Sveriges lantbruksuniversitet

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 480 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

Träkronan

Tomas Lundmark, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, får utmärkelsen Träkronan av skogsägarföreningen Mellanskog. Foto: Sverker Johansson/BITZER Mellanskog delar varje år

Joris Cromsigt Honorary Professor at Nelson Mandela University

Joris Cromsigt, universitetslektor vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö, utnämndes nyligen till hedersprofessor vid Nelson Mandela University (NMU), Port Elizabeth, Sydafrika. "Jag känner

Joris Cromsigt Honorary Professor at Nelson Mandela University

Joris Cromsigt, universitetslektor vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö, utnämndes nyligen till hedersprofessor vid Nelson Mandela University (NMU), Port Elizabeth, Sydafrika. "Jag känner

SLU:s förtjänstmedaljer 2019 till Ågren, Jeppson Eldrot och Melnyk

I samband med årets promotionshögtid den 5 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor emeritus Göran

SLU:s förtjänstmedaljer 2019 till Ågren, Jeppson Eldrot och Melnyk

I samband med årets promotionshögtid den 5 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor emeritus Göran

SLU-doktorand prisas internationellt

Jean-Baptiste Ndahetuye, doktorand vid SLU, erhåller The Board for International Food and Agricultural Development (BIFAD) Student Award 2019 för vetenskaplig excellens i sin forskning. Jean-Baptiste

SLU-doktorand prisas internationellt

Jean-Baptiste Ndahetuye, doktorand vid SLU, erhåller The Board for International Food and Agricultural Development (BIFAD) Student Award 2019 för vetenskaplig excellens i sin forskning. Jean-Baptiste

Linnépriset till Alexander Feckler

Fil. dr Alexander Feckler vid institutionen för vatten och miljö har fått 2019 års Linnépris för sin doktorsavhandling om hur svampar, bakterier och små ryggradslösa djur som lever i vattendrag

Linnépriset till Alexander Feckler

Fil. dr Alexander Feckler vid institutionen för vatten och miljö har fått 2019 års Linnépris för sin doktorsavhandling om hur svampar, bakterier och små ryggradslösa djur som lever i vattendrag

Jonathan Yuen får pris från regeringen i Inre Mongoliet, Kina

Professor emeritus Jonathan Yuen har tagit emot en utmärkelse från regeringen i Inre Mongoliet för ”outstanding contributions” inom epidemiologisk forskning inom växtpatologi. Utmärkelsen heter ”The

Jonathan Yuen får pris från regeringen i Inre Mongoliet, Kina

Professor emeritus Jonathan Yuen har tagit emot en utmärkelse från regeringen i Inre Mongoliet för ”outstanding contributions” inom epidemiologisk forskning inom växtpatologi. Utmärkelsen heter ”The

Åtta forskare deltar i framtidslabb på SLU

Åtta forskare får under 2020 möjlighet att arbeta på deltid med framtidsperspektiv i sin forskning. Forskarna kommer att delta i en 'crash course' i framtidsstudier och därefter utforma och genomföra

Loading…