Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 501 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Projekt

Här finns större projekt som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetar med. Ökad tillförlitlighet kan åstadkommas genom att också utnyttja data från tidigare inventeringar Inventering av

Webbinarium: Att skapa värde av snabbväxande lövträd: innovationer, strategier och skyddsmekanismer

stina.johannesson@slu.se Hur skapar företag värde av snabbväxande lövträd, hur används olika styrmedel för att stödja dessa processer, och vilka utmaningar och möjligheter ger dessa mekanismer i

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du

Miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys (Foma), innebär att SLU kontinuerligt ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Här hittar du

Integrerad miljöövervakning (IM)

Genom Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) skapar vi tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Erfarenheter av hyggesfri skogsskötsel och omföring till hyggesfritt

Intresset för skogsskötsel och skogens brukande är stort idag, och många undrar över vilka alternativa skogsbrukssystem som finns och hur man kan gå från trakthyggesbruk till hyggesfritt. En viktig

Skriv ditt examensarbete hos oss!

Hos oss kan du arbeta med industriella försörjningskedjor, inkluderande föryngring, skogsbruksaspekter, automatisering samt hantering av skörd och logistik för råvaror. Du kan även arbeta med

Nytt i Kunskapsbanken: Erfarenheter

Många undrar över vilka alternativa skogsbrukssystem som finns och hur man kan gå från trakthyggesbruk till hyggesfritt. Uppdatera dig på kunskapsläget med Emma Holmströms översiktsartikel i

Webbinarium: Gallringars påverkan på råvaruegenskaper hos snabbväxande lövträd - för bioenergi och materialproduktion

stina.johannesson@slu.se Trees For Me bjuder in till webbinarium om gallring av snabbväxande lövträd för bioenergi och material. Doktoranden Sruthy Vattaparambil Sudharsan, som arbetar vid Luleå

Markens kolförråd påverkas inte av markberedning

Enligt åtskilliga studier av forskaren Monika Strömgren och hennes kollegor påverkas inte markens kolförråd av markberedning, tvärtom mot vad man kan tro. Resultaten har också nyligen bekräftats i en

Skogsskada - Övervakning och miljöanalys

I mars börjar nästa kurs för dig som är doktorand. Kursens målsättning är att ge dig som doktorand förståelse för miljöanalys och hur program för övervakning av skogsskador kan sättas upp. Kursen

Jämställdhet

Varför arbeta med jämställdhet och lika villkor? Vi behöver synliggöra och utmana maktförhållanden och normer i samhället för att skapa ett inkluderande samhälle där alla lever på lika villkor och

Loading…