Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 519 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:
Köttdjur, foto Karin Wallin.JPG

SLU-forskare får bidrag till forskning om mobil slakt

Marie-Claire Cronstedts stiftelse har gett en stor donation till forskning om småskalig och mobil slakt av nötkreatur. (Foto: Karin Wallin/SLU) Marie-Claire Cronstedts stiftelse donerar 810 000 kronor för att stödja första årets forskning på ...

DSC02288-Torshavn-w.jpg

CBM har medverkat i nordisk utvärdering

Tórshavn, Färöarna. Foto: Håkan Tunón Under 2016 och 2017 har det i de nordiska länderna pågått ett projekt för att utvärdera status och trender vad gäller biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kustområdena, men också vad det är ...

testomraden.jpg

Skogsdatalabbet tillgängliggör data för demonstrationsområden

Försöksområdena Krycklan och Remningstorp Utvalda data för de två försöksområdena Krycklan och Remningstorp finns nu tillgängligt för nedladdning via Skogsdatalabbet. De dataset som finns tillgängligt för nedladdning innehåller det som ...

Johanna Widenberg. Foto: Johan Wickström

Pris till Johanna Widenbergs bok om 1700-talets stora nötkreaturssjukdomar

Johanna Widenberg. Foto: Johan Wickström Agrarhistoriker Johanna Widenberg får Kungliga Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete på 50 000 kronor för sin svenska monografi "Den stora kreatursdöden. Kampen mot boskapspesten ...

ultuna_mhs.jpg

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

SLU:s campusområde i Ultuna, Uppsala. Foto: Mark Harris/Frozentime.se Vid SLU installeras i år sex nya professorer. Fredag den 23 mars håller de sina webbsända installationsföreläsningar i Ultuna utanför Uppsala. Föreläsningarna handlar om ...

moth scales_300.jpg

Nyupptäckt arkiv över forntida insektsutbrott i sjösediment

Tusentals fjäll täcker en fjärils kropp och vingar, som takspån på ett tak, arrangerade i rader. Storleken på fjällen är ungefär en tjugondels millimeter. Mikroskopfoto: Emy Tremblay & Miguel Montoro Girona. Sedimenten i våra sjöar speglar ...

bilfri-edit.jpg

Bilfria urbana distrikt - ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt

Friisgatan, Malmö 2017. Foto: Nina Vogel Det Vinnova-finansierade projektet "Bilfria urbana distrikt" är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som utvecklar, testar och syntetiserar tillvägagångssätt och praxis mot bilfri stadsutveckling. Staden ...

YHeimbrand_otolit_Sr_Mn.jpg

Spårämnen i hörselstenar viktigt verktyg i torskförvaltningen

Tvärsnitt av en hörselsten från en östersjötorsk. De röda markeringarna är vinterzoner som indikerar att torsken var fyra år gammal när den fångades. Foto: Yvette Heimbrand, SLU. Förvaltning av fisk kräver vetenskapliga underlag. För östersjötorskens ...

UppsalaasenVattenskyddsomrade_415.jpg

"Grundvatten hotas när städer växer" - Externwebben

Grundvatten hotas när städer växer" - Foto: Stephan Köhler Dricksvattenforskning vid institutionen för vatten och miljö uppmärksammas av Formas. Stephan Köhler, professor vid institutionen för vatten och miljö, intervjuas i senaste numret av ...

bjoerkknoppar300.jpg

Trädknopparnas vintervila förklarad i detalj

Björkknoppar i vintervila. Foto: David Stephansson För träd i nordliga klimat är det viktigt att knopparna inte lockas att slå ut vid tillfälliga varmare perioder under vintern, utan först när det är vår på riktigt. Därför försätts knopparna ...

Kor_foto_Jonas-Johansson-Wensman-SLU.jpg

Svensk livsmedelssäkerhet sprids till Östafrika

Ett gott hälsoläge hos livsmedelsproducerande djur är en förutsättning för en hållbar produktion av animaliska livsmedel och för en framtid där antibiotika fortsatt kan användas effektivt för att behandla allvarliga infektioner hos människa ...

Trosk_JonasHentatiSundberg_web.jpg

Svältande Östersjötorskar lägger färre ägg

Foto: Jonas Hentati-Sundberg De senaste två decennierna har de stora torskarna i stort sett försvunnit i östra Östersjön. Torskarnas kroppskondition har försämrats drastisk och fiskarna är kortare och smalare än tidigare när de når sexuell ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10