Sveriges lantbruksuniversitet

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 328 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

Jan Larsson får Mårten Carlssons pris 2018

Universitetsadjunkt Jan Larsson, SLU, tilldelas Rektor Mårten Carlssons pris 2018, som erkänsla för att han vigt sin yrkeskarriär åt SLU och de gröna näringarna, och har brunnit för att samverka och

Presskonferens Gothenburg Horse Show

Svensk Travsport satsar 18 miljoner kronor under sex års tid till forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med fokus på hästars rörelsemekanik. Anslaget innebär att projektet SCIMoveS nu

Prestigefull utmärkelse till Patrice Humblot för insatser inom embryoteknologi

En europeisk organisation för embryoteknologi, AETE, har tilldelat professor Patrice Humblot den prestigefulla utmärkelsen Pioneer Award för att uppmärksamma hans framstående forskning inom

Prestigefull utmärkelse till Patrice Humblot för insatser inom embryoteknologi

En europeisk organisation för embryoteknologi, AETE, har tilldelat professor Patrice Humblot den prestigefulla utmärkelsen Pioneer Award för att uppmärksamma hans framstående forskning inom

Ig Nobel-pris till SLU-ledd forskning om bananflugor

Vid en ceremoni på Harvard University igår fick forskare från SLU ta emot 2018 års Ig Nobel-pris i biologi. Priset delas ut för en studie som visar att en tränad vinkännare kan urskilja doften av en

Ig Nobel-pris till SLU-ledd forskning om bananflugor

Vid en ceremoni på Harvard University igår fick forskare från SLU ta emot 2018 års Ig Nobel-pris i biologi. Priset delas ut för en studie som visar att en tränad vinkännare kan urskilja doften av en

EcoStack – nytt EU projekt kombinerar ekosystemtjänster för effektivare jordbruk

En rad nyttoorganismer bidrar med viktiga ekosystemtjänster i jordbruket. Hur bör vi förvalta dessa för att optimera produktion och växtskydd? Svaret på detta söks i det nya EU-projektet EcoStack,

FANH-Ny utlysning!

FANH-Ny utlysning!

Om du är intresserad av tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus inom våra tre fokusområden finns det nu möjlighet att söka pengar. Upp till sex ansökningar beviljas med max 200 000 kronor

FANH-Ny utlysning!

FANH-Ny utlysning!

Om du är intresserad av tvärvetenskaplig forskning med framtidsfokus inom våra tre fokusområden finns det nu möjlighet att söka pengar. Upp till sex ansökningar beviljas med max 200 000 kronor

Kevin Bishop har tilldelats Rossbypriset 2017

Svenska nationalkommittén för geofysik har beslutat att ge 2017 års Rossbypris till Kevin Bishop för ett ”framstående och gränsöverskridande arbete och engagemang för en hållbar användning av

SLU:s anseende på sjunde plats bland svenska lärosäten

För sjätte året i rad har Kantar Sifo jämfört de svenska lärosätenas anseende hos allmänheten. SLU har fått en särskild genomgång av resultatet. Den visar att universitetet ligger över snittet vad

SLU:s anseende på sjunde plats bland svenska lärosäten

För sjätte året i rad har Kantar Sifo jämfört de svenska lärosätenas anseende hos allmänheten. SLU har fått en särskild genomgång av resultatet. Den visar att universitetet ligger över snittet vad