Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 633 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:
Plant-soil-microbe interactions in warming permafrost-affected soils

Plant-soil-microbe interactions in warming permafrost-affected soils

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Dr. Sylvain Monteux från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Delta i seminariet som sänds via Zoom här: https://

Plant-soil-microbe interactions in warming permafrost-affected soils

Plant-soil-microbe interactions in warming permafrost-affected soils

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Dr. Sylvain Monteux från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Delta i seminariet som sänds via Zoom här: https://

Biological weathering, base cation supply and carbon sequestration in forests

Biological weathering, base cation supply and carbon sequestration in forests

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Professor Roger Finlay från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Delta i seminariet via Zoom: https://slu-se.zoom.us/j/

Biological weathering, base cation supply and carbon sequestration in forests

Biological weathering, base cation supply and carbon sequestration in forests

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Professor Roger Finlay från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Delta i seminariet via Zoom: https://slu-se.zoom.us/j/

Relief from stress and cytotoxicity by mediator and mutations in Saccharomyces cerevisiae

Relief from stress and cytotoxicity by mediator and mutations in Saccharomyces cerevisiae

Välkommen till ett seminarium med Dr. Mattias Carlsson från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Sammanfattning på engelska: Nucleotide analogues have important uses in

Relief from stress and cytotoxicity by mediator and mutations in Saccharomyces cerevisiae

Relief from stress and cytotoxicity by mediator and mutations in Saccharomyces cerevisiae

Välkommen till ett seminarium med Dr. Mattias Carlsson från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Sammanfattning på engelska: Nucleotide analogues have important uses in

Sortval Sverige 2020

En ny upplaga av "Stråsäd, Trindsäd, Oljeväxter - Sortval Sverige 2020" har kommit ut. Sammanfattning I rapporten redovisas senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter,

Sortval Sverige 2020

En ny upplaga av "Stråsäd, Trindsäd, Oljeväxter - Sortval Sverige 2020" har kommit ut. Sammanfattning I rapporten redovisas senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter,

Blad som sporfällor för förbättrade prognosticeringsmetoder

Vi undersöker hur vi kan använda veteblad för att fånga och analysera svampsporer. Genom att få mer kunskap om hur sjukdomar sprids kan vi ta fram bättre bekämpningsstrategier. Ökad kunskap om

Mixed species forests

Mixed species forests

CHANGED DATE: Mixed species forests - Risks, resilience and management katja.fedrowitz@slu.se The conference is cancelled due to the Corona virus (Covid-19). We are looking into the possibility of

Alen saknar motståndskraft mot aggressiv typ av skadegörare

Risken är hög för omfattande angrepp på al i ett varmare Sverige. Den analysen gör forskare vid SLU efter att ha konstaterat att alpopulationen inte kommer att kunna anpassa sig till angrepp av en

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se INSTÄLLT - Möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Bladfläcksjuka hos korn. Vi har beslutat ställa

Loading…