Sveriges lantbruksuniversitet

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 310 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Avvikande beteenden i ladugården spåras med ”big data”

Den snabba automatiseringen av mjölkproduktionen möjliggör allt större besättningar. Samtidigt som skötseltiden per ko blir kortare ställs dock stora krav på tillsyn och hälsa. Lösningen på den

Avvikande beteenden i ladugården spåras med ”big data”

Den snabba automatiseringen av mjölkproduktionen möjliggör allt större besättningar. Samtidigt som skötseltiden per ko blir kortare ställs dock stora krav på tillsyn och hälsa. Lösningen på den

Diss Linda Engström

Diss Linda Engström

Development delayed: Exploring the failure of a large-scale agricultural investment in Tanzania to deliver promised outcomes anni.hoffren@slu.se Linda Engström försvarar sin doktorsavhandling i

Avsutten träning kan ge bättre ryttare

Avsutten träning kan ge bättre ryttare

För att bli en skicklig ryttare som gör hästen rättvisa krävs även avsutten träning. Istället för att enbart träna till häst bör varje ryttare träna sin motorik och balans på annat sätt som ger

Avsutten träning kan ge bättre ryttare

Avsutten träning kan ge bättre ryttare

För att bli en skicklig ryttare som gör hästen rättvisa krävs även avsutten träning. Istället för att enbart träna till häst bör varje ryttare träna sin motorik och balans på annat sätt som ger

Disputation-Shizhi Wang

Disputation-Shizhi Wang

Disputation: International breeding programs to improve health in pedigree dogs fun-vh@slu.se Shizhi Wang försvarar sin avhandling "International breeding programs to improve health in pedigree

Disputation-Shizhi Wang

Disputation-Shizhi Wang

Disputation: International breeding programs to improve health in pedigree dogs fun-vh@slu.se Shizhi Wang försvarar sin avhandling "International breeding programs to improve health in pedigree

Disputation-Maria Terese Engell

Disputation-Maria Terese Engell

Disputation: Postural control in skilled riders fun-vh@slu.se Maria Terese Engell försvarar sin avhandling "Postural control in skilled riders". Sal L, Undervisningshuset, Ultuna Uppsala Maria

Disputation-Maria Terese Engell

Disputation-Maria Terese Engell

Disputation: Postural control in skilled riders fun-vh@slu.se Maria Terese Engell försvarar sin avhandling "Postural control in skilled riders". Sal L, Undervisningshuset, Ultuna Uppsala Maria

Syrsoravhandling

Uppfödning av syrsor för mänsklig konsumtion börjar bli populärt runt om i världen, men kunskapen om vilka syrsaarter som kan odlas och hur man håller dem på ett hållbart sätt är ännu bristfällig. En

Disputation-Carl-Fredrik Johnzon

Disputation-Carl-Fredrik Johnzon

Disputation: Inflammatory mechanisms in bacterial infections: focus on mast cells and mastitis fun-vh@slu.se Carl-Fredrik Johnzon försvarar sin avhandling "Inflammatory mechanisms in bacterial

Disputation-Carl-Fredrik Johnzon

Disputation-Carl-Fredrik Johnzon

Disputation: Inflammatory mechanisms in bacterial infections: focus on mast cells and mastitis fun-vh@slu.se Carl-Fredrik Johnzon försvarar sin avhandling "Inflammatory mechanisms in bacterial