Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 493 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:

Berit Samils om resistens mot törskatesvampen

Berit Samils berättar om törskatesvamp på tall för tidningen Skog Supply. Hon har studerat resistensreaktioner hos träden för att kunna utveckla molekylära markörer som kan användas i

Berit Samils om resistens mot törskatesvampen

Berit Samils berättar om törskatesvamp på tall för tidningen Skog Supply. Hon har studerat resistensreaktioner hos träden för att kunna utveckla molekylära markörer som kan användas i

Värt att veta Skogen och klimatångesten

Värt att veta Skogen och klimatångesten

Värt att veta... Skogen och klimatångesten – så tacklar vi skadegörarna ulla.ahlgren@slu.se Hotbilden mot våra skogar växer i takt med ökad handel och ett förändrat klimat. Den ökade handeln gör

CBC:s verksamhetsberättelse 2018

Nu har CBC, Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, publicerat sin årliga populärvetenskaplig sammanfattning av verksamheten. CBC är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare

CBC:s verksamhetsberättelse 2018

Nu har CBC, Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, publicerat sin årliga populärvetenskaplig sammanfattning av verksamheten. CBC är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare

Ny skadegörare särskilt aggressiv på slösaktiga, snabbväxande tallar

Tallskadegöraren Diplodia sapinea blev känd för svenska skogsägare över en natt 2016, då den för första gången avslöjades som orsak till ett stort sjukdomsutbrott i svensk tallskog. I en ny studie

Ny skadegörare särskilt aggressiv på slösaktiga, snabbväxande tallar

Tallskadegöraren Diplodia sapinea blev känd för svenska skogsägare över en natt 2016, då den för första gången avslöjades som orsak till ett stort sjukdomsutbrott i svensk tallskog. I en ny studie

Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019

Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019

Kurs i försöksstatistik Anneli.Lundkvist@slu.se Inbjudan till kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019 FältForsk inbjuder till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika

Developing tools to accelerate plant breeding

Developing tools to accelerate plant breeding

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Aakash Chavade från Department of Plant Breeding, SLU, Alnarp. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Sal V, Ulls hus Uppsala

Developing tools to accelerate plant breeding

Developing tools to accelerate plant breeding

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Aakash Chavade från Department of Plant Breeding, SLU, Alnarp. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Sal V, Ulls hus Uppsala

Towards an understanding of the molecular and genetic determinants of oomycete pathogenicity in plant disease and biocontrol

Towards an understanding of the molecular and genetic determinants of oomycete pathogenicity in plant disease and biocontrol

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Laura Grenville-Briggs Didymus från Integrated Plant Protection Unit i SLU, Alnarp. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281,

Towards an understanding of the molecular and genetic determinants of oomycete pathogenicity in plant disease and biocontrol

Towards an understanding of the molecular and genetic determinants of oomycete pathogenicity in plant disease and biocontrol

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Laura Grenville-Briggs Didymus från Integrated Plant Protection Unit i SLU, Alnarp. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281,