Hoppa till huvudinnehåll

Klimatförändringar


Det finns 53 sidor som är taggade med Klimatförändringar:

Skogen & Människan

Skogen & Människan är en podcast från fakulteten för skogsvetenskap. Här hittar du lyssningslänkar och transkriberade versioner av samtliga publicerade avsnitt. Människor har levt av skogen och med

Global studie visar hur växthusgas från jordbruksmarker beror på pH

Lustgas är en mycket stark växthusgas som bildas när mikroorganismer omvandlar kväve, framför allt i jordbruksmark. I en omfattande global forskningsstudie undersöktes hur markens pH påverkar

Webbinarium: Skogsdata 2024

henrik.j.persson@slu.se Ny statistik och resultat från Riksskogstaxeringens artinriktade inventeringar. Foto: Andreas Palmén SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet

”Välmående arter, människor och ekosystem går hand i hand”

Är du intresserad av samhällsplanering, biologisk mångfald, naturvård och främjande av hälsa? Se panelsamtalet ”Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa”: om Sveriges väg framåt i

Klimatsamtal över disciplingränserna

Forskarrollen, aktivism och transformativ vetenskap är några av de ämnen som diskuteras i Climate Conversations vid SLU - en webbinarieserie för SLU:s personal för att öka den vetenskapliga dialogen

Algtox

Vi bygger kunskap om algtoxiner i svenska vatten för att kunna bidra till en god vattenkvalitet.

Varmare vintrar påverkar redan skogen

Det står klart att klimatförändringarna redan påverkar vintrarna i Sverige. Hur det drabbar den svenska skogen kommer SLU-forskaren Hjalmar Laudon att försöka ta reda på med hjälp av nya

Lyckad återvätning kan mildra effekten av översvämningar

Våtmarker fungerar många gånger som en hydrologisk buffer, både mot torka och översvämning. Men kan dessa egenskaper återskapas genom att återställa utdikad våtmark? I sin doktorsavhandling har

Varmare klimat minskar myggornas blodtörst

Studier från SLU visar att myggor som utsatts för högre temperaturer i större utsträckning föredrar växternas nektar framför blod, vilket ger viktiga svar om spridning av malaria i ett varmare klimat

Friska askar förädlas för framtiden

Den första rapporten om askskottsjuka i Sverige kom 2001. Sedan dess har sjukan fått fäste och askens existens är starkt hotad när allt fler träd angrips. Löven försvinner, grenarna blir torra och

Risk för större problem med stormskador i ett förändrat klimat

Trots älgar, granbarkborrar och rötsvampar är skador till följd av vind troligen den största enskilda förlustkällan för europeiskt skogsbruk. En lång rad färska artiklar undersöker hur sådana skador

Dataplattform lantbruksdata

Nu tas nästa steg i arbetet med en säker och effektiv delning av lantbruksdata. Jordbruksverket ger ytterligare 70 miljoner till Agronod för att bygga klart en nationell dataplattform för

Loading…