Sveriges lantbruksuniversitet

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 353 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Avverkning i skogsbruk med flera mål

Skogsbruk kan idag ha andra, eller fler, syften än att producera trä. Örjan Grönlund har i sitt doktorsarbete vid SLU och Skogforsk undersökt hur skogsbruk med flera mål bedrivs i Sverige idag. Han

Vatten och miljös femtionde doktor

I och med Vera Frankes disputation i oktober fick institutionen för vatten och miljö sin femtionde doktor. Institutionen för miljöanalys bildades 1994 genom en sammanslagning av Enheten för

Vatten och miljös femtionde doktor

I och med Vera Frankes disputation i oktober fick institutionen för vatten och miljö sin femtionde doktor. Institutionen för miljöanalys bildades 1994 genom en sammanslagning av Enheten för

Kvicksilver från torvmarker

Idag försvarar Baolin Wang sin avhandling där han har undersökt vad som påverkar bildningen av giftigt metylkvicksilver i olika torvmarker. I Sverige finns höga halter av kvicksilver i miljön.

Långsiktig fosforförsörjning i jordbruksmark

Fosfor i marken kan vara både en resurs för att bra skörd, men också innebära miljöproblem om den läcker ut från åkrarna. Hur kan vi hålla fosfornivåerna i marken på en bra nivå för att få så stora

Disputation-Sebastian Lungu-Mitea

Disputation-Sebastian Lungu-Mitea

Disputation: Toxicity pathways in zebrafish cell lines - An ecotoxicological perspective on toxicity testing in the 21st century fun-vh@slu.se Sebastian Lungu-Mitea försvarar sin avhandling "

Disputation-Sebastian Lungu-Mitea

Disputation-Sebastian Lungu-Mitea

Disputation: Toxicity pathways in zebrafish cell lines - An ecotoxicological perspective on toxicity testing in the 21st century fun-vh@slu.se Sebastian Lungu-Mitea försvarar sin avhandling "

disputation-Elin Manell

disputation-Elin Manell

Disputation: Refinement of porcine models in diabetes and transplantation research fun-vh@slu.se Elin Manell försvarar sin avhandling "Refinement of porcine models in diabetes and transplantation

disputation-Elin Manell

disputation-Elin Manell

Disputation: Refinement of porcine models in diabetes and transplantation research fun-vh@slu.se Elin Manell försvarar sin avhandling "Refinement of porcine models in diabetes and transplantation

Kan synskadade hundar hjälpa människor att se?

Stargardts sjukdom och Bardet-Biedls syndrom är exempel på obotliga ärftliga sjukdomar som drabbar näthinnans celler och leder till synnedsättning eller blindhet hos människor. I en ny

Kan synskadade hundar hjälpa människor att se?

Stargardts sjukdom och Bardet-Biedls syndrom är exempel på obotliga ärftliga sjukdomar som drabbar näthinnans celler och leder till synnedsättning eller blindhet hos människor. I en ny

Disputation-Redempta Athanas Kajungiro

Disputation-Redempta Athanas Kajungiro

Disputation: Towards a sustainable tilapia breeding program in Tanzania fun-vh@slu.se Redempta Athanas Kajungiro försvarar sin avhandling "Towards a sustainable tilapia breeding program in

Loading…