Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 558 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

SLU utvärderar om konstgjorda rev kan rädda torsken

Byfjorden i Bohuslän ska få fler konstgjorda rev tänkta att skapa skyddande livsmiljöer för bland annat torsk. Men leder reven till att reproduktionen av torsk ökar och kan de bidra till att torsken

SLU utvärderar om konstgjorda rev kan rädda torsken

Byfjorden i Bohuslän ska få fler konstgjorda rev tänkta att skapa skyddande livsmiljöer för bland annat torsk. Men leder reven till att reproduktionen av torsk ökar och kan de bidra till att torsken

Virkesförrådet ökar men i långsammare takt

Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter. Det visar SLU Riksskogstaxeringen som

Virkesförrådet ökar men i långsammare takt

Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter. Det visar SLU Riksskogstaxeringen som

Beviljade miljöanalysmedel vid skogsfakulteten

Beviljade miljöanalysmedel vid skogsfakulteten

Projektmedel medel inom miljöanalysprogrammen skog och klimat har fördelats av dekanen enligt förslag till beslut i Foman-S till följande projekt som sökt medel i utlysningen 2020. Program Klimat

vårkollen2020

I dag är det vårdagjämning! Men stora delar av landet har redan fått känna på våren i år, även om vi fått lite bakslag i vädret emellanåt efter det. I år verkar dock våren ha kommit ovanligt tidigt

Årsrapport Forsmark

Vid energiframställningen i kärnkraftverket nyttjas stora mängder havsvatten för att kyla processerna. Det uppvärmda kylvattnet pumpas sedan ut till Biotestsjön och sedan vidare till närliggande

Årsrapport Forsmark

Vid energiframställningen i kärnkraftverket nyttjas stora mängder havsvatten för att kyla processerna. Det uppvärmda kylvattnet pumpas sedan ut till Biotestsjön och sedan vidare till närliggande

Covid-19: så påverkas rådgivning och datainsamling vid SLU Aqua

Trots reserestriktioner och tuffa regler om social distansering så fortlöper arbetet med beståndsuppskattningar och rådgivning inom internationella havsforskningsrådet, ICES. Detsamma gäller i

Våren tog halt

Över 10 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från nästan 2 000 platser i landet, när Vårkollen ville veta hur långt våren hade kommit under

Våren tog halt

Över 10 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från nästan 2 000 platser i landet, när Vårkollen ville veta hur långt våren hade kommit under

Expedition med ”extra allt” vidgar förståelsen för Östersjöns ekosystem

Onsdag 29 april stävar forskningsfartyget R/V Svea ut på SPRAS: en expedition som samlar in data om sill och skarpsill i Östersjön. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet passar på att utveckla

Loading…