Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för mark och miljö


Det finns 254 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

Jordhälsokonferensen 2020

Jordhälsokonferensen 2020 futurefood@slu.se Välkommen till jordhälsokonferensen 2020 — utblickar om jordhälsa SLU RådNu och Gröna Möten med stöd av SLU Future Food, tillsammans med en grupp

Bra att det pratas om skogen

Frågan om skogens roll i ett framtida klimatomställt välfärdssamhälle är högaktuell. SVTs Vetenskapens värld belyser detta på ett spännande sätt i sin programserie ”Slaget om skogen”: ska vi använda

Markinfo

MarkInfo är ett informationssystem om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige. Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket driver MarkInfo tillsammans.

Om inventeringen

Markinventeringen är en rikstäckande återkommande inventering av marken i Sverige som omfattar totalt ca 20 000 provytor. All mark utom åkermark, bebyggd mark och kalfjäll omfattas. Vid inventeringen

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder2021

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU FältForsks ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Karttjänst för lantbrukare vann innovationspris

"Target Y – Skördekartor för alla" heter det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs första innovationspris. Temat för priset är ”hållbarhet inom gröna näringar” och det delades ut av

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema lustgasemissioner kopplat till gödsling! Syftet med mötet är att få en

Soil science talk

Predicting the spatial distribution of soil organic carbon stock in Swedish forests using a group of covariates and site-specific data asa.brorsson@slu.se Ett seminarium med Ozias Hounkpatin (

SLU Fältforsks referensgruppsmöte 2021

SLU Fältforsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till SLU Fältforsks referensgruppsmöte den 21 oktober 2021! Höstråg. Foto: Jannie Hagman SLU Fältforsks referensgrupp är ett

Halvtidsseminarium Karin Andersson

Halvtidsseminarium: Increased nitrogen efficiency from cattle slurry cajsa.lithell@slu.se Välkommen till Karin Anderssons halvtidsseminarium! Opponent: professor Thomas Kätterer, Institutionen för

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial den 7 oktober! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Disp Benjamin Gossweiler

Impacts of land use change on river streamflow and water quality in a semi-arid catchment : assessment of a catchment under rapid and uncontrolled urbanisation. charlotta.eriksson@slu.se Benjamin

Loading…