Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 466 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

SLU Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna.

Fjäll/Arktis

Vi samlar SLU:s kompetens kring den Fjäll/Arktiska miljön och arbetar för att stötta Sveriges arbete nationellt och internationellt kopplat till miljömålet Storslagen fjällmiljö.

Verksamhet Biologisk mångfald

Vi följer och analyserar situationen för den biologiska mångfalden. Resultaten stödjer arbetet med berörda miljömål och ger underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald,

Kontakter Biologisk mångfald

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Biologisk mångfald. Eddie von Wachenfeldt , koordinator för program Biologisk mångfald (till vänster i bild). E-post:

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Jordbrukslandskap

Vi inventerar och miljöövervakar jordbrukslandskapet och bidrar även till en helhetsbild av landskapets miljökvalitet. Resultaten används för miljömålsuppföljning och för uppföljning av EU:s

Skog

Här finns mångårig erfarenhet och stor kunskap om svensk och internationell skoglig miljöanalys.

Östersjöexperter SLU

Här har vi samlat forskare och experter för frågor kopplade till Östersjön. Listan är sorterad efter ämnesområde med en kort beskrivning av respektive persons expertis. En första ingång till

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att

Kontakter Skog

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Skog. Anna-Lena Axelsson : Koordinator program Skog, miljömålsrelaterade frågor, skogshistoria, digitalisering av historiska skogsdata.

Kontakter Klimat

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Klimat. Sabine Jordan (bilden till höger): Koordinator för program Klimat. E-post: sabine.jordan@slu.se , tel. 018-67 19 46. Svenska

Dricksvatten och hälsa

Vi konsumerar i genomsnitt två liter dricksvatten per dag. Men hur hälsosamt är ditt dricksvatten? SLU tar fram kunskap för beslutsfattare och vattenbransch som stödjer arbetet med säkrare

Loading…