Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 352 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Nya kartor visar fiskarnas viktigaste uppväxtmiljöer

En ung torsk på Västkusten trivs i en ålgräsäng eller bland stenar och tång, Östersjökustens unga abborrar i nate- och tångskogar i grunda vikar. Under sin uppväxt är fisk ofta beroende av specifika

Bra att det pratas om skogen

Frågan om skogens roll i ett framtida klimatomställt välfärdssamhälle är högaktuell. SVTs Vetenskapens värld belyser detta på ett spännande sätt i sin programserie ”Slaget om skogen”: ska vi använda

WRAM blir en del av SBDI

Svenska LifeWatch upphör i slutet av 2021 och ersätts av konsortiet Svensk biodiversitets-datainfrastruktur SBDI. WRAM fortsätter samarbetet på ett liknande sätt. SLU WRAM är nu en del av den svenska

Fem nya forskningsprojekt får bidrag från Svenska artprojektet

SLU Artdatabanken fördelar 10 miljoner kronor inom ramen för Svenska artprojektet i bidrag till taxonomisk forskning. Det handlar om fem projekt som har beviljats bidrag för perioden 2022-2024 med

Video from the seminar; Individual-based tree modelling for remote sensing data

Det här är en inspelning från seminariet, presenterat av Arne Pommerening den 24 september. Seminariet är en del av seminarieserien Environmental Statistics – a Statistics@SLU seminar series

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum?

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum? parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till ett webbinarium om hur alternativa metoder och visuellt berättande kan

Video from the seminar; Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Det här är en inspelning från seminariet, presenterat av Claudia von Brömssen den 27 augusti. Seminariet är en del av seminarieserien Environmental Statistics – a Statistics@SLU seminar series

Hack for Sweden 2021

Nu går det att anmäla sig till innovationstävlingen Hack for Sweden 2021. SLU är engagerad i två av tävlingens fyra utmaningar: Förstärkt natur med AR och Landskap för alla. Tävlingen riktar sig till

Informationsfilm om att minska läckage av diflufenikan

Säkert växtskydd har tagit fram en informationsfilm riktad till lantbrukare om hur läckaget av diflufenikan kan minskas. Gustaf Boström från SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) är

Utforska arters namn och släktskap i Artfakta

Nu lanserar SLU Artdatabanken en förbättrad tjänst för taxonomer och alla som behöver hålla reda på organismers namn och släktskap. Den nya tjänsten finns integrerad med andra digitala tjänster i

Kräftpest i Öresjö

En av Sveriges största sjöar med bra flodkräftfiske, Öresjö vid Trollhättan, kan ha drabbats av kräftpest. I mitten av augusti i år hittades döda flodkräftor i Sågån i sjöns utflöde. Analyser från

Östersjödagen 2021

Ökande vattentemperaturer är av de utmaningar som Östersjön står inför. Anna Gårdmark, professor på institutionen för akvatiska resurser vid SLU, berättar om varför Östersjön behöver en egen dag och

Loading…