Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 487 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Stort kunskapsbehov om effekter av hyggesfritt skogsbruk

I en ny litteraturstudie har forskare från SLU sammanställt samtliga vetenskapliga artiklar där effekter på biologisk mångfald och tillväxt undersökts i skogar som brukas traditionellt eller med den

Stora däggdjur möjlig nyckel till att klara 1,5 graders-målet

Genom att skydda och stärka populationer av ett antal vilda djurarter är det möjligt att bidra till att hålla den stigande globala temperaturen under den kritiska tröskeln på 1,5 grader och samtidigt

FamiljenKampradsstiftelse-finansierar-projekt-om-mineralutfällning-i-urininsamlingssystem

Familjen Kamprads stiftelse finansierar Prithvi Simhas forskningsprojekt om mineralutfällning i urininsamlingssystem Projektet vid Institutionen för energi och teknik ska bidra till att lösa problem

Stigande matpriser - är det värre i Sverige?

De snabbt ökande matpriserna slår hårt mot konsumenterna och eldar på inflationen. Är situationen värre i Sverige än i andra EU-länder? Svaret beror delvis på vilket tidsperspektiv vi har. Det visar

Nötkreatursstiftelses stipendium 2023

Anna Hessle på HMH är en av årets stipendiater av Nötkreaturstiftelsen Skaraborgs stipendium. Nötkreaturstiftelsen Skaraborg delar årligen ut stipendier till personer som bidragit till att främja

Beräknar hur biologisk mångfald blir påverkad av dammar

Går det att sätta en siffra på och beräkna den effekt som dammar har på biologisk mångfald? Både när man bygger eller tar bort en damm? Den frågan har Peter Carlson funderat på. Vår natur är viktig

Ny forskningsrapport om landsbygdernas civilsamhällen

Ett av de första projekten som finansierades genom SLU:s regeringsuppdrag Uppdrag landsbygd var en konferens för civilsamhälles- och landsbygdsforskning. På konferensen deltog såväl forskare som

Kraftledningsgator och vägrenar: Viktiga för växter och pollinatörer men kan inte ersätta ängs- och betesmarker

Kraftledningsgator och vägrenar kan hysa lika många arter som ängs- och betesmarker med höga naturvärden, men det är inte alla typer av arter som trivs där. Dessa modernare miljöer kan därför inte

Visent och älg kan återetablera sig i Centraleuropa – om vi människor tillåter

Visenter och älgar har genom tiderna fördrivits och dött ut på många platser i Centraleuropa. Men de rätta ekologiska livsmiljöerna för de båda arterna att återetablera sig finns, det visar en studie

Hur viktiga är granbarkborrarnas skelettskogar för naturvården?

Granbarkborrarna är ekosystemingenjörer och skapar livsmiljöer för andra arter. Under senare år har granbarkborren dödat stora mängder gran i Sverige och Centraleuropa och med den pågående

Gynnar klimatkompenserande trädplantering lokalbefolkningen?

Att ”plantera träd i Afrika” har blivit ett populärt sätt att kompensera för koldioxidutsläpp. Forskning visar dock att trädplanteringsprojekt ofta lägger för lite fokus på att gynna människorna på

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala 2023

Den 17 mars 2023 håller nya professorer korta och inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar vid SLU i Uppsala. Ämnesbredden är stor och täcker bland annat sjukdomar och hälsa hos djur och

Loading…