Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1195 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Miljöeffekter av intag och utsläpp av kylvatten vid Forsmarks kärnkraftverk

Intag och utsläpp av kylvatten vid Forsmarks kärnkraftverk påverkar organismerna i den närliggande kustmiljön. Institutionen för akvatiska resurser har i denna nya rapport analyserat hur. Vid

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Vi har omfattande forskning, miljöanalys och utbildning om vatten och akvatiska ekosystem. Vi har ca 400 forskare och annan personal som bidrar

Miljöeffekter av intag och utsläpp av kylvatten vid Forsmarks kärnkraftverk

Intag och utsläpp av kylvatten vid Forsmarks kärnkraftverk påverkar organismerna i den närliggande kustmiljön. Institutionen för akvatiska resurser har i denna nya rapport analyserat hur. Vid

Arter att leta efter

En stor del av kunskapen om svenska arter har samlats in av amatörer – och det finns fortfarande mycket att göra för den som är intresserad. ArtDatabanken har inför kommande rödlistningsarbete tagit

Kontakt

Kontakt

Kontakta en miljöanalytiker! fomaredaktion@slu.se Kontakta en miljöanalytiker! Vill du samarbeta med oss? Har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Ta kontakt. Här hittar du kontaktuppgifter till

Simnia hiscocki: ny marin snäckart i svenska vatten

Den framgälade marina snäckan Simnia hiscocki (som inte hunnit få något svenskt namn) rapporteras för första gången från svenska vatten. Snäckan påträffades sittande på röd hornkorall, som är en av

Nya möjligheter att sprida artinformation

Tack vare API:erna som nyligen lanserats är det möjligt att visa och hämta ArtDatabankens information om arter via webbsidor och appar. Genom att lansera API:er hoppas ArtDatabanken att det ska bli

Nya metoder samt möjlighet att ange annan fotograf

Nya metoder samt möjlighet att ange annan fotograf

Några nyheter i Artportalen är att man kan ange flertalet nya metoder för hur man dels fångat/observerat ett djur och dels hur man gjort artbestämningen. Dessutom finns nu möjligheten att ange en

Versionshistorik Artportalen 2018

Versionshistorik Artportalen 2018

Här hittar du all versionshistorik 2018. Tillbaka till Artportalen Releaseversion 2.12.1 - 16 juni 2018 Läs nyhetstext om releasen Förbättringar Nya metoder och bestämningsmetoder. Se lista .

Öppna data och API:er

Öppna data och API:er

Öppna data och API:er Öppna data och API:er Öppna data och API:er ArtDatabanken tillgängliggör data via API:er (Application Programming Interface) så att företag och privatpersoner på ett enkelt

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

Nya artlistor inför semestertider

Uppdateringen omfattar flera olika insektsgrupper och spindlar såväl som kärlväxter, mossor, alger och svampar. Skinnbaggen, Eremocoris podagricus , som hittades i Lund tidigare i år är det första