Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 478 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:
Båthamn_Ulf Bergström_web.jpg

SLU leder nytt projekt om hur miljöpåverkan i kustområden kan kompenseras

Foto: Ulf Bergström, SLU Aqua Vi är många som sätter värde på kustmiljön, men dålig miljöstatus och en ökande exploatering kan leda till förlorade natur- och upplevelsevärden. Projektet ECOCOA, som leds av forskare vid institutionen för ...

blue-water-background.jpg

Världens hav tappar andan - internationellt forskarteam har kartlagt syrebristens omfattning

De senaste 50 åren har mängden syrefritt vatten i världens oceaner fyrdubblats. I kustområden, vilket inkluderar flodmynningar och kustnära hav som Östersjön, har områden med syrebrist mer än tiodubblats sedan 1950. För att stoppa utvecklingen ...

Varg vid kadaverrester_Foto SKANDULV.jpg

Grensevilt - svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Varg vid kadaverrester. (Foto: Skandulv/SLU) Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och norska Høgskolen i Innlandet (INN) har fått finansiering till ett projekt med målet att minska gränsbarriärer för skandinavisk viltförvaltning. Det treåriga ...

Nytt nordiskt samarbete om grödor och skog i ett förändrat klimat

Nytt nordiskt samarbete om grödor och skog i ett förändrat klimat

Nordforsk, som sorterar under Nordiska ministerrådet, har beviljat medel till ett forskningssamarbete som ska tackla de utmaningar som ett förändrat klimat innebär för jord-och skogsbruk på nordiska breddgrader. I konsortiet ingår Københavns ...

Claudia Köhler invald i Kungl. Vetenskapsakademien

Claudia Köhler invald i Kungl. Vetenskapsakademien

Claudia Köhler, professor vid SLU:s institution för växtbiologi i Uppsala, är en av nio nya ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien. Hon är invald som utländsk ledamot av klassen för biologiska vetenskaper. Kungl. Vetenskapsakademien består ...

Espmark.jpg

Future Forests stärker kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk

Future Forests har stärkt kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk med två rapporter. Den ena sammanställer kunskap från Finland och Sverige om de olika hyggesfria skogsbruksmetodernas förutsättningar och effekter. Den är framtagen i samarbete ...

Grisar. Foto: Tim Meier.

God jul?

Grisar. Foto: Tim Meier. Dags att köpa julskinka? Julen blir godare när det som står på matbordet har producerats på ett hållbart sätt. Väljer du svensk julskinka gör du en god insats. Syftet med just detta råd är inte att främja ...

biodiverse_4-17_omslag_web328.jpg

Nytt nummer av Biodiverse: Utrotningen

Elfenbensnäbb, en hackspett som levde i tallurskogar och sumpskogar i sydöstra USA och på Kuba. Den är med största sannolikhet utdöd, i USA sedan 1950-talet och på Kuba sedan 1990-talet. Foto: Marck Shlossman, ur projektet "Extinction" www.extinction.photo/ ...

SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

FN:s Livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) har bett SLU att leda arbetet med att ta fram en manual hur man reducerar antibiotikaanvändningen i djurhållningen på ett ansvarsfullt sätt samt att genomföra kurser inom området för djurhälsopersonal ...

garrido_svinbete_300.jpg

Skilda förutsättningar för betade eklandskap i Sverige och Spanien

Traditionellt spanskt dehesa-landskap där iberiska frilevande svin äter ekollon på hösten. Foto: Pablo Garrido. I både Sverige och Spanien minskar arealerna av kulturpräglade eklandskap. Kan bättre kunskaper om hur människor värdesätter dessa ...

SLU Alnarp får EU-miljoner till matprojekt

SLU Alnarp får EU-miljoner till matprojekt

EU-projektet Nextfood har som mål att utveckla och testa nya sätt att jobba med utbildning och innovation inom lantbruksnäringen, med avsikten att bidra till en mer hållbar matproduktion. SLU Alnarp har nu fått drygt 13 miljoner kronor för sin ...

Group_of_Margaritifera_margaritifera_Joel Berglund_ BoldieCC BY-SA 2.5-2.0-1.0.jpg

Flodpärlmusslan hotas av dammar

Group_of_Margaritifera_margaritifera_Joel Berglund_ BoldieCC BY-SA 2.5-2.0-1.0 Flodpärlmusslan är starkt hotad. Hälften av Sveriges cirka ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10