Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1335 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Pfas ozon

Pfas är kemikalier som både är skadliga för hälsan och svåra att bryta ner. Vi kan få i oss ämnena från bland annat dricksvatten. En forskargrupp vid SLU har med hjälp av ozon kunnat rena vatten från

Program Flora- och faunavård 2020

Naturvården står inför stora utmaningar. Samtidigt ökar vår kunskap om arterna och tillståndet för vår natur. Det har kommit många statusrapporter den senaste tiden och i april kommer den nya

Vem vinner ArtDatabankens naturvårdspris 2020?

Hjälp oss att hitta vinnaren av ArtDatabankens Naturvårdspris 2020. Vi vill med detta pris uppmärksamma det arbete som sker med att bevara den biologiska mångfalden och visa att det finns många

Världens största uggla behöver vår hjälp

Rapporteringen av berguv har varit hög under 2019, med 1358 rapporter i Artportalen, vilket är mer än en fördubbling av rapporterna från 2018. Resultatet från BirdLife Sveriges inventering visar så

Miljöanalys

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att

Värt att veta Håkan Olsson

Värt att veta Håkan Olsson

Värt att veta – Att mäta skogen från ovan olof.bergvall@slu.se Med hjälp av satellitbilder, flygburen laserskanning och sensorer på drönare skapar forskarna kartor över skogen. Kom och hör

Statistics@SLU seminar: Generalised additive models (GAM) for environmental trend analysis

Statistics@SLU seminar: Generalised additive models (GAM) for environmental trend analysis

Statistics@SLU seminar: Generalised additive models for environmental trend analysis Claudia von Brömssen, Dept. Of Energy and Technology General additive model (GAM) have arisen as one of the

Temadagar BSSC V12 2020

Temadagar BSSC V12 2020

Hur ser framtidens Östersjö ut? Temadagar på Baltic Sea Science Center ann-katrin.hallin@slu.se Kommer det att gå att bada i Östersjön om 30 år? Kommer vi att kunna äta mat från Östersjön? Vad

New Insights

New Insights

New Insights är ett internationellt magasin på engelska från SLU. Det innehåller artiklar om SLU:s forskning, miljöanalys och samverkan. Magasinet gavs ut 2012, 2013 och 2015. Hämta gratis tryckta

Värt att veta Jorge Aldea

Värt att veta Jorge Aldea

Värt att veta – Blandskogens roll i ett förändrat klimat olof.bergvall@slu.se Blandskogar betraktas som ett av de viktigaste alternativen till anpassning till, och att minska riskerna för,

Statistics@SLU seminar: Generalised additive models (GAM) for environmental trend analysis

Statistics@SLU seminar: Generalised additive models (GAM) for environmental trend analysis

Statistics@SLU seminar: Generalised additive models for environmental trend analysis Claudia von Brömssen, Dept. Of Energy and Technology General additive model (GAM) have arisen as one of the

Loading…