Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi


Det finns 39 sidor som är taggade med Institutionen för skogens biomaterial och teknologi:

Disputation Meysam Nazari

Chemical and physical incorporation of bio-molecules into wood materials for energy storage charlotta.bergstrom@slu.se Meysam Nazari försvarar sin avhandling "Chemical and physical incorporation of

Disputation Sima Mohtashami

GIS-based decision support systems to minimise soil impacts in logging operations charlotta.bergstrom@slu.se Sima Mohtashami försvarar sin avhandling "GIS-based decision support systems to minimise

Om oss

Institutionen för Skogens biomaterial och teknologi (SBT) bildades den 1 januari 2013 genom en fusion av enheten för Biomassateknologi och Kemi, avd för Skogens teknologi vid institutionen Skoglig

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Forskning

SBT bedriver forskning i samarbete med internationella och nationella universitet, företag och myndigheter. Kopplingen mellan institutionen och skogsnäringen är viktig i samtliga forskningsområden.

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika – Insikter under COVID-19 hanna.weiber.post@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests,

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Disputation Rikard Jonsson

Strategic technology decision-making in Swedish large-scale forestry charlotta.bergstrom@slu.se Rikard Jonsson försvarar sin avhandling "Strategic technology decision-making in Swedish large-scale

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Disputation Marjan Bozaghian Bäckman

Lignocellulosic residues for bioenergy : effects of storage, fuel design, and combustion characteristics charlotta.bergstrom@slu.se Marjan Bozaghian Bäckman försvarar sin avhandling "

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling

Skogsskadecentrum finansierar 34 projekt

SLU Skogsskadecentrums styrgrupp föreslår till dekanen att bevilja medel ur årets budget till 34 olika projekt under centrumets utlysning under våren 2022. Totalt inkom 67 ansökningar, ett imponerade

Loading…