Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för mark och miljö


Det finns 421 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

Östersjön och Chesapeake Bay jämförs under kurs för amerikanska studenter på SLU

Från den 12:e till 23:e maj är SLU värd för en grupp studenter från Penn State University i USA. De är här för att lära sig om vattenkvalitet och inriktar sig särskilt på att jämföra situationerna i

Östersjön och Chesapeake Bay jämförs under kurs för amerikanska studenter på SLU

Från den 12:e till 23:e maj är SLU värd för en grupp studenter från Penn State University i USA. De är här för att lära sig om vattenkvalitet och inriktar sig särskilt på att jämföra situationerna i

Baltic Breakfast: Fosfor ansamlas på land – spelar det någon roll för läckaget?

Baltic Breakfast: Fosfor ansamlas på land – spelar det någon roll för läckaget?

cajsa.lithell@slu.se Välkomna på frukostseminarium arrangerat av Östersjöcentrum för att höra det senaste om hur fosforansamlingar på land påverkar risken för övergödning och diskutera åtgärder.

Baltic Breakfast: Fosfor ansamlas på land – spelar det någon roll för läckaget?

Baltic Breakfast: Fosfor ansamlas på land – spelar det någon roll för läckaget?

cajsa.lithell@slu.se Välkomna på frukostseminarium arrangerat av Östersjöcentrum för att höra det senaste om hur fosforansamlingar på land påverkar risken för övergödning och diskutera åtgärder.

Disp Marguerite Mukangango

Disp Marguerite Mukangango

Potential of Acacia angustissima, Mimosa scabrella and Leucaena pallida in agroforestry systems on Rwandan Ferralsols maisam.ali@slu.se Marguerite Mukangango försvarar sin avhandling den 07 juni

Baljväxtträd kan förbättra fodertillgång och markens bördighet i Rwanda

Agroforestry med baljväxtträd är en metod för att få bättre foder och dessutom förbättra markens bördighet i tropikerna. I sin nya doktorsavhandling har Marguerite Mukangango utvärderat produktionen

Disp Marguerite Mukangango

Disp Marguerite Mukangango

Potential of Acacia angustissima, Mimosa scabrella and Leucaena pallida in agroforestry systems on Rwandan Ferralsols maisam.ali@slu.se Marguerite Mukangango försvarar sin avhandling den 07 juni

First Chesapeake Bay Baltic Sea Symposium

First Chesapeake Bay Baltic Sea Symposium

1st Chesapeake Bay – Baltic Sea Symposium elin.widen@slu.se Reducing the risk for eutrophication: The effectiveness of agricultural mitigation measures on nutrient loads För mer information om

Egna beräkningar

Egna beräkningar

Här kan du göra egna beräkningar med data från Markinventeringen. Med en Enkel beräkning kan du beräkna statistik för en markkemisk variabel i databasen baserat på ett urval av olika

Om MarkInfo

MarkInfo är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket (NV). Syftet är att sprida översiktlig information om markegenskaper och vegetation för skogsmark i

Markinfo

Markinfo

MarkInfo är ett informationssystem om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige. Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket driver MarkInfo tillsammans.

Baljväxtträd kan förbättra fodertillgång och markens bördighet i Rwanda

Agroforestry med baljväxtträd är en metod för att få bättre foder och dessutom förbättra markens bördighet i tropikerna. I sin nya doktorsavhandling har Marguerite Mukangango utvärderat produktionen