Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 397 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Presentationer

Här hittar du presentationer från alla keynotes som gavs under workshopen. Annemarie Bastrup-Birk - European Environment Agency Alessandro Cescatti - Joint Research Centre Jaroslav Kubišta - Forest

Seminarie Sydsvensk skogsvetenskap

Seminarie Sydsvensk skogsvetenskap klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Denna gång med två stycken halvtimmeslånga föredrag.

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

Slutsatser

This page will be updated with the workshop summary and main conclusions.

Bilder

This subpage will be updated with photos and other documentation once the workshop has concluded. This page will include a number of photos of a documentational nature. Anyone who wishes to use a

Program

Sidan kommer att uppdateras snart. February 1 Part 1: Background 9:00–10:00 Introduction (Helene Holstein, Ministry of Rural Affairs and Infrastructure, Pär Forslund, SLU, Göran Ståhl, SLU) Workshop

SLU Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

Forskning

Forskning vid institutionen Forskning vid institutionen Forskning bedrivs inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap

Renskötselanpassat skogsbruk – funktionell föryngring

Syftet med projektet är att etablera långsiktiga försöksytor för att utvärdera föryngringsmetoder som är gynnsamma för tillväxt av marklavar. Dessa ytor skall även nyttjas som forum för diskussion

Ungdomsråd Future Forests

Ungdomsrådet är en satsning inom Skogsprogram Västerbotten i samverkan med SLU Future Forests. Skogsprogram Västerbotten söker nu ledare till ungdomsrådet. Målet med denna nya satsning för unga

Seminarie: Military invasions beget biological invasions

Seminarie: Military invasions beget biological invasions klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Dr. Alberto Santini, National Research Council, Institute for Sustainable Plant Protection. "Military

Loading…