Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 1292 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:
iTree

iTree

Vad bidrar träden i våra städer med när det kommer till ren nytta? Kan samhället tjäna pengar på träd? i-Tree Sverige är ett projekt som kommer att hjälpa en rad svenska kommuner och företag med att

iTree

iTree

Vad bidrar träden i våra städer med när det kommer till ren nytta? Kan samhället tjäna pengar på träd? i-Tree Sverige är ett projekt som kommer att hjälpa en rad svenska kommuner och företag med att

Sorkfeber

Sorkfeber

Sannolikheten för att skogssorkar bär sorkfebervirus fördubblas i områden som brandhärjats, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det är inte uteslutet att det också medför en

Sorkfeber

Sorkfeber

Sannolikheten för att skogssorkar bär sorkfebervirus fördubblas i områden som brandhärjats, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det är inte uteslutet att det också medför en

Kräftprognos

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar en prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och

Kräftprognos

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar en prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och

Dioxinrening för bättre fisk

Dioxinrening för bättre fisk

I en intervju på forskning.se berättar Karin Wiberg om de senaste rönen i arbetet med att spåra var dioxinerna i Östersjön kommer ifrån Fet östersjöfisk innehåller så höga halter av dioxin att det

Svampar och bakterier

Forskare vid SLU, Uppsala universitet, Tartu universitet och European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg har tillsammans genomfört den första globala genomiska kartläggningen av

Svampar och bakterier

Forskare vid SLU, Uppsala universitet, Tartu universitet och European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg har tillsammans genomfört den första globala genomiska kartläggningen av

Tjuvjakten på de största växtätarna har oväntade konsekvenser

Vad händer med näringsämnenas kretslopp i en värld utan jättestora växtätare? Det frågade sig forskare i ett samarbete mellan SLU och Nelson Mandela University i Sydafrika. Det de fann var att ”

Tjuvjakten på de största växtätarna har oväntade konsekvenser

Vad händer med näringsämnenas kretslopp i en värld utan jättestora växtätare? Det frågade sig forskare i ett samarbete mellan SLU och Nelson Mandela University i Sydafrika. Det de fann var att ”

Internationell veterinärkonferens hölls på Campus Ultuna

Den 14-15 juni höll Nordic Society for Veterinary Pathology en internationell veterinär patologikonferens på SLU:s Campus Ultuna i Uppsala. Under två dagar i juni höll Nordic Society for Veterinary