Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 1607 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:
Viltdjurförsök

Viltdjurförsök

Vilda djur används både i forsknings- och förvaltningssyfte. Lagstiftningen skiljer på de två kategorierna, vilket påverkar djurskyddet, men också möjligheten att använda insamlad information,

Äventyrar sälen torskens återhämtning i Kattegatt?

Torskbeståndet i Kattegatt är fortfarande på mycket låg nivå, trots minskat fiske och stängda områden. Samtidigt har antalet knubbsälarna ökat de senaste årtiondena och befinner sig nu på en

Äventyrar sälen torskens återhämtning i Kattegatt?

Torskbeståndet i Kattegatt är fortfarande på mycket låg nivå, trots minskat fiske och stängda områden. Samtidigt har antalet knubbsälarna ökat de senaste årtiondena och befinner sig nu på en

DNA-metoder avslöjar arternas samspel i naturen

Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Forskarna kan i detalj avslöja vem som äter vem, vem som pollinerar vilken blomma och vem som lever

sorkfeber

Vad gör att vissa år blir sorkfeberår? Detta jobbar en av våra forskargrupper på Institutionen för vilt fisk och miljö med att ta reda på. Forskargruppen undersöker om andelen skogssorkar som är

sorkfeber

Vad gör att vissa år blir sorkfeberår? Detta jobbar en av våra forskargrupper på Institutionen för vilt fisk och miljö med att ta reda på. Forskargruppen undersöker om andelen skogssorkar som är

Viltdjurförsök

Viltdjurförsök

Vilda djur används både i forsknings- och förvaltningssyfte. Lagstiftningen skiljer på de två kategorierna, vilket påverkar djurskyddet, men också möjligheten att använda insamlad information,

Sveriges nya forskningsfartyg ska heta Svea

Sveriges nya forskningsfartyg ska heta Svea

Röstningen är stängd. Fartygets namn blev Svea. Så här gick det till: SLU bygger ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg och fartyget ska nu få sitt namn. Vi har genomfört en namntävling där

Sveriges nya forskningsfartyg ska heta Svea

Sveriges nya forskningsfartyg ska heta Svea

Röstningen är stängd. Fartygets namn blev Svea. Så här gick det till: SLU bygger ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg och fartyget ska nu få sitt namn. Vi har genomfört en namntävling där

Halmfoder

Under vintern har en studie genomförts på SLU och Universitetsdjursjukhuset med målet att undersöka vilka effekter halmutfodring har på hästar. En av studiens viktigaste frågeställningar var om halm

Halmfoder

Under vintern har en studie genomförts på SLU och Universitetsdjursjukhuset med målet att undersöka vilka effekter halmutfodring har på hästar. En av studiens viktigaste frågeställningar var om halm

Halmfoder

Under vintern har en studie genomförts på SLU och Universitetsdjursjukhuset med målet att undersöka vilka effekter halmutfodring har på hästar. En av studiens viktigaste frågeställningar var om halm