Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 531 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Innovativ metod för storskalig kartläggning

Forskare vid SLU avdelning för skoglig fjärranalys har utvecklat och testat en metod för att i stor skala kartlägga förändringar och dödlighet i skogar orsakade av granbarkborre. Metoden kan användas

”Skräp-DNA” visade sig hjälpa växten att klara köldstress

En stor del av det DNA som finns i organismer innehåller ingen genetisk information, och man trodde länge att det var skräp. Ny forskning har visat att mycket av detta "skräp-DNA” faktiskt är

Bidra till forskning med foton på unga vilda djur

I sommar kan människor delta i ett medborgarforskningsprojekt om vilda djurs reproduktion. SLU efterlyser bilder på familjegrupper eller unga individer av till exempel rödräv, grävling och bäver. Det

Skräp på fjällen

Intresset för fjällvandring har ökat under de senaste åren. Med ökningen av turister kommer också ökad nedskräpning längs vandringslederna. I ett nytt projekt lett av forskare vid Sveriges

Almedalen

”Livsmedelsberedskap som håller” var den samlande rubriken för tre programpunkter under Almedalsveckan som anordnades av SLU Future Food och forskningsprogrammet Mistra Food Futures. Hur hittar vi

FF Luke-rapport

Det är viktigt att förstå möjligheter och utmaningar med hyggesfritt skogsbruk. Nu har en ny policy brief i ämnet publicerats av finska LUKE och Future Forests. Hyggesfritt skogsbruk är en av de

Kallblodstravare ger genetiska insikter om elitprestationer och blodtryck hos både häst och människa

Kallblodstravare är mycket nära släkt med nordsvenska brukshästar, men de har avlats för snabbhet på travbanor och har inslag av varmblod i arvsmassan. Genom genetiska jämförelser av dessa raser har

Mitokondrie-DNA avslöjar hur abborren koloniserade Östersjön

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Estonian University of Life Sciences har upptäckt att Östersjöregionen är en smältdegel för abborrar av olika genetiskt ursprung. Genom att

Ökad kornskörd med tätare radavstånd

Större skörd, mindre mängd ogräs, minskad arbetsinsats och bättre växtnäringsutnyttjande – bara genom att minska radavståndet på såmaskinen. Detta visar resultaten av SLU:s fältförsök med vårkorn,

Robust livsmedelsförsörjning diskuterades på Stenhammardagen

Stenhammardagen genomfördes nyligen på det gods som kungen arrenderar utanför Flen i Sörmland. Dagen arrangeras av SLU och Stenhammars godsförvaltning inom ett samarbete som syftar till att ta fram

Agrivoltaiska system

När vi satsar på att bli mer självförsörjande både på mat och hållbar energi finns en ny skörd att hämta på svensk åkermark – solel. Agrivoltaiska system som sambrukar jorden är en utveckling i tiden

Konstgjord benvävnad

Säkrare behandlingar och snabbare läkning vid steloperationer – det kan bli framtiden tack vare ett nytt biomaterial som kan liknas vid ett slags konstgjord benvävnad. Det här är första gången

Loading…