Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 149 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Big Old Fat Fecund Females

Big Old Fat Fecund Female (BOFFF) fish play a key role in the productivity and recovery of exploited fish stocks. Larger and older fish contribute disproportionately to spawning, they are more

Här visar data översvämningarna

På senaste tiden har analyspersonalen vattenkemiska laboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet fått analysera om många vattenprover eftersom systemen larmat för avvikande resultat. De avvikande

Hummerpremiär

Måndag den 25 september 2023 är det premiär för årets hummerfiske. I Sverige är det europeisk hummer (Homarus gammarus) vi vill fånga i våra tinor. Misstänka fynd av dess släkting – den amerikanska

Krycklan Symposium

tejshree.tiwari@slu.se Sign up    PO-Backström SLU Umea Welcome to the 20th annual Krycklan Symposium 09.30 – 10.00 Coffee 10:00 -12:00 From Svartberget to Krycklan – the building of a research

50 års mätningar av växtnäringsläckage från jordbruksmark

Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från fält i Sverige. Mätserierna är ovärderliga som

Europeiska vattendrag har återhämtat sig

En ny internationell studie visar att vattenmiljöerna i europeiska vattendrag har förbättrats under de senaste decennierna. Men studien indikerar samtidigt att den positiva utvecklingen har avstannat

Älvkarleby

Fiskeriförsökstationen i Älvkarleby förbereds just nu inför en nedläggning. Bakgrunden till stängningsbeslutet är att den finansiering som funnits från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har upphört.

DNA-kartläggning ger ny kunskap om svenska svampar

Långt fler svampar än man tidigare trott växer i marken. Faktum är att de svampar vi kan se med blotta ögat är i minoritet. Det är en av insikterna från snart tio års DNA-kartläggning som publicerats

Tonsatt Östersjöforskning

Storspiggens spridning i Östersjöns kustvikar är en av de utmaningar som Östersjön står inför. Agnes Olin vid SLU berättar om hur hennes forskning blev till musik och om vad Östersjön betyder för

Nytt initiativ för övervakning av jordens biologiska mångfald

Arter försvinner i en takt vi aldrig tidigare sett. Forskare menar nu att det finns ett akut behov av ett system för att övervaka jordens biologiska mångfald. Jordens biologiska mångfald är hotad.

Snabbfotad inventering av skogsskador

Med snabb och bra koll på skogsskador kan vi lindra skadeutbrotten och minska kostsam, onödig skogsdöd. Därför grundades NRS, Nationell riktad skogsskadeinventering; en snabb och flexibel

Invasiv parasit i simblåsan kan påverka ålen negativt

Hos den europeiska ålen förekommer sedan 1980-talet en simblåseparasit med asiatiskt ursprung. En ny studie från SLU visar att dessa parasitangrepp inte tycks ha så stor inverkan på ålens allmänhälsa

Loading…