Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för mark och miljö


Det finns 142 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

Så fungerar Sveriges klimatrapportering för markanvändning och skogsbruk

Hur fungerar Sveriges klimatrapportering till FN och EU för markanvändnings- och skogssektorn? Vad är SLU:s roll i rapporteringen? Hur mycket utsläpp respektive upptag bidrog skog och mark till under

Workshop: Mikroplaster och deras roll i användningen av avloppsslam på åkermark

Workshop: Mikroplaster och deras roll i användningen av avloppsslam på åkermark amanda.oberg@slu.se Är avloppsslam en betydelsefull källa till mikroplaster? Kan plasterna vara skadliga för jorden

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan i Skara anna-karin.johnson@slu.se Temat är i år En jord där människor och djur mår bra. Programmet uppdateras kontinuerligt. Välkommen till Smedjeveckan 2022! Måndag 26/9

Markens roll för klimatet på agendan när forskare från hela Europa samlades

De årliga forskningsdagarna för markforskare verksamma inom EU-programmet EJP SOIL arrangerades i år 7-9 juni i Palermo, Italien. För första gången sedan programmets start 2020 kunde deltagarna mötas

Att utveckla hållbara jordbrukssystem: Push Pull-system i Rwanda

I takt med att befolkningen ökar, markanvändningen intensifieras och klimatet ändras blir livsmedelsförsörjningen mer osäker. Ett sätt att utveckla hållbara odlingssystem för småbönder i Östafrika är

Ett första steg mot en europeisk övervakning av åkermark

Fler insatser krävs från EU:s medlemsländer för att samla in relevant data om åkermarkernas status. Det är en viktig förutsättning för att etablera en gemensam markövervakning på EU-nivå, vilket

Tvåstegsdiken i jordbruksmark som metod för att minska övergödning i sjöar och hav

Hur kan jordbruksdiken utvecklas för att minska övergödning i sjöar och hav? Så kallade tvåstegsdiken har i ett nytt projekt visat sig vara drygt en tredjedel mer effektivt än vanliga diken när det

Policyworkshop - Carbon Farming

amanda.oberg@slu.se Välkommen till en policyworkshop som kommer att utforska hur befintlig vetenskaplig kunskap både kan informera och hjälpa till att forma carbon farming och utveckling av

Maskar bidrar till spridningen av mikroplaster i åkermark

Idag finns mikroplaster i många olika naturmiljöer, inklusive åkermark. Trots att de kan vara skadliga för grödor och markorganismer är kunskapen om hur de sprids i marken mycket begränsad. En ny

Skogsbrukets långsiktiga effekter i marken undersöks i nytt projekt

Hur påverkas skogsmarken på lång sikt av kalhyggesbruk? Kan oönskade följder av skogsbruk minskas om fler levande träd lämnas vid avverkning? Dessa frågor undersöks i ett nytt projekt som har

Dr. Robin Gebbers föreläser: ”Integrated System for Site-Specific Soil Management”

Dr. Robin Gebbers föreläser: ”Integrated System for Site-Specific Soil Management” amanda.oberg@slu.se Välkommen att lyssna på Dr. Robin Gebbers (Stenon GmbH, Tyskland) föredrag med titeln "

Hög kolinlagring på svenska mjölkgårdar minskar mjölkens klimatpåverkan

Förändringar i jordbruksmarkens kolförråd kan ha stor inverkan på mjölkens klimatavtryck. En forskargrupp från SLU har undersökt hur kolförrådet har förändrats i svensk jordbruksmark under en

Loading…