Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 519 sidor som är taggade med Forskarutbildning:
ISP-portalen – digital hantering av doktorandernas individuella studieplaner (ISP:er)

ISP-portalen – digital hantering av doktorandernas individuella studieplaner (ISP:er)

Alla doktorander ska ha en individuell studieplan (ISP) och fram till nu har denna hantering varit helt och hållet i pappersformat. Men från juni 2021 har SLU ett system för digital hantering av

Disputation Sandra Schusser

Disputation Sandra Schusser

Moving towards a more sustainable world - Four essays on renewable energy, emissions trading and environmental behaviour charlotta.bergstrom@slu.se Sandra Schusser försvarar sin avhandling "Moving

Forskarutbildning

Institutionen för mark och miljö erbjuder forskarutbildning i ämnet markvetenskap. Utbildningen är fyraårig (240 hp) varav större delen (195 hp) utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete. För

Licentiatavhandlingar

Licentiatavhandlingar

Här hittar du licentiatavhandlingar som gjorts vid institutionen för mark och miljö på SLU. 2020 Soil compaction: effects on soil hydraulic properties and preferential water flow Mona Mossadeghi

Novel characterization of stripe rust resistance genes in Swedish wheat-rye introgression lines

Novel characterization of stripe rust resistance genes in Swedish wheat-rye introgression lines

PhD half-time seminar fredrik.reslow@slu.se Rimsha Ashraf , Dept of Plant Breeding will give her half-time seminar "Novel characterization of stripe rust resistance genes in Swedish wheat-rye

Disp Blaz K

Disp Blaz K

Residential Urban Forest Assessment Methodologies - A Management Perspective anette.neldestam@slu.se Blaz Klobucar försvarar sin avhandling “Residential Urban Forest Assessment Methodologies - A

Rutiner för uppföljning av doktorandutbildningen

Här hittar du information om vilka rutiner och vilken ansvarsfördelning som gäller för doktorandutbildning på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Institutionen sorterar under både S

Disp Frank Menger

Disp Frank Menger

Hidden in the Water : Development of screening strategies to identify new organic contaminants of emerging concern charlotta.eriksson@slu.se Frank, Menger försvarar sin avhandling "Hidden in the

Disp Blaz K

Disp Blaz K

Residential Urban Forest Assessment Methodologies - A Management Perspective anette.neldestam@slu.se Blaz Klobucar försvarar sin avhandling “Residential Urban Forest Assessment Methodologies - A

Disp Hannah Fried-Petersen

Disp Hannah Fried-Petersen

Resilience and stability of freshwater invertebrate communities across space and time charlotta.eriksson@slu.se Hannah Bess Fried-Petersen försvarar sin avhandling "Resilience and stability of

Avsnitt 1: Självföryngring

I det här avsnittet diskuterar Felicia och Mikolaj ämnet självföryngring. Varför behöver man forska på det, -föryngrar inte skogen sig själv? I skogsdoktorns första fyra avsnitt träffar vi

Kan förbättrade förhållanden i alven öka avkastningen eller förbättra vattenkvaliteten?

Gizachew Tarekegn Getahun har utvärderat effekterna av olika åtgärder i alven med avseende på skörd, markegenskaper och miljöpåverkan i sin nya doktorsavhandling. Mekanisk uppluckring av alven i

Loading…