Hoppa till huvudinnehåll

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 84 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Hennes resultat fyller kunskapsluckor om kolfördelning i träd

Träd är nyckelaktörer när det gäller att ta bort kol från atmosfären. Men vad händer med kolet när det väl har kommit in i träden? Sonja Viljamaa, doktorand i Totte Niittyläs grupp vid UPSC och SLU,

Marksvampars naturvärden och bidrag till kolinlagring i marken

Hur snabbt markorganismer i barrskogen bryter ner och lagrar in kol har stor betydelse för jordens klimat. Om marksvampars artsammansättning ändras kan det få stor betydelse för kolinglagringen.

Disputation: Streptococcus suis – presence, identification and characteristics of the bacterium in Swedish pigs

Disputation: Streptococcus suis – presence, identification and characteristics of the bacterium in Swedish pigs sofia.webering.ekberg@slu.se Anna Werinder försvarar sin avhandling: Streptococcus

Disputation: Horse stables in the 21st century – aspects of management, behaviour and health

Disputation: Horse stables in the 21st century – aspects of management, behaviour and health sofia.webering.ekberg@slu.se Linda Kjellberg försvarar sin avhandling: Horse stables in the 21st century

Disputation: Preparing for life - effects of the early environment on adaptability in laying hens

Disputation: Preparing for life - effects of the early environment on adaptability in laying hens sofia.webering.ekberg@slu.se Lena Skånberg försvarar sin avhandling: Preparing for life - effects

Vattenforskare får pris för bästa doktorsavhandling

Alberto Celma som disputerade i Spanien 2021 har tilldelats pris för sin doktorsavhandling om förbättring av screening-tekniker som används för att hitta kända och okända substanser i vatten. Alberto

Jägare och vargar påverkar älgen på olika sätt

På dagarna under älgjakten undviker älgarna platser där det är stor risk att de blir fällda av jägare. Däremot verkar inte risken att bli tagen av varg påverka hur älgarna rör sig. Det visar

Så gynnar du självföryngrad björk i skogen

De vanligaste lövträden i svenska skogar är björkar, som snabbt etablerar sig på öppna ytor efter avverkningar eller skogsbränder. Den som vill veta hur man sköter skogen för att öka mängden björk,

Träden skjuter i höjden enligt ny forskning

Dagens 50-åriga tallar och granar är två meter högre än 50-åriga tallar och granar var för 40 år sedan. Träden har blivit högre men inte grövre, man kan säga att de har blivit slankare. Förändringar

Bottensediment avslöjar hur livet i fjällsjöar påverkas av ett varmare klimat

Spåren av det allt varmare klimatet är särskilt tydliga i fjällvärlden. Grönskan breder ut sig över tidigare bar mark, och samtidigt blir fjällsjöarna mer näringsfattiga. Klimatförändringar verkar

Disputation: Developing the basis of a breeding program for sustainable Rufiji tilapia aquaculture in Tanzania

Disputation: Developing the basis of a breeding program for sustainable Rufiji tilapia aquaculture in Tanzania sofia.webering.ekberg@slu.se Christer Simon Nyinondi försvarar sin avhandling:

Disputation: Good enough? Animal welfare in organic poultry production

Disputation: Good enough? Animal welfare in organic poultry production sofia.webering.ekberg@slu.se Lina Göransson försvarar sin avhandling: Good enough? Animal welfare in organic poultry

Loading…