Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd


Det finns 330 sidor som är taggade med Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd:

International Collaboration on Extreme Conformation in Dogs

International Collaboration on Extreme Conformation in Dogs (ICECDogs) består av intressenter från flera olika länder som arbetar tillsammans för att minimera uppkomna djurskyddsproblem till följd av

Animal Welfare Science Symposium

The Animal Welfare Science Symposium is an annual scientific meeting in Uppsala, directed towards researchers involved in the animal and veterinary sciences, human-animal interactions, animal ethics,

Fiskodling i norr - en livsmedelsproduktion med miljöpotential

Projektet syftar till att undersöka om och hur röding och regnbågslax kan odlas på ett uthålligt vis i befintliga kraftverksdammar i Norrlands inland – utifrån ett biologiskt, ekologiskt, socialt och

Beijerlab

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers

Varierad uppväxtmiljö främjar unghönans anpassningsbarhet

Värphöns genomgår en flytt mellan uppväxtstall och värpstall som ställer krav på anpassningsbarhet. Vår hypotes i denna studie var att en stabil uppväxtmiljö begränsar utvecklingen av förmågan att

Bästa bedövningsmedel för fisk

Det finns över 30000 fiskarter som lever i ett brett spektrum av olika miljöer. Att behandla "fisk" som en grupp är förmodligen ännu mindre meningsfullt än att försöka ta fram allmänna riktlinjer för

DigiHeart

Upp till 20 procent av de laxar som föds upp i fångskap dör innan de når slakt. Oftast sker detta efter att fiskarna utsatts för stress i olika situationer såsom stress efter behandling för laxlus

Åtgärder mot svansbitning

Svansbitning är ett allvarligt djurvälfärdsproblem med negativa ekonomiska konsekvenser för grisproducenten. En internationell forskargrupp har undersökt kostnadseffektiviteten hos sju nyckelåtgärder

Kontroller av djurvälfärd

Nämn ordet djurvälfärd och de flesta tänker på att djur ska må bra. Ett så kallat djurskyddsprotokoll fokuserar dock bara på att djurens tillvaro inte ska understiga gränsen för vad vi kan acceptera.

Utevistelse till ekokycklingar

Långsamväxande slaktkycklinghybrider finns på ett drygt tiotal svenska ekologiska gårdar. Vi har besökt de flesta av gårdarna för att samla in data om denna relativt nya produktion. Studien syftar

Fiberrika biprodukter till kor i tidig laktation

Att använda fiberrika biprodukter (FBP) i foderstaten till mjölkkor är ett bra alternativ till spannmål, för att minska konkurrensen mellan djurfoder och livsmedel. Energirika biprodukter kan fylla

Restprodukter i foderstaten

Både i Sverige och globalt utfodras våra lantbruksdjur med en stor andel restprodukter från produktionen av livsmedel och bioenergi. Ändå används nästan 60 % av jordbruksmarken globalt för direkt

Loading…