Sveriges lantbruksuniversitet

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 103 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:
Nytt nordiskt samarbete om grödor och skog i ett förändrat klimat

Nytt nordiskt samarbete om grödor och skog i ett förändrat klimat

Nordforsk, som sorterar under Nordiska ministerrådet, har beviljat medel till ett forskningssamarbete som ska tackla de utmaningar som ett förändrat klimat innebär för jord-och skogsbruk på nordiska breddgrader. I konsortiet ingår Københavns ...

Claudia Köhler invald i Kungl. Vetenskapsakademien

Claudia Köhler invald i Kungl. Vetenskapsakademien

Claudia Köhler, professor vid SLU:s institution för växtbiologi i Uppsala, är en av nio nya ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien. Hon är invald som utländsk ledamot av klassen för biologiska vetenskaper. Kungl. Vetenskapsakademien består ...

hostvete-ingress.jpg

Lantbrukare och sortföreträdare ska få bättre information om grödsorter

Höstvete. Antalet försök i svensk sortprovning av jordbruksgrödor har minskat stadigt sedan 1980-talet. Numera är osäkerheten i resultaten ett problem för näringen. SLU har fått medel från SLF, Stiftelsen lantbruksforskning, för att utveckla ...

SLU_080509_0008_jgz.jpg

Bidrag till nya hästforskningsprojekt

Ingen hov ingen häst? - En studie om hovkvalité, prestation och hälsa hos travhästar är ett av projekten som får bidrag från Stiftelsen hästforskning. Foto: Julio Gonzalez, SLU Tio nya forskningsprojekt beviljas medel i Stiftelsen Hästforsknings ...

Drygt 21 miljoner från Stiftelsen lantbruksforskning

Drygt 21 miljoner från Stiftelsen lantbruksforskning

SLU-forskare har i dagarna beviljats bidrag för tio projekt inom Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning 2017. Bidragen uppgår sammanlagt till drygt 21 miljoner kronor. Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar 17 nya forskningsprojekt med ...

KSLA belönar SLU:are

KSLA belönar SLU:are

Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har utsett 2018 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Ett antal SLU:are belönas. Priser och belöningar delas ut vid högtidssammankomsten den 28 ...

Lekplatser, förbättrat GIS-verktyg och makt över stadens gröna ytor

Lekplatser, förbättrat GIS-verktyg och makt över stadens gröna ytor

Tre projekt får sammanlagt 150 000 kronor i stödmedel för tvärvetenskapliga forskningsansökningar inom hållbar stadsutveckling. - Alla tre bifallna ansökningar bidrar med viktiga perspektiv på hållbar stadsutveckling, säger Josefin Wangel, ...

salme2.jpg

Mer kunskap om mikrobiom kan öka grödors kvalitet i Afrika

Salme Timmusk från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi har fått tre miljoner kronor från Vetenskapsrådet för projektet "Integrating plant microbiome to increase quality and water use efficiency of major crops in sub-Saharan Africa". ...

Åtta SLU-projekt får VR-bidrag till utvecklingsforskning

Åtta SLU-projekt får VR-bidrag till utvecklingsforskning

Av de ca 154 miljoner kronor som Vetenskapsrådet fördelat till utvecklingsforskning under bidragsperioden 2017-2021 går drygt 27 miljoner till SLU. Forskningen ska bidra till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor ...

Cylindrospermopsis_raciborskii.jpg

Forskningsmedel för projekt om tidig upptäckt av främmande arter

Cylindrospermopsis raciborskii i provrör. Foto: Stina Drakare. Stina Drakare har tilldelats medel från Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne för ett forskningsprojekt om tidig upptäckt av främmande arter. Främmande invasiva arter är ett stort ...

durumvete_ortiz_300.jpg

Snabbväxande durumvete för hett klimat får innovationspris

Inspektion av durumvetefält. Rodomiro Ortiz står längst till höger. Foto: SLU Idag finns durumvete som kan odlas på savannen längs Senegalfloden under de fyra månader då det är 35-40 grader varmt, och för hett för att odla andra grödor. ...

varroa-ingressbild.jpg

Hur kan bina tillsammans skydda sitt samhälle mot Varroa?

Bin med varroakvalster. Foto: Barbara Locke Honungsbin kan försvara sig mot sjukdomar på flera sätt, bland annat genom att rensa bort sjuka puppor. Detta beteende är viktigt att ta till vara vid avel för motståndskraftiga bin. Joachim de Miranda ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9