Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, utvecklar företagsledningen inom de gröna näringarna för att skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag.


Det finns 96 sidor som är taggade med Kompetenscentrum företagsledning:

Kraftsamling för svenska äpplen

Ett nytt initiativ för att stärka svensk äppelodling har tagit form. I samverkan med representation från bransch, intresseorganisationer och forskning inleds ett aktivt arbete för att öka tillgången

Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare

Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare johanna.grundstrom@slu.e Förutsättningarna för våra odlingssystem ändras i takt med händelseutvecklingen

Nosar i jakt på fruktträdskräfta

Mindre skördar och sämre kvalitet på äpplena, det är några effekter av fruktträdskräftan, den mest förödande sjukdomen i svenska äppelodlingar. För att hitta smittan i ett tidigt skede tränas nu

Ukrainas gamla äppelsorter hotas

Genom ett enträget detektivarbete har forskare kartlagt det omfattande släktträd som binder samman många av våra äppelsorter, vilket har klarlagt olika kulturarvssorters inbördes släktskap. Kunskapen

Ciderns tid är mogen

Sverige är rikt på äpplen, och vi äter och dricker ofta och gärna produkter av frukten. Äppelmos, äppelkaka och äppelmust är favoriter för många. Men en produkt har länge saknats i det svenska

Äppelsvinn

Stora mängder äpplen går till spillo både i våra privata trädgårdar och i industriell produktion. Genom att anpassa lagringsmöjligheterna för äpplen och att skörda vid rätt tidpunkt kan svinnet

KCF-kurs

Höstterminen har startat och studenter och lärare på SLU Alnarp har fullt upp med att komma igång med aktuella kurser. I likhet med tidigare år har KCF ansvar för att driva en kurs som främst

Krisstöd 2023

­­­Odlingssäsongen 2023 har bjudit på ett brett spektra av påfrestningar, från vårens torka till störtregn och översvämningar under skördeperioden. Samhället har gjort insatser för att stötta

Välkommen till nyttodjursparken

Välkommen till Nyttodjurparken! johanna.grundstrom@slu.se Nyttodjurparken hos Kiviks Musteri har öppnat! Parken är ett samlingsprojekt för att stärka och synliggöra såväl nyttodjuren som den

Jordbruksekonomisk konferens 2023

Jordbruksekonomisk konferens 2023 marianne.persson@slu.se Den 24 oktober arrangeras för första gången på många år en jordbruksekonomisk konferens på SLU Ultuna. Arrangör är Kunskapsnav inom

KCF Analys Marknad

KCF vill lyfta vikten av att ha en tydlig marknadsföringsstrategi. Det första man som företagare måste göra är att veta varför man existerar, vilket behov man tillfredsställer och för vem. Utifrån

Produktion

Produktionen beskriver processen för att framställa ett värdeerbjudande till marknaden. Det ska helst göras med så stor verkningsgrad som möjligt och att hela processen från start till slut görs med

Loading…