Ny sökning
SV0019

Analys av miljödata 1

Lås upp hemligheterna i våra skogar och skaffa dig värdefulla färdigheter för en karriär inom miljövetenskap med vår kurs på mastersnivå, Analys av Miljödata 1. Den här kursen lär dig hur du samlar in, organiserar, analyserar och tolkar data för att förstå de komplexa systemen av våra skogar. Från luft-, mark- och vattenkvalitetsindikatorer till biologisk mångfald, populationer av vilda djur och klimatförändringar, kommer du att lära dig hur du använder banbrytande tekniker och verktyg för att förstå data och fatta välgrundade beslut. Oavsett om du är en nuvarande eller blivande miljöforskare, planerar din yrkeskarriär inom skogsbruk, naturskydd eller relaterade miljöområden kommer denna klass att ge dig de färdigheter du behöver för att göra en verklig inverkan på våra skogar. Den här kursen hjälper dig också att slutföra ditt examensarbete. Ansök till kursen dig nu och gå med i en gemenskap av likasinnade individer som är engagerade i att förstå och på ett hållbart sätt förvalta våra naturresurser!

Denna kurs riktar sig till alla studenter som vill uppleva data på ett roligt och spännande sätt. Du kommer inte att behöva memorera statistiska teorier och matematiska paradigm. I den här kursen kommer du att lära dig genom att göra och arbeta direkt med data genom guidade övningar, interaktion med instruktörer och dina kamrater. Du behöver inte vara rädd för data längre!

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0019-10303 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: SV0019 Anmälningskod: SLU-10303 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 25%