Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 184 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:
Hymenoscyphus-pseudoalbidus-apothecia.jpg

Publikationer

Här listas publikationer och rapporter från Enheten för riskvärdering av växtskadegörare på SLU. Läs om enhetens verksamhet - Verksamhetsbeskrivningen Rapporter från enheten - Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus Rapid Pest Risk ...

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas - Kontakt Personal Publikationer Examensarbete Utbildning - ...

Mats Jonsell

Mats Jonsell

Forskar och undervisar om insekter: främst naturvård och skog. Dessutom redaktör för Entomologisk Tidskrift (www.sef.nu) och intendent för inst f Ekologis insektssamlingar. Vid sidan av SLU gör jag ibland naturvårdsinventeringar av insekter. ...

skogsmastare_600x600.png

Sustainable Forest and Nature Management

Skulle du vilja ha en djupare förståelse av skogs- och naturvård? Vill du arbeta som skogsexpert i en internationell miljö? Erasmus + Masterprogrammet i Hållbart Skogsbruk och Naturvård (SUFONAMA) är ett tvåårigt internationellt program. Det ...

jagmastare1.png

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. Skogarnas roll för olika ekosystemtjänster och bevarande av biologisk mångfald ...

skogsmastare_600x600.png

Skogsmästare

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta ...

jagmastare1.png

Jägmästare

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat därför skogsvetenskaplig utbildning finns. ...

Camilla-Widmark-©FAOGiulio-Napolitano.jpg

SLU-forskare på FN:s kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning i Rom

Den 44: e sessionen i FN:s kommitté för livsmedelssäkerhet (CFS43) i Rom, genomförs den här veckan och SLU är medarrangör av ett av sidoeventen som handlar om feminism, skog och tryggad livsmedelsförsörjning. Lär hela artikeln på engelska ...

lovtrad-ingress.jpg

Lövträdsodling

Plantering av salixförsök. Foto: Nils-Erik Nordh Snabbväxande lövträd kan ersätta fossila bränslen och minska människans påverkan på klimatet. Vår forskning bidrar till att odling av energiskog blir både effektivare och mer miljövänlig. ...

stump-treatment.jpg

Granstubbens svampsamhälle påverkar behandling mot rotticka

Den viktigaste motåtgärden mot rotticka är bekämpningsmedlet Rotstop, som appliceras på stubbar efter avverkning. Foto: Jonàs Oliva. Den allvarligaste skadegöraren i svenskt skogsbruk är svampen rotticka. Den viktigaste motåtgärden är bekämpningsmedlet ...

smarthansyn-ingress.jpg

Smart hänsyn

Trädgrupp som lämnats på ett hygge. Foto: Lena Gustafsson Forskningsprogrammet Smart Hänsyn har belyst olika aspekter på naturhänsyn. En huvudslutsats är att naturhänsyn generellt är positivt för den biologiska mångfalden jämfört med kalavverkning. ...

Sumforest-kick-off-600.jpg

Nya lösningar för att utveckla bioekonomin och samtidigt möjliggöra arters långsiktiga överlevnad

Kick-off för forskningsprojektet FutureBioEcon. Hur ska vi sköta skogslandskapet så att det levererar den biomassa som krävs för den viktiga övergången till en bioekonomi, samtidigt som vi tryggar skogens ekosystemtjänster och de skogslevande ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10