Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för mark och miljö


Det finns 160 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

Disp Marius Tuyishime

Phosphorus chemistry in managed forest soils-Effects of weathering and wood ash fertilization charlotta.eriksson@slu.se Marius Tuyishime försvarar sin avhandling "Phosphorus chemistry in managed

Webbinarium Torvkartan

Webbinarium: Nya torvkartor baserade på fältdata och markfuktighetskartor henrik.j.persson@slu.se Den nationella laserscanningen skapar nya möjligheter. Under detta webbinarium presenteras den

Riksskogstaxeringen i svensk dagspress 1923-2020

I en ny rapport beskriver Jimmy Jönsson hur Riksskogstaxeringens verksamhet och resultat skildrats i svensk dagspress under perioden 1923 till 2020. Dagens massmediala skogsdebatt kretsar kring

Livsviktiga frågor under lupp av uppmärksammade SLU-forskare

SLU-forskarna Riccardo Bommarco, Björn Lindahl och Karin Ljung tillhör världens högst citerade forskare, enligt en ny sammanställning från Clarivate. Deras forskning har relevans för breda och

Marius Tuyishime spikar sin avhandling

markmiljo-webb@slu.se Marius Tuyishime, doktorand i markkemi, spikar sin avhandling med titlen "Phosphorus chemistry in managed forest soils - Effects of weathering and wood ash fertilization".

Anmäl dig till Marius Tuyishimes disputation

markmiljo-webb@slu.se Marius Tuyishime, doktorand i markkemi vid institutionen för mark och miljö, disputerar den 20 december. Titeln för avhandlingen är "Phosphorus chemistry in managed forest

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring! Mötets huvudfokus är att ta fram en prioriteringslista för nya försöksserier. Vi

De arbetar för att hitta lösningar på brännande hållbarhetsutmaningar i jordbruket

Forskarna Tino Colombi och Katharina Meurer undersöker funktioner i marken som har betydelse för jordbrukets möjligheter att bli mer hållbart. I rollen som nya docenter vid SLU bidrar de med sin

Branschdag trädgård SLU 2022

parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till årets Branschdag Trädgård, ett årligt evenemang där blivande trädgårdsingenjörer och hortonomer bjuder in företag, organisationer och intresserade för att

Orsaker till skogens minskade tillväxt analyseras i ny rapport

Volymtillväxten i Sveriges skogar har ökat kraftigt sedan 1920-talet men sedan 2012 kan man se en klart minskande tillväxttrend. I en rapport från SLU Riksskogstaxeringen presenteras nu ett

Hur påverkas skogen av torra år?

Statistik från Riksskogstaxeringen visar att svenska skogar har växt sämre de senaste åren jämfört med tidigare 10-års period. En förklaring skulle kunna vara de senaste årens torra somrar. Vad är

Hållbarhet och lönsamhet måste följas åt i mjölkproduktionen

Det allra viktigaste för mjölkens framtid är att få den unga generationen att våga satsa. Så gick diskussionerna under SLU:s Mjölkvecka 17–21 oktober, med deltagare från lantbruk, rådgivning,

Loading…