Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 311 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Fjärils- och humleinventering 2023

Sommaren 2023 startar en ny fältsäsong av SLU:s fjärils- och humleinventering. Nytt i den är bland annat ett effektivare insamlingssystem för registrering av artfynd och andra variabler i fält.

Värt att veta Hans Gardfjell

Värt att veta: Hur många strandastrar växer det på våra havsstränder? vartattveta.umea@slu.se Våra kustlandskap hör till våra mest ikoniska naturlandskap. Samtidigt är det några av våra mest

Dyntaxa

Dyntaxa är en databas över svenska organismers namn och släktskap. Här finns bland annat information om aktuell klassificering, rekommenderade namn och vanliga synonymer.

Riksskogstaxeringen i svensk dagspress 1923-2020

I en ny rapport beskriver Jimmy Jönsson hur Riksskogstaxeringens verksamhet och resultat skildrats i svensk dagspress under perioden 1923 till 2020. Dagens massmediala skogsdebatt kretsar kring

Laboratoriet för organisk miljökemi (OMK)

Laboratoriet utvecklar metoder och utför analyser av kemiska bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi är sedan 1994 ackrediterade av Swedac (ack.nr. 1208). Vi analyserar många olika typer

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, följ oss på Twitter, prenumerera på vårt nyhetsbrev, läs

Miljötrender nyhetsbrev

Intresserad av frågor om miljö, natur och hållbarhet? Få koll på ny kunskap genom att prenumerera på Miljötrender nyhetsbrev. Läs utgivna nummer nedan. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och mejlas till

Datainsamling för EU:s gemensamma fiskeripolitik

Data Collection Framework – DCF Årligen samlas data in för att kunna förvalta fisk och fiske för att kunna göra uppskattningar av hur mycket fisk som finns i olika havsområden och hur de kan fiskas

Publikationer

Nedan visas de senaste publikationerna från institutionen. Sidorna hämtas automatiskt från SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Använd den gröna knappen så hittar du till SLUpub och vår fullständiga

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.

Om inventeringen

Markinventeringen är en rikstäckande återkommande inventering av marken i Sverige som omfattar totalt ca 20 000 provytor. All mark utom åkermark, bebyggd mark och kalfjäll omfattas. Vid inventeringen

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Loading…