Sveriges lantbruksuniversitet

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 287 sidor som är taggade med Markvetenskap:
FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte! Höstråg. Foto: Jannie Hagman, SLU FältForsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är

Uthållig mark- och vattenanvändning

Masterprogrammet Uthållig mark- och vattenanvändning har bytt namn och har nu nya förkunskapskrav. Du kan se all information på den nya programsidan Mark, Vatten och Miljö. Arbetet med mark- och

SEKSKO Seminarium: Truffle fungi - an ecology that spans kingdoms

SEKSKO Seminarium: Truffle fungi - an ecology that spans kingdoms

gustef.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid institutionen för skogens ekologi och skötsel. Seminariet hålls på engelska.  Talare: Susan Nuske – PostDoc vid skogens

Skoglig vegetationsekologi

Forskningen är främst inriktad mot att förstå interaktionen mellan olika växter, samt med andra biotiska och abiotiska komponenter i det skogliga ekosystemet. Både den grund- och tillämpade

Soil, Water and Environment

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Soil and Water Management - Master's Programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Ny information om metalltransport kan leda till förbättrade riskbedömningar av förorenade jordar

I en ny doktorsavhandling har Åsa Löv ifrågasatt antagandena runt hur riskbedömningar av förorenade jordar görs. Åsa har tagit fram ny information som ger bättre uppskattningar av metalltransport och

Disp Åsa Löv

Disp Åsa Löv

New insights into solubility control mechanisms and the role of particle and collodial facilitated transport of metals in contaminated soils eva.andersson.bjorkman@slu.se Åsa Löv försvarar sin

Verksamhet Giftfri miljö

Program Giftfri miljö ska bidra till att ge en helhetsbild av miljötillståndet i Sverige när det gäller förekomst och effekter av skadliga ämnen, aktuella i svenskt miljöarbete. Verksamheten ska även

Verksamhet Övergödning

Program Övergödning ger underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem. Det ger också en aktuell bild av övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden. Arbetet inom program

Verksamhet Skog

Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som kompetenscentrum för svensk och internationell skoglig miljöanalys. Skog är ett av de större programmen och hyser bland annat Riksskogstaxeringen, den

Disp Åsa Löv

Disp Åsa Löv

New insights into solubility control mechanisms and the role of particle and collodial facilitated transport of metals in contaminated soils eva.andersson.bjorkman@slu.se Åsa Löv försvarar sin