Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för mark och miljö


Det finns 101 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:
Peter-Sylwan.jpg

Workshop om marken - vår mest värdefulla men minst uppskattade resurs

Vetenskapsjournalisten Peter Sylwan diskuterar människors generella omedvetenhet om markens roll och betydelse i livsmedelsproduktionen. Foto: Tobias Bölscher. För att vi ska klara av att försörja vår växande befolkning krävs ett hållbart livsmedelsystem. ...

JennieBarron-20170712_160632-300x300.jpg

Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning

Jennie Barrons forskning handlar om jordbrukets vattenhushållning med fokus på Afrika söder om Sahara och Asien. Foto: Richard Appoh Jennie Barron är sedan den 1 oktober 2017 professor i jordbrukets vattenhushållning. Hennes installationsföreläsning ...

EXT_140324_5355_msn gödsling höstraps 880 pxl_v3.jpg

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

Välkommen på möte med Fältforsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för fältförsöksverksamhet inom växtnäringsområdet. Syftet med det här mötet är att gå igenom vad vi vet och inte ...

mats_soderstrom.jpg

Mats Söderström, precisionsodling

Mats Söderström, precisionsodling - Mats Söderström är samverkanslektor i precisionsodling, där man drar nytta av t.ex. satellitpositionering, sensorer, digitala markkartor, satellitbilder och geografiska informationssystem för att anpassa odlingsåtgärder ...

IngridWesstrom-svv-DSC_4070.jpg

Ingrid Wesström, markfysik, vattenhushållning

I mitt arbete som samverkanslektor vill jag bidra till ett framtida livskraftigt jordbruk som bygger på en hållbar mark- och vattenanvändning. För mycket eller för lite vatten har alltid varit en av de största begränsningarna för en optimal ...

helena_aronsson.jpg

Helena Aronsson, växtnäringshushållning

Helena Aronsson är samverkanslektor i växtnäringshushållning. God växtnäringshushållning på gården är grunden för effektiv produktion med liten negativ miljöpåverkan. I samverkan med jordbruksnäringen och myndigheter utvecklar jag odlingsmetoder ...

jenniebarron-20170712_160632-300x300.jpg

Jennie Barron - ny professor i jordbrukets vattenhushållning

Jennie Barron. Foto: Richard Appoh. Jennie Barron är ny professor i jordbrukets vattenhushållning på institutionen för mark och miljö vid SLU. Med sin forskning vill hon bidra till mer resilient och klimatsmart vattenhushållning i odlingslandskap. ...

Markprovtagning MI

Om Markinventeringen

Markprovtagning i grop med jordmånstypen Cambisol. Foto: Ola Borin, SLU 2005. Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, ...

SLU_120521_9988_jsg traktor med harv 880 pxl.jpg

FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning

Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning! Fältforsks ämneskommitté Jordbearbetning är en öppen mötesplattform för verksamma inom forskning och fältförsök med inriktning på jordbearbetningsfrågor. I ämneskommitténs ...

SLU_090920_0006_jsg Hösträngar_Åland.jpg

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder

Välkommen till möte med Fältforsks Ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla intressenter inom området vall och grovfoder. Kommittén har i uppdrag att arbeta med utveckling och forskningsformulering, samt ...

Sortförsök i oljelin 2013-07-18 R-län.jpg

FältForsks ämneskommittéer

Sortförsök i oljelin. Foto: Jannie Hagman Nya medarbetare i FältForsks ämneskommittéer Under hösten 2017 har FältForsks ämneskommittéer (ÄK) fått nya medarbetare: ÄK Jordbearbetning: Ordförande: Anders Larsolle, Institutionen för Energi ...

Nya möjligheter i Markdata-appen

Nya möjligheter i Markdata-appen

Webbapplikationen Markdata.se är gratis att använda och fungerar för alla fält från Skåne upp till större delen av Hälsingland. Man kan använda Markdata.se för att se hur lerhalten varierar inom de egna fälten och ta fram tilldelningsfiler ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9