Sveriges lantbruksuniversitet

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 129 sidor som är taggade med Avhandlingar:
front_K.Tattersdill_1x1.jpg

Ny avhandling visar på påverkan från den invasiva arten vattenpest

I en ny avhandling visar Kristina Tattersdill att vattenpest, trots att växtarten introducerades i Sverige för över 100 år sedan, fortfarande påverkar svenska sjöar. Främmande invasiva arter är ett stort problem i många akvatiska ekosystem. ...

Disputation: Rift Valley fever in Mozambique - epidemiology, diagnostics and vaccine use

Disputation: Rift Valley fever in Mozambique - epidemiology, diagnostics and vaccine use

Belisário Tomé Moiane försvarar sin avhandling "Rift Valley fever in Mozambique - epidemiology, diagnostics and vaccine use". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14924/ - Respondent: Belisário Tomé Moiane - Opponent: Professor ...

garrido_svinbete_300.jpg

Skilda förutsättningar för betade eklandskap i Sverige och Spanien

Traditionellt spanskt dehesa-landskap där iberiska frilevande svin äter ekollon på hösten. Foto: Pablo Garrido. I både Sverige och Spanien minskar arealerna av kulturpräglade eklandskap. Kan bättre kunskaper om hur människor värdesätter dessa ...

rapsblommor_ds300.jpg

Nya användningsområden för nanomaterial i jordbruket

Blommande raps. Nanopartiklar av titandioxid kan minska angreppen av svartfläcksjuka på t.ex. raps, genom att hjälpa sjukdomshämmande bakterier att kolonisera växtens rötter. Foto: David Stephansson Vissa nanomaterial har egenskaper som kan utnyttjas ...

Gete-Hestvik_foto_Mikael-Propst-SVA_300ppi.jpg

Harpestbakterie finns även i harköttet

Tularemibakterien finns även i harköttet, konstaterar Gete Hestvik i sin avhandling. (Foto: Mikael Propst, SVA) Harpest eller tularemi kan infektera och smitta mellan ett stort antal djurslag, inklusive människa. Gete Hestvik visar i en avhandling ...

Disputation: Feline diabetes mellitus - Aspects on epidemiology and pathogenesis

Disputation: Feline diabetes mellitus - Aspects on epidemiology and pathogenesis

Malin Öhlund försvarar sin avhandling "Feline diabetes mellitus - Aspects on epidemiology and pathogenesis". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14746/ - Respondent: Malin Öhlund - Opponent: Professor David Church, The Royal ...

Disputation: Wood-pasture diagnostics - Ecosystem services, restoration and biodiversity conservation

Disputation: Wood-pasture diagnostics - Ecosystem services, restoration and biodiversity conservation

Pablo Garrido försvarar sin avhandling "Wood-pasture diagnostics - Ecosystem services, restoration and biodiversity conservation". Fakta Se pressmeddelande: Skilda förutsättningar för betade eklandskap i Sverige och Spanien - Länk till avhandlingen: ...

Front cover_Thesis Feckler.jpg

Svampmedel påverkar nedbrytning i vattendrag

Den 30 november försvarar Alexander Feckler sin avhandling, "Chemical stressors influence aquatic ecosystem processes - Fungicide effects on decomposer communities and primary consumers". Resultaten från avhandlingen visar bland annat att svampmedel ...

bacteria.jpg

Växthusgasnedbrytande bakterier gynnas av växlande syresättning och sandiga bottensediment

Pseudomonas stutzeri är en denitrifierande bakterie med förmåga att bryta ner lustgas, och därmed viktig för omvandlingen av kväveföreningar i mark och vatten till atmosfärisk kvävgas. Foto: Monica Conthe. Människans överproduktion av ammoniak ...

Disputation: Tularaemia in Swedish wildlife - a One Health perspective

Disputation: Tularaemia in Swedish wildlife - a One Health perspective

Gete Hestvik försvarar sin avhandling "Tularaemia in Swedish wildlife - a One Health perspective". Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14735/ - Respondent: Gete Hestvik - Opponent: Dr. Miklos Gyuranecz, Veterinary Medical Research ...

SamplingNature.JPG

Flamskyddsmedel i miljön

En av platserna där halten av flamskyddsmedel i vattnet har analyserats. Foto: Jakob Gustavsson. I en ny avhandling har Jakob Gustavsson studerat halterna av olika flamskyddsmedel i svenska vattendrag. Han har också undersökt hur man på bästa sätt ...

sandsopp_Michael_Krikorev_300.jpg

Ändrade svampsamhällen i brukad skog, men ännu oklart om trädtillväxten påverkas

Sandsopp är en populär matsvamp och ett exempel på en vanlig mykorrhizasvamp som återetablerades i skog som växte upp på hyggen efter avverkning, och som med tiden blev lika vanlig som i gamla skogar. Foto: Michael Krikorev Vid en kalavverkning ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10