Sveriges lantbruksuniversitet

SLU-biblioteket

SLU-biblioteket utvecklar och arbetar med vetenskaplig kommunikation och stöd till forskning och utbildning i samverkan med SLU:s forskare, studenter och anställda.


Det finns 466 sidor som är taggade med Biblioteket:
Värt att veta Ultuna 6 maj om tollarsjukan

Värt att veta Ultuna 6 maj om tollarsjukan

marten.granert@slu.se Nästa Värt att veta Ultuna har titeln Tollarsjuka – diagnos, behandling och forskning. Det är veterinär Malin Nilsson som berättar om sjukdomens uttryck, hur man diagnosticerar

SND webbinarium

SND webbinarium

På väg mot öppna data 2026 – finansiärernas perspektiv bib-webbredaktionen@slu.se I detta webbinarium presenterar svenska forskningsfinansiärer sina tankar om hur vi kan nå målet om öppna data. I

Värt att veta Ultuna 6 maj om tollarsjukan

Värt att veta Ultuna 6 maj om tollarsjukan

marten.granert@slu.se Nästa Värt att veta Ultuna har titeln Tollarsjuka – diagnos, behandling och forskning. Det är veterinär Malin Nilsson som berättar om sjukdomens uttryck, hur man diagnosticerar

Värt att veta Ultuna 6 maj om tollarsjukan

Värt att veta Ultuna 6 maj om tollarsjukan

marten.granert@slu.se Nästa Värt att veta Ultuna har titeln Tollarsjuka – diagnos, behandling och forskning. Det är veterinär Malin Nilsson som berättar om sjukdomens uttryck, hur man diagnosticerar

Värt att veta Ultuna: Framtidssäkra våra städer och samhällen

Värt att veta Ultuna: Framtidssäkra våra städer och samhällen

INSTÄLLT. Värt att veta Ultuna.Framtidssäkra våra städer och samhällen mw-red@slu.se Föreläsningen är inställd på grund av sjukdom. Vi återkommer med besked om den kan hållas vid ett annat

Värt att veta: SLU Markfuktighetskarta - ett resultat av AI, fältdata och lasermätningar

Värt att veta: SLU Markfuktighetskarta - ett resultat av AI, fältdata och lasermätningar

INSTÄLLT Värt att veta: SLU Markfuktighetskarta – ett resultat av AI, fältdata och lasermätningar ulla.ahlgren@slu.se INSTÄLLT PGA SJUKDOM. Med satellitkartor och Google Maps i snart sagt varje

Digitalt författarsamtal Maja Lunde

Digitalt författarsamtal Maja Lunde

Digitalt författarsamtal med Maja Lunde bib-webbredaktionen@slu.se SLU-biblioteket bjuder tillsammans med Bibliotek Uppsala in till ett spännande samtal mellan författaren Maja Lunde och Peter

Digitalt författarsamtal Maja Lunde

Digitalt författarsamtal Maja Lunde

Digitalt författarsamtal med Maja Lunde bib-webbredaktionen@slu.se SLU-biblioteket bjuder tillsammans med Bibliotek Uppsala in till ett spännande samtal mellan författaren Maja Lunde och Peter

Värt att veta: Fjällnära skog – dåtid, nutid, framtid

Värt att veta: Fjällnära skog – dåtid, nutid, framtid

Värt att veta: Fjällnära skog – dåtid, nutid, framtid ulla.ahlgren@slu.se Den fjällnära skogen är omdebatterad, inte minst i den nyligen presenterade skogsutredningen. Johan Svensson, SLU. Foto:

Värt att veta: Bilfria experiment i urbana miljöer

Värt att veta: Bilfria experiment i urbana miljöer

Värt att veta Ultuna: Bilfria experiment i urbana miljöer mw-red@slu.se SLU har en omfattande verksamhet när det gäller planering av hur städer kan utformas. Vid Värt att veta den 11 mars föreläser

Formas-seminarium

Formas-seminarium

Formas årliga öppna utlysning har nu öppnat. SLU-biblioteket vill uppmärksamma forskare och andra intresserade om att villkoren för vetenskaplig publicering har förändrats från och med år 2021. I

Seminarium: Formas öppna utlysning 2021

Seminarium: Formas öppna utlysning 2021

lars-erik.lindell@slu.se Grants Office anordnar ett webbinarium runt Formas öppna utlysning 2021 där forskare och andra ger tips hur du skriver en bra ansökan. Seminariet hålls på engelska. Program

Loading…