Sveriges lantbruksuniversitet

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 459 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

SLU utser sju nya hedersdoktorer

Sju personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år. Två av dem finns i Sverige: riksarkitekten Helena Bjarnegård vid Boverket och däggdjursgenetikern professor

SLU utser sju nya hedersdoktorer

Sju personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år. Två av dem finns i Sverige: riksarkitekten Helena Bjarnegård vid Boverket och däggdjursgenetikern professor

Lavforskaren Göran Thor får kunglig medalj

SLU-forskaren Göran Thor har tilldelats Hans Majestät Konungens medalj i 8:storleken i serafimerordens band för framstående insatser inom botanisk forskning och naturvård. Bland de andra som får ta

Lavforskaren Göran Thor får kunglig medalj

SLU-forskaren Göran Thor har tilldelats Hans Majestät Konungens medalj i 8:storleken i serafimerordens band för framstående insatser inom botanisk forskning och naturvård. Bland de andra som får ta

Årets djurvän

Veterinär Johan Lindsjö på SCAW har av Svenska Djurskyddsföreningen utsetts till årets djurvän 2018. Svenska Djurskyddsföreningen har utsett en av SCAWs medarbetare, veterinär Johan Lindsjö, till

Årets djurvän

Veterinär Johan Lindsjö på SCAW har av Svenska Djurskyddsföreningen utsetts till årets djurvän 2018. Svenska Djurskyddsföreningen har utsett en av SCAWs medarbetare, veterinär Johan Lindsjö, till

Årets djurvän

Veterinär Johan Lindsjö på SCAW har av Svenska Djurskyddsföreningen utsetts till årets djurvän 2018. Svenska Djurskyddsföreningen har utsett en av SCAWs medarbetare, veterinär Johan Lindsjö, till

Nominera vetenskapliga artiklar inom globala djursjukdomar

Nominera vetenskapliga artiklar inom globala djursjukdomar

Centrum för globala djursjukdomar delar ut ett pris till bästa vetenskapliga publikation 2018. För mer information, se den engelska versionen av den här sidan .

Diplom till toppstudent på SLU

Igår den 21 maj mottog SLU-studenten Sadiq Zafrullah Global Swede-diplom vid en ceremoni med utrikeshandelsminister Ann Linde på Utrikesdepartementet i Stockholm. Sadiq Zafrullah från Bangladesh

Diplom till toppstudent på SLU

Igår den 21 maj mottog SLU-studenten Sadiq Zafrullah Global Swede-diplom vid en ceremoni med utrikeshandelsminister Ann Linde på Utrikesdepartementet i Stockholm. Sadiq Zafrullah från Bangladesh

Diplom till toppstudent på SLU

Igår den 21 maj mottog SLU-studenten Sadiq Zafrullah Global Swede-diplom vid en ceremoni med utrikeshandelsminister Ann Linde på Utrikesdepartementet i Stockholm. Sadiq Zafrullah från Bangladesh

Nya SLU-professorer föreläser i Umeå

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 24 maj håller tre av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Umeå. Föreläsningarna handlar bland annat om

Loading…