Sveriges lantbruksuniversitet

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 359 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Utbredd antibiotikaresistens på stadsnära grisgårdar i Kambodja

Den oreglerade och ofta onödiga användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i många låg- och medelinkomstländer bidrar till ökad förekomst av antibiotikaresistens. Det visar Gunilla

Utbredd antibiotikaresistens på stadsnära grisgårdar i Kambodja

Den oreglerade och ofta onödiga användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i många låg- och medelinkomstländer bidrar till ökad förekomst av antibiotikaresistens. Det visar Gunilla

Disputation-Maximillian Manzi

Disputation-Maximillian Manzi

Disputation: Performance of Ankole and crossbred cattle in Rwanda fun-vh@slu.se Maximillian Manzi försvarar sin avhandling "Performance of Ankole and crossbred cattle in Rwanda". Sal L,

Disputation-Lotchana Taysayavong

Disputation-Lotchana Taysayavong

Disputation: Impact of fermentation on the nutritive value of cassava root pulp and soybean pulp as feed for growing pigs in Lao PDR fun-vh@slu.se Lotchana Taysayavong försvarar sin avhandling "

Disputation 12 dec

Disputation 12 dec

Disputation: User participation in public urban woodland management – drivers and impact on green space quality anette.neldestam@slu.se Doktorand Hanna Fors försvarar sin avhandling "User

Disputation 12 dec

Disputation 12 dec

Disputation: User participation in public urban woodland management – drivers and impact on green space quality anette.neldestam@slu.se Doktorand Hanna Fors försvarar sin avhandling "User

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Ellinor Spörndly-Nees

Disputation: Male reproductive health in environmental research fun-vh@slu.se Ellinor Spörndly-Nees försvarar sin avhandling "Male reproductive health in environmental research ". Audhumbla, VHC,

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Josefin Söder

Disputation: Metabolic variations in canine overweight fun-vh@slu.se Josefin Söder försvarar sin avhandling "Metabolic variations in canine overweight". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala https://

Disputation-Lotchana Taysayavong

Disputation-Lotchana Taysayavong

Disputation: Impact of fermentation on the nutritive value of cassava root pulp and soybean pulp as feed for growing pigs in Lao PDR fun-vh@slu.se Lotchana Taysayavong försvarar sin avhandling "

Disputation-Maximillian Manzi

Disputation-Maximillian Manzi

Disputation: Performance of Ankole and crossbred cattle in Rwanda fun-vh@slu.se Maximillian Manzi försvarar sin avhandling "Performance of Ankole and crossbred cattle in Rwanda". Sal L,

Disputation-Allison Stewart

Disputation-Allison Stewart

Disputation: Endocrine response to illness in sick horses fun-vh@slu.se Allison Stewart försvarar sin avhandling "Endocrine response to illness in sick horses". Lärosal U, Ulls hus, Ultuna

Tvivelaktigt bistånd till storskaligt jordbruk i Tanzania

54 förlorade svenska skattemiljoner och en rad negativa konsekvenser för lokalbefolkningen. Det är resultatet av ett misslyckat biståndsprojekt som granskas i en ny avhandling från SLU. I februari