Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens biovetenskaper


Det finns 25 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens biovetenskaper:

Mänskliga relationers betydelse för veterinärers antibiotikaförskrivning

I jämförelse med de flesta andra länder används väldigt lite antibiotika för lantbrukets djur i Sverige. Internationella studier visar att restriktiv antibiotikaanvändning kan påverka relationen

Avmaska rätt för minskad resistens

De vanligaste infektioner som får drabbas av orsakas av mag- och tarmparasiter. I dag används avmaskningsmedel regelbundet för att hålla fåren i god hälsa. Tyvärr upptäcks parasiter som är

Frysning av kycklingkött minskar mängden Campylobacter

De flesta Campylobacter-infektioner hos människor är sporadiska fall, ofta kopplade till privata hushåll. Fjäderfäkött anses vara den främsta källan till campylobacterios och det finns betydande

Disp Johan Lundblad

Exploring facial expressions in horses - biological and methodological approaches sofia.webering.ekberg@slu.se Johan Lundblad försvarar sin avhandling: Exploring facial expressions in horses -

Fiskodling i norr - en livsmedelsproduktion med miljöpotential

Projektet syftar till att undersöka om och hur röding och regnbågslax kan odlas på ett uthålligt vis i befintliga kraftverksdammar i Norrlands inland – utifrån ett biologiskt, ekologiskt, socialt och

Minskad förekomst av fotröta hos svenska lamm

Fotröta och smittsam digital dermatit (CODD) är klövsjukdomar hos får som påverkar både djurvälfärd och produktion. År 2009 visade en studie att 5,8 % av slaktlammen hade fotröta och ett

Många möjligheter med DNA-analys

Antalet DNA-analyser som görs på djur i svenska mjölkkobesättningar har ökat kraftigt de senaste åren. Förutom säkrare avelsvärden kan lantbrukarna få information om vilka djur som är bärare av

Tackors parasitsmitta varierar med säsong

Många fårägare undersöker parasitläget hos sina tackor innan de släpps på bete. Djuren avmaskas om smittan är hög, för att minska smittspridning på betet. Hur smittläget påverkas av lamnings- och

Campylobacter från ekologisk kyckling mindre resistenta

Antibiotikaresistens är en stor framtida utmaning. Även om vi i Sverige har en klok och låg antibiotikaanvändning till djur är resistenta bakterier ett växande problem. I stora delar av världen har

Rödsjuka kan ge problem hos värphöns

Rödsjuka är en bakterieorsakad sjukdom som i Sverige främst ses hos värphönsflockar med tillgång till utevistelse. I drabbade flockar är dödligheten mycket hög men i vissa fall märks sjukdomen främst

Inavel hos europeiska röda mjölkraser

Europeiska röda mjölkraser har en viktig roll i livsmedelsproduktionen eftersom de har god hälsa och bra funktionella egenskaper. I ett europeiskt samarbetsprojekt har data för röda mjölkkor från

Uppdaterad kontrollstrategi mot spolmask hos höns

Spolmasken Ascaridia galli är idag ett vanligt problem hos värphöns. Parasiten påverkar fåglarnas hälsa och produktivitet och hållbar parasitkontroll är därför en nyckelfråga i denna produktion. I en

Loading…