Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelande som skickas ut från SLU.


Det finns 187 sidor som är taggade med Pressmeddelanden:

Innovationspris Alnarp 2023

De gröna näringarna står inför en stor hållbarhetsutmaning. Mer mat måste nå fler konsumenter samtidigt som samhället behöver bli mer klimatpositivt. Det behövs nytänkande och innovationer inom inte

Tre trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender

ekbokpresentation

Bengt Ehnström och Martin Holmer har tillsammans skapat en sjätte bok om träd och deras biologiska mångfald. Denna gång är det eken som står i fokus. Ett träd som är mycket viktigt för niohundra

Pressinbjudan: Den brännande frågan om växtskydd lyfts på SLU

Växtskydd mot skadegörare och ogräs i lantbruk och trädgårdsodling är just nu ett omdebatterat ämne i Europa. EU kan nämligen komma att besluta om att halvera användningen av – och riskerna med -

Ny bok för odling och bevarande av flodkräftan

Nu är den här! En ny bok om flodkräftodling har publicerats av SLU. Boken är efterfrågad av odlare, myndigheter och allmänhet och behövs i arbetet för att bevara den alltmer hotade svenska

Nya SLU-professorer föreläser i Alnarp

Vid SLU installeras i år elva nya professorer. Fredagen den 12 maj 2023 håller tre av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Alnarp. Föreläsningarna handlar om hur städernas grönska

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Välkända, okända och ökända snäckor i ny bok

Vinbergssnäcka, trädgårdssnäcka och mördarsnigel är välkända bland många och ofta ökända av husägare. I en ny Nationalnyckel från SLU Artdatabanken presenteras lungsnäckor. Uppemot 20 av bokens 193

Tufft för öringen i södra Sverige

Klimatet har stor påverkan på arters utbredning. Arter som trivs i kallt vatten – som öringen – riskerar att försvinna lokalt när vattnet blir varmare och vattenflödet minskar. En ny studie från SLU

Våren är historiskt sen 2023

Under Valborgshelgen genomfördes Vårkollen för nionde året i rad. I år har blomningen inte kommit längre norrut än den hade gjort i genomsnitt förr i tiden! För de tidiga arterna, tussilago, blåsippa

SLU:s förädling av flerårigt korn får stort stöd av danska Innovationsfonden

Sedan fem år arbetar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala med att domesticera och förädla växten knylkorn till en ny flerårig och klimatsmart spannmålsgröda. Nu ska arbetet snabbas på

Naturvårdspriset 2023 till två orädda och mycket kunniga skogsbiologer

Sebastian Kirppu, urskogens främsta beskyddare och Johan Nitare, fader till nyckelbiotopsinventeringen, tilldelas var för sig SLU Artdatabankens naturvårdspris för deras arbete med att värna skogen

Loading…