Sveriges lantbruksuniversitet

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 375 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Att hålla skogliga databaser uppdaterade med dataassimilering och fjärranalys

En ny avhandling från SLU visar hur tekniken för dataassimilering kan anpassas för att hålla skogliga data uppdaterade över tid. Tekniken viktar samman beräkningar av skogliga variabler baserade på

Att hålla skogliga databaser uppdaterade med dataassimilering och fjärranalys

En ny avhandling från SLU visar hur tekniken för dataassimilering kan anpassas för att hålla skogliga data uppdaterade över tid. Tekniken viktar samman beräkningar av skogliga variabler baserade på

Nya sätt att hitta okända miljögifter hos djur

I vår vardag använder vi en mängd kemikalier som ofta har utvecklats för att göra livet enklare och säkrare. Baksidan är att miljöfarliga ämnen hamnar i miljön och kan skada både oss själva och annat

Varför drabbas hästar av fri fekal vätska?

Varför blir vissa hästar drabbade av så kallad fri fekal vätska? Är det hästens foder som är sambandet eller visar bakterierna i träcken någon typ av störning i hästens mage och tarm? Det har Katrin

Varför drabbas hästar av fri fekal vätska?

Varför blir vissa hästar drabbade av så kallad fri fekal vätska? Är det hästens foder som är sambandet eller visar bakterierna i träcken någon typ av störning i hästens mage och tarm? Det har Katrin

Nya sätt att hitta okända miljögifter hos djur

I vår vardag använder vi en mängd kemikalier som ofta har utvecklats för att göra livet enklare och säkrare. Baksidan är att miljöfarliga ämnen hamnar i miljön och kan skada både oss själva och annat

Ny avhandling visar att ekologiskt minne påverkar ekosystems reaktion på störningar

En ny avhandling visar att mikrobiella samhällen i sjöar och vattendrag kan utveckla ett slags ”minne” av en störning som påverkar hur de reagerar på framtida störningar. Läs mer om avhandlingen och

Ny avhandling visar att ekologiskt minne påverkar ekosystems reaktion på störningar

En ny avhandling visar att mikrobiella samhällen i sjöar och vattendrag kan utveckla ett slags ”minne” av en störning som påverkar hur de reagerar på framtida störningar. Läs mer om avhandlingen och

Koll på juverhälsan med robotdata

På gårdar där korna mjölkas med robotar granskas mjölken av sensorer som bland annat mäter färg och ledningsförmåga. Sensordata kan även användas för att indirekt uppskatta celltalet i mjölken, ett

Gemensam skötsel av skog och vilt kan ge mindre betesskador

Vilka hjortdjur och hur mycket föda som finns i ett område är avgörande för mängden skador på tall i ungskog. Det visar en ny avhandling från SLU som belyser vikten av en gemensam förvaltning av skog

Gemensam skötsel av skog och vilt kan ge mindre betesskador

Vilka hjortdjur och hur mycket föda som finns i ett område är avgörande för mängden skador på tall i ungskog. Det visar en ny avhandling från SLU som belyser vikten av en gemensam förvaltning av skog

Disputation-Louise Winblad von Walter

Disputation-Louise Winblad von Walter

Disputation: Physiological and behavioural responses to fear and discomfort in dogs and goats fun-vh@slu.se Louise Winblad von Walter försvarar sin avhandling "Physiological and behavioural

Loading…