Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 264 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:
Hästar/horses. Foto: Erik Cronvall, SLU.

Det här gör vi inom program Jordbrukslandskap

Hästar. Foto: Erik Cronvall, SLU. Program Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultat från programmet används för uppföljning av miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- ...

Avslutade program och projekt vid SRH

Avslutade program och projekt vid SRH

Nedan följer en sammanställning av avslutade program och större projekt vid institutionen för skoglig resurshushållning. Relaterade sidor: Landskapsplanering och -arkitektur Skogshushållning Skogsvetenskap Teknik och teknologi Institutionen för ...

Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

SLU Aquas fiskgenetiska laboratorium (FiskGen) utför genetiska analyser av fisk och kräftor. Verksamheten, som bedrivs vid Sötvattenslaboratoriet, är främst inriktad på identifiering av genetisk populationsstruktur hos resursarter och hotade arter. ...

forest.jpg

Klimatrapporteringen

Störst upptag av växthusgaser sker i levande biomassa som till exempel barrskogen på bilden och i markkol.© Jenny Svennås-Gillner, SLU Klimatförändringarna ger effekter på ekosystem och samhälle. För att mildra effekterna måste utsläppen ...

Data from dense laser scanning.png

Datadrivet skogligt labb vid SLU - Skogsdatalabbet@SLU

Data from dense airborne laser scanning, SLU. Skogsdatalabbet är en ny experimentell miljö för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten syftar till att skapa en kreativ mötesplats som främjar användningen av den senaste tekniken ...

Provfiske/Test fishing. Foto: Fredrik Landfors, SLU.

Det här gör vi inom program Kust och hav

Provfiske. Foto: Fredrik Landfors, SLU. Program Kust och hav ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det gör vi genom att ta fram beslutsunderlag och råd för förvaltningen ...

Riksskogstaxeringen/Swedish National Forest Inventory. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU.

Det här gör vi inom program Skog

Riksskogstaxeringen inventerar varje år cirka 11 000 provytor för att ge underlag för att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU. Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som ...

Faruk Djodjic, SLU. Foto/Photo: Mats Wallin

Det här gör vi inom program Övergödning

Faruk Djodjic, SLU, tar ett vattenprov. Foto: Mats Wallin, SLU. Program Övergödning ger underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem. Det ger också en aktuell bild av övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden. ...

Johan Stendahl, koordinator för program Klimat inom SLU:s miljöanalys.

Kontakter inom program Klimat

Johan Stendahl, koordinator för program Klimat. Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Klimat. Johan Stendahl (bilden till höger): Koordinator för program Klimat. E-post: johan.stendahl@slu.se, tel. 018-67 38 01. Svenska ...

Tidningen Miljötrender från SLU

Tidningen Miljötrender från SLU

Miljötrender är tidningen för dig som jobbar inom miljö- och naturvård, eller som är engagerad i sådana frågor på fritiden. Här kan du läsa om SLU:s nya rön och få koll på vilka forskare som håller på med vad. Håll dig uppdaterad om ...

Miljöanalys

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Hämta art- ...

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, följ oss på Twitter, prenumerera på vårt nyhetsbrev, läs populärvetenskapligt skrivna inslag i kunskapsbanken ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10