Hoppa till huvudinnehåll

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 204 sidor som är taggade med Markvetenskap:

Integrerad miljöövervakning (IM)

Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Gårdsjön

IM-området, kallat F1, är ett av flera små avrinningsområden runt Gårdsjön som har undersökts intensivt från både limnisk och skoglig synpunkt sedan omkring 1970. Mest känt är kanske "takprojektet"

Kindla

Undersökningsområdet Kindla är beläget fågelvägen drygt 2,5 mil nordväst om Lindesberg, cirka 15 km nordväst om Storå/Guldsmedshyttan och 7 km från den lilla byn Nyberget. Området ligger i östra

Gammtratten

IM-området Gammtratten är belägen tio mil rakt väster om Umeå, drygt fem vägmil sydost om Åsele nära den lilla byn Norrtjärn. Området utgör en del av ett 754 ha stort naturreservat, bildat 1998. För

Aneboda

IM-området Aneboda är beläget fågelvägen 28 km nordväst om Växjö, cirka 10 vägkm söder om Lammhult. IM-området ligger inom en km sydväst om Aneboda kyrka. Området omges av skogsmark och myrar. Det

Samtliga IM-områden

Historien är värdefull för framtiden. IM-programmet har minskat från att vid starten ha omfattat ett tjugotal områden till att idag endast omfatta fyra aktiva övervakningsområden. En översiktlig

Researchers

tejshree.tiwari@slu.se

Staff

Tejshree.tiwari@slu.se Ruben Hoffmann Forskare vid institutionen för ekonomi; jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel                                                         Telefon:

Testbäddar

Forskning om uthålliga mark-, vatten-, och växtsystem i urbana utemiljöer är en del av verksamheten vid SLU. Syftet är att utveckla kunskap om vad en växtbädd i stadsmiljö bör bestå av som hjälper

Ny rapport om skogsgödsling

I juli 2022 fick SLU i uppdrag av den dåvarande regeringen att utreda i vilken mån skogsgödsling kan bidra till ökad skogstillväxt samtidigt som negativa effekter minimeras. Regeringsuppdraget har

Skogsskötsel

Ämnet omfattar såväl grundläggande som tillämpade frågeställningar och utgår ifrån att utveckla medel och metoder för att uppnå mål definierade av skogsägare och samhälle. Samverkan och dialog med

Summering av diskussioner om uppföljning av förändringar i åkermark

Med anledning av pågående EU-initiativ för stärkt skydd av jord och mark arrangerades den 20 april ett seminarium av forskningsprogrammet EJP SOIL och nätverket Markkarteringsrådet om övervakning av

Loading…