Sveriges lantbruksuniversitet

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 382 sidor som är taggade med Markvetenskap:

Verksamhet Giftfri miljö

Program Giftfri miljö ska bidra till att ge en helhetsbild av miljötillståndet i Sverige när det gäller förekomst och effekter av skadliga ämnen, aktuella i svenskt miljöarbete. Verksamheten ska även

Om SLU Fältforsk

Om SLU Fältforsk

SLU Fältforsk är ett kontakt- och samarbetsorgan mellan SLU och externa intressenter (Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Lantmännen m.fl.) gällande fältförsöksverksamhet inom jordbruksområdet.

SLU Fältforsk

SLU Fältforsk

SLU Fältforsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter (Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Lantmännen m.fl.) för fältforskning inom jordbruksområdet. SLU Fältforsks huvuduppgift

Synen på barrträdens mykorrhiza kan behöva omvärderas

Hur stor betydelse har det vilka svamparter som finns i en skog, för kolinlagringen i marken, och för trädens tillväxt? Kunskapen om detta är begränsad, men med hjälp av DNA-analyser har en

Synen på barrträdens mykorrhiza kan behöva omvärderas

Hur stor betydelse har det vilka svamparter som finns i en skog, för kolinlagringen i marken, och för trädens tillväxt? Kunskapen om detta är begränsad, men med hjälp av DNA-analyser har en

Forskning

Forskning

Här presenteras rapporter och projekt producerade av SLU Horticulture. Nulägesanalys Trädgård Genom dekanbeslut våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp inom verksamhetsområde trädgård för perioden

SLU Horticulture

SLU Horticulture

SLU Horticulture – en samlande kraft inom ämnet trädgårdsvetenskap! SLU Horticulture är ett institutionsövergripande samarbete på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och

Achim Grelle

Achim Grelle

Läs mer om Achim Grelle på engelska.

LEVA faktablad

Nu finns ett nytt faktablad med information om markförhållanden och förutsättningar för jordbruk i pilotområdena inom LEVA-projektet (Lokalt engagemang för vatten). LEVA drivs av Havs- och

LEVA faktablad

Nu finns ett nytt faktablad med information om markförhållanden och förutsättningar för jordbruk i pilotområdena inom LEVA-projektet (Lokalt engagemang för vatten). LEVA drivs av Havs- och

Kan förbättrade förhållanden i alven öka avkastningen eller förbättra vattenkvaliteten?

Gizachew Tarekegn Getahun har utvärderat effekterna av olika åtgärder i alven med avseende på skörd, markegenskaper och miljöpåverkan i sin nya doktorsavhandling. Mekanisk uppluckring av alven i

Disp Gizachew Tarekegn Getahun

Disp Gizachew Tarekegn Getahun

Subsoil improvement for sustainable intensification Charlotta.Eriksson@slu.se Gizachew Tarekegn Getahun försvarar sin avhandling "Subsoil improvement for sustainable intensification: Impact of

Loading…