Hoppa till huvudinnehåll

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 90 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Kor och LED-ljus

Ljusmiljön i en ladugård påverkar korna, och med LED-teknik går det att laborera med både ljusstyrka och färg i belysningen. Att använda rött och blått ljus under delar av dygnet, vilket har

Prefabricering och lagkrav kan snabba på omställning från betong till trä i höghus

Konsumenterna själva ser stora klimatfördelar med att bygga högt i trä så varför utvecklas marknaden så långsamt? Bygga höghus i trä var länge olagligt och det påverkar än idag omställningen till att

Disp Polina Karpaty

Pollution, green innovation and firms charlotta.eriksson@slu.se Polina Karpaty försvarar sin avhandling " Pollution, green innovation and firms" den 08 Juni 2023 Alla intresserade är välkomna att

Combining local and scientific knowledge benefits forest management

Hur, varför och för vem ska skogen skötas? Doktoranden Isabella Hallberg-Sramek identifierade dessa frågor som nyckelfrågor som ligger till grund för skogskonflikter och förväntningar på skogarna i

Diplodiasjukan – en ny allvarlig tallsjukdom

Diplodiasjukan finns på många ställen i världen och orsakar stamsår och döda trädkronor på framför allt olika tallarter. Den första upptäckten av ett bestånd i Sverige med spridd diplodiasjuka

Disp Sofia Lindkvist

Disputation Sofia Lindkvist sofia.webering.ekberg@slu.se Sofia Lindkvist försvarar sin avhandling: Light environments for dairy cows – Impact of light intensity, spectrum and uniformity Klicka på

Disputation Johanna Friman

Disputation Johanna Friman sofia.webering.ekberg@slu.se Johanna Friman försvarar sin avhandling: Ley crop silage in diets to fattening pigs – How does it affect pig performance, nitrogen

Disputation Aprajita Singh

Disputation Aprajita Singh sofia.webering.ekberg@slu.se Aprajita Singh försvarar sin avhandling: Alternative feed sources – Effect on gut microbiota, immunity and health of Rainbow trout Audhumbla

Låt sovande kycklingar sova

Sara Forslind vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa försvarande framgångsrikt sin doktorsavhandling den 24 mars 2023. Sara har studerat ostörd och synkroniserad vila hos slaktkycklingar.

Disputation Leon Niyibizi

Disputation Leon Niyibizi sofia.webering.ekberg@slu.se Leon Niyibizi försvarar sin avhandling: Evaluation of locally available feed resources for Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in Rwanda

Licentiatseminarium: Sandra Bonow

Licentiatseminarium: Sandra Bonow sofia.webering.ekberg@slu.se Sandra Bonow försvarar sin avhandling: Breeding of Swedish Warmblood horses towards specialization in show jumping and dressage

Disputation Elin Stenberg

Disputation Elin Stenberg sofia.webering.ekberg@slu.se Elin Stenberg försvarar sin avhandling: There is no easy answer – factors affecting meat quality in lambs För att delta i disputationen via

Loading…