Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 337 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Skogliga grunddata

Nationella kartor över skogens egenskaper

Projekt

Projekt vid Skoglig fjärranalys FORWARDS: Ett observatorium för att visa klimatförändringarnas inverkan på europeiska skogar och vägleda beslutsfattande Mistra Digital Forest SUPERB: Storskalig

Rapportera naturobservationer

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. Här kan du nå rapportsystem för frivilligövervakning som SLU driver i samarbete

Kontaktpersoner SLU klimat

Vid Sveriges lantbruksuniversitet finns många forskare som arbetar med frågor som rör klimat och klimatförändringar. Här listar vi några av dem ämnesvis. Mat och klimat Hållbar matproduktion/

Forskare och beslutsfattare i dialog om EU:s markdirektiv och miljöövervakning

Om drygt 25 år ska alla marker i EU vara vid god hälsa, enligt EU-kommissionens förslag på markdirektiv som presenterades sommaren 2023. Direktivet kommer innebära förändringar i våra nationella

Svea - räkna fisk i havet

För att förvalta fiske måste man ha en uppfattning om hur mycket fisk det finns. Vet man inte hur stora fiskbestånden är så kan man ju inte uppskatta hur mycket fisk som kan fångas utan att

KV Minkprojektet

Minkforskning vid SLU - ett miljöanalysprojekt med fokus på miljögifter Den vilda minken ses mest som ett skadedjur vid svenska vatten, men den är också ett viktigt redskap i miljöövervakningen.

Skogliga skattningar

En viktig del av fjärranalysverksamheten är att kontinuerligt utveckla metoder för att ta fram nationella rasterdatabaser med beräknade variabler. En del av fjärranalysverksamheten är att utveckla

Fjäll/Arktis

Vi samlar SLU:s kompetens kring den Fjäll/Arktiska miljön och arbetar för att stötta Sveriges arbete nationellt och internationellt kopplat till miljömålet Storslagen fjällmiljö.

Kampanjer, medborgarforskning

Här hittar du kampanjer och tidsbegränsade eller riktade insatser inom medborgarforskning och naturväkteri. Mus i hus? Sett en gnagare i ditt hus? Berätta för oss! Genom att rapportera i appen Mus i

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk

Miljötrender nyhetsbrev

Intresserad av frågor om hur miljö, naturresurser och hållbarhet? Få koll på ny kunskap genom att prenumerera på Miljötrender nyhetsbrev. Läs de senaste årens utgivna nummer längre ned. Nyhetsbrevet

Loading…