Ny sökning
LB0114

1900-talets jordbruksekonomi och politik

I kursen lär du dig huvuddragen i 1900-talets svenska och internationella jordbruksekonomi och politik – vad har förändrats, hur och varför?

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0114

Läsåret 2022/2023

1900-talets jordbruksekonomi och politik (LB0114-40067)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

1900-talets jordbruksekonomi och politik (LB0114-40117)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

1900-talets jordbruksekonomi och politik (LB0114-40101)

2021-03-24 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Kursplan

LB0114 1900-talets jordbruksekonomi och politik, 7,5 Hp

20th Century Agricultural Economy and Politics

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 ENDA

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

120 hp på grundnivå. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

I kursen lär du dig huvuddragen i 1900-talets svenska och internationella jordbruksekonomi och politik – vad har förändrats, hur och varför?

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för och analysera huvuddragen i 1900-talets internationella jordbruksekonomi och politik med betoning på centrala förändringar
- redogöra för och analysera huvuddragen i 1900-talets svenska jordbruksekonomi och politik med betoning på centrala förändringar
- diskutera och analysera den agrara sektorns inverkan på social och ekonomisk utveckling under 1900-talet.

Innehåll

Kursen innefattar bland annat föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och skriftlig examination.Kursen innefattar följande moment:

- Exempel på jordbruksekonomiska teorier

- 1900-talets internationella jordbruk

- 1900-talets svenska jordbruk: strukturer, produktion, teknologier och arbete

- Den europeiska "gröna revolutionen"

- Demografiska perspektiv

- Reglering och avreglering av det svenska jordbruket

- Jordbruket och välfärdsstaten

- EU:s Common Agricultural Policy (CAP)

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina, obligatoriska uppgifter och moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0170, LB0091

Litteraturlista

Course literature, LB0114, spring 2023.

Book chapters:

Martiin, C., Pan-Montojo, J., Brassley, P. (2016) Agriculture in Capitalist Europe. From food shortages to food surpluses. Routledge. (At the SLU library and as e-book, SLU library.)

 • Chapter 1: Brassley, P. & Martiin, C. & Pan Montojo, J., ‘European agriculture 1945-1960: an introduction’, pp. 1-20.
 • Chapter 2: Pan-Montojo, J. (2016) ‘International institutions and European agriculture: From the IIA to the FAO’
 • Chapter 4: Gonzalez Esteban, A. L., Pinilla, V. & Serrano, R. ‘International agricultural markets after the war, 1945-60’
 • Chapter 7: Christiansen, T. ‘From food surplus to even more food surplus: agrarian politics and prices in Denmark, 1945-1962’
 • Chapter 8: Auderset, J & Moser, P. ‘Mechanisation and motorisation: natural resources, knowledge, politics and technology in 19th- and 20th-century agriculture’
 • Chapter 9: Lanero, D. & Fernandez-Prieto, L. ‘Technology policies in dictatorial contexts: Spain and Portugal’
 • Chapter 14: Brassley, P, Martiin,. C. & Pan-Montoja, J. ‘ Similar means to secure postwar food supplies across Western Europe’

Articles:

Antonson, H. & U. Jansson (2011), ‘Introduction’, in Antonson & Jansson (eds.), Agriculture and Forestry in Sweden since 1900. Stockholm: Royal Academy of Forestry and Agriculture, (pp. 25-52). (Via the course leader.)

Atkins, P. J. (2005) “Fattening children or fattening farmers? School milk in Britain, 1921-1941”, Economic History Review, LVIII, 1, pp. 57-78.

Bengtsson, T. & Ohlsson, R. (1994), ‘The Demographic Transition Revisited’, in Bengtsson, T. (ed.) Population, Economy, and Welfare in Sweden, Springer Verlag: Berlin. (via the course leader)

Borlaug, N. (1970). ‘The Green Revolution, Peace and Humanity’, Nobel lecture (Download)

Collantes, F. (2019) “Why did the industrial diet triumph? The massification of dairy consumption in Spain, 1965-90”, The Economic History Review, vol. 72, issue 3, pp. 953-978 (Download)

Cleaver, Harry M. (1972) “The Contradictions of the Green Revolution”, The American Economic Review, Vo. 62, No ½, pp. 177-186. (Download.)

