Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 249 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Disp Elin Alexandersson

Reducing signal interference in complex NMR spectra Characterization and quantification of metabolites in mixtures Charlotta.eriksson@slu.se Elin Alexandersson försvarar sin avhandling "Reducing

Disputation Xiao Hu

Transitioning to A Sustainable Society : essays in Environmental and Urban Economics charlotta.bergstrom@slu.se Xiao Hu försvarar sin avhandling "Transitioning to A Sustainable Society : essays in

Disp Ebba Perman

Challenges associated with high-solid anaerobic digestion - Down-scaling, plug-flow behaviour and ammonia inhibition charlotta.eriksson@slu.se Ebba Perman försvarar sin avhandling "Challenges

Forskarutbildning

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) utbildar doktorer inom ämnena biologi med inriktning ekologi och miljöanalys. Utbildningen är fyraårig och större delen utgörs av eget forsknings- och

Kurs i ekologi för fiskevård

Är du intresserad fisk, fiskeförvaltning och naturvård? På masterkursen "Ekologi för fiskevård" får du lära dig mer om fiskar och deras livsmiljö, och omsätta dina nya kunskaper i fiskekologi i

Disp Mahlet Demere Tadesse

Implementation of digital technologies in logistics systems of low-income countries An assessment based on case studies in Ethiopia charlotta.eriksson@slu.se Mahlet Demere Tadesse försvarar sin

Utbildning

Grundläggande utbildning Vår institution undervisar inom programmen för trädgårdsvetenskap, trädgårdsskötsel, landskapsteknik och jordbruks- och landsbygdsförvaltning. Vi undervisar i bland annat

Disp Pablo de la Peña Aguilera

Community assembly across Subarctic landscapes Exploring patterns of diversity charlotta.eriksson@slu.se Pablo de la Peña Aguilera försvarar sin avhandling " Community assembly across Subarctic

Disputation Carl Lehto

The nature of human habitats : revealing outdoor recreation preferences through landscape utilization charlotta.bergstrom@slu.se Carl Lehto försvarar sin avhandling "The nature of human habitats :

Disputation Rebecca Larsson

Spatial and temporal dynamics of seedborne, airborne, and foliar fungal communities in Swedish forest nurseries charlotta.bergstrom@slu.se Rebecca Larsson försvarar sin avhandling "Spatial and

Disputation Kristina Berggren Nieto

Enhancing spruce defence against an insect pest : effects of somatic embryogenesis and methyl jasmonate treatment charlotta.bergstrom@slu.se Kristina Berggren Nieto försvarar sin avhandling "

Om forskarskolan Spira

Välkommen till LTVs forskarskola Spira Denna sida är endast tillgänglig på engelska. Klicka på English för att komma till sidan.

Loading…