Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 1878 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Joris Cromsigt Honorary Professor at Nelson Mandela University

Joris Cromsigt, universitetslektor vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö, utnämndes nyligen till hedersprofessor vid Nelson Mandela University (NMU), Port Elizabeth, Sydafrika. "Jag känner

Joris Cromsigt Honorary Professor at Nelson Mandela University

Joris Cromsigt, universitetslektor vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö, utnämndes nyligen till hedersprofessor vid Nelson Mandela University (NMU), Port Elizabeth, Sydafrika. "Jag känner

Älgjaktvägar

Att höstens älgjakt skulle orsaka att fler älgar korsar våra bilvägar är fel, det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det är älgarnas jakt efter en partner som gör att älgarna

Älgjaktvägar

Att höstens älgjakt skulle orsaka att fler älgar korsar våra bilvägar är fel, det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det är älgarnas jakt efter en partner som gör att älgarna

Älgen - årets förnyare

Den stora älgvandringen vann i fredags tv-priset Kristallen i kategorin årets förnyare. Fler än tre miljoner tittade timmar vittnar om ett enormt intresse för skogens konung. Med i programmets

Vargens återkomst har påverkat älgavskjutningen, men inte betesskadorna eller trädslagsfördelningen

Vargens återkomst har bidragit till en minskad avskjutning av älg i svenska och norska vargrevir. Inom reviren fälls fortfarande fler älgar av jakt än av vargar, men vissa jaktlag inom reviren har

Vargens återkomst har påverkat älgavskjutningen, men inte betesskadorna eller trädslagsfördelningen

Vargens återkomst har bidragit till en minskad avskjutning av älg i svenska och norska vargrevir. Inom reviren fälls fortfarande fler älgar av jakt än av vargar, men vissa jaktlag inom reviren har

Jakten tar fler älgar än vargarna inom vargrevir

Hur ser jaktuttaget av älg ut inom ett vargrevir? En ny studie från SLU och Høgskolan i Innlandet visar att jaktuttaget på älg inom vargrevir generellt är två till tre gånger högre än uttaget från

Jakten tar fler älgar än vargarna inom vargrevir

Hur ser jaktuttaget av älg ut inom ett vargrevir? En ny studie från SLU och Høgskolan i Innlandet visar att jaktuttaget på älg inom vargrevir generellt är två till tre gånger högre än uttaget från

Gröna lösningar gav skydd mot översvämning

Stadsmiljöer dominerade av hårdgjorda ytor har begränsad förmåga att ta hand om allt dagvatten som bildas vid skyfall. Ett sätt att avlasta dagvattensystemen, och minska översvämningsrisken, är att

Gröna lösningar gav skydd mot översvämning

Stadsmiljöer dominerade av hårdgjorda ytor har begränsad förmåga att ta hand om allt dagvatten som bildas vid skyfall. Ett sätt att avlasta dagvattensystemen, och minska översvämningsrisken, är att

Älgen - årets förnyare

Den stora älgvandringen vann i fredags tv-priset Kristallen i kategorin årets förnyare. Fler än tre miljoner tittade timmar vittnar om ett enormt intresse för skogens konung. Med i programmets

Loading…