Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi


Det finns 44 sidor som är taggade med Institutionen för skogens biomaterial och teknologi:

Workshop: Hur kan vi bruka våra skogar med markens bästa i åtanke?

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop på temat "How do we manage our productive forests soil-smart?" arrangerad av EU-projektet PREPSOIL. Eventet riktar sig till skogsforskare,

Teknologiska framsteg för funktionell skogsskötsel

Teknologiska framsteg för funktionell skogsskötsel dimitris.athanassiadis@slu.se Välkommen att deltaga på en tredagars konferens (22-24 Aug) med fokus på teknologiska framsteg för funktionell

Disputation Atanu Kumar Das

Production and characterisation of pine wood powders from a multi-blade shaft mill charlotta.bergstrom@slu.se Atanu Kumar Das försvarar sin avhandling "Production and characterisation of pine wood

Disputation Malin Johansson

Balancing the flow of wood and use of machinery in harvesting operations : new perspectives on how to improve performance in the wood supply chain charlotta.bergstrom@slu.se Malin Johansson

UF seed funding -- Urban Forestscapes

SLU Urban Futures hubb i Umeå utlyser såddfinansiering för forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urbana landskap kopplat till skog och grön

Urban Forests - Ett mer variationsrikt skogsbruk

Ett mer variationsrikt skogsbruk hanna.weiber.post@slu.se Årets andra webbinarium i serien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, handlar om hur vi ökar

Getting our Cities Right #3 - Umeå

Konferens: Getting our cities right #3 hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till den tredje konferensen i serien Getting our Cities Right arrangerad av framtidsplattformen SLU Urban Futures, denna

Urban Forests - Johan Östberg

Svenska städers trädbestånd – utveckling och utmaningar de senaste fem åren viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests,

Disputation Meysam Nazari

Chemical and physical incorporation of bio-molecules into wood materials for energy storage charlotta.bergstrom@slu.se Meysam Nazari försvarar sin avhandling "Chemical and physical incorporation of

Disputation Sima Mohtashami

GIS-based decision support systems to minimise soil impacts in logging operations charlotta.bergstrom@slu.se Sima Mohtashami försvarar sin avhandling "GIS-based decision support systems to minimise

Om oss

Institutionen för Skogens biomaterial och teknologi (SBT) bildades den 1 januari 2013 genom en fusion av enheten för Biomassateknologi och Kemi, avd för Skogens teknologi vid institutionen Skoglig

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Loading…