Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för mark och miljö


Det finns 436 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:
Monika Strömgren

Monika Strömgren

Min forskning handlar om kretsloppen av kol, näring och växthusgaser i skogsekosystem och hur dessa kretslopp påverkas av olika störningar, såsom ett förändrat klimat eller olika skogsskötselåtgärder

Drönare och satelliter – den nya tidens drängar

Nu slår den digitala tekniken igenom även inom lantbruket. Sensorer, drönare och satelliter hjälper bonden att maximera skörden. SLU-forskare berättar om precisionsodling och satellittjänsten CropSat

Drönare och satelliter – den nya tidens drängar

Nu slår den digitala tekniken igenom även inom lantbruket. Sensorer, drönare och satelliter hjälper bonden att maximera skörden. SLU-forskare berättar om precisionsodling och satellittjänsten CropSat

Hur du planerar din vetenskapliga karriär

Hur du planerar din vetenskapliga karriär

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium arrangerat av SLU Future Faculty. Läs mer och anmäl dig på den engelska sidan. Uppsala, videolinks to Alnarp and Umeå magdalena.bieroza@slu.se,

Hur du planerar din vetenskapliga karriär

Hur du planerar din vetenskapliga karriär

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium arrangerat av SLU Future Faculty. Läs mer och anmäl dig på den engelska sidan. Uppsala, videolinks to Alnarp and Umeå magdalena.bieroza@slu.se,

Möt SLU i Almedalen

Möt SLU i Almedalen

Hur kan livsmedelsstrategier öka matproduktionen i Sverige? Behövs ett nytt samhällskontrakt för skogen? Kan samarbete mellan djur- och humansjukvård minska problemen med antibiotikaresistens? Är EU:

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

För mycket eller för lite vatten - hur klarar lantbruket det?

Lagstiftningen har inte riktigt hunnit med torkproblematik och klimatanpassning, det måste ändras, konstaterade miljö- och jordbruksutskottets ordförande Kristina Yngwe i ett samtal med

För mycket eller för lite vatten - hur klarar lantbruket det?

Lagstiftningen har inte riktigt hunnit med torkproblematik och klimatanpassning, det måste ändras, konstaterade miljö- och jordbruksutskottets ordförande Kristina Yngwe i ett samtal med

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial 3 oktober! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse

Livesändning För mycket eller för litet vatten – hur klarar lantbruket det?

Livesändning För mycket eller för litet vatten – hur klarar lantbruket det?

Livepodd från Almedalen: För mycket eller för litet vatten – hur klarar lantbruket det? gunilla.leffler@slu.se Behöver lagstiftningen kring vattenhushållning ändras? Är reglerna kring

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial 3 oktober! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse

Loading…