Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 263 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Redaktionskommittén

Information om redaktionskommittén för forskarutbildning på institutionen för mark och miljö. Mats Larsbo (Ordförande) Eveline Krab Magnus Simonsson Forskarutbildning

SLU-dagen 2023

Lördag 30 september, kl 11-16, öppnar Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå upp portarna till SLU-huset och bjuder på allt från skogspyssel med PysselJenny, vandring i den digitala tvillingskogen till

Disp Ludwig Ermann Lundberg

An exploratory journey into probiotic interactions - Bioactive properties of Limosilactobacillus reuteri and Bifidobacterium longum charlotta.eriksson@slu.se Ludwig Ermann Lundberg försvarar sin

Lic Daniel Malnes

Contaminants of Emerging Concern in Swedish Freshwater Environments: Sources, Occurrence, and Impacts charlotta.eriksson@slu.se Daniel Malnes försvarar sin licentiat avhandling "Contaminants of

Disp Brooke Micke

Diversifying the utility and species composition of Nordic forage systems New fractionation methods and novel native legume species charlotta.eriksson@slu.se Brooke Micke försvarar sin

Disp Anna Edvardsson Rasmussen

Extended voluntary waiting period before first insemination in primiparous dairy cows. Effects on milk production, fertility, and health sofia.webering.ekberg@slu.se Anna Edvardsson Rasmussen

Kick-off för FRAS II

klas.pernebratt@slu.se Den 17 oktober 2023 träffas alla som är inblandade i forskningsprogrammet FRAS II till en kick-off på SLU:s försökspark i Asa. Dagen inleds med information om Asa försökspark

Doktor – och sen?

Sex nybakade skogliga doktorer lämnade FRAS första etapp. Men vad hände sen? I nyhetsbrevet från FRAS intervjuas alla om sin situation nu 1–2 år efter examen. Två har lämnat landet för att bli

Disp Olive Tuyishime

Drainage intensity in paddy rice fields Nitrogen flows, salinity, rice yield and greenhouse gas emissions charlotta.eriksson@slu.se Olive Tuyishime försvarar sin avhandling "Drainage intensity in

Om forskarskolan Spira

Välkommen till LTVs forskarskola Spira Denna sida är endast tillgänglig på engelska. Klicka på English för att komma till sidan.

Industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID)

LivsID är ett industri-doktorandprogram, som ägnar sig åt forskning och utbildning inom livsmedelsrelaterade ämnen. Programmet involverar nio företag och sju avdelningar vid SLU.

Disp Sanne Smith

Innovative treatment technologies for PFAS-contaminated water Utilizing foam partitioning and exploring electrochemical oxidation charlotta.eriksson@slu.se Sanne Smith försvarar sin avhandling "

Loading…