Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelande som skickas ut från SLU.


Det finns 261 sidor som är taggade med Pressmeddelanden:

Skogsdata2022

Virkesförrådet i den svenska skogen ökar fortfarande, men nu i betydligt långsammare takt än tidigare. SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet. Idag presenteras

Ebba Werner får SLU Artdatabankens naturvårdspris

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2022 går till Ebba Werner för hennes arbete med att sprida kunskap om att vägkanter kan bli blommande resurser för pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar

Innovationspris

De gröna näringarna står inför en stor hållbarhetsutmaning. Mer mat måste nå fler konsumenter samtidigt som samhället behöver bli mer klimatpositivt. Det behövs nytänkande och innovationer inom inte

Hög kolinlagring på svenska mjölkgårdar minskar mjölkens klimatpåverkan

Förändringar i jordbruksmarkens kolförråd kan ha stor inverkan på mjölkens klimatavtryck. En forskargrupp från SLU har undersökt hur kolförrådet har förändrats i svensk jordbruksmark under en

PARC förbättrar riskbedömning av kemikalier

Ett europeiskt forsknings- och innovationsprogram har i dagarna lanserats för att utveckla nästa generations riskbedömning för kemikalier. Programmet som heter PARC, European Partnership for

Dinosaurietunga lantbruksmaskiner äventyrar livsmedelsförsörjningen

Jordbrukets maskiner börjar bli så tunga att de på sikt är ett hot mot livsmedelsförsörjningen i Europa, Amerika och Australien. Större och bredare däck har begränsat skadorna på markytan, men under

Ökad kunskap för hållbara hav – Öppet fartyg i Stockholm

I en enda droppe vatten finns en värld av mikroskopiska organismer, ämnen, former och färger vi inte ser med blotta ögat. Vad vi människor gör med och mot haven och det marina livet får vi leva med i

SURR! – om pollinering och biodling

En rad olika projekt och aktiviteter kring honungsbin och andra pollinerande insekter tar sin början i Pollineringsveckan i maj och fortsätter under SLU:s populärvetenskapliga evenemang Smedjeveckan

Mygghjärnans sätt att förnimma det unika i människans doft har avslöjats

Gulafebernmyggan, som kan sprida en rad allvarliga sjukdomar, finns i en form där honan är helt inriktad på människoblod. Nu har en forskargrupp från Princeton University, med hjälp av SLU, visat hur

Oroande fynd av nanoplast i avlägsna skogsvatten

Nanoplast – små, osynliga plastpartiklar som tidigare knappt har gått att mäta – har nu upptäckts i höga halter i skogssjöar, vattendrag och dammar i Sverige, och även i obefolkade områden i Sibirien

Måttliga mängder svampprotein kan hjälpa inbitna köttätare att minska sitt klimatavtryck

Om tjugo procent av allt nötkött vi stoppar i oss ersätts med alternativa proteinkällor skulle köttätandets miljöpåverkan minska rejält. Det visar forskare från Potsdam Institute for Climate Impact

Medborgarforskning för ökad kunskap om hummer

Sverige behöver veta mer om hummern längs kusten. För andra året i rad vänder sig SLU nu till allmänheten för att få ökad kunskap om hummerbeståndens utbredning och status. Under 2021 deltog ett 40-

Loading…