Hoppa till huvudinnehåll

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 171 sidor som är taggade med Markvetenskap:

Ny kunskap om skogsmarkens fosfor och fördelarna med askåterföring

Helträdsuttag för produktion av biobränsle, och fenomen som vittring och podsolering, påverkar trädens tillgång till näringsämnen i marken. En ny doktorsavhandling lägger fram helt ny kunskap om

Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur

Mer läsning

Dokumentationen angående torvkartor förklarar hur kartorna beräknats och hur de kan tolkas. Därtill finns också en produktbeskrivning och en teknisk beskrivning av kartorna. OBS! länkarna ska ändras

Om Torvkartan

Torvkartan släpps som två olika produkter en klassad karta och en kontinuerlig karta över tjockleken på det organiska lagret. Torvkartorna baseras på nära 5500 mätningar av organiska lagrets tjocklek

Här finns kartorna

Torvkartan finns nu för hela landet utom i några kustområden där den inte går att ta fram och i några fjällområden som inte var laserscannade när den utvecklades. Detta har skett genom ett samarbete

Kurs i försöksstatistik 1-2 mars 2023

Kurs i försöksstatistik Anneli.Lundkvist@slu.se Inbjudan till kurs i försöksstatistik 1-2 mars 2023 SLU Fältforsk inbjuder till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika

ResultatBekm Ytvatten

Vilka bekämpningsmedel påträffas i typområdenas bäckar och i de två åarna i Skåne? Vilka bekämpningsmedel påträffas i halter över sitt riktvärde, och kan vara ett problem för de vattenlevande

Forskning

Forskning vid institutionen Forskning vid institutionen Forskning bedrivs inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap

Skoglig vegetationsekologi

Forskningen är främst inriktad mot att förstå interaktionen mellan olika växter, samt med andra biotiska och abiotiska komponenter i det skogliga ekosystemet. Både den grund- och tillämpade

MACRO-DB 5.0 lanserad

MACRO-DB är ett riskbedömningsverktyg för tillståndsprövning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) tillhandahåller verktyget som har

Torvkartor

Predikterad tjocklek på organiska lagret

Disp Marius Tuyishime

Phosphorus chemistry in managed forest soils-Effects of weathering and wood ash fertilization charlotta.eriksson@slu.se Marius Tuyishime försvarar sin avhandling "Phosphorus chemistry in managed

Loading…