Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 406 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:
Doktorand från institutionen försteförfattare på accepterad artikel i välansedd tidskrift

Doktorand från institutionen försteförfattare på accepterad artikel i välansedd tidskrift

Om effekten på ekosystemfunktioner av ökad bekämpningsmedel- och växtnäringsanvändning i ett framtida, intensivt jordbruk Doktoranden Alexander Feckler och handledarna Mirco Bundschuh och Willem Goedkoop, alla från vatten och miljöinstitutionen, ...

NJhedersdoktor2017-jones-880x660.jpg

Jonathan Jones ny hedersdoktor vid NJ-fakulteten

Jonathan Jones promoverades till hedersdoktor vid SLU och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) den 7 oktober 2017. Professor Jonathan Jones, Sainsburylaboratoriet i Norwich, England har utsetts till agronomie hedersdoktor vid NJ-fakulteten, ...

Biodiverse-2017-3_hela-omsl_200.jpg

Skogspusslet! Nytt nummer av Biodiverse om olika perspektiv på skogen

Med de många mål, aktörer, viljor och behov som finns i och kring den svenska skogen, är det ett utmanande - men nog så viktigt - pussel att lägga. I nummer 3 av Biodiverse tar vi upp olika perspektiv på skogen. Här vill vi ge ytterligare inspel, ...

Hot från infektionssjukdomar tema för toppmöte

Hot från infektionssjukdomar tema för toppmöte

Under toppmötet Uppsala Health Summit om infektionssjukdomar träffas experter och beslutsfattare från ministerier, akademi, företag och frivilligorganisationer för att diskutera hur man tillsammans kan minska risken för allvarliga utbrott av infektionssjukdomar. ...

innovationsprisSLU_2017_300.jpg

SLU prisar samhällsviktig och nyskapande forskning

Tre av de fem innovationspristagarna: Göran Nordlander, Kenneth Alness och Sven Lindgren. Foto: Jenny Svennås-Gillner Giftfri bekämpning av snytbaggar, hämmande av sjukdomsframkallande mikroorganismer och miljövänlig metod för utsädessanering. ...

EU-medel till forskning om översvämningar

EU-medel till forskning om översvämningar

Nyligen beviljades EU-medel ur COST Action-programmet till ett projekt där bl a SLU-forskare medverkar för att bygga upp ett nätverk med fokus på hur markanvändning kan reducera översvämningsrisker. COST (European Cooperation in Science and Technology) ...

stump-treatment.jpg

Granstubbens svampsamhälle påverkar behandling mot rotticka

Den viktigaste motåtgärden mot rotticka är bekämpningsmedlet Rotstop, som appliceras på stubbar efter avverkning. Foto: Jonàs Oliva. Den allvarligaste skadegöraren i svenskt skogsbruk är svampen rotticka. Den viktigaste motåtgärden är bekämpningsmedlet ...

kornax_msn300.jpg

Framgångsfaktorer för god skörd söks med hjälp av ny metod

Kornax. Foto: Mårten Svensson Forskare från SLU har med en metod som är vanlig inom samhällsvetenskap, men inte i jordbruksforskning, undersökt hur man lyckas med odling av korn. Bland en mängd faktorer som jämfördes samtidigt kunde de ringa ...

grazed_and_confused_cover_300px_h.jpg

Är betesbaserat kött bra eller dåligt för klimatet?

Rapporten Det försöker den nyutkomna rapporten "Grazed and confused" svara på. Rapporten ges ut av Food Climate Research Network, baserat vid Oxfords universitet, och har skrivits av en internationell expertgrupp där SLU-forskaren Elin Röös har ...

SLU-Aqua_skarvkoloni_Maria-Ovegard.jpg

Storskarvens spybollar bekräftar Darwins teori

Skarvkoloni. Foto: Maria Ovegård Redan Charles Darwin noterade att fiskätande fåglar kan sprida växter genom att de äter fiskar som i sin tur har ätit frön. Genom att studera innehållet i skarvars spybollar har forskare nu lyckats bekräfta ...

Per-Ola-Myrar_webben.gif

Klimatet påverkar myrarna

Foto: Pär Fornling I ett Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Forskaren Per-Ola Hedwall om hur markfloran och skogslandskapet förändras. Per-Ola Hedwall är forskare vid insitutionen för sydvensk skogsvetenskap. Ett varmare klimat leder till att ...

nere_fruit_lw300.jpg

Internationell klimatpolitik som flyttar ansvaret till fattiga kvinnor

Två kvinnor i Burkina Faso som hjälper varandra att klättra upp i ett néré-träd (Parkia biglobosa) för att plocka frukt. Foto: Lisa Westholm Ett uttalat mål i den klimatpolitik som ska motverka avskogning i tropikerna (REDD+) är att den också ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10