Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, utvecklar företagsledningen inom de gröna näringarna för att skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag.


Det finns 166 sidor som är taggade med Kompetenscentrum företagsledning:

Strategisk företagsledning-rådgivare

De rådgivare som deltar i SLU-kursen Strategisk företagsledning möter speciella utmaningar. Utan egna företag att arbeta med gäller det att istället få med sig så många redskap och arbetssätt hem som

Strategisk företagsledning-rådgivare

De rådgivare som deltar i SLU-kursen Strategisk företagsledning möter speciella utmaningar. Utan egna företag att arbeta med gäller det att istället få med sig så många redskap och arbetssätt hem som

Benchmark ger effekt i Kanada

Med uppgifter från 4000 lantbruksföretag i ryggen hittar Larry Martin, specialist på företagsledning, snabbt den svaga länken i företagen. Benchmark mellan liknande verksamheter leder till att de

Strategisk företagsledning resa

SLU-kursen Strategisk företagsledning närmar sig finalen. Först en sista kursträff i januari, då deltagarna får presentera sin strategiska plan för företaget, kort därefter går färden västerut, mot

Strategisk företagsledning resa

SLU-kursen Strategisk företagsledning närmar sig finalen. Först en sista kursträff i januari, då deltagarna får presentera sin strategiska plan för företaget, kort därefter går färden västerut, mot

Benchmark ger effekt i Kanada

Med uppgifter från 4000 lantbruksföretag i ryggen hittar Larry Martin, specialist på företagsledning, snabbt den svaga länken i företagen. Benchmark mellan liknande verksamheter leder till att de

Alnarpskonferensen 2020

Alnarpskonferensen 2020

Alnarpskonferensen 2020 camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Jordbruksmarken – vad gör vi med den? FN:s senaste klimatrapport Climate change and land, IPCC-rapporten, satte ökat fokus på

Alnarpskonferensen 2020

Alnarpskonferensen 2020

Alnarpskonferensen 2020 camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Jordbruksmarken – vad gör vi med den? FN:s senaste klimatrapport Climate change and land, IPCC-rapporten, satte ökat fokus på

Alnarpskonferensen 2020

Alnarpskonferensen 2020

Alnarpskonferensen 2020 camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Jordbruksmarken – vad gör vi med den? FN:s senaste klimatrapport Climate change and land, IPCC-rapporten, satte ökat fokus på

Varför tjänar Kanadensiska lantbrukare pengar?

Varför tjänar Kanadensiska lantbrukare pengar?

Varför tjänar Kanadensiska lantbrukare pengar? camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Larry Martin, en tungviktare inom lantbrukets (jordbruk och trädgård) företagsledning i Kanada gästar Alnarp.

Framtidens ledare

KCF ANALYS Tema Ledarskap Martin Melin, forskare vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp, reflekterar över vilka verktyg och vilken typ av ledarskap som kommer

Framtidens ledare

KCF ANALYS Tema Ledarskap Martin Melin, forskare vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp, reflekterar över vilka verktyg och vilken typ av ledarskap som kommer

Loading…