Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 318 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Kontaktpersoner SLU klimat

Vid Sveriges lantbruksuniversitet finns många forskare som arbetar med frågor som rör klimat och klimatförändringar. Här listar vi några av dem ämnesvis. Mat och klimat Hållbar matproduktion/

Så här försäkrar vi oss om pålitliga analysresultat

Du ser inte kiselalger i vattnet, men är så många och säger så mycket att det borde eka mellan bergen! Hos oss arbetar experter som ger dem röst – de små, små kiselalgerna. Men hur kan man vara säker

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark, och hur ska vi göra det i framtiden?

markmiljo-webb@slu.se De politiska initiativen för att stärka skyddet av jord och mark i Europa har ökat markant sedan EU-kommissionen under 2021 presenterade EU Soil Strategy for 2030. Ambitionerna

Bekämpningsmedel i grundvatten och sediment

Resultat från provtagningarna av bekämpningsmedel i grundvatten och i sediment, inom den nationella miljöövervakningen, finns här. Grundvatten tas från fyra provpunkter (två djup i in- respektive

Integrerad miljöövervakning (IM)

Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Miljöanalys

För att enklare upptäcka problem i miljön, ta fram underlag till olika åtgärder och följa upp dessa, samlar vi in, lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör vattenkemiska och biologiska data för

Markinfo

MarkInfo är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket. Syftet är att sprida översiktlig information om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige.

Fishinfoodwebs

Denna sida finns ännu inte översatt till svenska, men du kan läsa om forskningen på engelska här >>

Svea - räkna fisk i havet

För att förvalta fiske måste man ha en uppfattning om hur mycket fisk det finns. Vet man inte hur stora fiskbestånden är så kan man ju inte uppskatta hur mycket fisk som kan fångas utan att

ICP Forests – en pionjär inom skogsskadeövervakning

Oron för skogsdöden blev starten för ICP Forests; ett program för övervakning av luftföroreningar, och ett snart 40-årigt exempel på hur globala program kan harmoniseras med nationella. Idag är

Första livespårade älgen banade väg för forskningsgenombrott

Snart är det åter dags för Den stora älgvandringen; många är de tittare som förutom att följa älgarna via kamerorna också kikar på dem via SLU:s system där alla forskningsälgar med GPS-halsband går

Kontakter Vilt

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Vilt. Tim Hofmeester (till höger i bild), koordinator för program Vilt. E-post: tim.hofmeester@slu.se , tel. 070-247 88 42. Fredrik

Loading…