Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 459 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Fler engagerar sig i företagsledning

SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, har fått tre djurekonomer. Målet är att få in mer ekonomi och företagsledning i både agronom- och veterinärutbildningarna samt i

Forskarutbildning

Institutionen för mark och miljö erbjuder forskarutbildning i ämnet markvetenskap. Utbildningen är fyraårig (240 hp) varav större delen (195 hp) utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete. För

Fler engagerar sig i företagsledning

SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, har fått tre djurekonomer. Målet är att få in mer ekonomi och företagsledning i både agronom- och veterinärutbildningarna samt i

Data for estimation and modelling of forest resources (PFS0162), 4 - 22 Nov 2019

Data for estimation and modelling of forest resources (PFS0162), 4 - 22 Nov 2019

Data for estimation and modelling of forest resources (PFS0162), 4 - 22 Nov 2019 emma.sandstrom@slu.se This PhD course provide provides students with knowledge of different types of available

Karl Adler

Karl Adler

When we talk about the agriculture of the future that should be sustainable, precision agriculture is an important part of the solution; doing the right thing at the right time at the right place

Disputation Raul Fernandez Lacruz

Disputation Raul Fernandez Lacruz

Improving supply chains for logging residues and small diameter trees in Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Raul Fernandez Lacruz försvarar sin avhandling "Improving supply chains for logging

Disp Joakim Pålsson

Disp Joakim Pålsson

Attract, reward and disrupt anette.neldestam@slu.se Joakim Pålsson försvarar sin avhandling "Attract, reward and disrupt". LTV-fakulteten Crafoordsalen, Navet Alnarp Joakim Pålsson

Disp Bing Liu

Disp Bing Liu

Dissecting Function and Catalytic Mechanism of Fungal Lytic Polysaccharide Monoxygenases maisam.ali@slu.se Bing Liu försvarar sin avhandling den 21 Augusti 2019. Alla intresserade är välkomna att

Disp Bing Liu

Disp Bing Liu

Dissecting Function and Catalytic Mechanism of Fungal Lytic Polysaccharide Monoxygenases maisam.ali@slu.se Bing Liu försvarar sin avhandling den 21 Augusti 2019. Alla intresserade är välkomna att

Ph.D. course: Statistics II - Experimental Design and ANOVA

Ph.D. course: Statistics II - Experimental Design and ANOVA

Statistics II: Experimental Design and ANOVA, 4 hp Kursen ges i Uppsala 1 november - 3 december 2019. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Uppsala Anmälning till kursen skickas

Ph.D. course Statistics III: Regression analysis

Ph.D. course Statistics III: Regression analysis

Statistics III: Regression analysis, 4 hp Kursen ges i Uppsala 13 januari - 14 februari 2020. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Uppsala Anmälning till kursen skickas med

Ph.D. course Statistics III: Regression analysis

Ph.D. course Statistics III: Regression analysis

Statistics III: Regression analysis, 4 hp Kursen ges i Uppsala 13 januari - 14 februari 2020. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Uppsala Anmälning till kursen skickas med

Loading…