Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för mark och miljö


Det finns 194 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:

Innovationspris Skara 2023

FarmGuard, ett system som underlättar för lantbrukare att inspektera och underhålla stängsel för nötdjur är det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris 2023. Temat för

Bright future for rice production in Rwanda with deep drainage

Ny forskning visar att ett ökat dräneringsdjup kan minska de negativa bieffekterna av risproduktion i torra väderförhållanden. Djup dränering ökar avkastningen och kväveupptaget i risgrödor samt

Film om växtskydd

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och

Näringsläckaget kan både öka och minska med olika bioekonomiska scenarier

Framtidens grödfördelning kommer ha stor påverkan på läckaget av kväve och fosfor från jordbruksmark. Det framgår av en ny studie där olika scenarier för framtidens jordbruk har undersökts.

Jordbruksmarkens roll för klimatet

Jordbruksmarkens roll för klimatet - ett webbinarium av EJP SOIL markmiljo-webb@slu.se Jordbruksmarken och hur vi brukar den spelar en central roll för klimatet. Sedan starten för snart fyra år

Samband mellan väder och skördar skiljer sig mellan grödor och län

Färska forskningsresultat visar att det finns skillnader i känslighet för vädervariationer och extremväder mellan grödor och olika län. Sådan typ av kunskap om hur skördar påverkas av varierande och

Miyanda Chilipamushis halvtidsseminarium

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till Miyanda Chilipamushis halvtidsseminarium med titeln "Effekterna av aluminiumoxider och markstruktur på potentialen för kolinlagring i svensk jordbruksmark" den

Krycklan Symposium

tejshree.tiwari@slu.se Sign up    PO-Backström SLU Umea Welcome to the 20th annual Krycklan Symposium 09.30 – 10.00 Coffee 10:00 -12:00 From Svartberget to Krycklan – the building of a research

50 års mätningar av växtnäringsläckage från jordbruksmark

Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från fält i Sverige. Mätserierna är ovärderliga som

Forskare undersöker potentialen i diversifierade odlingssystem

Sommarens extremväder med torka i kombination med stora regnmängder har varit en påfrestning för det svenska jordbruket. Trots att försommartorkan just nu känns långt borta är det inte mindre

Växtnäringsläckage från observationsfält – 50 år av miljöövervakning

markmiljo-webb@slu.se Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från enskilda fält på åkermark i

Disp Olive Tuyishime

Drainage intensity in paddy rice fields Nitrogen flows, salinity, rice yield and greenhouse gas emissions charlotta.eriksson@slu.se Olive Tuyishime försvarar sin avhandling "Drainage intensity in

Loading…