Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för mark och miljö


Det finns 450 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

Är skogsgödsling bra för klimatet?

Skogen spelar en nyckelroll för att motverka klimatförändringarna. Nu har SLU-forskaren Joachim Strengbom och hans kollegor fått bidrag från Vinnova för ett projekt som kan få stor betydelse. De ska

Är skogsgödsling bra för klimatet?

Skogen spelar en nyckelroll för att motverka klimatförändringarna. Nu har SLU-forskaren Joachim Strengbom och hans kollegor fått bidrag från Vinnova för ett projekt som kan få stor betydelse. De ska

Mats Söderström, precisionsodling

Mats Söderström är expert på precisionsodling, där man drar nytta av t.ex. satellitpositionering, sensorer, digitala markkartor, satellitbilder och geografiska informationssystem för att anpassa

Ingrid Wesström, markfysik

Ingrid Wesström är expert inom markfysik. Hon vill bidra till ett framtida livskraftigt jordbruk som bygger på en hållbar mark- och vattenanvändning. För mycket eller för lite vatten har alltid varit

Helena Aronsson, växtnäringshushållning

Helena Aronsson är expert inom växtnäringshushållning. God växtnäringshushållning på gården är grunden för effektiv produktion med liten negativ miljöpåverkan. I samverkan med jordbruksnäringen och

World soil day 2019

World soil day 2019

World soil day 2019: ”Jord, markanvändning och klimatförändring” cajsa.lithell@slu.se Institutionen för mark och miljö bjuder in till ett seminarium på World Soil Day. Dagens tema är ”Jord,

World soil day 2019

World soil day 2019

World soil day 2019: ”Jord, markanvändning och klimatförändring” cajsa.lithell@slu.se Institutionen för mark och miljö bjuder in till ett seminarium på World Soil Day. Dagens tema är ”Jord,

Bostäder mot åkermark i het markstrid

Uppsala kommun vill bygga tusentals bostäder på grönområdena runt Ultuna. Men SLU som äger marken tänker inte släppa den. I höst avgörs frågan. Rejäla förändringar kam vänta de gröna fälten och

Bostäder mot åkermark i het markstrid

Uppsala kommun vill bygga tusentals bostäder på grönområdena runt Ultuna. Men SLU som äger marken tänker inte släppa den. I höst avgörs frågan. Rejäla förändringar kam vänta de gröna fälten och

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte den 21 oktober 2019! Höstråg. Foto: Jannie Hagman FältForsks referensgrupp är ett öppet forum

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

Loading…