Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 107 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:

Skogsbrukets långsiktiga effekter i marken undersöks i nytt projekt

Hur påverkas skogsmarken på lång sikt av kalhyggesbruk? Kan oönskade följder av skogsbruk minskas om fler levande träd lämnas vid avverkning? Dessa frågor undersöks i ett nytt projekt som har

Sök medel inom växtskydd/växthälsa

SLU Nätverk växtskydd utlyser medel för forskare vid SLU för att delta i konferenser som är relevanta inom området växtskydd/växthälsa under 2022 eller 2023. Utlysningen syftar till att hjälpa

Växthälsa och biologisk bekämpning i fokus i Älvkarleby

En kurs i växtpatologi arrangerades i maj i Älvkarleby för 22 doktorander från de nordiska länderna. I fokus stod mikroorganismers roll inom biologisk bekämpning av växtsjukdomar. Under kursen den 9–

Mudassir Iqbal får kungligt stipendium för forskning kring biologisk bekämpning

Mudassir Iqbal har fått ett stipendium för forskning kring biologiska bekämpningsmedel från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stipendiet kommer delas ut

Mechanistic modelling of potato yield loss caused by Phytophthora infestans

katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till ett seminarium i SLU Nätverk växtskydds lunchseminarieserie! Den här gången kommer José Gonzáles från institutionen skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, att

Seminarium med Anna Berlin

Cereal rust diseases, current status and future perspective katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till ett seminarium i SLU Nätverk växtskydds lunchseminarieserie. Anna Berlin från institutionen skoglig

Nya rön om motståndskraft mot rotröta kan utnyttjas i granförädling

Det finns stor variation i resistens hos gran mot de båda arterna av rotticka, H. parviporum och H. annosum s.s. Det visar Hernán Dario Capador-Barreto i sin nya doktorsavhandling. Resultaten kan

Blad som sporfällor för förbättrade prognosticeringsmetoder

Vi undersöker hur vi kan använda veteblad för att fånga och analysera svampsporer. Genom att få mer kunskap om hur sjukdomar sprids kan vi ta fram bättre bekämpningsstrategier. Ökad kunskap om

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Vi forskar både tillämpat och grundläggande på interaktioner mellan växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar, bakterier samt a rkéer och deras roll i skog och jordbruk.

Är du av rätta virket?

Skogar hotas av klimatförändringen och vi måste hitta alternativ till våra barrskogar. Vi erbjuder nu dig en fantastisk möjlighet att gå med i ett helt nytt kompetenscenter inom snabbväxande lövträd

Disputation Hernan Dario Capador Barreto

Genetics of disease resistance in Norway spruce (Picea abies) : a look in the past with an eye to the future charlotta.bergstrom@slu.se Hernan Dario Capador Barreto försvarar sin avhandling "

SLU Fältforsks Ämneskommitté vall och grovfoder

SLU Fältforsks Ämneskommitté vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till fältvisning på Lantmännens Förädlingsstation Svalöv och till workshop med SLU Grogrund Ämneskommittén är en

Loading…