Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 518 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:
Wood fungi, functional traits and forestry

Wood fungi, functional traits and forestry

cajsa.lithell@slu.se Välkommen på ett seminarium med Dr Mari Jönsson från Artdatabanken. institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281, Lennart Kennes Sal, Biocentrum Uppsala

Wood fungi, functional traits and forestry

Wood fungi, functional traits and forestry

cajsa.lithell@slu.se Välkommen på ett seminarium med Dr Mari Jönsson från Artdatabanken. institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281, Lennart Kennes Sal, Biocentrum Uppsala

Blad som sporfällor för förbättrade prognosticeringsmetoder

Vi undersöker hur vi kan använda veteblad för att fånga och analysera svampsporer. Genom att få mer kunskap om hur sjukdomar sprids kan vi ta fram bättre bekämpningsstrategier. Ökad kunskap om

FältForsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

FältForsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

FältForsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Bladfläcksjuka hos korn. Ämneskommittéerna är öppna

FältForsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

FältForsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

FältForsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Bladfläcksjuka hos korn. Ämneskommittéerna är öppna

FältForsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

FältForsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

FältForsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs! Ämneskommittéerna är öppna forum för alla med

FältForsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

FältForsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

FältForsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs! Ämneskommittéerna är öppna forum för alla med

Sparade träd vid avverkning skyddar mykorrhizasamhället

Att spara en andel träd vid avverkning är inte bara en god gärning för fågellivet; det skyddar också markens förmåga att bära fram nya generationer skog. En ny studie från SLU visar att ett kalhygge

Sparade träd vid avverkning skyddar mykorrhizasamhället

Att spara en andel träd vid avverkning är inte bara en god gärning för fågellivet; det skyddar också markens förmåga att bära fram nya generationer skog. En ny studie från SLU visar att ett kalhygge

Jiasui Zhan installationsföreläsning

Jiasui Zhan är sedan den 10 augusti 2018 professor i växtpatologi med inriktning mot epidemiologi på institutionen. Hans installationsföreläsning har titeln: "Battling against plant diseases: an

Seminarium: Biocatalytic reactions on natural and synthetic compounds

Seminarium: Biocatalytic reactions on natural and synthetic compounds

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Dr Antonino Biundo från Department of Fibre and Polymer Technology, KTH. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281, Lennart

Seminarium: Biocatalytic reactions on natural and synthetic compounds

Seminarium: Biocatalytic reactions on natural and synthetic compounds

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Dr Antonino Biundo från Department of Fibre and Polymer Technology, KTH. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281, Lennart