Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för mark och miljö


Det finns 173 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

Mats Söderström, precisionsodling

Mats Söderström är expert på precisionsodling, där man drar nytta av t.ex. satellitpositionering, sensorer, digitala markkartor, satellitbilder och geografiska informationssystem för att anpassa

Ingrid Wesström, markfysik

Ingrid Wesström är expert inom markfysik. Hon vill bidra till ett framtida livskraftigt jordbruk som bygger på en hållbar mark- och vattenanvändning. För mycket eller för lite vatten har alltid varit

Helena Aronsson, växtnäringshushållning

Helena Aronsson är expert inom växtnäringshushållning. God växtnäringshushållning på gården är grunden för effektiv produktion med liten negativ miljöpåverkan. I samverkan med jordbruksnäringen och

Getachew Gemtesa Tirunehs halvtidsseminarium

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till Getachew Gemtesa Tirunehs halvtidsseminarium. Titel: Trajectories in environmental sustainability under land-use intensification Opponent: Assoc prof Bengt

UF seed funding - Urban Healthscapes

SLU Urban Futures hubb i Alnarp utlyser såddfinansiering till forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urban hälsa, och utveckla den tematiska inriktningen

David Nimblad Svenssons halvtidsseminarium

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till David Nimblad Svenssons halvtidsseminarium. Titel: TBA Opponent: Professor Thomas Kätterer Ordförande: TBA Pedagogisk granskare: TBA Mer info kommer närmre inpå

David Nimblad Svenssons halvtidsseminarium

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till David Nimblad Svenssons halvtidsseminarium. Titel: TBA Opponent: Professor Thomas Kätterer Ordförande: TBA Pedagogisk granskare: TBA Mer info kommer närmre inpå

Världsvattendagen 2023: Mat- och vattensäkerhet för alla

markmiljo-webb@slu.se På världsvattendagen den 22 mars genomför Sveriges ordförandeksap i EU tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) kontor i Bryssel ett seminarium för att

Urban Forests - Ett mer variationsrikt skogsbruk

Ett mer variationsrikt skogsbruk hanna.weiber.post@slu.se Årets andra webbinarium i serien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, handlar om hur vi ökar

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark, och hur ska vi göra det i framtiden?

markmiljo-webb@slu.se De politiska initiativen för att stärka skyddet av jord och mark i Europa har ökat markant sedan EU-kommissionen under 2021 presenterade EU Soil Strategy for 2030. Ambitionerna

Living Labs med fokus på jordhälsa

Living Labs med fokus på jordhälsa: Utlysningar och nyckelaspekter för att skapa Living Labs annika.mossing@slu.se Välkommen till ett förmiddagsseminarium om EU soil mission, Living Labs samt

Markinfo

MarkInfo är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket. Syftet är att sprida översiktlig information om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige.

Loading…