Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 285 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Disputation Sima Mohtashami

GIS-based decision support systems to minimise soil impacts in logging operations charlotta.bergstrom@slu.se Sima Mohtashami försvarar sin avhandling "GIS-based decision support systems to minimise

Disp Marius Tuyishime

Phosphorus chemistry in managed forest soils-Effects of weathering and wood ash fertilization charlotta.eriksson@slu.se Marius Tuyishime försvarar sin avhandling "Phosphorus chemistry in managed

BEE

This popular course, first offered in 2018 (when it received the best PhD course prize from SLU), and then 2019, online in 2021 and again fully online in 2022. The course aims to provide

Disp Pernilla Elander

Living through hard times: Dispose of or sequester? Plant subcellular strategies for stress resilience charlotta.eriksson@slu.se Pernilla Elander försvarar sin avhandling "Living through hard

Disp Louis Mielke

Mycorrhizal guild functions and conservation values in boreal forests charlotta.eriksson@slu.se Louis Mielke försvarar sin avhandling "Mycorrhizal guild functions and conservation values in boreal

Disputation Lulandala

Land use change, tree cover, and livestock in miombo woodlands : interacting effects on soil carbon and hydrological properties charlotta.bergstrom@slu.se Lufunyo Lulandala försvarar sin avhandling

Postdoktor i föryngring och ungskogsvård i tall

En anställning som postdoktor i skogsskötsel med inriktning mot föryngring och ungskogsvård i planterade, naturligt föryngrade och sådda tallbestånd ledigförklaras vid institutionen för sydsvensk

Avsnitt 3: Maskin och människa

I det här avsnittet diskuterar Malin och Mikael maskiner i skogen och människan bakom maskinen. I skogsdoktorns första fyra avsnitt träffar vi doktorander inom skogsskötsel, skoglig planering och

Doktorand i skogsskötsel med inriktning mot planterad björk

Klimatförändringen utsätter våra skogar för risker. För närvarande är produktionen av skogsbiomassa varken säker, hållbar eller tillräcklig för att möta framtida krav från både energi- och

Avsnitt 4: Efter branden

I det här avsnittet diskuterar Theresa och Karin vad som händer i skogen efter en brand. I skogsdoktorns första fyra avsnitt träffar vi doktorander inom skogsskötsel, skoglig planering och teknologi.

Avsnitt 2: Planering

I det här avsnittet diskuterar Patrik och Teresa ämnet skoglig planering. Hur ska vi förhålla oss till risker och osäkerheter och vad innebär skoglig planering med en klimatförändring? I

Doktorand, skogsskötsel med inriktning mot planterad björk

Vi tar emot ansökningar angående som doktorand för ett nytt kompetenscenter för snabbväxande lövträd (TREES FOR ME) vid Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid SLU. Centret arbetar i nära

Loading…