Hoppa till huvudinnehåll

Klimatförändringar


Det finns 38 sidor som är taggade med Klimatförändringar:

Klimatfrukost

Klimatfrukost anna-karin.johnson@slu.se Johanna Sennmark medverkar vid Klimatfrukosten, om hur vi kan bidra till klimatomställningen genom samverkan. I nästan alla de städer som medverkar i

Stort behov av tydliga nationella mål för biologisk mångfald

Mål styr arbetet och måste därför vara både tydliga, ambitiösa och mätbara. Så lyder en av tre skarpa rekommendationer som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet nu går ut med i en ny policy

Biologisk mångfald engagerade på Alnarpskonferensen

2024 års Alnarpskonferens med temat biologisk mångfald lockade närmare 200 deltagare från såväl forskning, näringsliv som studier. Frågan om varför biologisk mångfald kommer i skymundan för

Marken viktig att värna när jordbruket flyttar norrut

Sedan 1950-talet har motståndskraften i svenska jordbruksmarker försämrats på grund av ett allt intensivare jordbruk. I kombination med klimatförändringarna innebär det en ökad risk för att marken

Beslut öppnar för nya genomiska tekniker

EU-parlamentet har röstat för ett förslag som öppnar för användning av nya genomiska tekniker i växtförädling. Beslutet kan få stora effekter på livsmedelsförsörjning då det kan öka produktionen,

Nytt projekt för att förstå riskerna med extremväder till havs

Klimatförändringarna gör att extremväder till havs blir allt vanligare. Men hur påverkar egentligen extremväder som marina värmeböljor och extrema stormar fisken och fisket i Östersjön? Det ska en

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan! Medverkande i kunskapsrådet för BSSC på SLU Verksamheten i Baltic Sea Science Center (BSSC)

Climate Conversations: Towards a transformative Science

Mot en transformativ vetenskap? - ansvar, trovärdighet och värdesystem futureonehealth@slu.se Serien med klimatdialoger vid SLU fortsätter. Den här gången bjuder SLU Global och

Växjö-konferens lyfte klimatfrågor och hållbart skogsbruk

En regional skogskonferens genomfördes nyligen på Linnéuniversitet i Växjö. SLU höll i ett antal samtal om hyggesfritt och klimatanpassat skogsbruk. Under konferensen ”Hur klarar skogen framtidens

Från försurning till biodiversitet och kol – fyrtio år med Markinventeringen

Markinventeringen bidrar till Sveriges klimatrapportering och är en del av miljömålsuppföljningen. Dessutom används den inom forskningen för att exempelvis studera svampar i marken. I år firar

Så styrs vår varierade skog av vattnet

Vattnet visar vägen för skogens tillväxt och kolbindande potential. Detta har SLU-doktoranden Johannes Larson kartlagt i sin avhandling med hjälp av avancerade markfuktighetskartor – och en spade.

Seniora miljöanalysspecialister föreläser 2023

I nobelveckan kan du lyssna på öppna föreläsningar med två av SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister: Mattias Sköld och Mattias Lundblad. Lär dig mer om marint områdesskydd och om arbetet bakom

Loading…