Sveriges lantbruksuniversitet

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 636 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Skogsutmärkelser till Future Forests-profiler

Skogsutmärkelser till Future Forests-profiler

Greve Carl Bernadottes skogspris går i år till SLU-professorn Tomas Lundmark, en hyllad pedagog som enligt juryn bland annat visar att väl förvaltad kan skogen ge mer till alla – men inte allt till

Skogsutmärkelser till Future Forests-profiler

Skogsutmärkelser till Future Forests-profiler

Greve Carl Bernadottes skogspris går i år till SLU-professorn Tomas Lundmark, en hyllad pedagog som enligt juryn bland annat visar att väl förvaltad kan skogen ge mer till alla – men inte allt till

Ny öppen utlysning från SLU Aquaculture

I syfte att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten och ytterligare stärka akvakulturforskningen vid SLU annonserar vi en ny utlysning. Ansökningar beviljas med högst 200 000 SEK. Sista ansökningsdag

Ny öppen utlysning från SLU Aquaculture

I syfte att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten och ytterligare stärka akvakulturforskningen vid SLU annonserar vi en ny utlysning. Ansökningar beviljas med högst 200 000 SEK. Sista ansökningsdag

Elin Röös får prestigefull vetenskaplig utmärkelse på internationella kvinnodagen

SLU-forskaren Elin Röös, som forskar om hållbara livsmedelssystem, får idag utmärkelsen ”Suffrage Science Award”, som uppmärksammar kvinnor inom vetenskapen, deras prestationer och förmåga att

Elin Röös får prestigefull vetenskaplig utmärkelse på internationella kvinnodagen

SLU-forskaren Elin Röös, som forskar om hållbara livsmedelssystem, får idag utmärkelsen ”Suffrage Science Award”, som uppmärksammar kvinnor inom vetenskapen, deras prestationer och förmåga att

SLU Artdatabanken utlyser forskningsmedel

SLU Artdatabanken utlyser bidrag till taxonomisk forskning inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer via Svenska artprojektet. Årets utlysning är öppen 4 mars – 3 maj. Svenska

vonBothmer_medalj

Professor emeritus Roland von Bothmer, SLU har utsetts till mottagare av den Engeströmska medaljen 2020, som utdelas av Kungliga Fysiografiska Sällskapet. Medaljen utdelas för ”synnerligen

SLU Artdatabanken utlyser forskningsmedel

SLU Artdatabanken utlyser bidrag till taxonomisk forskning inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer via Svenska artprojektet. Årets utlysning är öppen 4 mars – 3 maj. Svenska

SLU Artdatabanken utlyser forskningsmedel

SLU Artdatabanken utlyser bidrag till taxonomisk forskning inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer via Svenska artprojektet. Årets utlysning är öppen 4 mars – 3 maj. Svenska

Loading…