Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 366 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Omikron dominerar nu nästan helt i avloppsvattnet

Analyser av SARS-CoV2 i avloppsvatten visar att halterna har ökat kraftigt på mycket kort tid. Dessutom hade varianten omikron konkurrerat ut delta redan i början av januari 2022 - i Umeå, Uppsala,

Fältinventeringen i NILS sommaren 2021

Under sommaren 2021 genomfördes fältinventeringar i gräsmarker, lövskogar, fjällen (med fokus på kalfjället) och på havsstränder. Vädret var bitvis hårt på fjället men samtliga inventeringar

Nya produkter och aktiva substanser i MACRO-DB

Nu har MACRO-DB Steg 1 uppdaterats med nya produkter och en ny ämnesdatabas finns att ladda ner till MACRO-DB Steg 2. Det har godkänts några nya aktiva substanser och ett flertal nya produkter har

Fiskfjäll ger viktiga ledtrådar i detektivarbetet kring laxens hälsa

Kan den kemiska sammansättningen i laxfjäll ge information om laxens tid i havet och användas för att undersöka om och hur laxens diet och uppehållsplats är kopplade till reproduktionsstörningen M74?

Vetenskaplig publikation av resultat från växthusscreening 2017-2018

SLU genomförde en studie av växtskyddsmedel i vattendrag utanför växthusanläggningar 2017-2018. Nu finns resultaten vetenskapligt publicerade i Science of The Total Environment. Med finansiering från

Medborgarforskningsportal

Medborgarforskning.se är en ny nationell knutpunkt för medborgarforskning i Sverige. Här kan du lära dig mer om medborgarforskning, söka bland projekt att delta i och bidra till portalen med egna

Förslag till nya bedömningsgrunder för näringsämnen i sjöar och vattendrag

För bedömningen av näringspåverkan beräknas referensvärden för totalfosfor för varje vattenförekomst som har mätdata. Med det nya förslaget tas bättre hänsyn till att jordbruksmarken har högre

Miljöövervakningens provfisken ger svar på många frågor om fisk i sjöar

Nätprovfisken har varit en del av nationell miljöövervakning sedan år 1994. Sedan 2007 ingår provfisken i 45 sjöar i delprogrammet trendstationer sjöar, där 15 sjöar fiskas varje år och 30 sjöar vart

Skadorna av granbarkborre större än väntat

Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. Det visar den årliga inventeringen av granbarkborreskador som Sveriges

Digitala dikeskartor

Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram heltäckande dikeskartor för Sverige. Kartorna har framställts med hjälp av laserdata och artificiell intelligens och kan

Nationellt skogsdatalabb utvecklas

Nu satsas ytterligare åtta miljoner kronor på Nationellt skogsdatalabb, som drivs av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med skogssektorn och andra myndigheter. Med hjälp av

Våtmarksrenovering - risk för oönskade utsläpp

När man restaurerar våtmarker finns risk för att utsläpp av växthusgasen metan och metylkvicksilver ökar. Forskare vid SLU undersöker nu hur stora utsläppen är och hur de kan minskas. Runt om i

Loading…