Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 121 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:

Skogsskadekurs gav nya insikter om skadegörare och risker

Att rusta skogen mot skogsskador och kunna analysera risker och konsekvenser skadorna är viktigt, inte minst när klimatet blir varmare. Unders mars till maj hölls den första av tre doktorandkurser i

Almuppropet 2023

Tipsa oss om friska almar! Almsjukan drar fram i en rasande fart vilket har fått stora konsekvenser för almbestånden runt om i Sverige. Nu söker SLU, Skogsforsk och Linnéuniversitetet friska almar

Workshop: Hur kan vi bruka våra skogar med markens bästa i åtanke?

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop på temat "How do we manage our productive forests soil-smart?" arrangerad av EU-projektet PREPSOIL. Eventet riktar sig till skogsforskare,

Disputation Laura Brodde

Diplodia tip blight affecting Scots pine. Factors determining infection and spread in Swedish forests charlotta.bergstrom@slu.se Laura Brodde försvarar sin avhandling "Diplodia tip blight affecting

Har du stinksot?

Var med och bidra med stinksotsinfekterade ax! Under 2022 startade ett nytt stinksotsprojekt i samarbete mellan SLU, Lantmännen och Hushållningssällskapet. Projektet ämnar att förstå orsaken till de

Diplodiasjukan – en ny allvarlig tallsjukdom

Diplodiasjukan finns på många ställen i världen och orsakar stamsår och döda trädkronor på framför allt olika tallarter. Den första upptäckten av ett bestånd i Sverige med spridd diplodiasjuka

Klöver i havrefält gynnar pollinatörer och hämmar ogräs

Att odla baljväxter, som till exempel klöver, tillsammans med spannmål har stor potential att skapa mer biologisk mångfald och ekosystemtjänster i fältet. Växtblandningarna som sås mellan raderna i

Växtskydd - mind the gap

I det här projektet undersöktes både det aktuella forskningsläget gällande växtskydd i Sverige och vilka kunskapsluckor som finns samt hur nya forskningsrön om växtskydd förmedlas till lantbrukare

Törskate i Sverige

Törskate är en mycket allvarlig svampsjukdom som angriper tallar i hela Sverige, med extra omfattande utbrott i norr. Den åsamkar årligen skogsbruket skador för mångmiljonbelopp. Störst problem

Malin Elfstrand – ny professor i skogspatologi

Malin Elfstrand är ny professor i skogspatologi vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Ett övergripande mål i hennes forskning är att förstå molekylära mekanismer som hjälper träd

SLU uppmärksammar vikten av hållbart växtskydd med webbinarium och konferens

Växtskydd är just nu ett hett och omdebatterat ämne i Europa då EU förordar att mängden kemiska bekämpningsmedel ska minskas med 50 % till 2030. Många förordar det och andra anser att det är omöjligt

Biologisk bekämpning av svartprickssjuka i vete

Sidhant Chaudhary håller sitt halvtidsseminarium om biologick bekämpning av svartprickssjuka på vete den 27:e april kl 13.00 på Ultuna. Svartpricksjuka på vete orsakas av skadesvampen Zymoseptoria

Loading…