Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 358 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Ökning av kvicksilverutsläpp

Runt 150 länder möttes i Genève den 18 till 23 november för den andra konferensen om Minamatakonventionen om kvicksilver. FN stod värd för mötet. Det har gått ett drygt år sedan Minamatakonventionen

Ökning av kvicksilverutsläpp

Runt 150 länder möttes i Genève den 18 till 23 november för den andra konferensen om Minamatakonventionen om kvicksilver. FN stod värd för mötet. Det har gått ett drygt år sedan Minamatakonventionen

Fenologisymposium

Fenologisymposium

Fenologisymposium 2019 ola.langvall@slu.se Fenologiska förändringar och deras påverkan på samhället - Applicering av fenologiforskning i planering och beslutsfattande Välkommen till

Fenologisymposium

Fenologisymposium

Fenologisymposium 2019 ola.langvall@slu.se Fenologiska förändringar och deras påverkan på samhället - Applicering av fenologiforskning i planering och beslutsfattande Välkommen till

Förbättring av Östersjöns miljöövervakning

Miljöövervakningen av Östersjön styrs av ett flertal olika nationella och internationella lagar och direktiv. Om samverkan mellan olika övervakningsprogram förbättras kan övervakningen bättre bidra

Förbättring av Östersjöns miljöövervakning

Miljöövervakningen av Östersjön styrs av ett flertal olika nationella och internationella lagar och direktiv. Om samverkan mellan olika övervakningsprogram förbättras kan övervakningen bättre bidra

Tillståndet för kustfisken i Östersjön kartlagd

En ny HELCOM-rapport om tillståndet för kustfisk i Östersjön visar att bara hälften av områdena som utvärderats når god status. Ett förändrat klimat, övergödning, fiske och exploatering av

Tillståndet för kustfisken i Östersjön kartlagd

En ny HELCOM-rapport om tillståndet för kustfisk i Östersjön visar att bara hälften av områdena som utvärderats når god status. Ett förändrat klimat, övergödning, fiske och exploatering av

Ekosystembaserad fiskförvaltning blir verklighet på allt fler platser

Ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFF) är ett alltmer populärt sätt att förvalta fisk, skaldjur och ekosystem världen över, ett sätt som strävar mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i

Ekosystembaserad fiskförvaltning blir verklighet på allt fler platser

Ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFF) är ett alltmer populärt sätt att förvalta fisk, skaldjur och ekosystem världen över, ett sätt som strävar mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i

Zooplankton-workshop

Sveriges djurplanktonspecialister diskuterade artanalyser på SLU-workshop Institutionen för vatten och miljö var värd för en workshop med Sveriges djurplanktonspecialister 12-13 november. Under

Zooplankton-workshop

Sveriges djurplanktonspecialister diskuterade artanalyser på SLU-workshop Institutionen för vatten och miljö var värd för en workshop med Sveriges djurplanktonspecialister 12-13 november. Under