Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 138 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Värmeböljan i maj gjorde att sommaren kom extra tidigt i år, visar Försommarkollen

På världsmiljödagen och nationaldagen rapporterade medborgarforskare från nästan 1200 platser över hela landet in blomningen av hägg och syrén och några andra vanliga försommarblommor hemma hos sig.

Inventering för naturvårdsarter

Det saknas idag kunskap om var i skogen som särskilt skyddsvärda arter finns och hur de påverkas av skogsbruk. Men det vill miljöanalytiker nu få svar på genom ett projekt där svenska skogar

Forskare på SLU kommenterar ICES råd för fisket i Östersjön

Den 31 maj publicerade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sin vetenskapliga rådgivning för 2025 års fiskemöjligheter i Östersjön. Rådet rekommenderar ett fortsatt stopp för torskfiske i

Försommarkollen ska visa vad som blommar på nationaldagen

Alla runt om i landet kan agera medborgarforskare och rapportera om några av våra vanligaste blommor har börjat blomma eller ej på Världsmiljödagen och Nationaldagen, hemma hos sig. Kampanjen

Årets trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Ökningen av virkesförrådet har avtagit, renlaven minskar men blåbärsrisets utbredning fortsätter att vara stabilt. Dessa trender framgår i den årliga officiella statistiken som Riksskogstaxeringen

SLU testar trålkamera – för att minska fiskfångsten

Genom att montera en stereovideo-kamera i trålen vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet minska behovet av trålningar vid akustiska fiskundersökningar. Nu testas tekniken ombord på SLU:s

SLU Riksskogstaxeringen prisad för sitt arbete med oberoende fakta om skogen

Riksskogstaxeringen har tagit emot utmärkelsen Träkronan för sitt långsiktiga arbete med att samla in och presentera oberoende fakta om den svenska skogens tillstånd. Programchef Cornelia Roberge ser

Ny miljöanalysrapport om maskininlärning för kartläggning av stadsträd

Blaz Klobucar som är forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning har precis publicerat rapporten “Urban Tree Detection in Historical Aerial Imagery of Sweden: A Test

Fler men mindre kräftor i Vättern och Hjälmaren

Signalkräftorna blir allt fler i Sveriges största sjöar: Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Men i flera av sjöarna ökar samtidigt andelen små kräftor. - Att vi ser tecken på höga tätheter av

Ny FOMA-rapport: Riktlinjer för lek – då och nu

Linnea Fridell och Maria Kylin vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU har precis publicerat en rapport med titeln: ”Riktlinjer för lek – då och nu” som de har

SLU Riksskogstaxeringen bidrar till Kungliga Djurgårdens skogsarv med inventeringsexpertis

SLU Riksskogstaxeringen har etablerat sig som en pålitlig partner för skoglig inventering och förser nu Kungliga Djurgården i Stockholm med expertis för deras pågående inventeringsprojekt. Att samla

Metaboliter till växtskyddsmedel

En lista på 38 metaboliter till växtskyddsmedel har identifierats som relevanta att analysera i svenska grund- och ytvatten av SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB). Kunskapen om

Loading…