Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 309 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

SLU Riksskogstaxeringen bidrar till statistik om skyddad skog

SCB publicerar sammanhållen officiell statistik om "Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark". Statistiken samproduceras av data från fyra

Hoten mot fjärilar och den biologiska mångfalden fortsätter

I en ny rapport beskrivs mekanismerna bakom utarmningen med en djupdykning i tillståndet för Sveriges samtliga rödlistade dagfjärilar och bastardsvärmare. Rapporten som finansierats av

SLU Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna.

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att

Rapportera naturobservationer

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. Här kan du nå rapportsystem för frivilligövervakning som SLU driver i samarbete

Kampanjer, medborgarforskning

Här hittar du kampanjer och tidsbegränsade eller riktade insatser inom medborgarforskning och naturväkteri. Hjälp till med kunskapen om sillgrisslor Varje år så körs en live-sändning från Stora

Klimatmöte - COP

FN:s klimatkonvention (UNFCCC) organiserar årligen klimatmöten, främst de årliga COP-mötena (Conference of Parties) där alla länder som skrivit under klimatkonventionen träffas och förhandlar om hur

Skoglig planering

Skoglig planering ylva.melin@slu.se Skoglig planering, Institutionen för skoglig resurshushållning Ämnesområdesansvarig: Karin Öhman Avdelningschef: Dianne Staal Wästerlund Postadress:

Miljötrender från SLU

Miljötrender är tidningen för dig som jobbar inom miljö- och naturvård, eller som är engagerad i sådana frågor på fritiden. Här kan du läsa om SLU:s nya rön och få koll på vilka forskare som håller

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, följ oss på Twitter, prenumerera på vårt nyhetsbrev, läs

Loading…