Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 260 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Skogsskada - Övervakning och miljöanalys

I mars börjar nästa kurs för dig som är doktorand. Kursens målsättning är att ge dig som doktorand förståelse för miljöanalys och hur program för övervakning av skogsskador kan sättas upp. Kursen

Disp Eliska Eliasson

Feed for defence : can dietary supplements modulate broiler gut microbiota and guard against Campylobacter? sofia.webering.ekberg@slu.se Eliska Eliasson försvarar sin avhandling: Feed for defence :

Kick-off för LivsID-programmet

Efter ungefär ett år av intensivt arbete för att få upp och få igång LivsID-programmet, går vi nu in i den fas där vi verkligen börjar se "coola" saker hända: doktoranderna utvecklar sina idéer till

LivsID-årsmöte i Alnarp

Den 4 oktober, samlades vi på SLU:s campus i Alnarp för vårt första årsmöte i programmet. Doktoranderna presenterade sina projekt och deltagarna fick en överblick om utvecklingen av forskningen inom

Besök hos Äppelriket i Kivik

LivsID besökte Äppelriket – en sammanslutning av flera små och medelstora producenter. Den 3 oktober gjorde vi en exkursion till Äppelriket som är en sammanslutning av flera små och medelstora

Besök hos DeLaval

Den 22 maj 2019 besökte vi DeLavals anläggning i Tumba. Vi fick en insyn i deras historia och syn på livsmedelsproduktion, produktion av mjölkningsrobotarna och deras användning på Hamra gård. Vi

Disputation Calle Niemi

Biochemical and spectral characterization of micro- and macroalgae charlotta.bergstrom@slu.se Calle Niemi försvararsin avhandling "Biochemical and spectral characterization of micro- and macroalgae

Disp Le Yu

Adaptation in two species of Phaseolus with contrasting mating systems charlotta.eriksson@slu.se Le Yu försvarar sin avhandling "Adaptation in two species of Phaseolus with contrasting mating

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Utlysningar

Utlysning för praktikplatser vid företag som är specialiserade på växtförädling eller djuravel SLU Breeding Network välkomnar masterstudenter och doktorander vid SLU att ansöka om medel för att göra

Disputation Bodil Häggström

Improving boreal forest regeneration in a variable climate charlotta.bergtrom@slu.se Bodil Häggström försvarar sin avhandling "Improving boreal forest regeneration in a variable climate" den 14:e

Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp

Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp hilda.edlund@slu.se Kursen Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp, ges i Uppsala. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här.

Loading…