Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, utvecklar företagsledningen inom de gröna näringarna för att skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag.


Det finns 148 sidor som är taggade med Kompetenscentrum företagsledning:

Ny prefekt på IMS

Mats Gyllin är tillförordnad prefekt för institutionen för människa och samhälle, IMS. Med erfarenhet från en mängd olika uppdrag inom SLU har han god kunskap om den akademiska världen och om IMS

God Jul och Gott Nytt År!

Nu går vi snart in i ett nytt år. Ett år under vilket vi kan förvänta oss en fortsättning på det nya normala, oförutsägbarhet, osäkerhet och risk. Pandemin rullar på. Trots vacciner och avstånd ökar

Julhälsning 2021

Snöfall över Alnarpsparken. Foto: Marianne Persson Nu går vi snart in i ett nytt år. Ett år under vilket vi kan förvänta oss en fortsättning på det nya normala, oförutsägbarhet, osäkerhet och risk.

Modell för analys och dialog kan skapa förbättrade kunskapsflöden inom jordbruket

Agrara kunskaps- och innovationssystem, AKIS, lyfts fram i den nya jordbrukspolitik inom EU, som ett sätt för medlemsstaterna att arbeta med att förbättra kunskapsflödena mellan forskning och praktik

Alnarpskonferensen 2022

Alnarpskonferensen 2022 parvin.mazandarani@slu.se Företagsledning i en osäker omvärld – utmaningar och verktyg Priserna på råvaror och insatsmedel rusar i höjden. Företagandet i de gröna

Kunskapsnavet om företagsledning utvecklas

Den omfattande SLU-rapporten om ett nationellt kunskapsnav inom företagsledning, entreprenörskap och innovation är levererad till uppdragsgivaren Jordbruksverket. Uppdraget går nu vidare in i nästa

Kunskap om vall

Vall odlas på mer än en tredjedel av den svenska åkermarken. Ändå är kunskapen om vallodling en svag punkt. Stiftelsen Lantbruksforskning har nu tilldelat ett stort forskareteam medel för en

Hållbarhet & strukturomvandling i svensk mjölkproduktion

Svensk mjölkproduktionen är sedan länge en av grundstenarna i den svenska livsmedelssektorn. Samtidigt är det en sektor som genomgått en kraftig strukturomvandling. Hur har det påverkat lönsamheten

Sebastian Remvig

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen till SLU Kompetenscentrum företagsledning. Sebastian Remvig är ekonomagronom med inriktning företagsekonomi, aktiv inom LRF Ungdom och spelar på fritiden

Tema Framtidens mjölk

Mjölk, mjölk, mjölk - i år fick kursen Översiktlig företagsledning för första gången ett tema. Kursledare Amanda Andersson reflekterar över det nya kursupplägget och imponeras av de 25 studenternas

Höstens webbinarier

Dags att fräscha upp kunskaperna och få ny inspiration! Välkommen till SLU Kompetenscentrum företagslednings webbinarier, som ges i samarbete med SLU-kursen Övergripande företagsledning,

Förstudie om nationellt kunskapsnav

Förstudie om nationellt kunskapsnav marianne.persson@slu.se Den 27 oktober presenterar SLU Kompetenscentrum företagsledning en förstudie om ett nationellt kunskapsnav inom företagsledning,

Loading…