Sveriges lantbruksuniversitet

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 135 sidor som är taggade med Avhandlingar:
Disputation: Impacts of feeding intensity and breed on metabolism, negative energy balance and reproductive efficiency in dairy cows

Disputation: Impacts of feeding intensity and breed on metabolism, negative energy balance and reproductive efficiency in dairy cows

Theodoros Ntallaris försvarar sin avhandling "Impacts of feeding intensity and breed on metabolism, negative energy balance and reproductive efficiency in dairy cows". Fakta Respondent: Theodoros Ntallaris - Opponent: Associate professor Geert Opsomer, ...

connysson1_lm300.jpg

Nya grepp i skötseln av travhästar gick överraskande bra

Malin Connysson med travare vid travsportens riksanläggning Wången i Jämtland. Foto: Lena Mattsson En diet helt baserad på energirikt grovfoder och en aktiv grupphästhållning är bra alternativ för tränande travhästar. Dessutom tycks transporter ...

forest.jpg

Svampar bestämmer över koldynamiken i borealskogens jordar

En 100 är gammal talldominerad skogs där svampsamhället undersöktes. Foto: Julia Kyaschenko. I en ny doktorsavhandling har Julia Kyaschenko undersökt vilken roll svampsamhällena har i boreala ekosystem genom att analysera näringscykler och ansamlandet ...

Disputation: Physiological responses in trained Standardbred horses to forage diets, transport and housing

Disputation: Physiological responses in trained Standardbred horses to forage diets, transport and housing

Malin Connysson försvarar sin avhandling "Physiological responses in trained Standardbred horses to forage diets, transport and housing". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15291/ - Respondent: Malin Connysson - Opponent: Dr. ...

Disputation: Molecular identification of colour pattern genes in birds

Disputation: Molecular identification of colour pattern genes in birds

Doreen Schwochow-Thalmann försvarar sin avhandling "Molecular identification of colour pattern genes in birds". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15293/ - Respondent: Doreen Schwochow-Thalmann - Opponent: Professor Scott Edwards, ...

vattenpest_loetsjoen_KTattersdill300.jpg

Vattenpestens segertåg får sin förklaring

Tätt bestånd av vattenpest i Lötsjön öster om Uppsala. Foto: Kristina Tattersdill Den nordamerikanska vattenpesten är en slingrande vattenväxt som idag är mycket vanlig i Syd- och Mellansverige, och som fortsätter att sprida sig norrut och ...

front_K.Tattersdill_1x1.jpg

Ny avhandling visar på påverkan från den invasiva arten vattenpest

I en ny avhandling visar Kristina Tattersdill att vattenpest, trots att växtarten introducerades i Sverige för över 100 år sedan, fortfarande påverkar svenska sjöar. Främmande invasiva arter är ett stort problem i många akvatiska ekosystem. ...

Disputation: Rift Valley fever in Mozambique - epidemiology, diagnostics and vaccine use

Disputation: Rift Valley fever in Mozambique - epidemiology, diagnostics and vaccine use

Belisário Tomé Moiane försvarar sin avhandling "Rift Valley fever in Mozambique - epidemiology, diagnostics and vaccine use". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14924/ - Respondent: Belisário Tomé Moiane - Opponent: Professor ...

garrido_svinbete_300.jpg

Skilda förutsättningar för betade eklandskap i Sverige och Spanien

Traditionellt spanskt dehesa-landskap där iberiska frilevande svin äter ekollon på hösten. Foto: Pablo Garrido. I både Sverige och Spanien minskar arealerna av kulturpräglade eklandskap. Kan bättre kunskaper om hur människor värdesätter dessa ...

rapsblommor_ds300.jpg

Nya användningsområden för nanomaterial i jordbruket

Blommande raps. Nanopartiklar av titandioxid kan minska angreppen av svartfläcksjuka på t.ex. raps, genom att hjälpa sjukdomshämmande bakterier att kolonisera växtens rötter. Foto: David Stephansson Vissa nanomaterial har egenskaper som kan utnyttjas ...

Gete-Hestvik_foto_Mikael-Propst-SVA_300ppi.jpg

Harpestbakterie finns även i harköttet

Tularemibakterien finns även i harköttet, konstaterar Gete Hestvik i sin avhandling. (Foto: Mikael Propst, SVA) Harpest eller tularemi kan infektera och smitta mellan ett stort antal djurslag, inklusive människa. Gete Hestvik visar i en avhandling ...

Disputation: Feline diabetes mellitus - Aspects on epidemiology and pathogenesis

Disputation: Feline diabetes mellitus - Aspects on epidemiology and pathogenesis

Malin Öhlund försvarar sin avhandling "Feline diabetes mellitus - Aspects on epidemiology and pathogenesis". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14746/ - Respondent: Malin Öhlund - Opponent: Professor David Church, The Royal ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10