Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 1409 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:
Industridoktorander

Industridoktorander

SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) har åter utlyst ett program för industridoktorander, vilket varje år finansieras med totalt 30 miljoner kronor. I år gick två av de tolv platserna till SLU.

Industridoktorander

Industridoktorander

SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) har åter utlyst ett program för industridoktorander, vilket varje år finansieras med totalt 30 miljoner kronor. I år gick två av de tolv platserna till SLU.

torka och träd

Torka kommer enligt klimatprognoserna att bli vanligare i framtiden. Dagens klassificering av hur olika trädarter reagerar på torka behöver förbättras så att vi kan få mer korrekta prognoser av hur

torka och träd

Torka kommer enligt klimatprognoserna att bli vanligare i framtiden. Dagens klassificering av hur olika trädarter reagerar på torka behöver förbättras så att vi kan få mer korrekta prognoser av hur

Brandhistorien upprepar sig

Kunskap om historiska skogsbränder hjälper till att förutse kommande hot om bränder. – Inom några år tror jag vi kan vi göra prognoser som bidrar till en bättre beredskap, säger forskare Igor

Brandhistorien upprepar sig

Kunskap om historiska skogsbränder hjälper till att förutse kommande hot om bränder. – Inom några år tror jag vi kan vi göra prognoser som bidrar till en bättre beredskap, säger forskare Igor

Brandhistorien upprepar sig

Kunskap om historiska skogsbränder hjälper till att förutse kommande hot om bränder. – Inom några år tror jag vi kan vi göra prognoser som bidrar till en bättre beredskap, säger forskare Igor

Mindre kött och mer baljväxter – vision om hållbarare kostvanor har kartlagts

Genom att halvera köttkonsumtionen och istället tillsätta en del bönor, ärtor och linser till den svenska kosten kan utsläppen av växthusgaser från kosten minskas med 20 procent, samtidigt som

Mindre kött och mer baljväxter – vision om hållbarare kostvanor har kartlagts

Genom att halvera köttkonsumtionen och istället tillsätta en del bönor, ärtor och linser till den svenska kosten kan utsläppen av växthusgaser från kosten minskas med 20 procent, samtidigt som

Kalhyggesfri lösning för svartgran i kanadensiskt skogsbruk

I både Nordamerikas och Nordens barrskogsområden görs merparten av skogsavverkningarna i form av kalhyggen, men det finns ett växande intresse för en skogsskötsel som är mer inriktad på

Mångfaldskonferensen 2018

Välkommen till Mångfaldskonferensen 2018! Onsdag den 17 oktober samlas vi på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm för att diskutera vägar framåt för biologisk mångfald. Vår tids stora globala

Mångfaldskonferensen 2018

Välkommen till Mångfaldskonferensen 2018! Onsdag den 17 oktober samlas vi på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm för att diskutera vägar framåt för biologisk mångfald. Vår tids stora globala