Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 277 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Lic Malin Teräväinen

Field selection and behaviour of greylag goose-implications for crop damage prevention charlotta.eriksson@slu.se Malin Teräväinen föreläser om sin avhandling "Field selection and behaviour of

Doktorandkurs vidgar perspektiven kring hållbar utveckling

Stora delar av världen förlorar just nu flera vilda djurarter i snabb takt. Samtidigt ökar andra vilda djur i antal och konflikter uppstår kring skador på grödor och skog. Hur kan vi skapa en hållbar

Forskarutbildning

Institutionen utbildar licentiater och doktorer inom ämnena Skogshushållning, Teknologi och Matematisk statistik. Utbildningen är två respektive fyra år varav minst 1/8 utgörs av kurser. Hos oss kan

Postdoktor i modellering av skogsskötsel och skogsbränder

SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många

Ph. D. course Statistics I

Statistics I: Basic statistics, 4 hp hilda.edlund@slu.se Kursen ges i Uppsala 3 - 28 oktober 2022. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Uppsala Länk för anmälan   Kursledare:

Ph.D. course: Statistics II - Experimental Design and ANOVA(2)

Statistics II: Experimental Design and ANOVA, 4 hp hilda.edlund@slu.se Kursen ges i Uppsala 3 november - 1 december 2020. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Uppsala Länk för

Industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID)

LivsID är ett industri-doktorandprogram, som ägnar sig åt forskning och utbildning inom livsmedelsrelaterade ämnen. Programmet involverar nio företag och sju avdelningar vid SLU.

Sustainable systems for food, energy and biomaterials

agnes.soto@slu.se medium Sustainable systems for food, energy and biomaterials (SSFEB) Vår forskarskola syftar till att erbjuda bred kunskap och insikt i de tekniska, miljömässiga, ekonomiska och

Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp

Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp hilda.edlund@slu.se Kursen Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp, ges på distans. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här.

Disputation Alex Appiah Mensah

Growth trends and site productivity in boreal forests under management and environmental change: insights from long-term surveys and experiments in Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Alex Appiah

Disp Karl Adler

Digital soil mapping and portable X-ray fluorescence prediction of cadmium, copper and zinc concentrations as decision support for crop production charlotta.eriksson@su.se Karl Adler försvarar sin

Disp Alice Isibika

Use of pre-treatments and substrate blending to enhance process efficiency in black soldier fly larvae composting of food industry waste charlotta.eriksson@slu.se Alice Isibika försvarar sin

Loading…