Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 581 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:

Är skogsgödsling bra för klimatet?

Skogen spelar en nyckelroll för att motverka klimatförändringarna. Nu har SLU-forskaren Joachim Strengbom och hans kollegor fått bidrag från Vinnova för ett projekt som kan få stor betydelse. De ska

Är skogsgödsling bra för klimatet?

Skogen spelar en nyckelroll för att motverka klimatförändringarna. Nu har SLU-forskaren Joachim Strengbom och hans kollegor fått bidrag från Vinnova för ett projekt som kan få stor betydelse. De ska

Allt om svamp i morgonpasset i P3

Vad är det som gör att vi är så galna i att plocka den, har vi alltid älskat det och vad ÄR egentligen en svamp? Mykologen Anders Dahlberg från SLU svarar på alla frågor! Anders berättar om symbioser

Allt om svamp i morgonpasset i P3

Vad är det som gör att vi är så galna i att plocka den, har vi alltid älskat det och vad ÄR egentligen en svamp? Mykologen Anders Dahlberg från SLU svarar på alla frågor! Anders berättar om symbioser

Det förflutna är nyckeln till framtiden – kiselalger och mångfalden i havet

Anushree Sanyal från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU har tilldelats 5,1 miljoner kronor från Baltic Sea Foundation för forskning om kiselalger. Målet är att med hjälp av

Blad som sporfällor för förbättrade prognosticeringsmetoder

Vi undersöker hur vi kan använda veteblad för att fånga och analysera svampsporer. Genom att få mer kunskap om hur sjukdomar sprids kan vi ta fram bättre bekämpningsstrategier. Ökad kunskap om

Det förflutna är nyckeln till framtiden – kiselalger och mångfalden i havet

Anushree Sanyal från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU har tilldelats 5,1 miljoner kronor från Baltic Sea Foundation för forskning om kiselalger. Målet är att med hjälp av

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte den 21 oktober 2019! Höstråg. Foto: Jannie Hagman FältForsks referensgrupp är ett öppet forum

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

Studying genetic variation to understand disease resistance in Norway spruce

Studying genetic variation to understand disease resistance in Norway spruce

Välkommen till nán Dario Capador-Barretos halvtidsseminarium. Lennart Kennes sal, A281 Uppsala salim.bourras@slu.se, 018-671617

Studying genetic variation to understand disease resistance in Norway spruce

Studying genetic variation to understand disease resistance in Norway spruce

Välkommen till nán Dario Capador-Barretos halvtidsseminarium. Lennart Kennes sal, A281 Uppsala salim.bourras@slu.se, 018-671617

Loading…