Hoppa till huvudinnehåll

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 154 sidor som är taggade med Markvetenskap:

AgriHubSyd

De gröna näringarna står inför många möjligheter, men också utmaningar där tillgång till kunskap är avgörande för konkurrenskraft och framgång. AgriHub Syd ska underlätta matchningen mellan behov å

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan i Skara anna-karin.johnson@slu.se Temat är i år En jord där människor och djur mår bra. Programmet uppdateras kontinuerligt. Välkommen till Smedjeveckan 2022! Måndag 26/9

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du

Markens roll för klimatet på agendan när forskare från hela Europa samlades

De årliga forskningsdagarna för markforskare verksamma inom EU-programmet EJP SOIL arrangerades i år 7-9 juni i Palermo, Italien. För första gången sedan programmets start 2020 kunde deltagarna mötas

Klimatmöte - COP

FN:s klimatkonvention (UNFCCC) organiserar årligen klimatmöten, främst de årliga COP-mötena (Conference of Parties) där alla länder som skrivit under klimatkonventionen träffas och förhandlar om hur

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.

Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger

Skog

Här finns mångårig erfarenhet och stor kunskap om svensk och internationell skoglig miljöanalys.

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela

Ett första steg mot en europeisk övervakning av åkermark

Fler insatser krävs från EU:s medlemsländer för att samla in relevant data om åkermarkernas status. Det är en viktig förutsättning för att etablera en gemensam markövervakning på EU-nivå, vilket

Tvåstegsdiken i jordbruksmark som metod för att minska övergödning i sjöar och hav

Hur kan jordbruksdiken utvecklas för att minska övergödning i sjöar och hav? Så kallade tvåstegsdiken har i ett nytt projekt visat sig vara drygt en tredjedel mer effektivt än vanliga diken när det

Maskar bidrar till spridningen av mikroplaster i åkermark

Idag finns mikroplaster i många olika naturmiljöer, inklusive åkermark. Trots att de kan vara skadliga för grödor och markorganismer är kunskapen om hur de sprids i marken mycket begränsad. En ny

Loading…