Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 212 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:
forest.jpg

Svampar bestämmer över koldynamiken i borealskogens jordar

En 100 är gammal talldominerad skogs där svampsamhället undersöktes. Foto: Julia Kyaschenko. I en ny doktorsavhandling har Julia Kyaschenko undersökt vilken roll svampsamhällena har i boreala ekosystem genom att analysera näringscykler och ansamlandet ...

jagmastare1.png

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. Skogarnas roll för olika ekosystemtjänster och bevarande av biologisk mångfald ...

Eva Lindberg

Eva Lindberg

Undervisning - Remote Sensing and Forest Inventory SG0153 Statistik och skogsinventering SG0204 Forskning - Development of methods for extraction of forest information from laser scanning data Publikationer i urval - Link to publications in SLUpub Link ...

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas - Kontakt Personal Publikationer Examensarbete Utbildning - ...

lars_edenius.jpg

Lars Edenius, viltekologi med inriktning på klövvilt

Lars Edenius är samverkanslektor i viltekologi med inriktning på klövvilt. Han vill förbättra vilt- och fiskeförvaltningen tillsammans med samhället och näringen speciellt. Vårt mål är att förstå djurens ekologi och deras strukturerande ...

Nyheter

Nyheter

Här hittar du alla nyheter från enheten för riskvärdering av växtskadegörare på SLU. Ladda ner presentationer om miljöriskbedömning av växtskadegörare Externwebben För er som missade tillfället att delta i mini-symposiet den 14 november ...

Riskvärdering av växtskadegörare

Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare. Enheten för riskvärdering av nya växtskadegörare - Enheten för riskvärdering av växtskadegörare tar fram underlag och riskvärderingar ...

unifying-ecology2.jpg

Ekologisk teori en bro mellan forskning om skog och jordbruk

I ett projekt simulerar Nadia Maaroufi (på bilden) och Roswitha Ehnes vildsvinsbök i skog och jordbrukslandskap. Vildsvinet är ett exempel på organism som rör sig genom landskapet. Foto: Kaisa Torppa På institutionen för ekologi finns forskare ...

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna - Fältpersonal sökes - Vill du vara med du också? Riksskogstaxeringen, Markinventeringen samt NILS söker nu fältpersonal till årets fältsäsong. 2017 Skogsdata 2017 - Botanisera i den senaste officiella ...

gwPIK_desktop.jpg

Skogl hedersdr Ingvar Kamprad till minne

Skogl hedersdoktor Ingvar Kamprad (1926-2018). Foto: Ikea Ingvar Kamprad, grundare av möbelföretaget Ikea och skoglig hedersdoktor vid SLU, har avlidit, 91 år gammal. - Ingvar Kamprad lämnade betydande ekonomiskt stöd till vår forskning om hur ...

NjallaStakke_300x300_Lars_Ostlund.jpg

Skogshistoria

Forskningen är inriktad mot människan och skogen i ett långt tidsperspektiv och skapar därigenom en djupare förståelse för dagens skogsbruk. Skogshistoria är den spännande forskningen om människans relation till skogen i ett långt tidsperspektiv. ...

tallskott.jpg

Träds mikrobiom

Träd innehåller en mängd olika svampar som lever på eller i barren. Foto: Anna Berlin. I det här projektet studerar vi hur stor betydelse den genetiska komponenten hos träd är för koloniseringen av endofytiska och patogena svampar. På sikt ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10