Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 323 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

Utredning lyfter SLU Skogsskadecentrum

Almen är akut hotad i Sverige och riskerar att försvinna helt om inget görs. Landsbygdsminister Peter Kullgren fick nyligen ta emot ett yttrande från utredningen om skogsträdsförädling för ökad

Lyssna på forskarna – men tänk själv!

Det är lätt att bli förvirrad i debatten om skogen och klimatet. Forskningen ger svar som ibland kan upplevas motstridiga. Men det ena eller andra behöver inte vara fel; svaren påverkas mycket av

Ny miljöanalysrapport om maskininlärning för kartläggning av stadsträd

Blaz Klobucar som är forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning har precis publicerat rapporten “Urban Tree Detection in Historical Aerial Imagery of Sweden: A Test

Finalisterna i årets studentdesigntävling har utvalts!

Här presenteras de tre nominerade förslag som har gått vidare till finalen efter juryns beslut. Finalen kommer att äga rum på SKKF:s Rikskonferens den 20-21 maj i Norrköping. Årets tema, "Återskapad

Ny FOMA-rapport: Riktlinjer för lek – då och nu

Linnea Fridell och Maria Kylin vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU har precis publicerat en rapport med titeln: ”Riktlinjer för lek – då och nu” som de har

Lyssna bättre för ett hållbart samhälle

Åsa Berggren och Keri Facer är forskarna som samarbetar för att utveckla metoder för mer demokratisk kommunikation i olika samhällsfrågor. Själva kärnan i deras gemensamma projekt är att förbättra

Internationellt symposium på Alnarp om att förvalta offentliga platser

Den 3–5 juni arrangerar ämnesgruppen landskapets governance och förvaltning på SLU ett internationellt symposium om förvaltning av offentlig miljö som riktar sig till forskare såväl som praktiker.

Varmare vintrar påverkar redan skogen

Det står klart att klimatförändringarna redan påverkar vintrarna i Sverige. Hur det drabbar den svenska skogen kommer SLU-forskaren Hjalmar Laudon att försöka ta reda på med hjälp av nya

Movium Fakta nr 2, 2024: Urban lek under 150 år

I Movium Fakta nr 2, 2024 ser vi på hur platser för barns lek, under de senaste 100 åren, har förändrats. Under de senaste 100 åren har platser för barns lek genomgått en radikal förändring. Efter

SLU-forskare i projekt om grönska mot extremväder

I projektet Green4Extremes ska forskare från SMHI, SLU och Lunds universitet göra en utvärdering av hur grön infrastruktur kan ge synergieffekter som motverkar både översvämning och värmestress i

Två nya docenter vid institutionen för vatten och miljö

Under våren 2024 utnämndes två nya docenter vid institutionen för vatten och miljö. De nya docenterna är Anna-Karin Dahlberg och Jennifer Anderson som tidigare presenterat sina forskningsbidrag under

Installation och föreläsningar av nya professorer

Den 19 april installerades elva nya professorer vid SLU i Uppsala. Ceremonin ägde rum i Undervisningshusets aula på Ultuna. Därefter följde middag och dans. Professorerna, som representerar alla SLU:

Loading…