Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för mark och miljö


Det finns 178 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

Egna beräkningar

Här kan du göra egna beräkningar med data från Markinventeringen. Med en Enkel beräkning kan du beräkna statistik för en markkemisk variabel i databasen baserat på ett urval av olika

Om MarkInfo

MarkInfo är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket (NV). Syftet är att sprida översiktlig information om markegenskaper och vegetation för skogsmark i

Markinfo

MarkInfo är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket. Syftet är att sprida översiktlig information om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige.

Vatten i matlandskapet

Sverige behöver en nationell strategi för lantbrukets vattenhantering. Att rusta våra odlingsmarker för att möta utmaningar med både för blött och för torrt väder handlar både om klimatanpassning av

SLU i Almedalen

Går det att kombinera hållbar matproduktion med ökad livsmedelsberedskap? Svaret är ja! SLU och Mistra Food Futures fokuserar under Almedalsveckans fredagsförmiddag på hur två eftersträvansvärda mål

Almedalen2024

SLU i Almedalen 2024 futurefood@slu.se SLU och Mistra Food Futures välkomnar er att diskutera hållbar beredskap i Almedalen 2024. Hur hittar vi lösningar på livsmedelssystemets två tuffa utmaningar

PREPSOIL:s kunskapshub om mark: sprid kunskapen om mark över hela Europa

– Det primära målet med kunskapshubben är att den ska fungera som en aggregator för markkunskap och samla information för att förbättra tillgången till befintligt kunskapsmaterial om mark, förklarar

Diversifierat jordbruk: från jord till gaffel

markmiljo-webb@slu.se Delta i en workshop med fokus på diversifierat jordbruk. Under dagen kommer vi utforska utmaningarna i samband med diversifierade jordbruksmetoder i olika skalor. Workshopen

Hur kan vi samarbeta för att möta markutmaningar?

EU satsar stort på jord- och markfrågor. Den 24 april träffades personer från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn i Alnarp, Ultuna och Umeå för att diskutera vilka markutmaningar vi i

Hur kan vi tillsammans öka användningen av tillgängliga verktyg för ett resurseffektivt och hållbart jordbruk?

markmiljo-webb@slu.se Vi är glada att kunna bjuda in dig att delta i en workshop som syftar till ökad tillgänglighet och användning av teknik och verktyg som främjar precision, resurseffektivitet

Fosforläckage minskar med rätt utformning av tvåstegsdiken

Genom att anlägga tvåstegsdiken, det vill säga utgrävda terrasser längs med jordbruksdiken, kan både näringsläckage och dikeserosion minska. För att få god effekt gäller det dock att åtgärden är

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa markmiljo-webb@slu.se Vill du bidra med ditt perspektiv och din kompetens i ett Living Lab med fokus på markhälsa? Delta online den 8 maj för att

Loading…