Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 514 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Exkursion: Dags för mer snabbväxande lövträd i Dalarna?

stina.johannesson@slu.se Trees For Me bjuder in till exkursion om föryngring och beståndsbehandling med fokus på snabbväxande lövträd (björk, hybridasp och poppel). Exkursionen hålls i Siljansfors

Publikationer

Nedan visas de senaste publikationerna från institutionen. Sidorna hämtas automatiskt från SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Använd knappen så hittar du till SLUpub och SRH:s fullständiga

Miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys (Foma), innebär att SLU kontinuerligt ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Här hittar du

Forskning

Vår verksamhet är inriktad på att kombinera forskning inom ämnesområden med gränsöverskridande projekt. Det här tror vi ger unika möjligheter att utveckla helhetslösningar för ett långsiktigt och

Självständiga arbeten/Examensarbete

Är du intresserad av att fördjupa dig i trädslagsklassning med fjärranalysdata, att restaurera flottningsleder eller undersöka köpprocessen vid skogsfastigheter? Då kan vi ha ett arbete för dig. Inom

Grundutbildning

Institutionen ger kurser inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Kurserna ingår i SLU:s skogliga utbildningsprogram men

Utbildning

Hos oss kan du läsa grundkurser och forskarutbildningskurser inom våra olika ämnesområden. Vi vill att våra studenter och doktorander ska få den bästa kompetensen inom våra områden och eftersträvar

Årsrapport & strategi

Årsrapport och strategidokument Årsrapport Mål och strategidokument emma.sandstrom@slu.se Annual Report 2023 Annual Report 2022 Annual Report 2021 Annual Report 2020 Annual Report 2019 Annual

Om institutionen

Skoglig resurshushållning är med drygt 100 anställda en av SLU:s största institutioner. Vi bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram samt erbjuder forskarutbildningskurser och forskning

Skogen & Människan

Skogen & Människan är en podcast från fakulteten för skogsvetenskap. Här hittar du lyssningslänkar och transkriberade versioner av samtliga publicerade avsnitt. Människor har levt av skogen och med

Rapportlansering med Future Forests

Future Forests nyaste rapport lanserades nyligen officiellt. Måndag 27 maj hade Future Forests officiell lansering av rapporten "Socioekonomiska indikatorer för hållbart skogsbruk - och användning i

Skoglig inventering och sampling

Ämnesområdet omfattar fältbaserad skogs- och landskapsinventering, samt utveckling av kostnadseffektiva inventeringssystem som utnyttjar flera olika datakällor.

Loading…