Hoppa till huvudinnehåll

SLU-biblioteket

SLU-biblioteket utvecklar och arbetar med vetenskaplig kommunikation och stöd till forskning och utbildning i samverkan med SLU:s forskare, studenter och anställda.


Det finns 27 sidor som är taggade med Biblioteket:

VaV: Soil under pressure

Värt att veta: Soil under pressure bib-webbredaktionen@slu.se Hur påverkar de allt större och tyngre jordbruksmaskinerna vår matjord, och hur lång tid tar det för jorden att återhämta sig från den

Värt att veta: Vad kan hundägare lära forskare om hjärt- och kärlhälsa?

bib-webbredaktionen@slu.se Forskning har visat att svenska hundägare har en bättre hjärtkärlhälsa än befolkningen i stort, men orsakerna till detta är inte helt klarlagda. Klara Smedberg, doktorand

Värt att veta: Så bidrar AI till ny kunskap om Österjöns sillgrisslor

bib-webbredaktionen@slu.se Sillgrisslor dyker djupast av alla flygande fåglar och blir äldst av alla fåglar i Sverige – uppemot 50 år. Vid en lunchföreläsning i Studion berättar docent i ekologi

Konstutställningen ”På liv och död” invigs med panelsamtal

Invigning av utställningen "På liv och död"- med panelsamtal bib-webbredaktionen@slu.se Från början av februari och en månad framåt visas den mobila utställningen ”På liv och död” i Ulls hus.

Värt att veta Våtmarker

Värt att veta: Återställa våtmarker – en åtgärd som gör skillnad? bib-webbredaktionen@slu.se Idag återställs våtmarker och nya skapas i hopp om att åtgärden ska bidra till ett mer hållbart

Värt att veta: Leder verkligen markberedning till ökade koldioxidutsläpp?

bib-webbredaktionen@slu.se Välkommen på en lunchföreläsning där Monika Strömgren, forskare vid institutionen för mark och miljö, berättar om den senaste forskningen om skogsbrukets inverkan på

Värt att veta: Svamparnas mycelnätverk - inte ett stort utan många små

bib-webbredaktionen@slu.se Kom på lunchföreläsning och hör om vad forskningen visar om mykorrhizasvamparnas mångfald, mycel och leverne. Foto: Presetbase Lightroom Presets. Skogarnas

SLU-biblioteket uppmärksammar öppen vetenskap

För att visa det pågående arbetet med öppen vetenskap på SLU bjuder biblioteket in till en rad event i Alnarp, Umeå och Uppsala samt online. I oktober varje år ordnas International Open Access Week

Visning av Alnarps unika trädbibliotek

bib-webbredaktionen@slu.se Trädbiblioteket i Alnarp är en unik samling böcker, där varje del beskriver en art. Varje bok är gjort av trä från den buske eller träd den beskriver! Välkommen på en

Värt att veta: Hur kan man diagnostisera och behandla artros i framtiden?

bib-webbredaktionen@slu.se Hur ser framtidens behandling av artros ut? Eva Skiöldebrand, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, berättar mer. Foto: Jenny

Värt att veta: Rätt åtgärd på rätt plats – från (skriv)bord till jord

bib-webbredaktionen@slu.se I höstens första Värt att veta berättar Faruk Djodjic om hur forskare kan hjälpa bland annat lantbrukare och myndigheter i kampen mot övergödning av sjöar, vattendrag och

ekbokpresentation

Bengt Ehnström och Martin Holmer har tillsammans skapat en sjätte bok om träd och deras biologiska mångfald. Denna gång är det eken som står i fokus. Ett träd som är mycket viktigt för niohundra

Loading…