Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 280 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

Växters tillväxt påverkas av markens egenskaper och mikroorganismer

Hur påverkar markens egenskaper och mikroorganismer tillväxt av plantor? David Castro, doktorand i Vaughan Hurrys grupp vid Umeå Plant Science Centre och SLU, visade i sin doktorsavhandling att

PARC förbättrar riskbedömning av kemikalier

Ett europeiskt forsknings- och innovationsprogram har i dagarna lanserats för att utveckla nästa generations riskbedömning för kemikalier. Programmet som heter PARC, European Partnership for

Hanna Astners disputation

Hanna Astner, doktor vid Institutionen för ekonomi har fredagen den 13 maj lagt fram sin avhandling "Exploring entrepreneurial processes in new markets: Towards sustainable food systems" Opponent var

professorsinstallation Umeå

Den 6 maj hölls ceremonin vid SLU i Umeå. De som installerades var Michael Gundale, Sylvia Larsson, Tommy Lundgren, Hannele Tuominen och Dag Fjeld. Professorernas installationsföreläsningar var

Känslosam avskedsexkursion för FRAS doktorander

Tagels gård och Asa försökspark i Småland har varit arbetsplatser för många av FRAS-doktorandernas forskningsprojekt under de fyra år som gått sedan programmet startade. Det var därför naturligt att

Förorenat frö förödande

Utbrotten av diplodia på tall har varit något av ett mysterium. De kan bero på dödliga svampar i fröer. Det är välkänt att importerade växter kan ha fripassagerare i form av patogena svampar och

Upptakt på vägen mot mer löv

Den rekordstora satsningen på snabbväxande lövträd är nu igång.Idag planteras nästan bara gran och tall, målet är att var tionde planta är ett lövträd om tio år. – Framför allt hoppas vi på förädlad

Upptakt på vägen mot mer löv

Den rekordstora satsningen på snabbväxande lövträd är nu igång. Idag planteras nästan bara gran och tall, målet är att var tionde planta är ett lövträd om tio år. – Framför allt hoppas vi på förädlad

Disputation på institutionen för ekonomi

Jonathan Stråle, doktor vid institutionen för ekonomi har fredagen den 29 april lagt fram sin avhandling "Travel demand and environmental policy" Jonathan Stråle försvarade sin avhandling "Travel

Digitalisering i svenskt skogsbruk

FRAS-seminarium 2022-04-20. Digitalisering i skogen är en het fråga i skogsbruket, med ständigt nya produkter och verktyg som utvecklas och förfinas. Möjligheterna att använda dessa för att förbättra

Mikolaj Lula dissertation

Mikolaj Lula vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap har fredagen den 29 april lagt fram sin avhandling "Regeneration methods and long-term production for Scots pine on medium fertile and

Mostarin Ara dissertation

Mostarin Ara vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap har fredagen den 29 april lagt fram sin avhandling "Establishment and early management of young forest in Sweden : stand structure, spatial

Loading…