Ny sökning
TN0254

Byggnadskonstruktion A

Kursen bygger främst på föreläsningar, räkneövningar och studiebesök. I kursen ingår ett projektarbete, ett antal mindre inlämningsuppgifter samt laborationer. Kursen ges på helfart.


Kursen innehåller följande huvudmoment:


-byggnadsmateriallära, speciellt trä, betong och byggstål,


-byggnadstyper och byggnadssystem,


-lastanalys - yttre laster och krafter,


-byggnadskonstruktionsteknik - bärverk, byggnadsstatik,


-dimensioneringsförfarande enligt BKR och JBR,


-byggprocessen samt gången i planeringsarbetet,


-projektarbete - planering av byggnad eller anläggning.


Information från kursledaren

Hej och välkommen till kursen Byggnadskonstruktion A, TN0254 !

Kursen startar måndagen den 28 augusti klockan 13:15 i lokalen 'Kärnan' som ligger i huset 'Agricum' i Alnarp (se länk nedan). På kursintroduktionen går vi bl a igenom och diskuterar kursinnehåll, lärandemål, schema och betygskriterier. Efter kursintroduktionen informerar jag om projektarbetet och gör en inledning och genomgång av övningsuppgiften ”Bygg en bro”.

På kurshemsidan i Canvas hittar du meddelanden, litteratur, åhörarkopior mm under kursens gång. Efter att du registrerat dig för kursen så kommer du att få tillgång till kurshemsidan. Länk till Canvas hittar du på studentwebbens startsida https://student.slu.se/

Via studentwebben kan du registrera dig på din kurs i ”Ladok student”. Registreringen öppnar en vecka före kursstart. Vid frågor, kontakta Helpdesk på Utbildningscentrum (UC-helpdesk@slu.se). Utbildningscentrum är markerat med nr 14 på kartan. Öppettider: måndag - fredag 08:00-16:00.

Aktuellt schema meddelas vid kursstart, uppdateras och kommer att finnas som pdf-fil på kurshemsidan (både Slunik och Canvas). OBS: Det digitala schema som finns tillgängligt bygger på lokalbokningen kommer inte att uppdateras.

Länken https://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/ är till en sida som kort beskriver Campus Alnarp. Där finns bl a en karta över området som du kan ladda ned. Föreläsningarna kommer att vara i Agricum (3) och i Articum (4), CAD-undervisningen i Alnarpsgården (1) där du även hittar Servicecenter i entrén på väg mot biblioteket. Utbildningscentrum ligger i Tornhuset (14). Själv sitter jag i Vegetum, korridor A.

Katarina Lantz är kursadministratör för kursen och kan hjälpa dig med administrativa och praktiska frågor, 040-415108, e-mail: katarina.lantz@slu.se

Om du har några frågor om kursen innan kursstart kan du kontakta mig, Knut-Håkan Jeppsson, tel: 040-415484, e-mail: knut-hakan.jeppsson@slu.se. Jag har semester till den 7.e augusti men svarar på mail då och då från 1.e augusti.

Med vänlig hälsning

Knut-Håkan

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0254-10348 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0254

Läsåret 2022/2023

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10050)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10186)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10288)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10064)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10079)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10013)

2017-08-28 - 2017-11-05

Läsåret 2016/2017

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10100)

2016-08-29 - 2016-11-06

Läsåret 2015/2016

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10216)

2015-08-31 - 2015-11-01

Läsåret 2014/2015

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10231)

2014-09-01 - 2014-11-09

Läsåret 2013/2014

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10215)

2013-09-02 - 2013-11-10

Läsåret 2012/2013

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10249)

2012-09-03 - 2012-11-11

Läsåret 2009/2010

Byggnadskonstruktion A (TN0254-10144)

2009-08-31 - 2009-11-08

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Byggnadsmaterial - Tillverkning, egenskaper och användning

Författare: Per Gunnar Bjurström
ISBN: 978-91-44-15178-6 
Kommentar: Burström, P.G. (2021). Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning, och egenskaper. Lund: Studentlitteratur. (632 s). (Finns äldre versioner vid SLU biblioteket)

  1. Grundläggande byggnadskonstruktionslära

Författare: Christer Nilsson 
Kommentar: Nilsson, C. (2018). Grundläggande byggnadskonstruktionslära. (Reviderat 2018). Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (44 s). (Kurshemsidan)

  1. CAD Övningsbok

Författare: Anders Westin 
Kommentar: Westin, A. (2014). CAD Övningsbok. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (130 s). Köps vid SLU Servicecenter i Alnarp

  1. Övrig litteratur. Finns på webben, på kurshemsidan eller kommer att delas ut

Kommentar: Fröbel, J. & Bergkvist, P. (red.), (2020). Att välja trä. Stockholm: Föreningen Sveriges Skogsindustrier. (164 s). (Kurshemsidan)

Hörndahl, T. (red.). (2011). Formel- och tabellsamling i lantbruksteknologi. Alnarp: SLU. (utdrag kring byggnadskonstruktion finns på kurshemsidan)

Lantbrukets brandskyddskommitté. (2021). Flik 3. Byggnadstekniskt brandskydd. I: LBK-pärmen. Stockholm: Brandskyddsföreningen Sverige. (Kurshemsidan)

Stencilmaterial – Hållfasthetslära, balkar, ramar, träkonstruktion, stålkonstruktion och betongkonstruktion (ca 125 s). (Delas ut)

Stencilmaterial övrigt om ca 50 s. (Delas ut)

  1. Referenslitteratur

Kommentar: Stora delar av referenslitteraturen kommer att finnas på kurshemsidan i Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Teknologi Teknologi
Kurskod: TN0254 Anmälningskod: SLU-10348 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%