Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 2859 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Fladdermöss trivs inte nära vägar

Många djur undviker området närmast vägen på grund av buller, vibrationer, ljus och föroreningar. Det kallas för vägeffektzonen. SLU-forskaren Manisha Bhardwaj och hennes kollegor har beräknat

Fladdermöss trivs inte nära vägar

Många djur undviker området närmast vägen på grund av buller, vibrationer, ljus och föroreningar. Det kallas för vägeffektzonen. SLU-forskaren Manisha Bhardwaj och hennes kollegor har beräknat

Trots investeringar och förändrade konsumtionsmönster minskar utsläppen långsamt

Svenska tillverkningsföretag har minskat sina utsläpp under de tre första faserna av EU:s handel med utsläppsrätter. De företag som är med i denna handel har dock inte minskat sina utsläpp mer än de

Trots investeringar och förändrade konsumtionsmönster minskar utsläppen långsamt

Svenska tillverkningsföretag har minskat sina utsläpp under de tre första faserna av EU:s handel med utsläppsrätter. De företag som är med i denna handel har dock inte minskat sina utsläpp mer än de

Det saknas vetenskapligt stöd för ekologisk kompensation

En järnväg. Ett bostadsområde. En vindkraftspark. När vi bygger nytt försvinner skogar, våtmarker och hagar - livsmiljöer för många arter. Går det att kompensera förlusten av biologisk mångfald genom

Vilka naturvårdsmetoder är bäst för att gynna pollinatörer och nedbrytare?

Vilda bin och andra pollinatörer är i dag hotade. Det är även många av de insekter och svampar som bryter ned döda träd. Dessa organismer ingår i ekologiska nätverk som behövs för att skogens

Vilka naturvårdsmetoder är bäst för att gynna pollinatörer och nedbrytare?

Vilda bin och andra pollinatörer är i dag hotade. Det är även många av de insekter och svampar som bryter ned döda träd. Dessa organismer ingår i ekologiska nätverk som behövs för att skogens

Det saknas vetenskapligt stöd för ekologisk kompensation

En järnväg. Ett bostadsområde. En vindkraftspark. När vi bygger nytt försvinner skogar, våtmarker och hagar - livsmiljöer för många arter. Går det att kompensera förlusten av biologisk mångfald genom

Samarbete om fiskars välbefinnande vid kommersiellt fiske

Ett nytt forskningsprojekt undersöker för första gången hur miljarder fisk dör i fiske. Syftet är att belysa hur fisk dör i samband med trålning i de öppna vattenmassorna och om fångstmetoderna kan

Samarbete om fiskars välbefinnande vid kommersiellt fiske

Ett nytt forskningsprojekt undersöker för första gången hur miljarder fisk dör i fiske. Syftet är att belysa hur fisk dör i samband med trålning i de öppna vattenmassorna och om fångstmetoderna kan

Hundratals småjordbrukare köar för klimatsmart jordbruksteknologi

Forskare testar ny klimatsmart jordbruksteknologi i en halvtorr region i Zimbabwe. Efter en fältdag möttes det lokala teamet av ett enormt intresse från hundratals småbrukare som ville vara med på

Hundratals småjordbrukare köar för klimatsmart jordbruksteknologi

Forskare testar ny klimatsmart jordbruksteknologi i en halvtorr region i Zimbabwe. Efter en fältdag möttes det lokala teamet av ett enormt intresse från hundratals småbrukare som ville vara med på

Loading…