Hoppa till huvudinnehåll

Skogligt basår Saknar du behörighet? Har du inte teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund?

Den som blir antagen till och genomgår basåret med godkända resultat har platsgaranti till skogsmästarprogrammet vid SLU påföljande hösttermin.
Ansök nu

PROGRAMINFORMATION

SLU anordnar skogligt basår i samarbete med Naturbruksgymnasiet Jällagymnasiet utanför Uppsala samt med Stora Segerstads naturbrukscentrum i Reftele, Jönköpings län. Den som blir antagen till och genomgår basåret med godkända resultat har platsgaranti till skogsmästarprogrammet vid SLU påföljande hösttermin.

Innehåll och upplägg

Skogligt basår innebär en möjlighet för dig som inte studerat vid naturbruksgymnasium att få behörighet till skogsmästarprogrammet. Basåret består av ett utbildnings- och praktikpaket, som ger både behörighet och platsgaranti till skogsmästarprogrammet under förutsättning att du har godkända resultat. Studierna är på gymnasienivå.

Studierna på skogligt basår ger dig kunskap om förvaltning och skötsel av skog. Från att skapa ny skog, vård och sköta den, till att slutligen föryngringsavverka. Förutom det praktiska arbetet i skogen, lär du dig även hur du i förvaltning och skötsel kan tillgodose olika intressen som till exempel rekreation och frilufsliv och biologisk mångfald.

Praktiken omfattar ungefär halva kurstiden och genomförs exempelvis hos olika skogsföretag eller organisationer, t ex skogsvårdsstyrelse, skogsägarförening eller skogsbolag. Det kan också vara vid en virkesmätningsförening, på en kommun eller hos en skoglig entreprenör.

Du har möjlighet att själv påverka praktiken och genomföra den på din hemort eller annan plats än utbildningsorten. Vanliga arbetsuppgifter under praktikperioderna är skoglig inventering och planering, plantering och återväxtkontroll, virkestransport med skotare och medverkan i informationsträffar/skogsdagar med skolungdomar och skogsägare.

Anmälan

Mellan 15 mars 2023 - 17 april 2023 via antagning.se. Godkänt basår ger platsgaranti till skogsmästarprogrammet 180 hp, programstart 2024.

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

Basårets omfattning: 40 veckor, 60 hp, 1 år

Studiestart:

 • Jälla naturbruksgymnasium - augusti 2023
 • Stora Segerstads naturbrukscentrum - augusti 2023

Antalet platser:

 • Jälla naturbruksgymnasium i Uppsala: 22 platser 
 • Stora segerstads naturbrukscentrum i Värnamo: 23 platser

Anmälningskoder: 

 • Uppsala: 11005
 • Värnamo: 11004

Platsgaranti: 

Den som blir antagen till och genomgår basåret med godkända resultat har platsgaranti till skogsmästarprogrammet vid SLU påföljande hösttermin.

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A14

 • Matematik 2a, 2b eller 2c
 • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1 och Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2)

Områdesbehörighet 15

 • Matematik B
 • Naturkunskap B (alt Bi A, Fy A och Ke A)
 • Samhällskunskap A

Läs mer om ersättningsmöjligheter för naturkunskap.

 

KURSPLAN

Kurser i programmet

 • Motor- och röjmotorsåg 1 - 4 veckor
 • Skogsskötsel 1 - 4 veckor
 • Virkeslära - 4 veckor
 • Terrängtransporter - 4 veckor
 • Virkestransport med skotare - 4 veckor

Praktik i programmet

 • Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 1 - 4 veckor
 • Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 2 - 4 veckor
 • Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 3 - 4 veckor
 • Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 4 - 4 veckor
 • Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 5 - 4 veckor

EFTER BASÅRET

Basterminen ger platsgaranti

Den som blir antagen till och genomgår basåret med godkända resultat har platsgaranti till skogsmästarprogrammet vid SLU påföljande hösttermin.


Kontaktinformation

Programstudierektor Skogsmästarprog. & Skogligt basår:

Börje Börjesson
Skogsmästarprogrammet, SLU
borje.borjesson@slu.se, 0222 – 34954, 076 – 5861775      

Jälla Naturbruksgymnasium 

Anna-Karin Oterhals, programrektor naturbruk, tel: 018-7279600
E-post: anna-karin.oterhals@uppsala.se 

Rune Simonsen, skogslärare, tel: 070-6831863
E-post: rune.simonsen@skola.uppsala.se

Stora Segerstads naturbrukscentrum:
Håkan Hulebo, 010-2442632, 070-3471946
E-post: hakan.hulebo@rjl.se

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…