Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, utvecklar företagsledningen inom de gröna näringarna för att skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag.


Det finns 78 sidor som är taggade med Kompetenscentrum företagsledning:

Rapport om kostnadskrisen

Under hösten 2021 steg priset på många insatsvaror inom lantbruket snabbt. Detta kulminerade med ytterligare prisökningar i samband med Rysslands invasion av Ukraina den 24:e februari 2022. I en

Kurs i företagsledning

Höstens inledande kurs i företagsledning ger studenterna på SLU användning för redan förvärvade verktyg. Kursledare Sebastian Remvig ser kursen som en effektiv brygga mellan teori och praktik.

IFMA23

Efter en lång väntan är det äntligen dags för IFMA23 – den internationella konferensen om företagsledning i lantbruket. I år förlagd till Köpenhamn och med KCFs medarbetare som kunniga guider under

Matvanor och kris

Konsumenternas vanor, ritualer, föremål, praktiker och värderingar som skapar våra måltidsmönster är fast förankrade i kultur. Därmed inte sagt att de inte är föränderliga. Kultur är något levande,

Anmälan

Kursen i strategisk företagsledning startar i januari 2019. Utbildningen är nationell och genomförs under två vinterhalvår 2019 - 2020. Kursen går på distans med möten förlagda till olika orter i

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

En riktigt bra kurs engagerar på djupet och ger kunskap direkt. Efter en kursträff kan våra deltagare direkt använda sin nyvunna kunskap i företaget eller i arbetet som rådgivare. Kursen strategisk

Lantbrukets digitalisering

Digitaliseringen pekas ut som en viktig faktor för ökad effektivitet och produktivitet i jordbruket. Trots att många tekniska lösningar finns på plats går utvecklingen långsamt. Ett särskilt problem

Lantbrukets lönsamhet

Just nu ligger lantbrukets lönsamhet högt upp i den allmänna debatten. Detta till följd av den kostnadskris som drabbat stora delar av världens jordbruk, inte bara Sverige. Hoten om minskad

Arbetsmiljö i fokus

Arbetsmiljö i fokus marianne.persson@slu.se Myndigheten för arbetsmiljökunskap bjuder in till kostnadsfritt webbinarium med arbetsmiljön i fokus. Professor Peter Lundqvist, institutionen för

Four cs of a crisis: climate, covid, conflict & costs

Food insecurity and food markets in disarray marianne.persson@slu.se Covid, climate, conflict and costs - four challenges give rise to a number of important questions, which this webinar will

Höga priser på insatsvaror en utmaning för lantbruksföretagen

De höga priserna på energi och insatsvaror är ett stort bekymmer för många företagare inom lantbrukssektorn just nu. Vilken roll kan forskningen ha för att underlätta för företagarna att hitta

Strategisk rådgivning

Vill du bli bättre på att utveckla och stödja kunder på vägen till lönsamma och hållbara lantbruksföretag? Drivs du av att arbeta med frågor som rör lantbruksföretagens helhet och företagsledningens

Loading…