Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 517 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

SLU forskare kommenterar europeisk klimatriskbedömning

Den Europeiska miljöbyrån publicerade nyligen en europeisk klimatriskbedömning som nedslående konstaterar att EU:s politik och anpassningsåtgärder inte håller jämna steg med de snabbt växande

Gensaxen - inget trollspö men ett konkurrenskraftigt verktyg i växtförädlingen

Om gensaxen Crispr/Cas9 får grönt ljus i EU, kommer fler forskare och växtförädlare att kunna utveckla så kallade genomredigerade sorter av grödor, som på olika sätt bidrar till en mer hållbar och

Friska askar förädlas för framtiden

Den första rapporten om askskottsjuka i Sverige kom 2001. Sedan dess har sjukan fått fäste och askens existens är starkt hotad när allt fler träd angrips. Löven försvinner, grenarna blir torra och

Föryngring och konkurrens i fattig tallskog

Hjälper stora träd sina närliggande avkommor att klara sig? Frågan har varit grundstenen i en populärvetenskaplig bild av skogen som ett sammankopplat nätverk i hjälpsam symbios. Men i svenska

Granens symbios med marklevande svampar – kan den hjälpa trädet mot torka och granbarkborrangrepp?

Torka och högre temperaturer blir vanligare i takt med klimatförändringar, vilket utgör en risk för våra svenska granskogar. Forskare söker därför svar kring förhållanden under mark som skulle kunna

Ny film visar varför nyckelbiotoperna fortfarande är aktuella

Följ med på en resa från den första till den sista nyckelbiotopen. SLU och Bitzer Productions har gjort en film om nyckelbiotoperna, deras historia och värden. I och med Högsta förvaltningsrättens

Nationella vattenbrukskonferensen 2024: Kompensationsodling, klimat och vägen framåt i fokus

Nationella vattenbrukskonferensen 2024, denna gång i Umeå, samlade drygt 100 personer – alla med ett intresse för vattenbruk – från odlare, forskare och förädlare till myndigheter och

Så påverkades vilda djur av Covid-19-pandemin

Covid-19 ändrade inte bara människors beteenden utan också vilda djurs. När samhällen stängde ner och människor sökte sig ut i naturen blev djuren där mindre aktiva. När restriktionerna hävdes och

SLU och nordiska partners belyser möjligheter och begränsningar med skogliga fjärranalysdata

SLU och dess nordiska partners i Mistra Digital Forest och SmartForest samarbetar för att utveckla dataassimilering. Genom att integrera omfattande fjärranalysdata i modeller kan man nu bättre förstå

Nu är det dags att börja provtagningen

Eftersom musslor filtrerar vatten när de äter, ingår alger i deras kost. Det gör musslorna högintressanta för att lära sig mer om giftiga algblomningar. Därför provtar forskare nu musselodlingar för

Marie Stenseke gästprofessor

Marie Stenseke brinner för tvärvetenskap och har genom sin långa karriär samlat mycket erfarenhet om tvärvetenskapliga arbetssätt. Under tre års tid kommer hon som gästprofessor att fortsätta med att

Mistra Food Futures

Forskningsprogrammet Mistra Food Futures startade i augusti 2020 med den övergripande visionen att skapa en vetenskapsbaserad plattform som bidrar till att omvandla det svenska livsmedelssystemet

Loading…