Sveriges lantbruksuniversitet

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 369 sidor som är taggade med Avhandlingar:
Disputation Naveed Jhamat

Disputation Naveed Jhamat

Disputation: Comparative bioinformatics analyses of transcriptome and epigenome data using bovine model systems fun-vh@slu.se Naveed Jhamat försvarar sin avhandling "Comparative bioinformatics

Disputation Naveed Jhamat

Disputation Naveed Jhamat

Disputation: Comparative bioinformatics analyses of transcriptome and epigenome data using bovine model systems fun-vh@slu.se Naveed Jhamat försvarar sin avhandling "Comparative bioinformatics

Disputation Maulik Upadhyay

Disputation Maulik Upadhyay

Disputation: Genomic variation across European cattle: contribution of gene-flow fun-vh@slu.se Maulik Upadhyay försvarar sin avhandling "Genomic variation across European cattle: contribution of

Disputation Maulik Upadhyay

Disputation Maulik Upadhyay

Disputation: Genomic variation across European cattle: contribution of gene-flow fun-vh@slu.se Maulik Upadhyay försvarar sin avhandling "Genomic variation across European cattle: contribution of

Lic-sem Frölund

Lic-sem Frölund

Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600 johanna.nilsson@slu.se Per Frölund försvarar sin licentiatavhandling Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600 den 7 mars 2019

Lic-sem Frölund

Lic-sem Frölund

Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600 johanna.nilsson@slu.se Per Frölund försvarar sin licentiatavhandling Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600 den 7 mars 2019

Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta skogsbestånd kunna stå för betydande mängder biomassa till vissa av de svenska fjärrvärmeverken. Den

Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta skogsbestånd kunna stå för betydande mängder biomassa till vissa av de svenska fjärrvärmeverken. Den

Nya steg mot DNA-kodade cellfabriker som tillverkar skräddarsydda material

Nanoskopiska ”proteinfibriller” är en typ av material som kan fås att utföra en rad olika uppgifter som gagnar miljö eller hälsa, t.ex. att diagnosticera sjukdomar. De produceras med hjälp av

Nya steg mot DNA-kodade cellfabriker som tillverkar skräddarsydda material

Nanoskopiska ”proteinfibriller” är en typ av material som kan fås att utföra en rad olika uppgifter som gagnar miljö eller hälsa, t.ex. att diagnosticera sjukdomar. De produceras med hjälp av

Utbredd antibiotikaresistens på stadsnära grisgårdar i Kambodja

Den oreglerade och ofta onödiga användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i många låg- och medelinkomstländer bidrar till ökad förekomst av antibiotikaresistens. Det visar Gunilla

Utbredd antibiotikaresistens på stadsnära grisgårdar i Kambodja

Den oreglerade och ofta onödiga användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i många låg- och medelinkomstländer bidrar till ökad förekomst av antibiotikaresistens. Det visar Gunilla