Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 481 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:

Granfrön för miljarder hotas av svamp

Granfrön från utvalda träd är nödvändiga för att trygga återplanteringen efter avverkningar. Produktionen är dock otillräcklig, delvis på grund av skador orsakade av svampsjukdomen grankotterost. En

Granfrön hotas

Granfrön från utvalda träd är nödvändiga för att trygga återplanteringen av avverkad skog. Produktionen är dock otillräcklig, delvis på grund av skador orsakade av svampen Thekopsora aerolata. Ett

Granfrön hotas

Granfrön från utvalda träd är nödvändiga för att trygga återplanteringen av avverkad skog. Produktionen är dock otillräcklig, delvis på grund av skador orsakade av svampen Thekopsora aerolata. Ett

Granfrön för miljarder hotas av svamp

Granfrön från utvalda träd är nödvändiga för att trygga återplanteringen efter avverkningar. Produktionen är dock otillräcklig, delvis på grund av skador orsakade av svampsjukdomen grankotterost. En

Nationella växtskyddskonferensen 2021

Nationella växtskyddskonferensen 2021

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till den Nationella växtskyddskonferensen den 10-11 november 2021 i Uppsala! Konferensen kommer samla forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra

Nationella växtskyddskonferensen 2021

Nationella växtskyddskonferensen 2021

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till den Nationella växtskyddskonferensen den 10-11 november 2021 i Uppsala! Konferensen kommer samla forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor lena.johnson@slu.se En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor lena.johnson@slu.se En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor lena.johnson@slu.se En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med

Nya forskningsrön om skadesvampen Fusarium diskuterades i Riga

Svampar inom släktet Fusarium orsakar stora problem både genom sjukdomar de orsakar och genom att de producerar mykotoxiner. Den 9–10 mars samlades forskare från nordiska och baltiska länder för att

Växtskydd - mind the gap

I det här projektet undersöks både det aktuella forskningsläget gällande växtskydd i Sverige och vilka kunskapsluckor som finns samt hur nya forskningsrön om växtskydd förmedlas till lantbrukare via

Mer varierat brukande av jordbruksmarken ökar ekosystemtjänster och upprätthåller skördarna

Mer variation på åkrarna och i odlingslandskapet – diversifiering – gynnar i de flesta fall ekosystemtjänster och biologisk mångfald utan att äventyra skörden. Det visar en internationell studie som

Loading…