Hoppa till huvudinnehåll

Fältforsk

FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter för fältforskning inom jordbruksområdet.


Det finns 37 sidor som är taggade med Fältforsk:

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté odlingsmaterial

lisa.beste@slu.se Välkommen på höstens möte med SLU Fältforsks ämneskommitté odlingsmaterial. Torsdag 10 oktober ses vi på Zoom klockan 10-12 och 14-16. Ämneskommittén är en mötesplats för alla

50 års mätningar av växtnäringsläckage från jordbruksmark

Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från fält i Sverige. Mätserierna är ovärderliga som

Växtnäringsläckage från observationsfält – 50 år av miljöövervakning

markmiljo-webb@slu.se Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från enskilda fält på åkermark i

Demodagar på Lilla Böslid

lisa.beste@slu.se På lantbrukardagarna på Lilla Böslid i Halland visar vi ett par av de svenska utlakningsförsöken. Foto: Helen Aronsson Sedan några år undersöker vi effekten av strukturkalkning

Höstmöte med Ämneskommitté Vall och grovfoder

lisa.beste@slu.se Den 14 november har SLU Fältforsks Ämneskommitté Vall och grovfoder sitt höstmöte. Träffen kommer att hållas digitalt. Mer information om mötets innehåll kommer inom kort. Online

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd(2)

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte och försöksresa med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Flyghavre. Mötet och

Bevattning av vall för högre skörd och bättre foder

lisa.beste@slu.se Välkommen på möte med SLU Fältforsk ämneskommittéer Vatten och Vall och grovfoder. Bevattningsförsök i vall på Lövsta, Gotland. Foto: Abraham Joel Att ha tillgång till bevattning

Vallkonferens 2023

7-8 februari i Uppsala

Möte med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder

lisa.beste@slu.se Välkommen till vårens sammanträde med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder. På mötet fokuserar vi på samspelet mellan vallfoder och spannmål, inklusive spannmål med

Möt vår ordförande och vice ordförande i SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder

I slutet av förra året tog David Parsons och Boel Sandström över stafettpinnen för ordförandeskapet inom SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder. De vill fortsätta i tangentens riktning och se

SLU Fältforsk ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring

lisa.beste@slu.se Välkommen på möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring! SLU Fältforsks ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring inbjuder till gemensamt möte

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till workshop med ämneskommitté Odlingsmaterial! Temat för workshopen är ”Användning av sortprovningsdata till

Loading…