Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 435 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Uppdrag och projekt

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som

Skadorna av granbarkborre större än väntat

Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. Det visar den årliga inventeringen av granbarkborreskador som Sveriges

Lövträd efter åkergran

Det finns flera anledningar att inte fortsätta med gran på nedlagd åkermark. Ett nytt forskningsprojekt visar möjligheten att byta till lövträd. Från 1950-talet och framåt försvann över en miljon

Anmälan nyhetsbrev webbaserat läromedel

Namn: Skola: E-post: Här kan du läsa mer om hur Sveriges lantbruksuniversitet behandlar personuppgifter. " /> Jag godkänner att de uppgifter jag registrerar här kommer att sparas av SLU. De används

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Smakprov på övningen "Matkalkylatorn – vad åt du igår?"

Övningen handlar om att fundera kring vad en måltid kan innehålla och hur detta kan påverka klimat och biologisk mångfald. Med hjälp av WWF:s matkalkylator får eleverna en bild av hur mycket

Gymnasieläromedel om skog

SLU utvecklar ett digitalt läromedel som baseras på aktuell forskning kring skog och hållbar utveckling - med målet att stärka intresset för skog hos unga. Det är Ljungbergsfonden som investerar i

Våtmarksrenovering - risk för oönskade utsläpp

När man restaurerar våtmarker finns risk för att utsläpp av växthusgasen metan och metylkvicksilver ökar. Forskare vid SLU undersöker nu hur stora utsläppen är och hur de kan minskas. Runt om i

Att doktorera i skog

Att doktorera i skog klas.pernebratt@slu.se FRAS-doktoranderna arrangerar ett digitalt seminarium riktat till skogliga masterstudenter. Seminariet tar upp vad det innebär att vara

Projekt

Future Forests har funnits under flera programperioder. Här kan du hitta både tidigare och pågående projekt​.

SLU Future Forests

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation.

Förbättrad skattning och kartering av bärtillgång

Syftet med forskningsprojektet är att ta fram beslutsunderlag för en hållbar förvaltning av ätliga skogsbär samt förbättra kartläggningen och prognostisering av bärtillgång i skogslandskapet. Vilda

Loading…