Hoppa till huvudinnehåll

SLU-biblioteket

SLU-biblioteket utvecklar och arbetar med vetenskaplig kommunikation och stöd till forskning och utbildning i samverkan med SLU:s forskare, studenter och anställda.


Det finns 39 sidor som är taggade med Biblioteket:

Värt att veta: Hur kan man diagnostisera och behandla artros i framtiden?

bib-webbredaktionen@slu.se Hur ser framtidens behandling av artros ut? Eva Skiöldebrand, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, berättar mer. Foto: Jenny

Värt att veta: Rätt åtgärd på rätt plats – från (skriv)bord till jord

bib-webbredaktionen@slu.se I höstens första Värt att veta berättar Faruk Djodjic om hur forskare kan hjälpa bland annat lantbrukare och myndigheter i kampen mot övergödning av sjöar, vattendrag och

ekbokpresentation

Bengt Ehnström och Martin Holmer har tillsammans skapat en sjätte bok om träd och deras biologiska mångfald. Denna gång är det eken som står i fokus. Ett träd som är mycket viktigt för niohundra

Föredrag i Uppsala: Vad rör sig i kronan på en ek?

bib-webbredaktionen@slu.se Välkommen på ett föredrag om ekens myllrande mikrokosmos. Foto: Håkan Tunón. Eken är ett av våra vanligast, mest älskade och mest mytomspunna träd. Dessutom är den

Värt att veta: Lurar gäddan fortfarande i vassen?

bib-webbredaktionen@slu.se Gäddan är Östersjökustens största rovfisk, men den blir allt ovanligare. Varför minskar bestånden och vad innebär detta för Östersjöns miljö? Foto: Mabel Amber. Ulf

Värt att veta: How does authoritarianism fuel natural resources depletion and vice versa?

BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE Välkommen på en Värt att veta-föreläsning om sambandet mellan auktoritära stater och utarmningen av naturresurser med Noémi Gonda. Foto: Aleksey Kuprikov Föreläsningen

Värt att Veta: Cecilia Mark-Herbert

Värt att veta: Vad är (skogs)företagens ansvar? vartattveta.umea@slu.se Cecilia Mark-Herbert ger ett Corporate Responsibility-perspektiv i veckans Värt att veta i Umeå. Ska ett företag fokusera på

Värt att veta: Fridman

Värt att veta: Sveriges skogar under de senaste 100 åren: Vad har hänt? vartattveta.umea@slu.se Riksskogstaxeringen startade 1923. Vad har hänt sen dess med Sveriges skogar och vilka metoder

Värt att veta: Myror – vanliga, farliga och nyttiga

bib-webbredaktionen@slu.se Välkommen till en Värt att veta-föreläsning om myror – världens vanligaste organismer. Myror är världens vanligaste organismgrupp och de väger mer än alla vilda däggdjur

Värt att veta: Erefur och Nilsson

Värt att veta: Hundra år av fältforskning vartattveta.umea@slu.se SLU:s skogliga försöksparker - hundra år av fältforskning för att svara på frågor om skogen och skogslandskapet Länk till

Värt att veta: Ola Langvall

Värt att veta: Årstidsväxlingar i ett förändrat klimat vartattveta.umea@slu.se Ola Langvall, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning i Siljansfors, inleder årets Värt att veta i Umeå.

Värt att veta Hans Gardfjell

Värt att veta: Hur många strandastrar växer det på våra havsstränder? vartattveta.umea@slu.se Våra kustlandskap hör till våra mest ikoniska naturlandskap. Samtidigt är det några av våra mest

Loading…