Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 335 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Fältsäsongen 2018

Den 16:e oktober avslutade Riksskogstaxeringen 2018 års fältsäsong då Anders Sjöström satte ner den sista centrumstickan på Söder 09, trakt 2615! Nu vidtar kvalitetssäkringsarbete för att den 5:e

Fältsäsongen 2018

Den 16:e oktober avslutade Riksskogstaxeringen 2018 års fältsäsong då Anders Sjöström satte ner den sista centrumstickan på Söder 09, trakt 2615! Nu vidtar kvalitetssäkringsarbete för att den 5:e

Asköfjärdens fiskar indikerar en relativt god miljöstatus

Fisksamhället i Asköfjärden utanför Trosa har varit i stort sett stabilt de senaste 20 åren. Det visar de provfisken som genomförts i området sedan 2005. På senare år har dock fångsterna av stora

Asköfjärdens fiskar indikerar en relativt god miljöstatus

Fisksamhället i Asköfjärden utanför Trosa har varit i stort sett stabilt de senaste 20 åren. Det visar de provfisken som genomförts i området sedan 2005. På senare år har dock fångsterna av stora

DNA-cocktail gör det enkelt att hitta fisken i vattnet

eDNA är den ”cocktail” av alla organismers DNA som vi hittar överallt i vår miljö: i vatten, jord och luft. Ett vattenprov kan till exempel avslöja vilka fisk- och kräftarter som finns i en sjö,

Workshop för provtagare

Som ett led i strävan efter så goda och korrekta miljödata som möjligt arrangerade institutionen för vatten och miljö i slutet av september en workshop för provtagare. Närmare 50 provtagare som

DNA-cocktail gör det enkelt att hitta fisken i vattnet

eDNA är den ”cocktail” av alla organismers DNA som vi hittar överallt i vår miljö: i vatten, jord och luft. Ett vattenprov kan till exempel avslöja vilka fisk- och kräftarter som finns i en sjö,

Workshop för provtagare

Som ett led i strävan efter så goda och korrekta miljödata som möjligt arrangerade institutionen för vatten och miljö i slutet av september en workshop för provtagare. Närmare 50 provtagare som

Ulf Gärdenfors går i pension

Efter 26 år på ArtDatabanken tar Ulf Gärdenfors metaforiskt fram luppen från hyllan, han har den nämligen nästan alltid hängande i ett snöre runt halsen. Men nu kommer den att användas betydligt

Ulf Gärdenfors går i pension

Efter 26 år på ArtDatabanken tar Ulf Gärdenfors metaforiskt fram luppen från hyllan, han har den nämligen nästan alltid hängande i ett snöre runt halsen. Men nu kommer den att användas betydligt

Ulf Gärdenfors går i pension

Efter 26 år på ArtDatabanken tar Ulf Gärdenfors metaforiskt fram luppen från hyllan, han har den nämligen nästan alltid hängande i ett snöre runt halsen. Men nu kommer den att användas betydligt

Om jordbrukslandskapets utveckling i nya Miljötrender

SLU:s miljöanalys i jordbrukslandskapet har växt mycket i omfattning de sista åren. I detta nummer av Miljötrender får du några exempel på hur jordbrukslandskapets utveckling följs och hur lösningar