Hoppa till huvudinnehåll

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 97 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

Innovationspris Skara 2023

FarmGuard, ett system som underlättar för lantbrukare att inspektera och underhålla stängsel för nötdjur är det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris 2023. Temat för

Ny utlysning av såddfinansiering inom området Food-Energy-Water

SLU Urban Futures hubb i Ultuna utlyser såddfinansiering till medarbetare vid SLU för att initiera och utveckla forskning kopplad till nexusområdet Livsmedel-Energi-Vatten och hållbar stadsutveckling

Årest SLU-alumn prisutdelning

20 september kom Anna Richert, Årets SLU-alumn 2023, till SLU i Ultuna för att hålla sin alumnföreläsning och för att ta emot sitt pris. Ceremonin inleddes med att Pär Forslund höll ett inledningstal

Mullrikare jordbruksmark som klimatåtgärd, var temat när kungens miljöprofessor föreläste

Det finns en rad åtgärder som kan öka mullhalten i jordbruksmark, dvs. öka lagret av kol, vilket är fördelaktigt både för klimatet och för livsmedelsförsörjningen. För att bedöma hur stor denna

SLU ska leda storsatsning på utveckling av biobaserade lim

Vid tillverkning av bland annat möbler, limträbalkar och förpackningar används enorma mängder lim, som idag nästan uteslutande är fossilbaserade. Nu ska ett konsortium bestående av tre universitet

Startbidrag från Europeiska forskningsrådet till mikrobiolog från SLU

En forskare i mikrobiell ekologi vid SLU har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Maliheh Mehrshad

Förtjänstmedaljer 2023

Nu har årets mottagare av SLU:s medaljer för förtjänstfulla insatser utsetts. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Geoffrey Daniel. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Lotta Berg,

Thomas Wieloch vill släppa på bromsen för fotosyntesen

Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, har tilldelat Thomas Wieloch, postdoktor vid UPSC och SLU, ett mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären. Han kommer att undersöka

Kons ansikte kartläggs

Det är svårt att upptäcka smärta hos kor i tid för att förhindra onödigt lidande. Ansiktet kan spegla en rad olika känslouttryck. Med stöd från Marie-Claire Cronstedts stiftelse och Stiftelsen

Ny forskning om hästvälfärd med stöd från Svensk Travsport

I ett alldeles nystartat samarbetsprojekt finansierar Svensk Travsport en doktorand inom hästvälfärd. Projektet är ett samarbete mellan Svensk Travsport, Sveriges Lantbruksuniversitet, University of

Pris för dataassimilering av fjärranalysdata

Vid en ceremoni i Kanada den 21 juni tog Nils Lindgren emot priset för näst bästa artikel i Canadian Journal of Remote Sensing år 2022. Artikeln Data Assimilation of Growing Stock Volume Using a

Nya medel för att forska om återställande av skogens våtmarker

Det finns stora förhoppningar om att återvätning av våtmarker ska leda till minskade koldioxidutsläpp. Exempelvis. Men vi vet fortfarande ganska lite om hur man bäst åstadkommer önskvärda och

Loading…