Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 291 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

Sista ansökningsdag för att söka såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

henrik.j.persson@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Forskare och doktorander på SLU

Med poppel i tanken

En storskalig odling av poppel kan ge ett avgörande bidrag för att göra de tunga transporterna fossilfria. Möjligheterna framhålls i en forskningsrapport till Energimyndigheten och f3 (

Ungskog i nytt ljus

I sin doktorsavhandling visar Mostarin Ara föryngring och ungskog i nya perspektiv. Hon disputerade 29 april. Ett förvånande resultat från hennes forskning är att den rumsliga fördelningen av

Trumf för tall

Det finns anledning att välja tall även på ganska bra marker - och när man föryngrar är markberedning ett måste. Det visar Mikolaj Lula i sin doktorsavhandling. Han disputerade 29 april. Det finns

Upptakt på vägen mot mer löv

Den rekordstora satsningen på snabbväxande lövträd är nu igång. Idag planteras nästan bara gran och tall, målet är att var tionde planta är ett lövträd om tio år. – Framför allt hoppas vi på förädlad

Rekordmånga studenter

När höstterminen nu börjat har Alnarp långt över 100 skogliga studenter. – Det är väldigt roligt. Inte minst är vår nya utbildning, Skog och Landskap populär. Med den når vi nya grupper av studenter

Karin Amsten

Karin Amsten försvarade sin avhandling "Fire and herbivory – key drivers of temperate open ecosystems : Effects of consumer control on woody and herbaceous plant communities in temperate wood-pasture

Nytt europeiskt projekt: Naturescapes

Professor Kes McCormick vid institutionen för människor och samhälle medverkar i ett nytt europeiskt projekt om naturbaserade lösningar och transformativ förändring med ett landskapsperspektiv. Läs

Utlysning rektors samverkansuppdrag 3 inriktningar

Rektors samverkansuppdrag syftar till att stötta SLU:s samverkan med aktörer utanför akademin samtidigt som de stärker SLU:s forskning, utbildning och miljöanalys. De ska bidra till synliggörandet av

SLU attraktiv arbetsgivare

SLU är bäst i klassen bland alla lärosäten när Randstad listar Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Undersökningen, Randstad Employer Brand Research, genomförs årligen och har drygt 4000

Ny utvecklingschef

Den 1:a november klev Mårten Hetta på sitt nya uppdrag som utvecklingschef för ladugårdsdrift vid VH. Uppdraget är nyinrättat och en funktion i den nya organisationen vid fakulteten. Målet med

Urbana planteringar med naturen som förebild

I detta faktablad redovisas teorier om hur man som gestaltare kan gå tillväga för att skapa stabila ekosystem i urban miljö med naturliga växtsamhällen som utgångspunkt Idag bor en stor del av

Loading…