Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi


Det finns 85 sidor som är taggade med Institutionen för skogens biomaterial och teknologi:

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

Klimatforskartoppen

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann en forskare från SLU.

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

Klimatforskartoppen

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann en forskare från SLU.

Vattenforskare på klimatforskartopplistan

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann dessutom tio svenska

PhD-Student-Day at SBT

PhD-Student-Day at SBT

PhD-Student-Day at SBT malin.sandberg@slu.se Welcome to participate to the annual PhD-student-day at SBT, May 18th 13.00-16 cet. . The objective is to educate ourselves about the different PhD

David A. Agar

David A. Agar

I'm a physicist and chemist interested in renewable energy technologies. I currently work with thermal treatments (e.g. torrefaction, pyrolysis) of lignocellulosic biomass and organic waste streams

CoMush

CoMush

Den 1 september 2017 startades projektet Skogrester för integrerad produktion av matsvamp och biobränsle (COMUSH). Projektet ingår i innovationsprojektet "BioEkonomi 2.0 – Bättre valorisering av

Skriva examensarbete

Skriva examensarbete

Här finns information och instruktioner om hur arbetsprocessen och skrivandet kring examensarbeten fungerar. Registreringsblankett Här hittar du registreringsblanketten för självständigt arbete

Avverkning i skogsbruk med flera mål

Skogsbruk kan idag ha andra, eller fler, syften än att producera trä. Örjan Grönlund har i sitt doktorsarbete vid SLU och Skogforsk undersökt hur skogsbruk med flera mål bedrivs i Sverige idag. Han

Avverkning i skogsbruk med flera mål

Skogsbruk kan idag ha andra, eller fler, syften än att producera trä. Örjan Grönlund har i sitt doktorsarbete vid SLU och Skogforsk undersökt hur skogsbruk med flera mål bedrivs i Sverige idag. Han

BECFOR har fått twitter

BECFOR har fått twitter! Vi kommer nu ha möjlighet att länka upp nyheter som rör doktorander och doktorandkurser på twitter och hoppas på att få en vidare spridning på så vis. Vi vill gärna också

Loading…