Sveriges lantbruksuniversitet

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelande som skickas ut från SLU.


Det finns 996 sidor som är taggade med Pressmeddelanden:

Baltic Sea Science Center öppnar

Vilken roll spelar dina vardagsval för hur Östersjön mår? Vilka fiskar bor här och hur påverkar olika miljöåtgärder Östersjöns miljö? Välkommen att lära dig mer utifrån aktuell kunskap och spana in i

Baltic Sea Science Center öppnar

Vilken roll spelar dina vardagsval för hur Östersjön mår? Vilka fiskar bor här och hur påverkar olika miljöåtgärder Östersjöns miljö? Välkommen att lära dig mer utifrån aktuell kunskap och spana in i

Krympande livsmiljöer kan ge ökad konkurrens mellan torsk och skrubbskädda i Östersjön

Torsk och skrubbskädda är två bottenlevande nyckelarter i Östersjön, både för fisket och för ekosystemet. Alessandro Orio vid SLU har tittat 40 år tillbaka i tiden och undersökt hur arternas

Krympande livsmiljöer kan ge ökad konkurrens mellan torsk och skrubbskädda i Östersjön

Torsk och skrubbskädda är två bottenlevande nyckelarter i Östersjön, både för fisket och för ekosystemet. Alessandro Orio vid SLU har tittat 40 år tillbaka i tiden och undersökt hur arternas

Årsberättelse 2018-Skog Alnarp

Ett bra år 2018 för Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Under förra året publicerade forskarna på institutionen drygt 70 expertgranskade vetenskapliga artiklar. Det är i nivå med

Nya professorer 2019

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 22 mars håller fem av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Uppsala. De handlar om fiskars genetik, mikroorganismer som

Brunare och varmare sjöar ger mindre mängd fisk

Klimatförändringar leder till att sjöar blir både varmare och brunare. Det påverkar ekosystemet – och fiskproduktionen. I en ny studie visar forskare från SLU att fiskar i varma sjöar ofta är yngre

Brunare och varmare sjöar ger mindre mängd fisk

Klimatförändringar leder till att sjöar blir både varmare och brunare. Det påverkar ekosystemet – och fiskproduktionen. I en ny studie visar forskare från SLU att fiskar i varma sjöar ofta är yngre

Nya professorer 2019

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 22 mars håller fem av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Uppsala. De handlar om fiskars genetik, mikroorganismer som

Nya professorer 2019

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 22 mars håller fem av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Uppsala. De handlar om fiskars genetik, mikroorganismer som

Årsberättelse 2018-Skog Alnarp

Ett bra år 2018 för Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Under förra året publicerade forskarna på institutionen drygt 70 expertgranskade vetenskapliga artiklar. Det är i nivå med

Årsberättelse 2018-Skog Alnarp

Ett bra år 2018 för Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Under förra året publicerade forskarna på institutionen drygt 70 expertgranskade vetenskapliga artiklar. Det är i nivå med