CV-sida

Laura Saggiomo

Laura Saggiomo
Jag är postdoktor vid SLU med inriktning på hjortdjur, förvaltning- och förvaltningsrelaterade frågor kring hjortdjur, samt födoekologi, beteende och påverkan på skogsekosystemet. För ytterligare detaljer, se den engelska sidan

Presentation

Min forskning fokuserar på förvaltningen av hjortdjur i Sverige. Jag undersöker djurens påverkan på vegetationen och analyserar balansen mellan tillgängligt bete och nyttjandet. Jag studerar också potentiella tillämpningar av jaktdata till stöd för interaktioner människa – vilt. 

Publikationer i urval

Tell me what you eat and I’ll tell you…where you live: an updated review of the worldwide distribution and foraging ecology of the fallow deer (Dama dama) (2022) B Esattore, L Saggiomo, M Sensi, V Francia, M Cherin
Mammalian Biology 102 (2), 321-338

The fox who cried wolf: A keywords and literature trend analysis on the phenomenon of mesopredator release (2021) L Saggiomo, V Bar, B Esattore
Ecological Complexity 48, 100963

Evaluating the Management Success of an Alien Species Through Its Hunting Bags: The Case of the Sika Deer (Cervus Nippon) in the Czech Republic (2021) L Saggiomo, E Bruno, B Ludĕk
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 69 

“How not to judge a deer by its cover”: A personality assessment study on captive adult red deer males (Cervus elaphus) (2021) B Esattore, V Šlipogor, L Saggiomo, MW Seltmann
Behavioural Processes 186, 104361
 
What are we talking about? Sika deer (Cervus nippon): A bibliometric network analysis (2020) L Saggiomo, B Esattore, F Picone
Ecological Informatics 60, 101146
 
Animal welfare standards in red deer (Cervus elaphus) farming (2019) MI Urošević, B Esattore, L Saggiomo, ZA Ristić, N Stojanac
Archives of Veterinary Medicine 11 (2), 11-20

Strangers coming from the Sahara: an update of the worldwide distribution, potential impacts and conservation opportunities of alien aoudad (2017) E Mori, G Mazza, L Saggiomo, A Sommese, B Esattore
Annales Zoologici Fennici 54 (5–6), 373-386

An overview of understudied interaction types amongst large carnivores (2017) L Saggiomo, F Picone, B Esattore, A Sommese
Food Webs 12, 35-39