Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 147 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Ny bok om övervakning av biologisk mångfald

EU kräver att alla medlemsländer övervakar tillståndet i miljön och de förändringar som sker. Övervakningen präglas av en mycket snabb teknikutveckling och förändrade EU-regler, vilket gör att

Håll koll på dina vårtecken 2023

För en vecka sedan var det vårdagjämning, men inte så många kände någon direkt vår i luften då det var regn eller snö blandat med lite solglimtar. Men våren är i antågande, åtminstone i södra Sverige

Så här försäkrar vi oss om pålitliga analysresultat

Du ser inte kiselalger i vattnet, men är så många och säger så mycket att det borde eka mellan bergen! Hos oss arbetar experter som ger dem röst – de små, små kiselalgerna. Men hur kan man vara säker

En nationell databas om bränd skog behöver skapas

Intresset för att ta fram en nationell branddatabas har funnits i över 20 år bland en rad olika aktörer men längre än så har man inte kommit. Nu vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ta nästa steg

Slutsatser från workshop om skogsövervakning

Nu har slutsatserna publicerats från SLU:s workshop om skogsövervakning. Intrycken är genomgående positiva. I februari anordnade SLU i samarbete med Regeringskansliet en workshop på campus Ultuna:

Kunskapsutbyte med afrikansk miljöövervakning

Vi har en ovanligt lång tradition av robust miljöövervakning och miljöanalys (EMA) i Sverige. De många fördelarna med att övervaka och analysera förändringar i miljön är något vi gärna delar, varför

Nu kan du söka bidrag för nätverkande aktiviteter

Svenska artprojektets årliga utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter inom taxonomi och systematik har öppnat. Varje år erbjuder SLU Artdatabanken bidrag för nätverkande aktiviteter inom ramen

Så kan en harmoniserad markövervakning på EU-nivå ta form

Att följa och skatta utvecklingen i miljön över tid är viktigt för att kunna avgöra hur tillståndet i miljön ser ut och vilken effekt olika åtgärder har. Därför hoppas EU kunna förbättra och

Workshop om EU:s framtida skogsövervakning

I februari arrangerar SLU en internationell workshop med inriktning på EU:s framtida skogsövervakning. Workshop towards harmonized forest monitoring and reporting - så heter den workshop som SLU

EU:s skogsövervakning

Expertisen möts på SLU för att diskutera EU:s framtida skogsövervakning. Drygt 80 deltagare från ett stort antal europeiska länder träffas på SLU Campus Ultuna den 1-2 februari, för att diskutera

Fiskefria områden gynnar både fisk och miljö

Fiskefria områden kan bidra till att stärka bestånd av fisk och skaldjur och återställa ekosystemens funktion. Erfarenheter av de svenska fiskefria områdena har visat att bestånden tillväxer snabbt

Gäddan på nedgång i stora delar av Östersjön

De senaste åren har larmrapporterna om gäddans dåliga situation i Östersjön duggat tätt. Larmen har dock ofta baserats på enstaka observationer och inte på systematiskt insamlad data. I en nyligen

Loading…