Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 388 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Äventyrar sälen torskens återhämtning i Kattegatt?

Torskbeståndet i Kattegatt är fortfarande på mycket låg nivå, trots minskat fiske och stängda områden. Samtidigt har antalet knubbsälarna ökat de senaste årtiondena och befinner sig nu på en

Äventyrar sälen torskens återhämtning i Kattegatt?

Torskbeståndet i Kattegatt är fortfarande på mycket låg nivå, trots minskat fiske och stängda områden. Samtidigt har antalet knubbsälarna ökat de senaste årtiondena och befinner sig nu på en

Nysatsningar inom program Skog

Smartare analysmetoder och kartering av skogens beståndsstruktur är två nya utvecklingsprojekt inom miljöanalysprogram Skog. Dessa projekt tillsammans med tre andra prioriterades i en intern

Sveriges nya forskningsfartyg ska heta Svea

Sveriges nya forskningsfartyg ska heta Svea

Röstningen är stängd. Fartygets namn blev Svea. Så här gick det till: SLU bygger ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg och fartyget ska nu få sitt namn. Vi har genomfört en namntävling där

Sveriges nya forskningsfartyg ska heta Svea

Sveriges nya forskningsfartyg ska heta Svea

Röstningen är stängd. Fartygets namn blev Svea. Så här gick det till: SLU bygger ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg och fartyget ska nu få sitt namn. Vi har genomfört en namntävling där

Undersökning av bottenfauna och kiselalger i jordbruksvattendrag

Tack vare medfinansiering från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett unikt dataunderlag kunnat tas fram där både uppmätta halter av bekämpningsmedel och tillståndet för biologiska

Hydrokopter hjälpmedel för förbättrad provtagning på is

Vinterprover är viktiga för miljöövervakningen av sjöar och vattendrag. Det kan dock vara svårt att ta sig ut på sjöarna för att ta vattenprover när isen hindrar användandet av båt, men samtidigt är

Hydrokopter hjälpmedel för förbättrad provtagning på is

Vinterprover är viktiga för miljöövervakningen av sjöar och vattendrag. Det kan dock vara svårt att ta sig ut på sjöarna för att ta vattenprover när isen hindrar användandet av båt, men samtidigt är

OSPAR Input ordförande

Vid sitt årliga möte i Algés, Portugal, så omvaldes Lars Sonesten, forskare vid institutionen för vatten och miljö på SLU, att leda OSPAR:s arbetsgrupp INPUT 2019-2020. Lars har lett arbetsgruppen

OSPAR Input ordförande

Vid sitt årliga möte i Algés, Portugal, så omvaldes Lars Sonesten, forskare vid institutionen för vatten och miljö på SLU, att leda OSPAR:s arbetsgrupp INPUT 2019-2020. Lars har lett arbetsgruppen

RT MI Fält 2019

Just nu söker SLU medarbetare för fältarbete sommaren 2019. Vill du också vara med eller tipsa någon vän om sommarjobb? Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå ansvarar för flera

RT MI Fält 2019

Just nu söker SLU medarbetare för fältarbete sommaren 2019. Vill du också vara med eller tipsa någon vän om sommarjobb? Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå ansvarar för flera