Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 2429 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar

Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar

Arbetet med biologisk mångfald i världen utvärderat Bara sex av 20 mål delvis uppfyllda

Tisdag den 15 september släpps en rapport från konventionen om biologisk mångfald, CBD. Rapporten Global Biodiversity Outlook 5 sammanställer hur världens länder nått upp till de satta målen under

Arbetet med biologisk mångfald i världen utvärderat Bara sex av 20 mål delvis uppfyllda

Tisdag den 15 september släpps en rapport från konventionen om biologisk mångfald, CBD. Rapporten Global Biodiversity Outlook 5 sammanställer hur världens länder nått upp till de satta målen under

Felaktig statistik om avverkning i tidskriften Nature

Felaktig statistik om avverkning i tidskriften Nature

Tidskriften Natures artikel om drastiskt ökade avverkningar stämmer inte med svensk statistik och bygger på tveksamma metoder. Detta enligt statistiker och forskare på Skogsstyrelsen och Sveriges

Miljoner från Energimyndigheten

Energimyndigheten har beslutat tilldela 4.7 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid SLU om lokala solelgemenskaper i Sverige. Projekt ska undersöka förutsättningarna för lokala

Markpackning ändrar vattenflödet i marken och kan öka risken för läckage

Markpackning är ett allvarligt problem för lantbrukare och leder till minskad skörd och negativa effekter på många andra markfunktioner. I en ny avhandling har jordars egenskaper undersökts efter

Markpackning ändrar vattenflödet i marken och kan öka risken för läckage

Markpackning är ett allvarligt problem för lantbrukare och leder till minskad skörd och negativa effekter på många andra markfunktioner. I en ny avhandling har jordars egenskaper undersökts efter

Umeås fladdermöss får barnkammare

I SLU-projektet Träffa dina vilda grannar har Umeåborna i sommar rapporterat in fynd av fladdermöss. Tack vare deras insats finns nu mer kunskap om på vilka platser i Umeåområdet fladdermöss är

Umeås fladdermöss får barnkammare

I SLU-projektet Träffa dina vilda grannar har Umeåborna i sommar rapporterat in fynd av fladdermöss. Tack vare deras insats finns nu mer kunskap om på vilka platser i Umeåområdet fladdermöss är

Arktiska insektssamhällen förändras kraftigt av klimatförändringen

Forskare från SLU har i ett unikt samarbete med forskargrupper över stora delar av Arktis – Grönland, Kanada, Ryssland, Norge, Finland och Island – avslöjat stora förändringar i insektssamhällena.

Mindre fisk när vattnet blir varmare och brunare

Många sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, och det påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att ge oss sjöar med

Loading…