Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 87 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:
Felaktig statistik om avverkning i tidskriften Nature

Felaktig statistik om avverkning i tidskriften Nature

Tidskriften Natures artikel om drastiskt ökade avverkningar stämmer inte med svensk statistik och bygger på tveksamma metoder. Detta enligt statistiker och forskare på Skogsstyrelsen och Sveriges

Miljöanalysdata till grund för forskning om storskalig förändring av skogsmarksvegetation

Ner för skogens blåbärsris och upp för örter som harsyra och flera ormbunksarter. Vegetationsekologen PO Hedwall har med hjälp av långa dataserier från Riksskogstaxeringens permanenta ytor kunnat

Rapport om avverkningsvolymer

Skogsstyrelsen och SLU har i en gemensam rapport beskrivit respektive organisations metod för att skatta årlig avverkad volym. SLU Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen producerar båda statistik

Rapport om avverkningsvolymer

Skogsstyrelsen och SLU har i en gemensam rapport beskrivit respektive organisations metod för att skatta årlig avverkad volym. SLU Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen producerar båda statistik

Felaktig statistik om avverkning i tidskriften Nature

Felaktig statistik om avverkning i tidskriften Nature

Tidskriften Natures artikel om drastiskt ökade avverkningar stämmer inte med svensk statistik och bygger på tveksamma metoder. Detta enligt statistiker och forskare på Skogsstyrelsen och Sveriges

Virkesförrådet ökar men i långsammare takt

Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter. Det visar SLU Riksskogstaxeringen som

Virkesförrådet ökar men i långsammare takt

Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter. Det visar SLU Riksskogstaxeringen som

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna.

Riksskogstaxeringens fältsäsong 2020

Information om Riksskogstaxeringens fältsäsong 2020 med anledning av covid19-viruset Uppdatering 2020-05-08: Årets fältarbete startade inte som vanligt då startexkursionen i Kinna ställdes in med

Korrigering av uppgifter om avverkade arealer naturtypsklassad skog

Korrigering av uppgifter om avverkade arealer naturtypsklassad skog

SLU Riksskogstaxeringen har levererat fel underlag till Sveriges Radio om föryngringsavverkad areal naturtypsklassad skog. Uppgifterna avsåg den areal som avverkas under en femårsperiod, inte vad som

Korrigering av uppgifter om avverkade arealer naturtypsklassad skog

Korrigering av uppgifter om avverkade arealer naturtypsklassad skog

SLU Riksskogstaxeringen har levererat fel underlag till Sveriges Radio om föryngringsavverkad areal naturtypsklassad skog. Uppgifterna avsåg den areal som avverkas under en femårsperiod, inte vad som

Korrigering av uppgifter om avverkade arealer naturtypsklassad skog

Korrigering av uppgifter om avverkade arealer naturtypsklassad skog

SLU Riksskogstaxeringen har levererat fel underlag till Sveriges Radio om föryngringsavverkad areal naturtypsklassad skog. Uppgifterna avsåg den areal som avverkas under en femårsperiod, inte vad som

Loading…