Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi


Det finns 43 sidor som är taggade med Institutionen för skogens biomaterial och teknologi:

Grön infrastruktur i städerna, Etiopien

parvin.mazandarani@slu.se Webinarserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av professor Kumelachew Yeshitela från Etiopien.

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Disputation Rikard Jonsson

Strategic technology decision-making in Swedish large-scale forestry charlotta.bergstrom@slu.se Rikard Jonsson försvarar sin avhandling "Strategic technology decision-making in Swedish large-scale

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Disputation Marjan Bozaghian Bäckman

Lignocellulosic residues for bioenergy : effects of storage, fuel design, and combustion characteristics charlotta.bergstrom@slu.se Marjan Bozaghian Bäckman försvarar sin avhandling "

Utveckling av sortprovning för ensilagemajs och utvärdering av MAISPROQ-modellen för svenska förhållanden

Målet med projektet var att skapa underlag till beslutsstöd (Decision Support System, DSS) för odling av ensilagemajs, baserat på sortval och riskmanagement. Arbetet har omfattat anpassning av en

Om oss

Institutionen för Skogens biomaterial och teknologi (SBT) bildades den 1 januari 2013 genom en fusion av enheten för Biomassateknologi och Kemi, avd för Skogens teknologi vid institutionen Skoglig

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling

Skogsskadecentrum finansierar 34 projekt

SLU Skogsskadecentrums styrgrupp föreslår till dekanen att bevilja medel ur årets budget till 34 olika projekt under centrumets utlysning under våren 2022. Totalt inkom 67 ansökningar, ett imponerade

Disputation Mikael Lundbäck

Roadmap for teleoperation and automation of forwarding charlotta.bergstrom@slu.se Mikael Lundbäck försvarar sin avhandling "Roadmap for teleoperation and automation of forwarding" den 13 maj 2022.

Docentföreläsningar Umeå

Skogliga docentföreläsningar inernkommunikation@slu.se Välkommen till vårens docentföreläsningar vid fakulteten för skogsvetenskap. Du kan delta på plats eller online! Kl. 10:00 (föreläsningen ges

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar teresia.borgman@slu.se Tätortsnära skogar i Indien står i fokus för det här webbinariet om Mumbais Aarey-skogar. Webbinariet är en del i en

Loading…