Ny sökning
EX0994

Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade ämneskunskaper, kritiska tänkande och vetenskapliga förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en vetenskaplig studie enligt givna anvisningar. Ditt självständiga arbete publiceras offentligt.Se nedan information från SLU gällande självständiga arbeten/examensarbeten: https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0994-30042 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0994

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E (EX0994-30181)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E (EX0994-30086)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E (EX0994-30095)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Bok: Vetenskaplig metod
Författare: Rolf Ejvegård
ISBN 9789144054742Links to an external site.

Åkerlund Guide till akademiskt skrivandeLinks to an external site.

Författare: Dan Åkerlund, se pdf länkad ovan.

SkrivguidenLinks to an external site.
Flera olika författare, se websidan länkad ovan.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39970 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: EX0994 Anmälningskod: SLU-30042 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 50%