Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 167 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Ny säsong av Skogsdoktorn -podden om skogsforskare

En ny säsong av podden Skogsdoktorn går att lyssna på via länk från SLUs hemsida eller via Soundcloud direkt. BECFOR forskarskola lanserade en serie nyhetsbrev och podcast-avsnitt för att visa den

Avsnitt 8: Guiding colors

I det här avsnittet berättar Langning Huo om hur fjärranalys kan användas för nya frågeställningar i skogen. I skogsdoktorns andra säsong träffar vi några doktorer i skogsvetenskap, med inriktning på

Avsnitt 7: Kalhyggets historia

I det här avsnittet pratar Hanna Lundmark om historien bakom kalhyggen i Sverige. I skogsdoktorns andra säsong träffar vi några doktorer i skogsvetenskap, med inriktning på skogsskötsel, skoglig

Avsnitt 6: En massa massa

I det här avsnittet berättar Lars Sängstuvall om biomassagallring – vad är det och vilken potential har det i svenskt skogsbruk? Dessutom får vi veta lite mer om nyttan av en forskarutbildning i det

Forskarutbildning

Institutionen utbildar licentiater och doktorer inom ämnena Skogshushållning, Teknologi, Matematisk statistik samt Biologi. Utbildningen är två respektive fyra år varav minst 1/8 utgörs av kurser.

Forskarutbildning

Institutionen har i dagsläget doktorander antagna i husdjursvetenskap och i växtodlingslära. NJV arrangerar forskarutbildningskurser i växtodling, husdjurvetenskap och analysmetodik. Kurserna

Utbildning

På NJV erbjuds grundutbildning inom Lantbruksvetenskap, Husdjursvetenskap och Biologi. Forskarutbildning erbjuds i Växtodlingslära, Markvetenskap, Biologi och Husdjursvetenskap. NJV är en

Utbildning

Institutionen ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi har ansvaret för kurserna i sju utbildningsprogram på grund- och

Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp

The Ph. D. course Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp hilda.edlund@slu.se Kursen Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp, ges i Uppsala. Kursen ges på engelska, för mer

Statistical methods - an overview, 4.5hp

Statistical methods - an overview, 4.5hp Kursen Statistical methods - an overview, 4.5 hp, ges i Alnarp. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Alnarp Länk till anmälan. Kursplan

Statistics III: Regression analysis, 4 hp

Statistics III: Regression analysis, 4hp Kursen ges i Uppsala 10 januari - 11 februari 2022. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Uppsala Länk till anmälan Kursplan Kursledare:

food printing

Under det senaste året har det forskats på 3D-printning av mat vid Molekylära vetenskaper, SLU. Fanny Knab praktikstudent från Frankrike har varit mycket involverad i projektet. Hon beskriver själv

Loading…