Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 413 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Snösmältningen över på Röbäcksdalen

Snösmältningen är en intressant period för de forskare som följer vattenflöden i naturen. På Röbäcksdalen har vi nu börjat följa snösmältningen som en del av programmet SITES water . NJV:s

Snösmältningen över på Röbäcksdalen

Snösmältningen är en intressant period för de forskare som följer vattenflöden i naturen. På Röbäcksdalen har vi nu börjat följa snösmältningen som en del av programmet SITES water . NJV:s

BSSC invigt

I går invigde kronprinsessan Victoria Baltic Sea Science Center på Skansen. Nu kan du också besöka det nya kunskapscentrumet om Östersjön, som blivit verklighet genom en unik samverkan, där bland

BSSC invigt

I går invigde kronprinsessan Victoria Baltic Sea Science Center på Skansen. Nu kan du också besöka det nya kunskapscentrumet om Östersjön, som blivit verklighet genom en unik samverkan, där bland

ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 går till Karin Wågström

ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 går till Karin Wågström

Karin Wågström tilldelas ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 för hennes arbete med att bekämpa almsjukan på Gotland. Karin insåg tidigt almsjukans hot och samtidigt möjligheten till bekämpning i och

En nykomling Hittades i dykinventeringen utanför Ringhals, en rödalg med namnet hamndun!

Kylvattenanvändningen vid Ringhals kärnkraftverk kan påverka fisk- och skaldjurssamhället genom intaget av kylvatten och utsläppet av det uppvärmda kylvattnet. Det biologiska

Recipientkontroll vid Oskarshamnsverket

Hur påverkas miljön runt Oskarshamns kärnkraftverk och vad händer när kylvatten släpps ut? SLU Aqua, institutionen för akvatiska resurser, gör årligen biologiska undersökningar i vattnen utanför

ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 går till Karin Wågström

ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 går till Karin Wågström

Karin Wågström tilldelas ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 för hennes arbete med att bekämpa almsjukan på Gotland. Karin insåg tidigt almsjukans hot och samtidigt möjligheten till bekämpning i och

ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 går till Karin Wågström

ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 går till Karin Wågström

Karin Wågström tilldelas ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 för hennes arbete med att bekämpa almsjukan på Gotland. Karin insåg tidigt almsjukans hot och samtidigt möjligheten till bekämpning i och

Skogsklimatscenarion

Hur mycket av skogens kolupptag får Sverige tillgodoräkna sig i klimatarbetet? Det bestäms till stor del av vilken referensnivå för kolupptaget man utgår ifrån. SLU har på uppdrag av regeringen tagit

En nykomling Hittades i dykinventeringen utanför Ringhals, en rödalg med namnet hamndun!

Kylvattenanvändningen vid Ringhals kärnkraftverk kan påverka fisk- och skaldjurssamhället genom intaget av kylvatten och utsläppet av det uppvärmda kylvattnet. Det biologiska

Skogsklimatscenarion

Hur mycket av skogens kolupptag får Sverige tillgodoräkna sig i klimatarbetet? Det bestäms till stor del av vilken referensnivå för kolupptaget man utgår ifrån. SLU har på uppdrag av regeringen tagit