Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1522 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

KV Minkprojektet

Minkforskning vid SLU - ett miljöanalysprojekt med fokus på miljögifter Den vilda minken ses mest som ett skadedjur vid svenska vatten, men den är också ett viktigt redskap i miljöövervakningen.

Cost

COST – en finansieringskälla för forsknings- och innovationsnätverk COST, kort för ”Cooperation in Science and Technology” är ett EU-finansierat program som stödjer bildandet av nya forskningsnätverk

Vinnova

Vinnova – en statlig myndighet under Näringsdepartementet Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga. Vinnova identifierar

Horisont 2020

Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation (2014–2020) Horisont 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation för åren 2014–2020 och har en budget på cirka 77

Skriva en stark ansökan

Skriva en stark ansökan

Tips från Grants Office.

Grants Office Support

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken är alltifrån systemvetare, forskare, fotografer, biologiskt sakkunniga, kommunikatörer till administrativ personal. Vi som arbetar på SLU Artdatabanken bidrar till

Växtskyddsmedel som överskrider riktvärden

I en ny rapport från Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) undersöks varför vissa godkända bekämpningsmedel återkommande överskrider sina riktvärden eller uppmäts i förhöjda halter i

Finansiärer

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken

Vill du rapportera fynd eller letar du fakta om arter? Vad vill du göra? //

Musslor i Mälaren

SLU Aqua har genomfört ett projekt om medborgarforskning och musslor i Mälaren tillsammans med Naturskolan i Sigtuna och Centralskolan i Märsta. Vi utvecklade och testade metoder för att snabbt och

Hållbart fiske

Hållbart fiske

Vi på SLU Aqua vill att kommande generationer ska kunna fiska på starka och friska bestånd av fisk och skaldjur. Vi utvecklar metoder, modeller och verktyg för att uppskatta och utvärdera effekterna

Loading…