ytan: hjälp till att kartlägga frilevande kalkalger

Forskare från SLU och Göteborgs universitet vill ha hjälp med att kartlägga förekomsten av frilevande röda kalkalger (kallas maerl), på Sveriges västkust. Maerl är grenade alger men deras utseende kan påminna om koraller. Färgen är ljusrosa till cerise (döda strukturer är vita då pigmenten saknas) och man hittar dem ofta på 15-20 meters djup.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716

Mari Jönsson, samordnare och docent
SLU Artdatabanken
mari.jonsson@slu.se, 018-672583 
 

Kerstin Mo, marina evertebrater, koordinator Marint faunaväkteri
SLU Artdatabanken
kerstin.mo@slu.se 018-672652

René van der Wal
Institutionen för ekologi
rene.van.der.wal@slu.se

Mats Jonsell, forskare och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
mats.jonsell@slu.se, 018-672876, 072-208 63 59

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22