Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 355 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

FRAS uppmärksammat i media

I samband med avslutningen av FRAS-programmets första etapp har flera tidningar och TV rapporterat om resultaten. FRAS uppmärksammat i media I samband med avslutningen av FRAS-programmets första

Projekt 2021-2025

År 2021 började en ny plattformsperiod för Future Forests och vi har formulerat ett antal områden där vi ser möjligheter att gå på tvärs över brukningsgränserna. Plattformen formulerar tillsammans

Future Forests Rapport

Future Forests Rapport är namnet på Future Forests rapportserie. De första rapporterna som publicerats sammanfattar forskningsprogrammets resultat under de första fyra åren. 2021 Rennäring och

För studenter

Registrera dig i vår studentpool för anmäla intresse för att bli timanställd och hjälpa till med vår verksamhet, gör ditt exjobb med oss eller spana in spännande seminarier!

Studentpool

Är du intresserad av att jobba extra med frågor som rör forskning, samverkan och tvärvetenskap? SLUs fyra framtidsplattformar öppnar upp möjligheten för studenter att medverka i våra verksamheter

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

Gamla dataserier ger nya svar om brunt vatten

Många forskare har försökt ta reda på varför vattnet blir brunare i sjöar och vattendrag. Limnologen och nyutnämnda professorn Emma Kritzberg vid Lunds universitet hittade intressanta ledtrådar i

Publikationer

Här finns publikationer och informationsmaterial från Future Forests. Vi ger bland annat ut policy briefs och rapporter.

Aktiviteter

Här samlar vi information om och dokumentation från många av de aktiviteter Future Forest arrangerar, stödjer eller medverkar i.

Projekt

Future Forests har funnits under flera programperioder. Här kan du hitta både tidigare och pågående projekt​.

För forskare

Här finns information om för hur du kan få stöd för nya forskningsprojekt.

SLU Future Forests

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Plattformen är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Vi är en av SLU:s

Loading…