Ny sökning
LK0343

Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv

Kursens innehåll är indelat i tre teman, med betoning på hur dessa miljöer förstås, brukas och värderas samt vilka aktörerna är och vilka instrument de har:


Tema 1: Kulturlandskap fokuserar på det av människan formade kulturlandskapet med inslag som åker- och ängsbruk, betesmark, fruktodling och skogsbruk.


Tema 2: Park diskuterar parker och större trädgårdsanläggningars utformning och funktion vid stora egendomar och i offentliga bebyggelsemiljöer såsom herrgårdar, sjukhusparker, kyrkogårdar och andra begravningsplatser samt stadsparker.


Tema 3: Trädgård behandlar mindre trädgårdars utveckling och användning i staden och på landsbygden: villaträdgårdar, egnahemsträdgårdar, koloniträdgårdar, skolträdgårdar, handelsträdgårdar, lantgårdarnas och torpens trädgårdar.


Seminarier, exkursioner och övningsuppgift är obligatoriska.


Information från kursledaren

Hej och välkomna till Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv!

Vi börjar med en digital kursintroduktion 16 januari. Härefter följer datum för kursens obligatoriska delar på plats i Alnarp. Räkna med hela arbetsdagar, exkursiondagar ca 8-18. Detaljschema följer inom kort.

Litteraturlista finner ni här på kurshemsidan och ni kommer att få en inbjudan till kursens Canvas-sida efter registrering.

Kursintroduktion, tisdag 16 jan 13.15-16

Praktisk information och en introduktionsföreläsning till kursen

Kursledning: Åsa Klintborg Ahlklo, Anna-Karin Ekwall och Anna Sjöstrand

https://slu-se.zoom.us/j/65805774992

Mötes-ID: 658 0577 4992
Lösenkod: 746339

Obligatoriska dagar på plats i Alnarp:

Tema trädgård

30 jan, 8-17 Föreläsningar, seminarier, övningar.

31 jan, Exkursion samt föreläsningar, seminarier, övningar

1 feb, Föreläsningar, seminarier, övningar

Tema park

9 april, 8-17, Föreläsningar och övningar

10 april, heldagsexkursion i NV Skåne

11 april, Föreläsningar, seminarier, övningar

Tema landskap

21 maj, 8-17, Föreläsningar, seminarier, övningar

22 maj, heldagsexkursion S Skåne.

23 maj, Föreläsningar, seminarier, övningar

24 maj, Examination och kursavslutning

Varmt välkomna till Alnarp!

Vänliga hälsningar,

Åsa Klintborg Ahlklo och kursteamet.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för LK0343

Läsåret 2021/2022

Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv (LK0343-30232)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2019/2020

Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv (LK0343-30215)

2020-01-20 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

LK0343 Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv

15 hp deltid/distans vt-2024, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, Alnarp

Kursansvarig: Åsa Klintborg Ahlklo

Kurslitteratur:

Litteraturkompendium, tillgängligt som pdf på kurshemsidan så snart du är registrerad. (Eventuellt kan även ”print-on-demand” ordnas, pris o villkor meddelas på intromötet.)

  • Ahlklo, Åsa Klintborg, ”SJ:s rabatter – Statens järnvägar som förmedlare av trädgårdskultur”, Lustgården, Årsskrift för Föreningen för dendrologi och parkvård 1993.
  •  Ahlklo, Åsa Klintborg, ”Godsets allé och arrendatorns kastanj”, Skånska godsmiljöer, Skånes hembygdsförbunds årsbok 2001.
  • Ahrland, Åsa, Trädgårdsväxter i historiska källor – En metodstudie av källmaterialet kring Övedskloster, Stad & Land nr 152, Alnarp 1998.
  • Lundquist, Kjell, “Bondens trädgård – en funktion av många nyttiga och några sköna växter”, Bondens självbild och natursyn, Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 6, Nordiska museet 1994. (Artikeln ingår även i: Lundquist, Kjell, Något om begreppet trädgård och om trädgårdsväxternas historia i Sverige, Rapport 00:1, diss. Institutionen för landskapsplanering Alnarp, 2000.)

Övrig litteratur:

Flinck, Maria, Tusen år i trädgården, Stockholm 1994. Slut på förlaget, lånas på bibliotek eller köps antikvariskt. Sök boken på Libris (KB) så kan du se vilka bibliotek som har den.

Eva Gustavsson,* Trädgårdsideal och kunskapssyn*, Agraria 262. Artikel II (om Gösta Reuterswärd) och Artikel III, Flora och bibliotek, (om Ulla Molin). Finns på http://pub.epsilon.slu.se/842/

Svensk trädgårdskonst – under fyrahundra år, red Andersson T, Jonstoij, T, Lundquist, K, Stockholm 2000. Lånas på bibliotek eller köps antikvariskt.

Svenska bostadsgårdar 1930 – 59, Bengt Persson & Agneta Persson, Byggforskningsrådet 1995. Slut på förlaget. Lånas på bibliotek eller köps antikvariskt.

Åsa Klintborg Ahlklo,* Mellan trädkrans och minneslund. Svensk kyrkogårdsarkitektur i utveckling 1940-1990*. STAD & LAND nr 167. Borås 2001. Inledningen kommer att finnas tillgänglig via den interna kurshemsidan i Canvas.

Ytterligare några texter, om sammanlagt något hundratal sidor, kommer att delas ut under kursen.

ÅKA dec. 2023.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (GXX)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0343 Anmälningskod: SLU-30189 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 50%