Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 692 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

Hedersdoktorer 2018

Sex nya hedersdoktorer, varav fem kvinnor, har utsetts vid SLU. Hedersdoktorernas olika ämnen spänner från skogs- och miljöengagemang, husdjursforskning och hotade djurarter till skelettsjukdomar,

Bokslutskommentar halvår 2018

Bokslutskommentar halvår 2018

Fakultetens utfall för första halvåret ligger nära 50 procent av budget både avseende intäkter och kostnader. Det är budgeterat att fakulteten ska göra ett underskott om cirka 55 miljoner kronor (

Ledamöterna till hörandeförsamlingen utsedda

Ledamöterna till hörandeförsamlingen utsedda

I processen att utse en ny rektor ska fakulteterna utse varsin hörandeförsamling. På mötet den 12 september beslutade fakultetsnämnden vilka som ska ingå i NJ:s hörandeförsamling. Den består av elva

Indragning av kapital möjliggör fortsatta satsningar på läraranställningar

Indragning av kapital möjliggör fortsatta satsningar på läraranställningar

SLU har ett stort kapital som kommer från oanvända statsanslag, alltså i grunden skattemedel. De årliga statsanslagen ska normalt förbrukas årligen. För att minska på SLU:s kapital beslutade

Test

Test

Test

Rektorsbloggen om fördubblat antal studenter

Rektorsbloggen om fördubblat antal studenter

I det senaste inlägget i rektorsbloggen bjuder prorektor Karin Holmgren in till förslag om hur vi kan förverkliga visionen att fördubbla antalet studenter till SLU:s 50-årsfirande, år 2027. En

Rektorsbloggen om fördubblat antal studenter

Rektorsbloggen om fördubblat antal studenter

I det senaste inlägget i rektorsbloggen bjuder prorektor Karin Holmgren in till förslag om hur vi kan förverkliga visionen att fördubbla antalet studenter till SLU:s 50-årsfirande, år 2027. En

Inventering av lokalutnyttjande i Ulls hus

I en undersökning av Riksrevisionen framkom bland annat att lärosäten i alltför liten utsträckning undersöker hur effektivt kontorsytor och bokningsbara lokaler utnyttjas. Med hänsyn till rapporten

Frågelåda, dubbla antalet studenter

Frågelåda, dubbla antalet studenter

SLU arbetar med visionen att vår studentpopulation är fördubblad till år 2027 och att den speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning. Flera projekt pågår för närvarande om utbildningens struktur

Frågelåda, dubbla antalet studenter

Frågelåda, dubbla antalet studenter

SLU arbetar med visionen att vår studentpopulation är fördubblad till år 2027 och att den speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning. Flera projekt pågår för närvarande om utbildningens struktur

Identification of potential level shifts in environmental time series

När miljötidsserier påverkas av ändrad kemisk metodik eller byte av ansvarigt labb kan statistiska metoder användas för att analysera om den aktuella serien uppvisar en nivåförändring. Skattningen av

Ladok-knapp

Ladok-knapp

Införandet av nya Ladok har inneburit många fler användare bland lärare och studieadministratörer. Därför införs nu en knapp som leder till Ladoks inloggningsida. Ladokknappen ersätter knappen för