Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 240 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:
Miljöanalys

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Hämta art- ...

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, följ oss på Twitter, läs populärvetenskapligt skrivna inslag i kunskapsbanken eller i SLU:s tidning Miljötrender. ...

Kontakt

Kontakt

490 490 Anna-Lena Axelsson, Projektledare - SLUs miljönalys program Skog - anna-lena.axelsson@slu.se - 090-786 8591 Anna-Lena är forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning samt koordinator för SLUs miljönalys program Skog. Kontakta ...

Blåbär. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Mer träd och minskad vegetationstäckning

Under år 2016 producerades det 639 miljoner kilo blåbär i våra skogar. Det motsvarar drygt 60 kg per invånare. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. 2017 års officiella statistik från Riksskogstaxeringen visar att Sveriges skogar blir allt tätare ...

Älgko på Öland med ett GPS-halsband. Foto: Fredrik Stenbacka, SLU

Ny metod ger siffra på antalet Ölandsälgar

En av Ölands 218 älgar (med ett konfidensintervall på 204-234). Älgkon bär ett GPS-halsband, som gör att forskarna kan följa henne extra noggrant och studera reproduktion, kalvöverlevnad, var hon rör sig ...

CKB-rapport_2017_2.png

Ny undersökning av bekämpningsmedel som regelbundet överskrider riktvärden

I en ny rapport från Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) undersöks varför vissa godkända bekämpningsmedel återkommande överskrider sina riktvärden eller uppmäts i förhöjda halter i ytvatten. Riktvärden för bekämpningsmedel ...

Exempel

Exempel

Läs om projekt och samarbeten som har använt sig av skogsdatalabbet. Flygning med drönare för LumberScan En kall och blåsig vårvinterdag 2017 hjälpte Skogsdatalabbet LumberScan med drönarfotografering av ett virkesupplag i Västerbotten. 10 ...

Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet är en kreativ mötesplats för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten ska främja användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys samt de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys ...

Foto: SLU

I kärnkraftens kylvatten anas framtidens Östersjö

Övervakningen av de varma kylvattenplymerna utanför de svenska kärnkraftverken, bland annat i Forsmark, skapar unika möjlighet att spana in i framtiden. Foto: SLU. Välkommen till kylvattenrecipienten - det kustvattenområde som påverkas av ett ...

EU-medel till forskning om översvämningar

EU-medel till forskning om översvämningar

Nyligen beviljades EU-medel ur COST Action-programmet till ett projekt där bl a SLU-forskare medverkar för att bygga upp ett nätverk med fokus på hur markanvändning kan reducera översvämningsrisker. COST (European Cooperation in Science and Technology) ...

FA-Skogsdatalabbet-drönare.png

Drönare

Genom ett samarbete med Ljungberglabbet har vi tillgång till ett utbud av drönare som kan användas för både test och skarpa flygningar. Ljungbergslaboratoriet Alla drönare kan självklart utrustas med olika sensorer Läs mer om: Skogshushållning ...

Verktyg och data

Verktyg och data

Skogsdatalabbet är en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys och de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys. Nedan finns några av de resurser som finns tillgängliga. Marklaser ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10