Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 1028 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

studentboet

Kan du tänka dig att hyra ut till en student i höst? Ta i så fall kontakt med Studentboet, som förmedlar bostäder. Ett anmälningsformulär finns på https://studentboet.se/classifieds/new .

Många medarbetare missar friskvårdrabatter

Personalavdelningen på SLU har nu utarbetat rabatter för friskvård. Vanligtvis handlar det om rabatter på årskort. Inte sällan missar anställda att utnyttja dessa rabatter och betalar fullt pris helt

Fish and wildlife-studenter prisas

Anna Widén och Sam Shry, tidigare studenter vid masterprogrammet Management of Fish and Wildlife Populations har mottagit Arvid Lindmans pris för sina examensarbeten. Arvid Lindmans pris delas

Ny varumärkesmanual för SLU

En stark, tydlig och enhetlig bild av SLU ger oss konkurrenskraft och goda förutsättningar att attrahera studenter, medarbetare, finansiering och uppdrag. Nu finns en ny, beslutad varumärkesmanual

Fish and wildlife-studenter prisas

Anna Widén och Sam Shry, tidigare studenter vid masterprogrammet Management of Fish and Wildlife Populations har mottagit Arvid Lindmans pris för sina examensarbeten. Arvid Lindmans pris delas

Fish and wildlife-studenter prisas

Anna Widén och Sam Shry, tidigare studenter vid masterprogrammet Management of Fish and Wildlife Populations har mottagit Arvid Lindmans pris för sina examensarbeten. Arvid Lindmans pris delas

Ak högtid Alnarp

Alnarp visade sig från sin bästa sida i försommarblom när det var dags för professorsinstallation. Fem professorer installerades den 10 maj. De forskar inom vitt skilda områden, men de arbetar alla

Ak högtid Alnarp

Alnarp visade sig från sin bästa sida i försommarblom när det var dags för professorsinstallation. Fem professorer installerades den 10 maj. De forskar inom vitt skilda områden, men de arbetar alla

Claudia Köhler – en av NJ:s framgångsrika forskare

Claudia Köhler blev nyligen utsedd till Wallenberg Scholars, vilket innebär att Claudia får 18 miljoner kronor att spendera under fem år. Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och

Vill du föreläsa för allmänheten på "Värt att veta" hösten 2019?

Vill du föreläsa för allmänheten på "Värt att veta" hösten 2019?

Nu har vi öppnat intresseanmälan för forskare som vill hålla ett populärvetenskapligt föredrag under höstterminen 2019 i Ultuna. Föreläsningarna, som arrangeras på lunchtid, är öppna för alla, och är

rektorsbloggen 13 maj

rektorsbloggen 13 maj

SLU är ofta i fokus i media, tack vare att SLU:s kunskap är relevant och når ut. Rektor Karin Holmgren noterar hur ofta SLU nämns i media, och kunde vid landsbygdsministerns besök i förra veckan

Utdelning av medel för program Skog, Klimat och Vilt

Utdelning av medel för program Skog, Klimat och Vilt

Sju projekt beviljas medel från den projektutlysning, som skedde inom miljöanalysprogram Skog, Vilt och Klimat. Det har dekanen vid fakulteten för skogsvetenskap beslutat. Allt som allt rör det sig