Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 140 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Teamwork, väderutmaningar och sällsynta fiskfynd – följ med på bottentrålundersökning i Västerhavet

Vi säger stort tack till Barbara Bland som nu avslutar sitt uppdrag som expeditionsledare för IBTS (International Bottom Trawl Survey) ombord på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea och lämnar över

Grannsamverkan bland kustens rovfiskar kan bromsa spiggvågen

Det pågår ett regimskifte längs Östersjökusten. Ekosystemen i allt fler grunda vikar som tidigare dominerats av gädda och abborre domineras nu av storspiggen. Ny forskning visar att risken för att

Fiskbarometern: senaste trenden för svensk fisk och skaldjur

På Fiskbarometern presenterar Sveriges lantbruksuniversitet tillstånd och trender för fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten. Nu är bedömningarna för 2023 klara. Statusen är fortsatt

Bra år för hummerfiske – dåligt år för hummern

Många hummerfiskare i både Sverige och Norge har vittnat om ett lyckosamt fiske säsongen 2023. Både fångsterna och humrarna har varit stora. Tyvärr beror inte det framgångsrika fisket på att det

Tallar tål mycket mer markförsurning än vad man trodde

Oron för att surt regn skulle orsaka skogsdöd var en het politisk fråga för 30–40 år sedan, och ledde till kraftfulla motåtgärder. Men hur skadlig hade försurningen kunnat bli utan dessa? Ett

Hur mår fjordarna innanför Tjörn och Orust?

Syrefria bottnar, igenväxta grunda vikar och höga koncentrationer av miljögifter. Havsmiljön i fjordarna innanför Tjörn och Orust i Bohuslän är kraftigt påverkad av människan. En ny rapport från

Sverige kan bli föredöme för övervakning av genetisk mångfald

Ny studie visar att övervakningen av den genetiska mångfalden i Europa är otillräcklig. Sverige kan dock bidra med kunskap för hur man kan arbeta med genetisk övervakning då vi har kommit längre i

Sverige kan bli ett föredöme för övervakning av genetisk mångfald

Ny studie visar att övervakningen av den genetiska mångfalden i Europa är otillräcklig. Sverige kan dock bidra med kunskap för hur man kan arbeta med genetisk övervakning då vi har kommit längre i

Skanning efter märkt laxfisk avslöjar skarvens födoval

Fågelpredation - att bli uppäten av en skarv eller en häger - är ett överhängande hot för en ung laxfisk på väg ut till havet. Genom att märka utvandrande unga havsöringar och laxar och sedan skanna

Ny rapport om naturtypen sandstäpp

Nu släpps en ny rapport "Sandstäpp – en en av våra ovanligaste naturtyper". Den ovanliga naturtypen har en särpräglad flora och funga (svampflora). Många av arterna är ovanliga och har en sydlig och

Ny rapport sammanställer erfarenheter från naturvårdshänsyn i hyggesfritt skogsbruk

I en ny rapport från Future Forests sammanfattas kunskapen om naturvårdshänsyn inom hyggesfritt skogsbruk i Mellaneuropa. Generell naturvårdshänsyn har en central funktion inom hyggesfria eller

Ny bok om Sveriges skogar under de senaste hundra åren

I år har den systematiska inventeringen av svensk skog pågått under ett helt sekel. Skogens utveckling under denna händelserika tid kan nu utforskas med hjälp av en bok från SLU Riksskogstaxeringen.

Loading…