Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för mark och miljö


Det finns 357 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:
Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019

Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019

Kurs i försöksstatistik Anneli.Lundkvist@slu.se Inbjudan till kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019 FältForsk inbjuder till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika

Marknadsdriven beskogning i Etiopien

SLU har fått 5.5 miljoner från Vetenskapsrådet för projektet ”Marknadsdriven beskogning i Etiopien – förändring i social resiliens och miljömässig hållbarhet vid intensifierad markanvändning”. Erik

Marknadsdriven beskogning i Etiopien

SLU har fått 5.5 miljoner från Vetenskapsrådet för projektet ”Marknadsdriven beskogning i Etiopien – förändring i social resiliens och miljömässig hållbarhet vid intensifierad markanvändning”. Erik

Hydrologidagen 2019

Hydrologidagen 2019

cajsa.lithell@slu.se Temat för Hydrologidagen 2019 är "Hur kan vår vattenvetenskap bidra till de globala målen för hållbar utveckling?" Dagen kommer att innehålla föredrag, en postersession och

Hydrologidagen 2019

Hydrologidagen 2019

cajsa.lithell@slu.se Temat för Hydrologidagen 2019 är "Hur kan vår vattenvetenskap bidra till de globala målen för hållbar utveckling?" Dagen kommer att innehålla föredrag, en postersession och

Forskare och livsmedelsaktörer ska ta fram en plan för det hållbara lantbruket

I princip alla FNs hållbarhetsmål påverkas av lantbruket. Det måste leverera tillräckligt med mat till en ökande världsbefolkning och samtidigt bli betydligt mer miljövänligt. Nu ska forskare och

Forskare och livsmedelsaktörer ska ta fram en plan för det hållbara lantbruket

I princip alla FNs hållbarhetsmål påverkas av lantbruket. Det måste leverera tillräckligt med mat till en ökande världsbefolkning och samtidigt bli betydligt mer miljövänligt. Nu ska forskare och

Mats Söderström, precisionsodling

Mats Söderström är samverkanslektor i precisionsodling, där man drar nytta av t.ex. satellitpositionering, sensorer, digitala markkartor, satellitbilder och geografiska informationssystem för att

Jennie Barron

Jennie Barron är sedan den 1 oktober 2017 professor i jordbrukets vattenhushållning. Hennes installationsföreläsning kommer att handla om vattenhushållning i ett föränderligt jordbrukslandskap.

Egna beräkningar

Egna beräkningar

Här kan du göra egna beräkningar med data från Markinventeringen. Med en Enkel beräkning kan du beräkna statistik för en markkemisk variabel i databasen baserat på ett urval av olika

Om Markinventeringen

Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, bebyggd mark och kalfjäll

Global Sustainable Development Goals & Swedish Environmental Quality Objectives

Global Sustainable Development Goals & Swedish Environmental Quality Objectives

Agenda 2030 och de svenska miljömålen cajsa.lithell@slu.se Välkommen till en workshop och minikurs om relevans, resultat, synergier, konflikter, politik och forskning kring de globala målen för