Sveriges lantbruksuniversitet

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 237 sidor som är taggade med Markvetenskap:

AgriFoSe-Nyaga

Justin M. Nyaga från universitetet i Embu, Kenya, har besökt AgriFoSe2030 programmet och institutionen för mark och miljö på SLU under mars och april. Med sitt besök hoppas han förstå och kommunicera

AgriFoSe-Nyaga

Justin M. Nyaga från universitetet i Embu, Kenya, har besökt AgriFoSe2030 programmet och institutionen för mark och miljö på SLU under mars och april. Med sitt besök hoppas han förstå och kommunicera

FältForsk

FältForsk

FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter för fältforskning inom jordbruksområdet. FältForsks huvuduppgift är att samordna och utveckla fältforskningen rörande planering och

Vallodling

Det tar för lång tid innan innovationer inom vallodlingen sprids mellan lantbrukare i Europa – både inom och mellan länder. Projektet Inno4Grass, där bl a SLU medverkar, ska förbättra samarbetet

Vallodling

Det tar för lång tid innan innovationer inom vallodlingen sprids mellan lantbrukare i Europa – både inom och mellan länder. Projektet Inno4Grass, där bl a SLU medverkar, ska förbättra samarbetet

Bondens hörna

Bondens hörna

Bondens hörna är den del av vår hemsida som riktar sig specifikt till bönder och rådgivare. Här finns bl.a. våra populärvetenskapliga skrifter, tips på hur man uppskattar köverhalten i vallen, samt

Disputation Javier Segura

Disputation Javier Segura

Microbial life in boreal soils-On the availability and fate of carbon substrates for microbial activity in boreal soils charlotta.bergstrom@slu Javier Segura försvarar sin avhandling "Microbial

Disputation Javier Segura

Disputation Javier Segura

Microbial life in boreal soils-On the availability and fate of carbon substrates for microbial activity in boreal soils charlotta.bergstrom@slu Javier Segura försvarar sin avhandling "Microbial

Zhenjiang Zhou

Zhenjiang Zhou

zhzu0001 Postdoktor i växtodling Mer informationen finns på den engelska sidan Publikationslista https://slubar1.slu.se/cnv/format/pers?q=email:zhenjiang.zhou@slu.se&lang=se&rows=10000&format=rss

David Parsons

David Parsons

ddpa0001 Professor i växtodlingslära Mer informationen finns på den engelska sidan Publikationslista innan SLU (PDF) https://slubar1.slu.se/cnv/format/pers?q=email:david.parsons@slu.se&lang=se&

Cecilia Palmborg

Cecilia Palmborg

cpalm Jag är biolog med inriktning mot markbiologi. Jag har på senare tid mest sysslat med växtnäringsfrågor, särskilt kväve, kalium och fosfor. Jag arbetar mest med gödselmedel i kretslopp. Mitt

Anne-Maj Gustavsson

Anne-Maj Gustavsson

agvo Forskningsfokus är inriktat på att öka kunskaperna om odling, fysiologi, morfologi och kemisk sammansättning av växter så att det kan utnyttjas så effektivt som möjligt (främst till foder).