Hoppa till huvudinnehåll

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 78 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Exjobb om barns engagemang

Barn och ungdomar i projektet Gatulabba i Malmö har presenterat analyser, och byggda förslag till förbättringar för stadens toppolitiker. Linda Lemheden, nyexaminerad masterstudent i

Beslutsstödsystem visar när åtgärder för mastit ska sättas in

Ett nytt beslutsstödsystem kan tala om för lantbrukaren när juverinflammation hos kor är kronisk, vilka fall som kommer att bli kroniska, vilka fall som är förknippade med stora förluster i

Rollen för buffertremsor vid vattendrag

Buffertremsor har en viktig roll för den ekologiska statusen i livsmiljöer i vattendrag och strandkanter. En ny avhandling från institutionen för vatten och miljö beskriver buffertremsor i

Disputation - Oats in the diet of dairy cows – Milk production and enteric methane emissions

Oats in the diet of dairy cows – Milk production and enteric methane emissions patrik.claesson@slu.se Petra Fant försvarar sin avhandling: Oats in the diet of dairy cows – Milk production and

Småbruk och gårdar med idisslare har mer varierade landskap som bidrar till ekosystemtjänster

Småbruk och gårdar med idisslande djur är förknippade med mer varierade landskap som bidrar till ekosystemtjänster jämfört med närliggande gårdar som har specialiserat sig på växtodling. Det visar en

Nya rön om motståndskraft mot rotröta kan utnyttjas i granförädling

Det finns stor variation i resistens hos gran mot de båda arterna av rotticka, H. parviporum och H. annosum s.s. Det visar Hernán Dario Capador-Barreto i sin nya doktorsavhandling. Resultaten kan

Nya grepp för att rena vatten

I början av april disputerar Malin Ullberg på sin avhandling. Avhandlingen bidrar med nya rön om hur olika processer med aktivt kol kan användas under olika förhållanden för att behandla vatten.

Ny kunskap om fiskvälfärd i vattenbruket

Odlad fisk skyddas i likhet med grisar, höns och kor av svensk djurskyddslagstiftning, men när det gäller fiskar är kunskapsbristen stor kring hur de ska hållas, skötas, hanteras och slaktas på bästa

Disputation:Novel Insight into Thymidylate Kinase: Biochemical Characterization of the Human and Zebrafish Enzymes

Disputation: Novel Insight into Thymidylate Kinase: Biochemical Characterization of the Human and Zebrafish Enzymes Patrik.claesson@slu.se Junmei Hu Frisk försvarar sin avhandling: Novel Insight

Disputation: Insect-specific viruses as control measures for West Nile virus infection of animals and humans

Disputation: Insect-specific viruses as control measures for West Nile virus infection of animals and humans Patrik.claesson@slu.se Pontus Öhlund försvarar sin avhandling: Insect-specific viruses

Disputation - Physiological assessments for improved welfare of farmed fish

Disputation - Physiological assessments for improved welfare of farmed fish patrik.claesson@slu.se Per Hjelmstedts försvarar sin avhandling: Physiological assessments for improved welfare of farmed

Genetiken bakom elitprestationer hos kallblodstravare har undersökts

Tävlingshästar måsta ha rätt genetiska förutsättningar för att tåla hård träning och vinna tävlingslopp. Detta är temat i en ny doktorsavhandling från SLU. Med hjälp av olika genetiska

Loading…