Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 2139 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Så bör EU reformera sin GMO-lagstiftning

Ett tvärvetenskapligt team av forskare har genomfört en omfattande analys som pekar på hur detaljer i EU:s lagtexter kring genetiskt modifierade organismer (GMO) kan eller bör uppdateras. Det handlar

Så bör EU reformera sin GMO-lagstiftning

Ett tvärvetenskapligt team av forskare har genomfört en omfattande analys som pekar på hur detaljer i EU:s lagtexter kring genetiskt modifierade organismer (GMO) kan eller bör uppdateras. Det handlar

Allsidig föda med inslag av lövbete gynnar älg i brukad skog

Älgar väljer vad de äter med stor omsorg, och de är duktiga på att balansera födointaget. En varierad kost, med stort intag av lövsly, ger älgar i god kondition och höga kalvvikter. Det visar en

Allsidig föda med inslag av lövbete gynnar älg i brukad skog

Älgar väljer vad de äter med stor omsorg, och de är duktiga på att balansera födointaget. En varierad kost, med stort intag av lövsly, ger älgar i god kondition och höga kalvvikter. Det visar en

Den gemensamma jordbrukspolitiken ger övergödning av Östersjön

Forskare vid SLU har tillsammans med forskare från universiteten i Stockholm och Aarhus undersökt hur den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar övergödningen av Östersjön. I två artiklar konstaterar

QWARTS-projektet avslutat

Det stora forskningsprojektet QWARTS om vittring har avslutats och den 5 februari hölls en slutkonferens. QWARTS-programmet har haft som mål att förbättra beräkningarna av vittring med fokus på ett

QWARTS-projektet avslutat

Det stora forskningsprojektet QWARTS om vittring har avslutats och den 5 februari hölls en slutkonferens. QWARTS-programmet har haft som mål att förbättra beräkningarna av vittring med fokus på ett

Den gemensamma jordbrukspolitiken ger övergödning av Östersjön

Forskare vid SLU har tillsammans med forskare från universiteten i Stockholm och Aarhus undersökt hur den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar övergödningen av Östersjön. I två artiklar konstaterar

Inga enkla svar om framtidens problem med skadeinsekter

Samtidigt som vissa trender tyder på att insekterna blir färre finns en utbredd oro att problemen med skadeinsekter kommer att öka i framtiden. Logiken är enkel – insekter är växelvarma och borde

Årsrapport 2019 Sydsvensk Skog

Hos Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap finns en växande vägg med avhandlingar uppsatta på fantastiska ekplankor från Järseke såg i Vinslöv. Under 2019 spikade Linda Petersson och Lisa

Årsrapport 2019 Sydsvensk Skog

Hos Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap finns en växande vägg med avhandlingar uppsatta på fantastiska ekplankor från Järseke såg i Vinslöv. Under 2019 spikade Linda Petersson och Lisa

Årsrapport 2019 Sydsvensk Skog

Hos Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap finns en växande vägg med avhandlingar uppsatta på fantastiska ekplankor från Järseke såg i Vinslöv. Under 2019 spikade Linda Petersson och Lisa

Loading…