Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 28 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:

Statistik

Här når du officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU Riksskogstaxeringen producerar officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. Statistiken

SLU Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna.

Storsatsning på kunskap om älgarna och oss

Nu fortsätter TV-succén Den stora älgvandringen. För alla som inte kan få nog av älgar satsar SLU på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor. Varje dag kommer ett nytt reportage

Riksskogstaxeringen korrigerar statistik om skogens tillväxt

I förberedelserna inför årets publikation har vi gjort två justeringar i beräkningsrutinerna för trädens tillväxt som föranleder oss att nu, det vill säga redan innan nästa ordinarie

Fel i Nature om kraftigt ökad skogsavverkning i Sverige

I juli 2020 publicerades i tidskriften Nature mycket överraskande och uppmärksammade resultat om en på kort tid drastisk ökning av avverkade arealer och volymer i Finland och Sverige. Många forskare

Statistik om skog

riksskogstaxeringen@slu.se

SLU söker fältpersonal

Är du intresserad av ett kvalificerat utomhusarbete? I sommar finns det möjlighet att arbeta i våra fältbaserade skogs- och landskapsinventeringar. Under sommarhalvåret genomför SLU omfattande

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring Riksskogstaxeringen och de data vi samlar in? Eller kanske du vill ha hjälp med en skräddarsydd beställning? Nedan hittar du kontaktuppgifter till ansvariga

Om Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringens främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Uppgifterna används exempelvis för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och

Laserskanning kartlägger platser där bärtillgången bör kunna vara god

Kartläggningen av platser med förutsättningar för god tillgång på blåbär eller lingon blir allt bättre. Nu har även flygburen laserskanning i kombination med fältmätt bärdata använts för att ta fram

Skadorna av granbarkborre större än väntat

Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. Det visar den årliga inventeringen av granbarkborreskador som Sveriges

Miljöanalysdata till grund för forskning om storskalig förändring av skogsmarksvegetation

Ner för skogens blåbärsris och upp för örter som harsyra och flera ormbunksarter. Vegetationsekologen Per-Ola Hedwall har med hjälp av långa dataserier från Riksskogstaxeringens permanenta ytor

Loading…