Sveriges lantbruksuniversitet

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 102 sidor som är taggade med Markvetenskap:
The role of scattered trees in soil water dynamics of pastures and agricultural lands in the Central American Tropics

The role of scattered trees in soil water dynamics of pastures and agricultural lands in the Central American Tropics

Laura Benegas försvarar sin avhandling "The role of scattered trees in soil water dynamics of pastures and agricultural lands in the Central American Tropics" den 25/1 2018. Alla intresserade är välkomna att närvara. Fakta Länk till avhandlingen: ...

forest.jpg

Klimatrapporteringen

Störst upptag av växthusgaser sker i levande biomassa som till exempel barrskogen på bilden och i markkol.© Jenny Svennås-Gillner, SLU Klimatförändringarna ger effekter på ekosystem och samhälle. För att mildra effekterna måste utsläppen ...

Riksskogstaxeringen/Swedish National Forest Inventory. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU.

Det här gör vi inom program Skog

Riksskogstaxeringen inventerar varje år cirka 11 000 provytor för att ge underlag för att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU. Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som ...

In search of control points: A study on the interaction of hydrological fluxes and nitrogen in the boreal landscape

In search of control points: A study on the interaction of hydrological fluxes and nitrogen in the boreal landscape

Meredith Blackburn försvarar sin avhandling "In search of control points: A study on the interaction of hydrological fluxes and nitrogen in the boreal landscape" den 26/1 2018. Alla intresserade är välkomna att närvara. Fakta Länk till avhandlingen: ...

Faruk Djodjic, SLU. Foto/Photo: Mats Wallin

Det här gör vi inom program Övergödning

Faruk Djodjic, SLU, tar ett vattenprov. Foto: Mats Wallin, SLU. Program Övergödning ger underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem. Det ger också en aktuell bild av övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden. ...

Markprovtagning MI

Om Markinventeringen

Markprovtagning i grop med jordmånstypen Cambisol. Foto: Ola Borin, SLU 2005. Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, ...

sphagnum.jpg

SLF-pengar till förmedling av kunskap om markpackning och vitmossa som ersättning för torv

Stiftelsen Lantbruksforskning delar ut drygt fem miljoner kronor till forskarna Sabine Jordan och Thomas Keller på institutionen för mark och miljö för nya projekt. Totalt har Stiftelsen Lantbruksforskning beviljat 41 miljoner till 17 forskningsprojekt ...

Bondens hörna

Bondens hörna

Bondens hörna är den del av vår hemsida som riktar sig specifikt till bönder och rådgivare. Här finns bl.a. våra populärvetenskapliga skrifter, tips på hur man uppskattar köverhalten i vallen, samt information om vallprognoser. Här kan ni ...

NJV_publikationer_200_234.jpg

Publikationer vid NJV

Institutionens "wall of fame", med de senaste vetenskapliga publikationerna. Foto: Johanna Wallsten NJV publicerar både vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten. De populärvetenskapliga publiceras dels som korta info-blad kallade "Nytt från ...

NJV_Norrländsk_Växtodling_142_200.jpg

Norrländsk växtodling

År 1967 kom den första upplagan av "Norrländsk växtodling". Sedan dess har den kommit ut i många omarbetningar. Den nuvarande upplagan är tryckt i september 2011. Syftet med skriften är att vara en "uppslagsbok" som ger konkreta och praktiska ...

IMGP1670mod.jpg

Lantbrukaren som vattenförvaltare - rätt diagnos, lämplig plats, effektiv åtgärd!

Stående vatten vid ytavrinningsbrunn. Foto: Faruk Djodjic. Kombinerar lantbrukarens erfarenheter med lokalspecifika data för att hitta de bästa åtgärderna mot näringsämnesläckage. I detta projekt, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning, ...

Aneboda

Aneboda

IM-området Aneboda är beläget fågelvägen 28 km nordväst om Växjö, cirka 10 vägkm söder om Lammhult. IM-området ligger inom en km sydväst om Aneboda kyrka. Området omges av skogsmark och myrar. Det ingår i ett naturskyddsområde, som är ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9