Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1274 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:
Om arter och natur

Om arter och natur

ArtDatabanken arbetar med att övervaka, studera och analysera tillståndet för svenska arter och naturtyper. Här kan du hitta svar på frågor som handlar om ArtDatabankens olika ämnesområden.

Forskningssekreterare

Forskningssekreterare

Generellt har SLU:s forskningssekreterare rollen att stödja universitets- och fakultetsledning, men också att vara en länk mellan ledning och forskargrupper. Den del av forskningssekreterarnas

Externfinansiering/Grants Office

Externfinansiering/Grants Office

Externfinansiering/Grants Office (E/GO) är en enhet inom SLU:s ledningskansli. Fokus i vårt arbete är att hjälpa SLU:s forskare och administratörer med att söka externa bidrag, och att administrera

Riktlinjer för externfinansiering

Riktlinjer för externfinansiering

Syftet med dessa riktlinjer är att undvika ekonomiska och juridiska problem i externfinansierade projekt. Riktlinjerna beslutades av rektor 2015-05-25. De gäller bidragsansökningar och uppdragsanbud

Digitalisering och artificiell intelligens i den urbana miljön

När en student vid SLU i Alnarp knackade på hos Movium för att fråga om deras intresse för Artificiell Intelligens (AI) så inleddes ett samtal på Slottet om hur många på SLU som aktivt arbetar med

Digitalisering och artificiell intelligens i den urbana miljön

När en student vid SLU i Alnarp knackade på hos Movium för att fråga om deras intresse för Artificiell Intelligens (AI) så inleddes ett samtal på Slottet om hur många på SLU som aktivt arbetar med

Digitalisering och artificiell intelligens i den urbana miljön

När en student vid SLU i Alnarp knackade på hos Movium för att fråga om deras intresse för Artificiell Intelligens (AI) så inleddes ett samtal på Slottet om hur många på SLU som aktivt arbetar med

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLUs institutioner

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Miljöanalys

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

För forskare

Här har vi samlat information som kan vara till nytta för SLU-forskare, som anslag och annan viktig information. Dela med dig av din expertkunskap och bli granskare av EU-ansökningar! EU letar efter