Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 261 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:

Disputation Mariana Kluge

Diversity and functional potential on fungal communities in Arctic and boreal freshwaters charlotta.bergstrom@slu.se Mariana Kluge försvarar sin avhandling "Diversity and functional potential on

Växtskyddsvamp kan styra skadesvampars beteende med RNA

För första gången har forskare visat att en svampart kan styra en annan svamparts beteende med hjälp av utsöndrade RNA-molekyler. Det har viktiga användningsområden inom livsmedelssäkerhet för att

Tre professorstjänster utlyses

Nu söker vi tre nya professorer med inriktning växtpatologi, mikrobiell ekologi i skogsekosystem samt skogspatologi vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Växtpatologi Ämnet

Disputation Gaëtan Martin

Microbial mitigation of greenhouse gas emissions from boreal lakes charlotta.bergstrom@slu.se Gaëtan Martin försvarar sin avhandling "Microbial mitigation of greenhouse gas emissions from boreal

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder2021

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU FältForsks ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema lustgasemissioner kopplat till gödsling! Syftet med mötet är att få en

SLU Fältforsks referensgruppsmöte 2021

SLU Fältforsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till SLU Fältforsks referensgruppsmöte den 21 oktober 2021! Höstråg. Foto: Jannie Hagman SLU Fältforsks referensgrupp är ett

Skogspolitik och skoglig planering

Vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv med skogspolitik och skoglig planering som huvudämnen. Forskningen sträcker sig från skoglig planering på landskapsnivå till jämförande analyser av

Tema svamp för landets skolor

Det senaste numret av Bilagan, en tidning med fakta och undervisningstips som går ut till alla landets skolor, har tema svamp. Karl Lundén och Anders Dahlberg på institutionen för skoglig mykologi

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial den 7 oktober! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Vi forskar både tillämpat och grundläggande på interaktioner mellan växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar, bakterier samt a rkéer och deras roll i skog och jordbruk.

Hur vi tar död på de träd vi älskar

Mårten Lind ska skriva en bok om hur vi tar död på de träd vi älskar och behöver för vår överlevnad genom att ovetandes utsätta dem för främmande och förödande mikroorganismer. Miljarder almar och

Loading…