Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 1217 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Skolgårdar

Skolgården är en central utemiljö för barn och unga. Att ha tillgång till en kvalitativ utemiljö på skolgården eller i närheten av den, är viktigt för barns lek, lärande och hälsa. Statistiska

Skolgårdar

Skolgården är en central utemiljö för barn och unga. Att ha tillgång till en kvalitativ utemiljö på skolgården eller i närheten av den, är viktigt för barns lek, lärande och hälsa. Statistiska

Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt?

Utsläpp av växthusgaser från idisslare skiljer sig runt om i världen, och utsläppen är generellt lägre i EU per kilo produkt jämfört med andra länder. Därför argumenteras det ibland för att stöd till

Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt?

Utsläpp av växthusgaser från idisslare skiljer sig runt om i världen, och utsläppen är generellt lägre i EU per kilo produkt jämfört med andra länder. Därför argumenteras det ibland för att stöd till

biodiversitet

Det blir allt mer accepterat att förlusten av biologisk mångfald i ekosystem kan äventyra deras förmåga att fungera, till exempel genom att skada produktiviteten eller påverka biomassa och

biodiversitet

Det blir allt mer accepterat att förlusten av biologisk mångfald i ekosystem kan äventyra deras förmåga att fungera, till exempel genom att skada produktiviteten eller påverka biomassa och

CBM:s löften för framtiden

CBM var en av de svenska medlemmarna i IUCN som under en konferens på biologiska mångfaldens dag 22 maj, avgav löften för framtiden för det fortsatta arbetet för biologisk mångfald. Konferensen bjöd

CBM:s löften för framtiden

CBM var en av de svenska medlemmarna i IUCN som under en konferens på biologiska mångfaldens dag 22 maj, avgav löften för framtiden för det fortsatta arbetet för biologisk mångfald. Konferensen bjöd

Internationella naturvårdsunionen IUCN fyller 70 år

Internationella naturvårdsunionen IUCN fyller 70 år

Den internationella naturvårdsunionen IUCN firar 70 år i år, och uppmärksammar jubileet den 22 maj på biologiska mångfaldens dag. Två organisationer under SLU är med i firandet på Ulriksdals slott –

Östersjön visar vägen för världshaven

Uppvärmning, försurning, övergödning och syrefria bottnar är några av alla de förändringar som pågår eller förväntas i världens oceaner. Nu lanserar ett internationellt forskarteam Östersjöregionen

Internationella naturvårdsunionen IUCN fyller 70 år

Internationella naturvårdsunionen IUCN fyller 70 år

Den internationella naturvårdsunionen IUCN firar 70 år i år, och uppmärksammar jubileet den 22 maj på biologiska mångfaldens dag. Två organisationer under SLU är med i firandet på Ulriksdals slott –