Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, utvecklar företagsledningen inom de gröna näringarna för att skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag.


Det finns 91 sidor som är taggade med Kompetenscentrum företagsledning:

Biologisk mångfald engagerade på Alnarpskonferensen

2024 års Alnarpskonferens med temat biologisk mångfald lockade närmare 200 deltagare från såväl forskning, näringsliv som studier. Frågan om varför biologisk mångfald kommer i skymundan för

SLU i topp när entreprenörskapsforskning sammanställs

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hamnar på en delad andra plats i Esbris sammanställning över vilka svenska lärosäten som publicerade flest avhandlingar inom entreprenörskap och innovationer under

PM Lantbrukares psykiska hälsa

För att öka kunskapen om svenska lantbrukares psykiska hälsa och välbefinnande går nu en stor enkät ut till cirka 10 000 heltidslantbrukare över hela landet. Enkäten innehåller frågor om drivkrafter,

Nobalis

I december presenterade team från fem nordiska och baltiska universitet sina affärsidér inom livsmedel och bioteknologi inför en internationell Jury på ”NOBALIS Demo Day”. Teamen har arbetat under

God Jul önskar KCF och Kunskapsnavet!

Ännu ett turbulent år i lantbrukssverige har passerat. Det nya normala. Först var det torrare än 2018 och sen våtare än 2006. Men vi ser framåt, som alltid i den här branschen. Att då ha med

Animalienavets workshop

Kunskapsförsörjningen inom området stallbyggnader ska stärkas och utvecklas. Kunskapsnav animalieproduktion samlade därför kunniga aktörer inom området till en workshop. Syftet var att diskutera vad

Jörgen Korning - tre frågor

Vi ställde tre frågor till Jørgen Korning, enhetschef på RISE och motor i Kunskapsnav Animalieproduktion. Navet startade sin verksamhet under våren 2023 och arbetar som bäst med att forma

Podd med Per Hansson

I en nystartad podd, producerad av ATL Lantbrukets affärstidning, lyfts aktuella ekonomiska frågor inom lantbruket. Risker, ränta, markpriser och optimerad maskinpark står bland annat på körschemat i

Workshop om restflöden i cirkulära livsmedelssystem- Utmaningar och lösningar

Workshop om restflöden i cirkulära livsmedelssystem - Utmaningar och lösningar johanna.grundstrom@slu.se Välkomna på en workshop där vi möts i berättelsen om återvinning och återanvändning av

De vill ta bönan till bordet

Varför hamnar så liten andel svenska baljväxter på tallriken? Handlar det om höga priser, ointresse hos odlaren eller att det är svårt med lagring och packning? I det nya projektet Hur får vi bönan

Praktikant på KCF

Vi har en praktikant! Christine Hernblom, som studerar till ekonomagronom och intresserar sig för företagsledning. Hon tillbringar sex veckor hos SLU Kompetenscentrum företagsledning, både på campus

AKIS- vem hjälper dig?

Har du som företagare ett tillräckligt brett kontaktnät eller andra informationskällor som gör att du tar till dig av ny kunskap? Hur vet du om du har det och vad gör du om du inte har det? Sebastian

Loading…