Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 474 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Natureach workshop 2

Projektets experter inom social- och hälsovård, VR- och digital teknik och multidisciplinär forskning, samt personal från klientgrupperna kommer att samlas för att diskutera hur man kan studera

Temasidor

På temasidorna samlar vi fakta och forskning kring olika aspekter av hållbar utveckling för skogsbruk och skogsmark. Både för dig som vill få en snabb överblick och för dig som vill ha ingångar att

NATUREACH - hemsida

elisabet.bohlin@slu.se           Martta _____________________________________________________________ Ann och Bettan förstasida mm Webportalen Nordic Nature Health Hub byggdes upp inom ett

Main research areas

tejshree.tiwari@slu.se

Minedeer

Det övergripande målet för projektet är att öka och förbättra dialogen mellan gruvindustri, samhället och andra markanvändande aktörer. Det specifika målet för projektet är att utveckla verktyg och

Hur påverkar klimatet tillväxt? Modellutveckling pågår

Vi har tidigare rapporterat om arbetet med att koppla samman Heureka med ForSAFE, en modell som tittar på träds tillväxt. Vi kikar in i projektet där de nu arbetar med en prototyp som testas på

Granbarkborrar i skyddad natur påverkar inte granbarkborreutbrott i stort

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrotten i stort, eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre än arealen brukad granskog. Men om utbrott förekommer i skyddade

Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem

Distanskursen är perfekt för dig som vill lära dig att använda programvarorna i det skogliga beslutsstödsystemet Heureka, och även studera vetenskapliga teorier inom skoglig planering. Om du redan är

Skog och klimat

Vad säger forskningen om skog och klimat? Hur påverkas skogsbruk och skogsmark av den globala uppvärmningen? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra

SLU-dagen 2023

Lördag 30 september, kl 11-16, öppnar Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå upp portarna till SLU-huset och bjuder på allt från skogspyssel med PysselJenny, vandring i den digitala tvillingskogen till

Vattme/Tjeggelvas – en naturskog med kulturhistoriska värden

Forskning om ekologi och naturvärden i Vattme Ett samiskt kulturlandskap – kulturhistorisk forskning i Vattme Dagens renskötsel i Vattme Studier om klimat och referenser i Vattme Detta projekt är

Skoghistoria

Skogshistoria är den spännande forskningen om människan och skogen i det långa perspektivet. Vi vill förstå hur skogsekosystem utvecklats i norra Skandinavien, men även i andra delar av världen, och

Loading…