Hoppa till huvudinnehåll

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 312 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

Två startbidrag från Europeiska forskningsrådet till SLU

Två SLU-forskare har i år tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC): Petra Marhava, för studier av hur

Kunglig miljöprofessur till SLU

Keith Paustian, professor vid institutionen för markvetenskap och växtodling, Colorado State University, har utsetts till innehavare av H. M. Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2022–

Sex projekt får medel från SLU Aquacultures öppna utlysning

Sex nya projekt har tilldelats medel genom SLU Aquacultures öppna utlysning från i våras. Projekten syftar till att stimulera forskningssamarbeten vid SLU och täcker flera områden inom akvakultur.

VR Utvecklingsforskning

Tretton olika forskningsprojekt vid SLU beviljades över 42 miljoner kronor när Vetenskapsrådet delade ut medel för utvecklingsforskning. Totalt beviljade VR över 182 miljoner kronor för åren 2021-

Två Wallenberg-forskare till SLU

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 27 nya Wallenberg Academy Fellows. I kategorin naturvetenskap kommer SLU att ta emot dr Derek Lundberg från Max

Är insekter bra mat på långa rymdresor?

Det är en utmaning att förse astronauter med tillräckligt mycket näringsriktig mat. På långa resor och kolonisering av andra planeter måste man kunna producera mat i rymden. Uppfödning av insekter är

Internationell guldmedalj för doktorsavhandling från SLU

Fredric Svensson disputerade vid SLU:s institution för molekylära vetenskaper hösten 2020. Nu har hans avhandling om nanomaterial baserade på titanoxid utsetts till 2020 års bästa doktorsavhandling

Forskare på SLU hedersomnämnd

Varje år delar Stiftelsen Hästforskning ut pris till årets hedersomnämnande och årets forskningsprojekt. Priserna uppmärksammades vid Hippocampusdagen på SLU den 5 november där årets hedersomnämnande

Tre forskare från SLU bland de mest citerade

Tre forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet finns med på 2021 års lista över högt citerade forskare, sammanställd av Clarivate, företaget bakom Web of Science. I sin helhet rymmer listan över 6000

Publishingpriset till Guld och gröna skogar

Publishingpriset belönar filmen Guld och gröna skogar med guld. Filmen handlar om naturturism och företagarna som satsar på skogens mjuka värden. Den är en del i SLU Future Forests kunskapspaket om

Innovationspris Umeå

Det går att effektivt odla matsvamp som shiitake i restprodukter från skogen. Dessutom hjälper svamparna till att bryta ner veden så att framställning av bioetanol blir billigare. Sparbanksstiftelsen

52 forskningsmiljoner till SLU från VR

Fjorton SLU-forskare har i dagarna beviljats bidrag från Vetenskapsrådet, tretton inom området naturvetenskap & teknikvetenskap och ett till en internationell postdok inom utvecklingsforskning.

Loading…