Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 28 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:

Officiell statistik

Här når du officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU har ansvar för officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU Riksskogstaxeringen producerar

SLU Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna.

Ny ledning för Riksskogstaxeringen

SLU Riksskogstaxeringen förändrar i ledningen. Från och med den 1:a april 2022 är Hilda Mikaelsson ny fältchef efter Mats Walheim. Hilda är jägmästare och har arbetat vid SLU Riksskogstaxeringen och

SLU Riksskogstaxeringen bidrar till statistik om skyddad skog

SCB publicerar sammanhållen officiell statistik om "Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark". Statistiken samproduceras av data från fyra

Skogsdata2022

Virkesförrådet i den svenska skogen ökar fortfarande, men nu i betydligt långsammare takt än tidigare. SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet. Idag presenteras

Storsatsning på kunskap om älgarna och oss

Nu fortsätter TV-succén Den stora älgvandringen. För alla som inte kan få nog av älgar satsar SLU på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor. Varje dag kommer ett nytt reportage

Riksskogstaxeringen korrigerar statistik om skogens tillväxt

I förberedelserna inför årets publikation har vi gjort två justeringar i beräkningsrutinerna för trädens tillväxt som föranleder oss att nu, det vill säga redan innan nästa ordinarie

Fel i Nature om kraftigt ökad skogsavverkning i Sverige

I juli 2020 publicerades i tidskriften Nature mycket överraskande och uppmärksammade resultat om en på kort tid drastisk ökning av avverkade arealer och volymer i Finland och Sverige. Många forskare

Statistik om skog

riksskogstaxeringen@slu.se

SLU söker fältpersonal

Är du intresserad av ett kvalificerat utomhusarbete? I sommar finns det möjlighet att arbeta i våra fältbaserade skogs- och landskapsinventeringar. Under sommarhalvåret genomför SLU omfattande

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring Riksskogstaxeringen och de data vi samlar in? Eller kanske du vill ha hjälp med en skräddarsydd beställning? Nedan hittar du kontaktuppgifter till ansvariga

Om Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringens främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Uppgifterna används exempelvis för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och

Loading…