Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 149 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

SLU Riksskogstaxeringen bidrar till statistik om skyddad skog

SCB publicerar sammanhållen officiell statistik om "Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark". Statistiken samproduceras av data från fyra

Hoten mot fjärilar och den biologiska mångfalden fortsätter

I en ny rapport beskrivs mekanismerna bakom utarmningen med en djupdykning i tillståndet för Sveriges samtliga rödlistade dagfjärilar och bastardsvärmare. Rapporten som finansierats av

Movium Fakta #2_2022

Idag finns alltfler planteringar i offentliga miljöer som utgör en del i områdets dagvattenhantering. Ett exempel är regnbäddar som kan ta hand om neder­börd och smältvatten och avlasta stadens

Skansen uställning biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande, men hur hänger den ihop med vår överlevnad? Hur påverkar vi den biologiska mångfalden genom vårt sätt att leva och maten vi äter? Det är frågor

Så mådde Mälaren 2021

Mälaren är en sjö som är viktig för många människor. Institutionen för vatten och miljö summerar årligen det viktigaste från miljöövervakning och forskning i och runt Mälaren. Överlag visar

Skogsskadecentrum finansierar 34 projekt

SLU Skogsskadecentrums styrgrupp föreslår till dekanen att bevilja medel ur årets budget till 34 olika projekt under centrumets utlysning under våren 2022. Totalt inkom 67 ansökningar, ett imponerade

Öppet fartyg 2022

I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria har Sveriges forskningsfartyg R/V Svea, R/V Skagerak och S/V Ocean Surveyor nu öppnat för besök. I dag möttes forskare och beslutsfattare på fartygen för

Världshavsdagen på BSSC

Världshaven kan verka oändligt stora. Men utslaget på hela jordens befolkning blir storleken mer begriplig. En kub som har sexhundra meter långa sidor för varje person. – Och denna havskub ska förse

Fler fick uppleva nationaldagens blomprakt i år

Försommarkollen visar att blommorna blommar i större delar av landet vid den här tiden, än vad de gjorde förr i tiden. Kampanjen Försommarkollen är till för att visa hur klimatförändringarna har

”Försommarkollen” ska visa om nationaldagens blomprakt har förändrats av klimatet

På världsmiljödagen och nationaldagen kan folk runt om i landet agera medborgarforskare och rapportera in hur långt blomningen har framskridit hos några vanliga växter hemma hos sig. Kampanjen är,

En både smart och vacker park

Med den nyöppnade Gottsunda dagvattenpark i Uppsala finns möjlighet att visa hur samspelet i vattenmiljön kan se ut. Samtidigt blir dagvatten från Uppsala renat i parken. Institutionen för vatten och

Välkommen ombord på Sveriges forskningsfartyg

Lördagen den 11 juni välkomnas allmänheten till två av Sveriges forskningsfartyg: R/V Svea och R/V Skagerak. Fartygen ligger vid Stadsgårdshamnen i Stockholm. Bokning i förväg. Länk till anmälan .

Loading…