Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi


Det finns 45 sidor som är taggade med Institutionen för skogens biomaterial och teknologi:

Innovationspris Umeå

Det går att effektivt odla matsvamp som shiitake i restprodukter från skogen. Dessutom hjälper svamparna till att bryta ner veden så att framställning av bioetanol blir billigare. Sparbanksstiftelsen

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking hanna.weiber.post@slu.se Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures

Prof. Georg Carlsson

Föreläsning av Prof. Georg Carlsson klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med Prof. Georg Carlsson, Institutionen för

Webbinarium: Urban forests 2

Tätortsnära skogsbruk ur ett planerar-perspektiv hanna.weiber.post@slu.se Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures och

The SILVA research school: Aims and activities.

The SILVA research school: Aims and activities. klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med Dimitris Athanassiadis, Docent,

SLURP

Slamproduktifiering – utveckling av ett koncept för uppgradering av rötslam till en kommersiell produkt Projektet är uppdelat i 5 arbetspaket (WP): WP1: Förstudie hos Norrmejerier: För-studien skall

Utveckling av sortprovning för ensilagemajs och utvärdering av MAISPROQ-modellen för svenska förhållanden

Målet med projektet var att skapa underlag till beslutsstöd (Decision Support System, DSS) för odling av ensilagemajs, baserat på sortval och riskmanagement. Arbetet har omfattat anpassning av en

Forskning

SBT bedriver forskning i samarbete med internationella och nationella universitet, företag och myndigheter. Kopplingen mellan institutionen och skogsnäringen är viktig i samtliga forskningsområden.

Start

Fokus för institutionens forskning är främst värdekedjor inom den biobaserade industrin där olika komponenter i skogens biomaterial tillvaratas, karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas,

Vad är urbana skogar?

Vad är urbana skogar? hanna.weiber.post@slu.se Under hösten 2021 arrangerar SLU Urban Futures och Future Forests en webbinarieserie om tätortsnära skogar. Serien kommer att belysa olika aspekter

Skogsdoktorn -podden om doktorander som forskar om skog.

BECFOR forskarskola lanserar en serie nyhetsbrev och podcast-avsnitt för att visa den bredd av kompetens som finns och som skapas under forskarutbildningarna. I år blir det inga exkursioner och inga

Framtida produkter från skogen

Sågspån och träpulver för produktion av matsvampar, biobränslen och nanocellulosa. Det kan bli några av framtidens produkter från skogen. Det här är frågor som studeras av doktoranderna Atanu Kumar

Loading…