Sveriges lantbruksuniversitet

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelande som skickas ut från SLU.


Det finns 273 sidor som är taggade med Pressmeddelanden:
kofoder_jsg300.jpg

Importerad fodersoja påverkar miljön, oavsett hur den förädlats

Foto: Jenny Svennås-Gillner Om svenska lantbrukare skulle importera genmodifierad soja i stället för soja som inte är det, skulle de samlade miljöeffekterna bli större. Skälet är att den billigare GM-sojan skulle kunna ersätta en stor del av ...

majs300.jpg

Ska säkerhetsgranskade GM-grödor få odlas i EU? Låt länderna bestämma själva, föreslår experter

Bland de genmodifierade växtsorter som har fått godkänt i EU:s riskbedömning men ändå inte får odlas, finns bland annat flera majssorter (majsen på bilden är dock ingen GM-gröda). Foto: David Stephansson, SLU Odlingen av genetiskt modifierade ...

Varg vid kadaverrester_Foto SKANDULV.jpg

Grensevilt - svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Varg vid kadaverrester. (Foto: Skandulv/SLU) Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och norska Høgskolen i Innlandet (INN) har fått finansiering till ett projekt med målet att minska gränsbarriärer för skandinavisk viltförvaltning. Det treåriga ...

SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

FN:s Livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) har bett SLU att leda arbetet med att ta fram en manual hur man reducerar antibiotikaanvändningen i djurhållningen på ett ansvarsfullt sätt samt att genomföra kurser inom området för djurhälsopersonal ...

garrido_svinbete_300.jpg

Skilda förutsättningar för betade eklandskap i Sverige och Spanien

Traditionellt spanskt dehesa-landskap där iberiska frilevande svin äter ekollon på hösten. Foto: Pablo Garrido. I både Sverige och Spanien minskar arealerna av kulturpräglade eklandskap. Kan bättre kunskaper om hur människor värdesätter dessa ...

SLU Alnarp får EU-miljoner till matprojekt

SLU Alnarp får EU-miljoner till matprojekt

EU-projektet Nextfood har som mål att utveckla och testa nya sätt att jobba med utbildning och innovation inom lantbruksnäringen, med avsikten att bidra till en mer hållbar matproduktion. SLU Alnarp har nu fått drygt 13 miljoner kronor för sin ...

Group_of_Margaritifera_margaritifera_Joel Berglund_ BoldieCC BY-SA 2.5-2.0-1.0.jpg

Flodpärlmusslan hotas av dammar

Group_of_Margaritifera_margaritifera_Joel Berglund_ BoldieCC BY-SA 2.5-2.0-1.0 Flodpärlmusslan är starkt hotad. Hälften av Sveriges cirka ...

hoffman2017_omslag300.jpg

Hundars och katters bidrag till samhällsekonomin har beräknats

Ny rapport om hundars och katters ekonomiska värde. I vart fjärde svenskt hushåll finns minst en hund eller katt, och djuren har en viktig roll i mångas liv. Trots att vi spenderar avsevärda och allt större belopp på våra hundar och katter har ...

grisproduktion.jpg

SLU efterlyser mer forskning kring grisbedövning

Foto: Ulf Nylén Enligt djurskyddslagen ska grisar, precis som andra djur, bedövas vid slakt. Bedövning innebär att djuret görs medvetslöst, så att det inte kan känna smärta och stress i samband med den efterföljande avblodning som sedan leder ...

Undertecknande av avtal.jpg

Svea har fått hemmahamn

Klas-Göran Henriksson, styrelseordförande Lysekils Hamn AB och vicerektor SLU Erik Fahlbeck, SLU undertecknar avtalet under överinseende av VD för Lysekils Hamn AB, Dan Ericsson. (Foto: Anna-Karin Sagvall) Forskningsfartyget Svea har fått Lysekil ...

bokomslag.jpg

Ny bok: Skogsägande mer livsstil än levebröd

Många skogsägare bor i städer långt ifrån sin skog, men med täta band till sin skogsfastighet. Skogsbruk, jakt, fiske, svamp- och bärplockning, som tidigare har varit viktiga inkomstkällor, blir i högre grad fritidsintressen som knyter skogsägaren ...

gran angrepp.jpg

Julgransodlingar kan sprida sjukdomar

Gran angripen av rödkräfta. (Foto: Martin Pettersson/SLU) Odling av julgranar är en tickande bomb med sjukdomar, vilket drabbat odlare i flera länder. Sverige, med relativt blygsamma odlingar, har goda möjligheter att bromsa sjukdomarna och bygga ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10