Ny sökning
HV0204

Husdjurens fysiologi och histologi

Kursen ger grundläggande kunskaper i husdjurens fysiologi inklusive histologi och har fundamental betydelse för förståelsen av hur det friska djuret fungerar.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0204-10004 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0204

Läsåret 2022/2023

Husdjurens fysiologi och histologi (HV0204-20096)

2022-11-01 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteratur HV0204

1) Fysiologi

Physiology of Domestic Animals, third edition

*Författare: *Sjaastad, Sand, Hove

ISBN: 978-82-91743-41-7

Kommentar: Kursboken används i hög uträckning och det är viktigt att du har boken när kursen börjar. Eftersom den använts tidigare år och även på andra program kanske du kan låna den av en äldre student. Det brukar vara billigare att beställa flera exemplar av boken samtidigt. Se http://www.scanvetpress.com/

2) Histologi

Histologikompendium och mikroskoperingshandledning kommer att finnas tillgängligt på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0204 Anmälningskod: SLU-10004 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%