Sveriges lantbruksuniversitet

Det finns 75 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:

Institutionen för skoglig resurshushållning söker fältpersonal för sommaren 2020

Kommande säsong anställer institutionen för skoglig resurshushållning forskningsbiträden för fältinventering i flera olika inventeringsprogram. Arbetet bedrivs i fält under sommarhalvåret. Vi söker

Institutionen för skoglig resurshushållning söker fältpersonal för sommaren 2020

Kommande säsong anställer institutionen för skoglig resurshushållning forskningsbiträden för fältinventering i flera olika inventeringsprogram. Arbetet bedrivs i fält under sommarhalvåret. Vi söker

Nya SKA planeras

Nya SKA planeras

Regeringsuppdraget att ta fram en ny skoglig konsekvensanalys har inkommit till skogsstyrelsen. Analysen ska utgå ifrån dagens skogstillstånd där utfallet av scenarier för olika varianter av

Nya SKA planeras

Nya SKA planeras

Regeringsuppdraget att ta fram en ny skoglig konsekvensanalys har inkommit till skogsstyrelsen. Analysen ska utgå ifrån dagens skogstillstånd där utfallet av scenarier för olika varianter av

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna.

SkogligaGrunddata

Nu finns nya uppgifter tillgängliga om skogstillståndet för en femtedel av Sveriges skogsmark. De digitala kartorna som går under namnet Skogliga Grunddata, finns antingen att ladda ner, eller att

SkogligaGrunddata

Nu finns nya uppgifter tillgängliga om skogstillståndet för en femtedel av Sveriges skogsmark. De digitala kartorna som går under namnet Skogliga Grunddata, finns antingen att ladda ner, eller att

Jonas Fridman

Jonas Fridman

Jägmästare, skoglig doktor Jag har sedan min jägmästarexamen arbetat med Riksskogstaxeringen och är sedan 2008 dess programchef. Mitt arbetsfält omfattar operativ ledning samt utveckling och drift

Fältsäsongen 2019 avslutad!

Den 24/10 avslutades Riksskogstaxeringens fältsäsong 2019! Lag 99 taxerade en tillfällig trakt nära Gräsmyr och firade genom att risrensa och stubbklava en mellanliggande yta! Stort tack till all

Fältsäsongen 2019 avslutad!

Den 24/10 avslutades Riksskogstaxeringens fältsäsong 2019! Lag 99 taxerade en tillfällig trakt nära Gräsmyr och firade genom att risrensa och stubbklava en mellanliggande yta! Stort tack till all

Tabell 3.9 reviderad i Skogsdata 2019 samt i PX-webb tabeller

Tabell 3.9 har reviderats i såväl pdf-versionen av Skogsdata 2019 som i PX-web tabellerna i Statistikdatabasen I tabell 3.9 i Skogsdata 2019, samt i tidigare årgångar, har tabell 3.9 varit behäftad

Tabell 3.9 reviderad i Skogsdata 2019 samt i PX-webb tabeller

Tabell 3.9 har reviderats i såväl pdf-versionen av Skogsdata 2019 som i PX-web tabellerna i Statistikdatabasen I tabell 3.9 i Skogsdata 2019, samt i tidigare årgångar, har tabell 3.9 varit behäftad

Loading…