Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 33 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:

Tre trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender

Officiell statistik

Här når du officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU har ansvar för officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU Riksskogstaxeringen producerar

Nya öppna skogliga data från nationella laserskanningen

För första gången släpper SLU lasermetriker som kan möjliggöra nya skogliga innovationer inom AI, biologisk mångfald och kontinuitetsskogsskötsel. Just nu genomför Lantmäteriet den andra nationella

ICP Forests – en pionjär inom skogsskadeövervakning

Oron för skogsdöden blev starten för ICP Forests; ett program för övervakning av luftföroreningar, och ett snart 40-årigt exempel på hur globala program kan harmoniseras med nationella. Idag är

Slutsatser från workshop om skogsövervakning

Nu har slutsatserna publicerats från SLU:s workshop om skogsövervakning. Intrycken är genomgående positiva. I februari anordnade SLU i samarbete med Regeringskansliet en workshop på campus Ultuna:

Så jobbar Riksskogstaxeringen med öppna data

Svenska Riksskogstaxeringen, med sina unikt långa tidsserier, har ett eget sätt att hantera öppna data om skogen. Det kombinerar öppenhet med nödvändig sekretess. Svenska Riksskogstaxeringen samlar

Filmer

Här finns länkar till några filmer om Riksskogstaxeringen Riksskogstaxeringen: det okända äventyret (1993) Riksskogstaxeringen: det okända äventyret (förkortad version med bättre upplösning) Öppen

SLU Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

En skog av siffror

Riksskogstaxeringen och SLU:s försöksparker fyller 100 år - en viktig milstolpe för Sveriges ambition att bruka sina naturresurser på ett hållbart sätt. SLU drar igång jubileumsfirandet med en

Värt att veta: Fridman

Värt att veta: Sveriges skogar under de senaste 100 åren: Vad har hänt? vartattveta.umea@slu.se Riksskogstaxeringen startade 1923. Vad har hänt sen dess med Sveriges skogar och vilka metoder

NRS Ungsskogsinventering 2022

På uppdrag av Skogsstyrelsen har SLU inom ramen för NRS (Nationell riktad skogsskadeövervakning) inventerat ungskogar i norra Sverige. Resultaten visar att nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges

Fem miljoner kubikmeter dödades av granbarkborren 2022

Granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. Det visar den årliga inventeringen som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort. Över 5 miljoner kubikmeter gran har

Loading…