Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 524 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Komplex data blir åskådlig med musik

När man vill nå en bred publik med komplexa vetenskapliga resultat kan det vara svårt att beskriva slutsatserna. Tonsättningen av data kan vara en lösning. Tonerna kan tillsammans fånga en stor mängd

Mångfald av grödor ger bättre ekonomi på svenska gårdar

Större variation av grödor på gården förbättrar gårdens ekonomi enligt en studie från SLU. Tidigare forskning har visat att fler grödor i växtföljden ger många fördelar som bättre näringsanvändning,

SLU Grogrund Borgeby Fältdagar

Den 30 juni 2022 klockan 11.00 håller SLU Grogrund ett seminarium på Borgeby Fältdagar, i seminarietältet Vippan. Programchefen för SLU Grogrund, professor Eva Johansson, kommer att berätta om en av

Hög omsättning av vargrevir i Skandinavien

Den skandinaviska vargpopulationen har nu nått en storlek där de flesta revir som upphör i det huvudsakliga utbredningsområdet snabbt återkoloniseras, oftast inom ett år. Det visar en analys som

Dags för hajsläpp

I snart 20 år har Havets hus i Lysekil fött upp och släppt ut småfläckig rödhaj i Gullmarsfjorden, i morgon är det dags igen. Nytt för i år är att forskare från SLU försett hajarna med sändare som

Vilken roll spelar skogen vid bildandet av grundvatten?

Under sommaren brukar frågan om grundvattenbrist bli högaktuell. Men hur uppstår egentligen grundvattenbrist? När regn eller snö når marken kan det antingen rinna av som ytvatten eller tränga in i

Movium Fakta #2_2022

Idag finns alltfler planteringar i offentliga miljöer som utgör en del i områdets dagvattenhantering. Ett exempel är regnbäddar som kan ta hand om neder­börd och smältvatten och avlasta stadens

Gödsling omformar samspelet mellan träd och svampar i boreala skogar

Vi har hittills vetat väldigt lite om hur samspelet mellan träd och markens mikroorganismer påverkas om tillgången på näring förändras. Nu finns en studie som synliggör detta kryptiska samspel med

Skansen uställning biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande, men hur hänger den ihop med vår överlevnad? Hur påverkar vi den biologiska mångfalden genom vårt sätt att leva och maten vi äter? Det är frågor

Fåglar gynnas av evighetsträd i 30-årig granskog

Har enstaka ”hänsynsträd” som lämnas kvar på ett kalhygge någon betydelse för fågellivet när den planterade granskogen tätnar och skjuter i höjden? Ja, det har de, åtminstone 30 år senare. Det visar

Forskare efterlyser krafttag mot miljöfarliga kemikalier inför FN-förhandling

En internationell grupp forskare varnar för att ett nytt FN-ramverk för biologisk mångfald missar många miljöfarliga kemikalier som hotar växter och djurs utveckling och överlevnad. Ett nytt ramverk

SLU åker till Almedalen 2022

Krig, energikris, livsmedelsbrist. När vi bygger vår nya beredskap är det viktigt att förstå hur saker hänger ihop: jord, skog och hav; brukande och bevarande; mat, energi, miljö och klimat; hemma

Loading…