Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 371 sidor som är taggade med Forskarutbildning:
Disp Zeleke Aklilu

Disp Zeleke Aklilu

Essays on Climate Policy and Agriculture johanna.nilsson@slu.se Abenezer Zeleke Aklilu försvarar sin avhandling Essays on Climate Policy and Agriculture den 22 februari 2019. Institutionen för

Lic-sem Frölund

Lic-sem Frölund

Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600 johanna.nilsson@slu.se Per Frölund försvarar sin licentiatavhandling Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600 den 7 mars 2019

Lic-sem Frölund

Lic-sem Frölund

Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600 johanna.nilsson@slu.se Per Frölund försvarar sin licentiatavhandling Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600 den 7 mars 2019

Veterinary Medicine and Animal Sciences, GS-VMAS

Veterinary Medicine and Animal Sciences, GS-VMAS

Välkommen till Graduate School for Veterinary Medicine and Animal Sciences - forskarskolan för alla VH-fakultetens doktorander. För mer information, se den engelska sidan.

Doktorandkurser

Doktorandkurser

The Department offers courses all year round. Reoccurring courses are for instance; Stated Preference Method and R programming. The research school ECOS and CERE also offers courses. See current

A course in behavioural environmental economics

This PhD level course is given in collaboration between CERE (Centre for Environmental and Resource Economics) and Department of Forest Economics, Swedish University of Agricultural Sciences by

Forskarutbildning

Våra doktorander bidrar till ny kunskap om akvatiska ekosystem och miljöanalys. Vill du bli doktorand på Vatten och miljö? Samtliga våra lediga forskarutbildningstjänster utannonseras på SLU:s

Gizachew Tarekegn Getahun

Gizachew Tarekegn Getahun

Sammanfattning av doktoranduppgiften Improvement of the upper subsoil through loosening and structure stabilisation using crop residues or lime Subsoil can limit crop growth, yield and quality of

Katrin Rychel

Katrin Rychel

Sammanfattning av doktoranduppgiften Fertilizer placement to increase nitrogen use efficiency and N2O mitigation The objective of my research is to use a deeper placement of fertilizer as a strategy

CAReNet post graduate course: How to read and write a scientific paper, 1 ECTS

CAReNet post graduate course: How to read and write a scientific paper, 1 ECTS

Postgraduate course: How to read and write a scientific paper, 1 ECTS Welcome to the post graduate course How to read and write a scientific paper, arranged by CAReNet in collaboration with SLU's

CAReNet post graduate course: Statistical analysis of laboratory and clinical studies, 1.5 ECTS

CAReNet post graduate course: Statistical analysis of laboratory and clinical studies, 1.5 ECTS

Postgraduate course: Statistical analysis of laboratory and clinical studies, 1.5 ECTS Welcome to the postgraduate course Statistical Analysis of Laboratory and Clinical Studies, arranged by CAReNet

CAReNet post graduate course: Statistical analysis of laboratory and clinical studies, 1.5 ECTS

CAReNet post graduate course: Statistical analysis of laboratory and clinical studies, 1.5 ECTS

Postgraduate course: Statistical analysis of laboratory and clinical studies, 1.5 ECTS Welcome to the postgraduate course Statistical Analysis of Laboratory and Clinical Studies, arranged by CAReNet