Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 29 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:

SLU Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

NRS Ungsskogsinventering 2022

På uppdrag av Skogsstyrelsen har SLU inom ramen för NRS (Nationell riktad skogsskadeövervakning) inventerat ungskogar i norra Sverige. Resultaten visar att nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges

Riksskogstaxeringen söker personal till fältsäsongen 2023

Är du intresserad av skog och vill ha ett lärorikt och aktivt säsongsjobb? Nu söker Riksskogstaxeringen och Markinventeringen personal inför fältsäsongen 2023. Riksskogstaxeringen och

Fem miljoner kubikmeter dödades av granbarkborren 2022

Granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. Det visar den årliga inventeringen som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort. Över 5 miljoner kubikmeter gran har

Riksskogstaxeringen i svensk dagspress 1923-2020

I en ny rapport beskriver Jimmy Jönsson hur Riksskogstaxeringens verksamhet och resultat skildrats i svensk dagspress under perioden 1923 till 2020. Dagens massmediala skogsdebatt kretsar kring

Orsaker till skogens minskade tillväxt analyseras i ny rapport

Volymtillväxten i Sveriges skogar har ökat kraftigt sedan 1920-talet men sedan 2012 kan man se en klart minskande tillväxttrend. I en rapport från SLU Riksskogstaxeringen presenteras nu ett

Hur påverkas skogen av torra år?

Statistik från Riksskogstaxeringen visar att svenska skogar har växt sämre de senaste åren jämfört med tidigare 10-års period. En förklaring skulle kunna vara de senaste årens torra somrar. Vad är

Växer skogen sämre?

Hur bra växer egentligen skogen? Och hur blir det med Sveriges klimatlöften? Vi har pratat med några av SLU:s experter på skogstillväxt för att reda ut vad som händer – och vad som skulle kunna hända

Officiell statistik

Här når du officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU har ansvar för officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU Riksskogstaxeringen producerar

Ny ledning för Riksskogstaxeringen

SLU Riksskogstaxeringen förändrar i ledningen. Från och med den 1:a april 2022 är Hilda Mikaelsson ny fältchef efter Mats Walheim. Hilda är jägmästare och har arbetat vid SLU Riksskogstaxeringen och

SLU Riksskogstaxeringen bidrar till statistik om skyddad skog

SCB publicerar sammanhållen officiell statistik om "Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark". Statistiken samproduceras av data från fyra

Skogsdata2022

Virkesförrådet i den svenska skogen ökar fortfarande, men nu i betydligt långsammare takt än tidigare. SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet. Idag presenteras

Loading…