Hoppa till huvudinnehåll

SLU-biblioteket

SLU-biblioteket utvecklar och arbetar med vetenskaplig kommunikation och stöd till forskning och utbildning i samverkan med SLU:s forskare, studenter och anställda.


Det finns 39 sidor som är taggade med Biblioteket:

Konstutställningen ”På liv och död” invigs med panelsamtal

Invigning av utställningen "På liv och död"- med panelsamtal bib-webbredaktionen@slu.se Från början av februari och en månad framåt visas den mobila utställningen ”På liv och död” i Ulls hus.

Värt att veta Våtmarker

Värt att veta: Återställa våtmarker – en åtgärd som gör skillnad? bib-webbredaktionen@slu.se Idag återställs våtmarker och nya skapas i hopp om att åtgärden ska bidra till ett mer hållbart

Värt att veta: Leder verkligen markberedning till ökade koldioxidutsläpp?

bib-webbredaktionen@slu.se Välkommen på en lunchföreläsning där Monika Strömgren, forskare vid institutionen för mark och miljö, berättar om den senaste forskningen om skogsbrukets inverkan på

Värt att veta: Svamparnas mycelnätverk - inte ett stort utan många små

bib-webbredaktionen@slu.se Kom på lunchföreläsning och hör om vad forskningen visar om mykorrhizasvamparnas mångfald, mycel och leverne. Foto: Presetbase Lightroom Presets. Skogarnas

SLU-biblioteket uppmärksammar öppen vetenskap

För att visa det pågående arbetet med öppen vetenskap på SLU bjuder biblioteket in till en rad event i Alnarp, Umeå och Uppsala samt online. I oktober varje år ordnas International Open Access Week

Visning av Alnarps unika trädbibliotek

bib-webbredaktionen@slu.se Trädbiblioteket i Alnarp är en unik samling böcker, där varje del beskriver en art. Varje bok är gjort av trä från den buske eller träd den beskriver! Välkommen på en

Värt att veta: Hur kan man diagnostisera och behandla artros i framtiden?

bib-webbredaktionen@slu.se Hur ser framtidens behandling av artros ut? Eva Skiöldebrand, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, berättar mer. Foto: Jenny

Värt att veta: Rätt åtgärd på rätt plats – från (skriv)bord till jord

bib-webbredaktionen@slu.se I höstens första Värt att veta berättar Faruk Djodjic om hur forskare kan hjälpa bland annat lantbrukare och myndigheter i kampen mot övergödning av sjöar, vattendrag och

ekbokpresentation

Bengt Ehnström och Martin Holmer har tillsammans skapat en sjätte bok om träd och deras biologiska mångfald. Denna gång är det eken som står i fokus. Ett träd som är mycket viktigt för niohundra

Föredrag i Uppsala: Vad rör sig i kronan på en ek?

bib-webbredaktionen@slu.se Välkommen på ett föredrag om ekens myllrande mikrokosmos. Foto: Håkan Tunón. Eken är ett av våra vanligast, mest älskade och mest mytomspunna träd. Dessutom är den

Värt att veta: Lurar gäddan fortfarande i vassen?

bib-webbredaktionen@slu.se Gäddan är Östersjökustens största rovfisk, men den blir allt ovanligare. Varför minskar bestånden och vad innebär detta för Östersjöns miljö? Foto: Mabel Amber. Ulf

Värt att veta: How does authoritarianism fuel natural resources depletion and vice versa?

BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE Välkommen på en Värt att veta-föreläsning om sambandet mellan auktoritära stater och utarmningen av naturresurser med Noémi Gonda. Foto: Aleksey Kuprikov Föreläsningen

Loading…