Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1289 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Bananflugan och övriga daggflugor i ny provinskatalog i Artportalen

I Sverige är för närvarande 77 arter av daggflugor (Drosophilidae) påträffade, vilket innebär en ökning med ca 50 % under de senaste 25 åren. Denna flugfamilj presenteras nu i en provinskatalog i

Hundratals nya svenska namn på lavar

Tre av fyra lavar av de som är kända i Sverige har nu fått svenska namn. Modern DNA-teknik har resulterat i mängder av förändringar både på art- och släktesnivå. Den nya listan presenteras i senaste

Dricksvatten och hälsa

Dricksvatten och hälsa

Vi konsumerar i genomsnitt två liter dricksvatten per dag. Men hur hälsosamt är ditt dricksvatten? SLU tar fram kunskap för beslutsfattare och vattenbranschen som stödjer arbetet med säkrare

Program Flora- och faunavård 2019

Främmande arter är en del av svenskt växt och djurliv. En del har kommit hit av sig själva andra med hjälp av människan, medvetet eller omedvetet. De främmande arterna kan ibland utgöra ett bekymmer

Miljötrender nyhetsbrev

Intresserad av frågor om miljö, natur och hållbarhet? Få koll på ny kunskap genom att prenumerera på Miljötrender nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och skickas ut med e-post minst ett par

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar?

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar?

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar? rebecca.rikner@slu.se Tillgången till säkert dricksvatten hotas av klimatförändringar och en ökad risk för att kemikalier

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar?

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar?

Hur skyddar vi vårt livsviktiga dricksvatten mot kemiska föroreningar? rebecca.rikner@slu.se Tillgången till säkert dricksvatten hotas av klimatförändringar och en ökad risk för att kemikalier

Bekämpningsmedel i ytvatten

Resultaten från ytvattenproverna som samlas in i typområdena och åarna inom nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, finns delvis i en databas hos datavärden och delvis i en fil. På den här

Om Fauna och Flora

Om Fauna och Flora

En modern tidskrift med en lång tradition. Kvartalstidskriften Fauna och Flora är ett forum för nyheter och populärvetenskapliga artiklar om svensk faunistik och floristik samt naturvårdsfrågor.

Artiklar från tidigare nummer

Andra numret 2019: • Östersjöns torskar illa ute Första numret 2019: • Här faller almen • Sorgen över en förlorad skog Fjärde numret 2018: • Recension: Handbook of Western Paleacrctic Birds. Vol.1

Tidskriften Fauna och Flora

Tidskriften Fauna och Flora

En spegling av svensk natur! Tidskriften Fauna och Flora innehåller spännande reportage, nyheter och notiser, artporträtt, roliga anekdoter, recensioner och vackra illustrationer.

Prenumerera

Prenumerera

Fauna och Flora är ett forum för nyheter och populärvetenskapliga artiklar om svensk faunistik och floristik samt naturvårdsfrågor. Tidskriften har getts ut sedan 1906. Sedan 2002 ger ArtDatabanken

Loading…