Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för mark och miljö


Det finns 519 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:
Mona Mossadeghi Björklund lic

Mona Mossadeghi Björklund lic

Soil Compaction: Effects on soil hydraulic properties and preferential flow eva.andersson.bjorkman@slu.se Mona Mossadeghi Björklund håller sitt licentiatseminarium om avhandlingen "Soil Compaction:

Mona Mossadeghi Björklund lic

Mona Mossadeghi Björklund lic

Soil Compaction: Effects on soil hydraulic properties and preferential flow eva.andersson.bjorkman@slu.se Mona Mossadeghi Björklund håller sitt licentiatseminarium om avhandlingen "Soil Compaction:

Markpackning ändrar vattenflödet i marken och kan öka risken för läckage

Markpackning är ett allvarligt problem för lantbrukare och leder till minskad skörd och negativa effekter på många andra markfunktioner. I en ny avhandling har jordars egenskaper undersökts efter

Markpackning ändrar vattenflödet i marken och kan öka risken för läckage

Markpackning är ett allvarligt problem för lantbrukare och leder till minskad skörd och negativa effekter på många andra markfunktioner. I en ny avhandling har jordars egenskaper undersökts efter

Stiftelsen BalticWaters 2030 ska bidra till en friskare Östersjö

Stiftelsen BalticWaters2030 kommer att genomföra miljöprojekt som bygger på tillämpad forskning och som bidrar till en friskare Östersjö. Stiftelsen ska också sprida kunskap och bygga opinion som

Stiftelsen BalticWaters 2030 ska bidra till en friskare Östersjö

Stiftelsen BalticWaters2030 kommer att genomföra miljöprojekt som bygger på tillämpad forskning och som bidrar till en friskare Östersjö. Stiftelsen ska också sprida kunskap och bygga opinion som

Extremväder kommer påverka matproduktionen

Framtida extremvärme och extrema skyfall kommer påverka jordbruket och den svenska matproduktionen. Om det berättar professor Jennie Barron vid SLU i Studio Ett i SR. I framtiden kommer Sverige få se

Extremväder kommer påverka matproduktionen

Framtida extremvärme och extrema skyfall kommer påverka jordbruket och den svenska matproduktionen. Om det berättar professor Jennie Barron vid SLU i Studio Ett i SR. I framtiden kommer Sverige få se

Rymdveckor på Universeum med rymdteknik i lantbruket

Rymdveckor på Universeum med rymdteknik i lantbruket

cajsa.lithell@slu.se Kan rymden hjälpa lantbruket? Att rymden skulle hjälpa lantbruket kanske känns lite konstigt men faktum är att rymden förbättrar spannmålens näringshalt och minskar kväveutsläpp

Växtrötter matar bakterier och ökar permafrostens utsläpp

En viktig osäkerhetsfaktor i klimatprognoserna är mängden kol som släpps ut av tinande permafrost i Arktis. Växters rötter stimulerar mikrobiell nedbrytning i jorden, en mekanism som kallas ”priming”

Växtrötter matar bakterier och ökar permafrostens utsläpp

En viktig osäkerhetsfaktor i klimatprognoserna är mängden kol som släpps ut av tinande permafrost i Arktis. Växters rötter stimulerar mikrobiell nedbrytning i jorden, en mekanism som kallas ”priming”

Bokashi – inte bättre än vanlig kompost för klimatet

Bokashi är inte bättre än vanlig kompost för klimatet, säger Anna Mårtensson, professor på SLU i radioprogrammet Odla med P1. Bokashikomposten släpper ut mer växthusgaser än den traditionella

Loading…