Sveriges lantbruksuniversitet

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 297 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

Dalton Transactions

Ievgen Pylypchuk, som arbetar som post doc på institutionen för molekylära vetenskaper, har belönats med Dalton Transactions Outstanding Poster Award på Svenska Kemisamfundet 1:a Nationella konferens

Dalton Transactions

Ievgen Pylypchuk, som arbetar som post doc på institutionen för molekylära vetenskaper, har belönats med Dalton Transactions Outstanding Poster Award på Svenska Kemisamfundet 1:a Nationella konferens

Donation till SLU till forskning på sjukdomar som drabbar hundar

Från en anonym givare har fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fått en donation på 2 miljoner kronor till forskning på sjukdomar som drabbar

Donation till SLU till forskning på sjukdomar som drabbar hundar

Från en anonym givare har fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fått en donation på 2 miljoner kronor till forskning på sjukdomar som drabbar

Presskonferens Gothenburg Horse Show

Svensk Travsport satsar 18 miljoner kronor under sex års tid till forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med fokus på hästars rörelsemekanik. Anslaget innebär att projektet SCIMoveS nu

Presskonferens Gothenburg Horse Show

Svensk Travsport satsar 18 miljoner kronor under sex års tid till forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med fokus på hästars rörelsemekanik. Anslaget innebär att projektet SCIMoveS nu

Nytt projekt om marksanering

SGI ger 3,8 miljoner till ett projekt om PFAS-sanering av mark och grundvatten med hjälp av växter (PhytoRem). Lutz Ahrens, docent vid institutionen för vatten och miljö, är huvudsökande för

Nytt projekt om marksanering

SGI ger 3,8 miljoner till ett projekt om PFAS-sanering av mark och grundvatten med hjälp av växter (PhytoRem). Lutz Ahrens, docent vid institutionen för vatten och miljö, är huvudsökande för

Prisad artikel om män och jämställdhetsinsatser

SLU-forskare prisas för ”Årets internationella publikation 2017”. I den belönade artikeln undersöker forskarna, tillsammans med kollegor från Luleå Tekniska Universitet, hur män inom skogssektorn

Prisad artikel om män och jämställdhetsinsatser

SLU-forskare prisas för ”Årets internationella publikation 2017”. I den belönade artikeln undersöker forskarna, tillsammans med kollegor från Luleå Tekniska Universitet, hur män inom skogssektorn

Hedersdoktorer 2018

Sex nya hedersdoktorer, varav fem kvinnor, har utsetts vid SLU. Hedersdoktorernas olika ämnen spänner från skogs- och miljöengagemang, husdjursforskning och hotade djurarter till skelettsjukdomar,

Hedersdoktorer 2018

Sex nya hedersdoktorer, varav fem kvinnor, har utsetts vid SLU. Hedersdoktorernas olika ämnen spänner från skogs- och miljöengagemang, husdjursforskning och hotade djurarter till skelettsjukdomar,