Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för mark och miljö


Det finns 89 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:
Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

Amanda Halvarsson, student på agronom mark/växt-programmet redovisar sitt examensarbete som hon gjort vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Titel: Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län? - Student: ...

Sortförsök i oljelin 2013-07-18 R-län.jpg

FältForsks ämneskommittéer

Sortförsök i oljelin. Foto: Jannie Hagman Nya medarbetare i FältForsks ämneskommittéer Under hösten 2017 har FältForsks ämneskommittéer (ÄK) fått nya medarbetare: ÄK Jordbearbetning: Ordförande: Anders Larsolle, Institutionen för Energi ...

JV Kornets bladfläcksjuka s0001_177.jpg

FältForsks Ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Kommittéerna är öppna mötesplatser för alla som är intresserade av frågor inom ogräs och växtskydd. Grupperna arbetar med utveckling och forskningsformulering, ...

SLU_150827_3695_jsg vete.jpg

FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial

Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial! I Ämneskommittén Odlingsmaterial diskuterar vi frågor kring sorter, odlingsmaterial och provning. Kommittén är en mötesplats för alla som är intresserade av sortfrågor ...

dermocybe.jpg

Nyhetsbrev om markstruktur, markkartering, svampars betydelse och kolinlagring

Nu har insitutionen för mark och miljös andra nyhetsbrev kommit ut. Vi berättar om pågående forskning kring inverkan av markens struktur på grödornas utveckling och om nya och kostnadseffektiva metoder för markkartering. Vi delar också med ...

Markprovtagning MI

Om Markinventeringen

Markprovtagning i grop med jordmånstypen Cambisol. Foto: Ola Borin, SLU 2005. Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, ...

sphagnum.jpg

SLF-pengar till förmedling av kunskap om markpackning och vitmossa som ersättning för torv

Stiftelsen Lantbruksforskning delar ut drygt fem miljoner kronor till forskarna Sabine Jordan och Thomas Keller på institutionen för mark och miljö för nya projekt. Totalt har Stiftelsen Lantbruksforskning beviljat 41 miljoner till 17 forskningsprojekt ...

soil-day.jpg

Börja från marken när du tar hand om planeten - World Soil Day 2017

Idag är det den internationella markdagen, World Soil Day 2017. Det är en dag som fokuserar på att kommunicera budskap om vikten av markkvalitet för livsmedelssäkerhet, hälsosamma ekosystem och människors välbefinnande. The Global Soil Partnership ...

Kostnaderna för att öka mängden lagrat kol i ekosystemet varierar globalt

Kostnaderna för att öka mängden lagrat kol i ekosystemet varierar globalt

Seminarium med Markku Larjavaara, Helsingfors universitet. Titeln är: Global variation in the cost of increasing ecosystem carbon. Föreläsningen är på engelska och du hittar också mer information på engelska. Fakta Tid: 2017-12-11 14:00 - Ort: ...

SLU_150615_1890_jsg.jpg

Doktorera hos oss på fosfors kemi i brukad skogsmark

Fosfor är ett viktigt näringsämne i skogsmark, även om kväve är det näringsämne som mest begränsar tillväxten. Vi har dock en hög atmosfärisk kvävedeposition som hela tiden tillför kväve till skogen. Samtidigt riskerar det moderna skogsbruket ...

eveline.jpg

Vinter kommer, men det blir varmare!

Eveline Krab berättar i en film om de viktigaste resultaten i sin nya artikel i tidningen Journal of Ecology med titeln "Winter warming effects on tundra shrub performance are species-specific and dependent on spring conditions". Fakta: (på engelska) ...

traktorMS600.jpg

Samverkan för ökad konkurrenskraft i lantbruket

Rådgivaren Henrik Stadig Hushållningssällskapet och forskaren Mats Söderström, SLU. Foto: Margareta Stigson Sverige satsar stort på livsmedelsstrategin. Det gör också SLU i Skara och Hushållningssällskapet, som redan idag samverkar kring kunskap ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8