Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 120 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:

Lovord över en rockstjärna – professor Jan Stenlid går i pension

”Är du en av Jan Stenlids studenter?! Han är skogspatologins rockstjärna!” Sålunda utbrast en mycket imponerad ung gäst vid en konferens någonstans i Europa. Han hade precis fått veta att Matilda

Hur kan SLU Holding få din forskning att nå samhället?

Lunchseminarium: Hur kan SLU Holding få din forskning att nå samhället? cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett lunchseminarium med Lina Strömstedt från SLU Holding med titeln "Do you know how SLU

Möt Magnus Karlsson – ny professor i växtpatologi

Magnus Karlsson utvecklar effektiva strategier för att skydda våra grödor mot sjukdomar med hållbara metoder som inte har en negativ påverkan på miljön. Sedan den 1:a september är han ny professor

SLU Fältforsks referensgruppsmöte 2022

SLU Fältforsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till SLU Fältforsks referensgruppsmöte! Höstråg. Foto: Jannie Hagman Vi bjuder in till referensgruppsmöte den 25 oktober. Efter

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med ämneskommitté Odlingsmaterial! Vi bjuder in till möte i ämneskommitté odlingsmaterial den 6:e oktober.

Mikroorganismer kan minska kväveutsläpp från gruvindustrin

Kväveutsläpp från till exempel jordbruk leder till övergödning och hälsofarligt grundvatten. Maria Hellman har i sin doktorsavhandling undersökt om nitrathaltigt vatten från gruvindustrin kan renas

Ny plattform hjälper odlare ta rätt växtskyddsbeslut

En ny plattform som hjälper till att ta rätt beslut vid integrerat växtskydd kommer lanseras den 19 september. Efter en enkel registreringsprocess erbjuder plattformen snabb och enkel tillgång till

Ny kunskap om svampar som producerar lustgas

Lustgas är en kraftig växthusgas som också bryter ner ozonskiktet. Yvonne Bösch har i sin doktorsavhandling visat att svampar som kan producera lustgas finns i alla typer av landekosystem och att de

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Doktoranddagen

cajsa.lithell@slu.se Institutionens årliga doktoranddag äger rum den 28 november i år. Doktoranderna kommer att presentera sin forskning för institutionen med diskussioner efteråt. Mer information

Disp Yvonne Bösch

Ecology of fungal denitrifiers in terrestrial ecosystems : global patterns and effects of management in agricultural soils charlotta.eriksson@slu.se Yvonne Bösch försvarar sin avhandling "Ecology

Disp Maria Hellman

Microbial communities and nitrogen cycling functions in barrier systems for treatment of nitrogen polluted water charlotta.eriksson@slu.se Maria Hellman försvarar sin avhandling "Microbial

Loading…