Sveriges lantbruksuniversitet

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 110 sidor som är taggade med Avhandlingar:
Cover photo_SLU_minh anh ngyen.jpg

PFAS och PAC - nya miljögifters spridning i miljön undersöks i en ny avhandling

Minh Anh Nguyen har i sin avhandling tittat på per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och polycykliska aromatiska föreningar (PAC), som är nya typer av persistenta organiska föroreningar (POPs) i miljön. Han fann att de vattendrag med högre ...

globala_webb_low.jpg

Stora utmaningar för fortsatt traditionell markanvändning i fjällområdet

Fäbodbruk och samisk renskötsel och är två former av traditionell markanvändning i Sveriges fjäll och fjällnära skogsområden. Den lokala och traditionella ekologiska kunskap som dessa verksamheter vilar på är viktig för bevarande och hållbart ...

Disputation: Uneven-aged silviculture as a management tool to mitigate biodiversity loss: A case study of beetles in boreal forests

Disputation: Uneven-aged silviculture as a management tool to mitigate biodiversity loss: A case study of beetles in boreal forests

Klara Joelsson försvarar sin avhandling "Uneven-aged silviculture as a management tool to mitigate biodiversity loss: A case study of beetles in boreal forests". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14604/ - Respondent: Klara Joelsson ...

Disputation: Applying massive parallel sequencing technologies to unravel the genomic complexity in domestic species

Disputation: Applying massive parallel sequencing technologies to unravel the genomic complexity in domestic species

Agnese Viluma försvarar sin avhandling "Applying massive parallel sequencing technologies to unravel the genomic complexity in domestic species". Fakta Respondent: Agnese Viluma - Opponent: Dr. Wesley Warren, McDonnell Genome Institute, Washington ...

nere_fruit_lw300.jpg

Internationell klimatpolitik som flyttar ansvaret till fattiga kvinnor

Två kvinnor i Burkina Faso som hjälper varandra att klättra upp i ett néré-träd (Parkia biglobosa) för att plocka frukt. Foto: Lisa Westholm Ett uttalat mål i den klimatpolitik som ska motverka avskogning i tropikerna (REDD+) är att den också ...

Disputation: Exploring the horse genome to elucidate the genetics of gaits and performance

Disputation: Exploring the horse genome to elucidate the genetics of gaits and performance

Kim Jäderkvist Fegraeus försvarar sin avhandling"Exploring the horse genome to elucidate the genetics of gaits and performance". Fakta Respondent: Kim Jäderkvist Fegraeus - Opponent: Dr. Emmeline Hill, University College Dublin (UCO), School of Agriculture ...

Disputation: Female wild boar (Sus scrofa) reproduction in Sweden

Disputation: Female wild boar (Sus scrofa) reproduction in Sweden

Anna Malmsten försvarar sin avhandling "Female wild boar (Sus scrofa) reproduction in Sweden". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14587/ - Respondent: Anna Malmsten - Opponent: Professor Olli Peltoniemi, University of Helsinki, ...

Disputation: Evaluation of physical dysfunction in cats with naturally occuring osteoarthritis

Disputation: Evaluation of physical dysfunction in cats with naturally occuring osteoarthritis

Sarah Stadig försvarar sin avhandling "Evaluation of physical dysfunction in cats with naturally occuring osteoarthritis". Fakta Respondent: Sarah Stadig - Opponent: Dr. Anna Hielm-Björkman (Associate professor), University of Helsinki, Finland - ...

Inga universella tillväxtvägar för småföretag

Inga universella tillväxtvägar för småföretag

Tillväxt i småföretag lämpar sig inte för generella förklaringsmodeller. Ibland sker tillväxten steg för steg enligt en vanlig men kraftigt förenklad modell, men det kan lika gärna handla om en smärtsam och rörig process. Varje företag ...

Laskowski_embryo300.jpg

Embryostudier belyser insulinets roll vid försämrad fruktsamhet hos kor

Koembryo, dag 8 i utvecklingen, som färgats för att tydliggöra olika strukturer. Grönt visar cellskelettet (aktin), blått visar cellkärnor (DNA) och orange visar mitokondrier. Foto: Denise Laskowski Obalanser i mjölkkors ämnesomsättning ökar ...

snoeleopard_300.jpg

23 snöleoparder har visat hur de lever

Välkamouflerad snöleopard. Foto: Örjan Johansson Med hjälp av data från GPS-märkta djur har forskningen om de centralasiatiska snöleoparderna gjort mycket stora framsteg under de senaste nio åren. En av förgrundsfigurerna i detta arbete är ...

PianpianWu_MG_2295HP.jpg

Kvicksilver i fisk - hur påverkar miljön nivåerna?

I en ny avhandling har Pianpian Wu studerat metylkvicksilver i näringsväven i svenska sjöar och vattendrag. Hon fann att skogsavverkning ökade halterna av kvicksilver i fisk, men variationerna mellan de studerade sjöarna var stora. Kvicksilver ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10