Sveriges lantbruksuniversitet

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 345 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

Att uppskatta skogars virkesförråd genom manuell mätning av träddiametrar i brösthöjd är ett tidskrävande arbete. Idag finns sensorer som i framtiden kan effektivisera arbetet. Om detta skriver Mona

Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

Att uppskatta skogars virkesförråd genom manuell mätning av träddiametrar i brösthöjd är ett tidskrävande arbete. Idag finns sensorer som i framtiden kan effektivisera arbetet. Om detta skriver Mona

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Male reproductive health in environmental research fun-vh@slu.se Ellinor Spörndly-Nees försvarar sin avhandling "Male reproductive health in environmental research ". Audhumbla, VHC,

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Metabolic variations in canine overweight fun-vh@slu.se Josefin Söder försvarar sin avhandling "Metabolic variations in canine overweight". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala https://

Disputation-Bingjie Li

Disputation-Bingjie Li

Disputation: Genetic properties of feed efficiency and related traits in dairy cattle fun-vh@slu.se Bingjie Li försvarar sin avhandling "Genetic properties of feed efficiency and related traits in

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Male reproductive health in environmental research fun-vh@slu.se Ellinor Spörndly-Nees försvarar sin avhandling "Male reproductive health in environmental research ". Audhumbla, VHC,

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Metabolic variations in canine overweight fun-vh@slu.se Josefin Söder försvarar sin avhandling "Metabolic variations in canine overweight". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala https://

Ny information om metalltransport kan leda till förbättrade riskbedömningar av förorenade jordar

I en ny doktorsavhandling har Åsa Löv ifrågasatt antagandena runt hur riskbedömningar av förorenade jordar görs. Åsa har tagit fram ny information som ger bättre uppskattningar av metalltransport och

Improved utilisation of grass Silage in milk production

Degong Pang defended his thesis for the award of the doctor of philosophy degree, october 4th 2018 The aim of the studies reported in this thesis was to optimise grass silage utilisation in milk

Improved utilisation of grass Silage in milk production

Degong Pang defended his thesis for the award of the doctor of philosophy degree, october 4th 2018 The aim of the studies reported in this thesis was to optimise grass silage utilisation in milk

Disputation-Allison Stewart

Disputation-Allison Stewart

Disputation: Endocrine response to illness in sick horses fun-vh@slu.se Allison Stewart försvarar sin avhandling "Endocrine response to illness in sick horses". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala

Disputation-Allison Stewart

Disputation-Allison Stewart

Disputation: Endocrine response to illness in sick horses fun-vh@slu.se Allison Stewart försvarar sin avhandling "Endocrine response to illness in sick horses". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala