Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 642 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Forskare att fråga

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden, bland annat de forskare som har ett speciellt samverkansuppdrag. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras områden. SLU har

Olov (Olle) Tranberg

Olov (Olle) Tranberg

Doktorand på Institutionen för vilt, fisk och miljö. Undersöker effekterna av translokering av död ved som metod för att förbättra ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation är en metod som

Verksamhet Skog

Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som kompetenscentrum för svensk och internationell skoglig resurs- och miljöanalys. Skog är ett av de större programmen och hyser bland annat

Nyckelbiotoperna – en knivig fråga

Nyckelbiotoperna – en knivig fråga

För att ge studenter en chans att ta del av de mest spännande och konfliktladdade frågorna som är aktuella vad gäller den svenska skogen inleder Future Forests en ny seminarieserie med studenter som

Nyckelbiotoperna – en knivig fråga

Nyckelbiotoperna – en knivig fråga

För att ge studenter en chans att ta del av de mest spännande och konfliktladdade frågorna som är aktuella vad gäller den svenska skogen inleder Future Forests en ny seminarieserie med studenter som

Nyckelbiotoperna – en knivig fråga

Nyckelbiotoperna – en knivig fråga

För att ge studenter en chans att ta del av de mest spännande och konfliktladdade frågorna som är aktuella vad gäller den svenska skogen inleder Future Forests en ny seminarieserie med studenter som

Avsnitt 8

Hur är det att flytta till Sverige från ett annat land för att studera och arbeta? Detta diskuterar vi i dagens poddavsnitt. Sabine Pfeffer, från Tyskland och Fernanda De Miranda Vasconcelos, från

Populära rapporter om naturhänsyn i skogsbruket

Vad säger forskningen om hur olika typer av naturhänsyn fungerar för den biologiska mångfalden? Under 2015 och 2016 publicerar vi löpande populärvetenskapliga synteser som ger svar på den frågan. De

Doktorand i skogsskötsel

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap söker en Doktorand inom skötsel och produktion i tall med fokus på gallring. Målet med tjänsten är en skoglig doktorsexamen. I projektet kommer doktoranden

Doktorand i skogsskötsel

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap söker en Doktorand inom skötsel och produktion i tall med fokus på gallring. Målet med tjänsten är en skoglig doktorsexamen. I projektet kommer doktoranden

Doktorand i skogsskötsel

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap söker en Doktorand inom skötsel och produktion i tall med fokus på gallring. Målet med tjänsten är en skoglig doktorsexamen. I projektet kommer doktoranden

Podcast Wild research bites

Podcast Wild research bites

En podcast om forskning, utbildning och aktuella skogsrelaterade ämnen. Ledd av två doktorander från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå.

Loading…