Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, utvecklar företagsledningen inom de gröna näringarna för att skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag.


Det finns 93 sidor som är taggade med Kompetenscentrum företagsledning:

Kursbeskrivning Strategisk rådgivning

Ämne: Lantbruk, trädgård, skog och fiske Målgrupp: Rådgivare inom de gröna näringarna Syfte: Ökad kompetens och färdighet i att kan stödja lantbruksföretagare i företagsledning och på resan mot ökad

Testa dina drömmar med SLU på Borgeby fältdagar

Testa dina drömmar med SLU på Borgeby fältdagar johanna.grundstrom@slu.se Pröva dina kunskaper, låt barnen skapa i vår lekhörna och dela dina drömmar om framtiden med SLU på Borgeby fältdagar.

Kes McCormick

Samarbete, samverkan och tvärvetenskap – det är några viktiga ledord för den nye professorn i affärsutveckling och hållbar innovation, Kes McCormick. Han har nyligen installerat sig på institutionen

Jordbruksekonomisk konferens

Den 24 oktober 2023 arrangeras för första gången på många år en jordbruksekonomisk konferens på SLU Ultuna. Arrangör är Kunskapsnavet för företagsledning och entreprenörskap. Konferensen är en av

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Tre nya docenter vid LTV-fakulteten

Tre docenter har utnämnts vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) våren 2023. För att bli docent vid SLU krävs att man har fördjupat och breddat sin

Lansering: filmen om Campus Alnarp

I den nya filmen möter du några av alla de kreativa människor som arbetar på SLU Campus Alnarp med att lösa livsviktiga frågor. Hör dem berätta om betydelsen av forskningsmiljöerna och platsen de är

Vera Sadovska disputation

En del lantbruksföretagare arbetar hårt med att göra affärer på ett hållbart sätt - andra inte. Vilka åtgärder behövs då för att uppmuntra omställningen till ett mer hållbart lantbruk? Den 21 april

Vera Sadovska disputation

En del lantbruksföretagare arbetar hårt med att göra affärer på ett hållbart sätt - andra inte. Vilka åtgärder behövs då för att uppmuntra omställningen till ett mer hållbart lantbruk? Den 21 april

Lisa Blix Germundsson disputation

Den totala konsumtionen av grönsaker, frukt och bär i Sverige har fördubblats under de senaste 20 åren. Importen av frukt och grönsaker har ökat snabbt, men det har även konsumentintresset för

Alnarps lamm- och fårdag 2023

Alnarps lamm- och fårdag 2023 johanna.grundstrom@slu.se Webbinariet Alnarps lamm- och fårdag samlar branschen för att belysa och lyfta olika aktuella ämnen och forskningsresultat inom området. Får

Pilotprojekt Kunskapsnav

Jordbruksverket avsätter 12 miljoner kronor till SLU Kompetenscentrum företagsledning för ett pilotprojekt under två år. Uppdraget är att testa upplägget av ett kunskapsnav inom företagsledning och

Loading…