Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 298 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

Djurvälfärd och klimat i fokus när Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen fortsätter stötta SLU

SLU:s forskning om skötselsystem där kor och kalvar hålls tillsammans i intensiv mjölkproduktion har fått fortsatt finansiering av Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen. Dessutom finansierar stiftelsen ett

Karttjänst för lantbrukare vann innovationspris

"Target Y – Skördekartor för alla" heter det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs första innovationspris. Temat för priset är ”hållbarhet inom gröna näringar” och det delades ut av

Tryggad finansiering för forskningsinfrastrukturer

Vetenskapsrådet har meddelat beslut om anslag till svenska forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse. SLU ingår i två av de forskningsinfrastrukturer som beviljats medel. Det handlar om SITES

ökat sitt anseende

För tionde året i rad presenterar Kantar Public sitt anseendeindex för svenska lärosäten. Och i år har SLU lyfts upp till plats 5. Det är en rejäl ökning från 2020. Då var SLU på plats 7. Kantar

SLU:s förtjänstmedaljer 2021 till Gren, Magnusson och Lundqvist

Årets mottagare av SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser har nu utsetts. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Ing-Marie Gren. Förtjänstmedaljen i guld går till

Nya kartor kan minska effekter av klimatförändringarna

Med bättre kartunderlag kan samhället lättare förebygga effekterna av klimatförändringarna, till exempel vid översvämningar. Forskare vid SLU har fått anslag för att med AI-metoder skapa nya

SLU står sig väl i Shanghairankningarna 2021

SLU är ett av världens 300 främsta universitet, enligt den rankning som Shanghai Ranking Consultancy nyligen redovisade. I organisationens ämnesuppdelade rankning, som kom tidigare i år, hamnade SLU

Två Wallenbergprofessorer till SLU 2021

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien har utnämnt två mycket välmeriterade gästprofessorer inom programmet för KSLA-Wallenbergprofessurer. Professor Irena Creed från University of Saskatchewan kommer

SLU fortfarande landets bästa unga universitet

Med en 60:e plats på världslistan rankas SLU som Sveriges bästa ”unga universitet” i Times Higher Educations rankning 2021. Listan omfattar 475 lärosäten, som alla är under 50 år gamla, i 68 länder

Formas kommunikationsutlysning

Av totalt 12 projekt som beviljats medel från Formas finns forskare från SLU i tre av dem. Det handlar om kött, klimat och hav. De tre projekten är: Framtiden för kött – storytelling och dialoger för

Fem projekt beviljades stödmedel i SLU Urban Futures öppna utlysning

SLU Urban Futures beviljar stödmedel till fem projekt ur plattformens öppna utlysning, våren 2021. Projekten har rötter i flertalet fakulteter vid SLU, är utformade ur ett mång- eller

Prisregn över uppskattade skogsfilmer

Det blev guld den här gången! SLU:s uppmärksammade filmer om skogens värden och utmaningar är inte bara rikligt belönade i Sverige och internationellt. Filmerna används även flitigt i rådgivning och

Loading…