Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1427 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:
Om SLU Artdatabanken

Om SLU Artdatabanken

Vår vision: En rik och känd natur

SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken

Vill du rapportera fynd eller letar du fakta om arter? Vad vill du göra? //

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Här har vi samlat information om vilka personuppgifter som vi samlar in för olika ändamål och hur vi hanterar dem. GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som börjar

Groddjur

Hur många grod- och paddarter finns i Sverige? Hur låter vanlig padda? Vad kan man göra för att skydda våra groddjur? Det finns drygt 7 200 arter groddjur i världen, i Sverige har vi 13 arter. Två av

Buskmus

Buskmusen är en charmig liten gnagare som hör till de mest gåtfulla arterna i den svenska och även den europeiska naturen. Den är mycket sällsynt i många länder runt om i Europa och har visat

Värt att veta-Rosa Goodman

Värt att veta-Rosa Goodman

Värt att veta - Transforming the tropical timber value chain ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Rosa Goodman, biträdande universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Bastardsvärmare

I Sverige finns sju arter bastardsvärmare fördelade på två släkten. Samtliga utom fjällbastardsvärmare Z. exulans är rödlistade i kategorin Nära hotad (NT) och har under de senaste 10 åren gått

Vad är en art?

Förr i tiden kallades praktiskt taget alla urskiljbara ”sorter” för arter. Sedan mitten av 1900-talet har olika artbegrepp föreslagits, men det råder fortfarande oenighet om hur begreppet art skall

Om arter

Om arter

Ungefär 60 000 flercelliga arter är kända från Sverige – kunskapen varierar mycket och i flera organismgrupper finns stora kunskapsluckor. SLU Artdatabanken arbetar långsiktigt med att analysera,

Behandling av personuppgifter i ArtDatabankens webbapplikationer

Behandling av personuppgifter i ArtDatabankens webbapplikationer

Den här informationstexten förklarar hur dina personuppgifter som används i SLU Artdatabankens webbapplikationer behandlas inom SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Faunaväkteri

Faunaväkteri

Faunaväkteri är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Nationalnyckeln presenterar svenska djur-, växt- och svamparter. Böckerna är rikt illustrerade med utförliga texter och nycklar för artbestämning.

Loading…