Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, utvecklar företagsledningen inom de gröna näringarna för att skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag.


Det finns 280 sidor som är taggade med Kompetenscentrum företagsledning:

Sommaranalys Per Hansson

Mer än ett år efter pandemins utbrott syns verkningarna på ekonomin allt tydligare. Våra livsmedelssystem utmanades, klarade påfrestningarna men brast i krisberedskap. Hur framtiden ser ut hänger på

Sommaranalys Per Hansson

Mer än ett år efter pandemins utbrott syns verkningarna på ekonomin allt tydligare. Våra livsmedelssystem utmanades, klarade påfrestningarna men brast i krisberedskap. Hur framtiden ser ut hänger på

Feeding your mind 21

Feeding your mind 21

Framtidens mat måste vara hållbar, men för att nå det målet behövs många fler innovationer. Vilken potential för det finns i hållbart nytänk från krafter på väg in i livsmedelsbranschen? Kan

Feeding your mind 21

Feeding your mind 21

Framtidens mat måste vara hållbar, men för att nå det målet behövs många fler innovationer. Vilken potential för det finns i hållbart nytänk från krafter på väg in i livsmedelsbranschen? Kan

Feeding your mind 21

Feeding your mind 21

Framtidens mat måste vara hållbar, men för att nå det målet behövs många fler innovationer. Vilken potential för det finns i hållbart nytänk från krafter på väg in i livsmedelsbranschen? Kan

Håkan Jönsson

Håkan Jönsson, docent i etnologi från Lunds universitet, blir 1 september gästprofessor på institutionen för människa och samhälle. Med bakgrund som kock och med stor kärlek till mat, landsbygd och

Håkan Jönsson

Håkan Jönsson, docent i etnologi från Lunds universitet, blir 1 september gästprofessor på institutionen för människa och samhälle. Med bakgrund som kock och med stor kärlek till mat, landsbygd och

Fem tips för att nå en ny marknad

Vägen från idé om en ny produkt till etablering och försäljning är inte enkel. Med en bra analys i grunden blir det lättare att lyckas. Caroline Göransson, affärsrådgivare på Ludvig & Co, ger sina

Fem tips för att nå en ny marknad

Vägen från idé om en ny produkt till etablering och försäljning är inte enkel. Med en bra analys i grunden blir det lättare att lyckas. Caroline Göransson, affärsrådgivare på Ludvig & Co, ger sina

Nykomling på marknaden

Att lyckas på en marknad, att positionera sig och nå ut med sitt budskap är det som alla företag vill lyckas med. Men hur gör man? Ett praktiskt exempel är Korv av Mat Rätt, resultatet av ett oväntat

Nykomling på marknaden

Att lyckas på en marknad, att positionera sig och nå ut med sitt budskap är det som alla företag vill lyckas med. Men hur gör man? Ett praktiskt exempel är Korv av Mat Rätt, resultatet av ett oväntat

Tema Marknad

KCF ANALYS Tema Marknad Är animaliskt fett, animaliskt kött och socker på väg bort från våra matbord? Den uppfattningen är lätt att få för den som studerar media idag. Men frågan om våra

Loading…