Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 294 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

FRAS - dubbel kraftsamling

Ett forskningsprojekt har både gett kunskap om skogsskötel och stärkt forskningen i södra Sverige genom ett gränsöverskridande samarbete. Förkortningen FRAS står för Framtidens skogsskötsel i södra

Samarbete _djurvälfärd

Djurvälfärd och en hållbar djurhållning är viktiga komponenter för en hållbar global livsmedelsförsörjning. Djurskyddet i Sverige håller en hög nivå, och även om det finns förbättringspotential är

Smedjeveckan igång

Praktiska tips och uppmuntran till att tänka i nya banor för att bidra till att vi får en jord där människor och djur mår bra, går som en röd tråd genom Smedjeveckans aktiviteter. Skara kommuns

SLU:s förtjänstmedaljer 2022 till Blokhuis, Garcia-Gil och Bertram

Nu har årets mottagare av SLU:s medaljer för förtjänstfulla insatser utsetts. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Harry Blokhuis. Förtjänstmedaljen i guld går till forskare Rosario

Högnivåmöte för nordiska universitet

Under två dagar samlas rektorer och vicerektorer för de nordiska universitetsdagarna som hålls i Bryssel. På mötet kommer man diskutera visioner för europeisk forskning, innovation och utbildning.

Högtid för trädälskare

Under en klarblå himmel invigdes det uppgraderade Campusarboretet i Umeå. Cecilia Berg från Akademiska hus invigningstalade och planterade en gotländsk gardarönn, Sorbus atrata, tillsammans med

Workshopserie om modern växtförädling fortsätter

Under hösten 2022 satsar SLU Grogrund på ytterligare tre digitala workshoppar om moderna metoder inom växtförädling. De är öppna för såväl doktorander, postdoktorer och forskare som yrkesverksamma.

Rekordmånga studenter

När höstterminen nu börjat har Alnarp långt över 100 skogliga studenter. – Det är väldigt roligt. Inte minst är vår nya utbildning, Skog och Landskap populär. Med den når vi nya grupper av studenter

Rekordmånga studenter

När höstterminen nu börjat har Alnarp långt över 100 skogliga studenter. – Det är väldigt roligt. Inte minst är vår nya utbildning, Skog och Landskap populär. Med den når vi nya grupper av studenter

Medel för landsbygdsforskning

Regeringen har sedan 2019 gett SLU i uppdrag att stärka forskningen kring landsbygderna genom förbättrad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning om landsbygder och regional

Philip McCleaf, Uppsala Vatten, tilldelas Mårten Carlssons pris 2022

Philip McCleaf, process- och utvecklingsingenjör vid Uppsala Vatten och Avfall AB, tilldelas Rektor Mårten Carlssons pris 2022. Hans insatser för forskning och utbildning vid SLU kring

Djurskyddskonferens 2022

Den 15 november är det dags för Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens, i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Årets tema är "Djurskyddet och döden" med fokus på avlivning och

Loading…