Daugbjerg, C. & Swinbank, A. (2007) ‘The politics of CAP reform: Trade negotiations, institutional settings and blame avoidance’, in Journal of Common Market Studies, Vol. 45 (1), 2007, pp. 1-22. (Download.)

Dovring, Folke (1965) When Farmers Become Fewer. Illinois Agricultural Economics, Vol. 5, Nr 2, pp. 1-9. (Download.)

Flygare, I. (2011), ‘Swedish smallholdings: an enduring element of the countryside’, in Antonson & Jansson (eds.), Agriculture and Forestry in Sweden since 1900. Stockholm: Royal Academy of Forestry and Agriculture, (pp. 74-92). (Via the course leader.)

Foster, A. D. & Rosenzweig, M. R. (1996) “Technical change and human capital returns and investments: Evidence from the Green revolution”, The American Economic Review, vol. 86, No. 4, pp. 931-953 (Download)

Foster, A. D. & Rosenzweig, M. R. (2017) ‘Are there too many farms in the world? Labor-market transaction costs, machine capacities and optimal farm size’, NBER Working Paper Series, no 23909. (via course leader) Extensive reading

Grigg, David (1995) ‘The nutritional transition in Western Europe’, in Journal of Historical Geography, 22. 1 (1995) pp. 247-261. (Download.)

Heady, E. O et al (1965) Roots of the farm problem. Changing Technology, Changing Capital Use. Changing labour needs. Ames, Iowa: The Iowa State University Press. (via the course leader.)

Lains, P & Pinilla, V. (2009) ‘Introduction’, in Lains & Pinilla (eds.) Agriculture and Economic Development in Europe since 1870. London and New York: Routledge, p. 1-24 (via course leader)

Ludlow, P. (2005) ‘The Making of the CAP: Towards a Historical Analysis of the EU’s First Major Policy’, in Contemporary European History, Vol. 14, No 3, pp. 347-371. (Download)

Martiin, C. (2017) ’From farmer to dairy farmer: Swedish dairy farming from the late 1920s to 1990’. Historia Agraria no 73, December 2017, pp. 7-34.

Mellor, J.F & Johnston, B.F. (1961) ‘The Role of Agriculture in Economic Development’, in The American Economic Review, Vol. 51, No. 4, 1961, pp. 566-593. (Download.)

Morell, M. (2011), ‘Farmland: ownership or leasehold, inheritance or purchase’, in Antonson & Jansson (eds.), Agriculture and Forestry in Sweden since 1900. Stockholm: Royal Academy of Forestry and Agriculture, (pp. 56-71). (Via the course leader.)

Palsson, C. (2021) ‘Small Farms, Large Transaction Costs: Haiti’s Missing Sugar’, Journal of Economic History, 81:2, pp. 513-548. (Download)

Rooth, T. (1985) ‘Trade Agreements and the Evolution of British Agricultural Policy in the 1930s’, in Agricultural History Review, Vol. 33, No. 2, 1985, pp. 173-190. (Download.)

Swinnen, Johan F. M. (2002) ‘Transition and integration in Europe: Implications for agricultural and food markets, policy, and trade agreements’, in The World Economy, Vol. 25, Issue 4, 2002, pp. 481-501. (Download.)

Van Zanden, J. L. (1991) “The first green revolution: the growth of production and productivity in European agriculture, 1870-1914”, The Economic History Review, XLIV:2, pp. 215-239.

Wrigley, E.A. (1988) ’The Limits to Growth: Malthus and the Classical Economists’ in Population and Development Review, Vol. 14, pp. 30-48. (Download)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0114 Anmälningskod: SLU-40154 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 50%